വിലാപം ഭാഗം – 2

This story is part of a series:

ഓൾ സ്രീ അയിച്ച് ഞമ്മടെ കുട്ടിലിൽ ഇട്ടു. അമ്പടി മൊഞ്ചീ ഓൾ ഹിന്ദി നടി ശ്രീദേവിയെക്കാൾ മൊഞ്ചത്തി. ഓൾടെ അരയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ അരഞ്ഞാണം ആ ബയർ കണ്ടാൽ മോനെ അപ്പഴേ ബെള്ളം പോകൂം. അങ്ങിനെ അഞ്ച്ചാറു മടക്കു മടക്കായി കിടക്കുന്നു അതിന്റെ നടുക്കു ഒരു ചെറു നാമങ്ങ പോലെ ഓൾടെ പൊക്കിൾ ആഹ ഞമ്മൾക്കു പെമുത്തിഷ്ടമായി ഓൾ അപ്പോൽ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു ഒരു ഹിന്ദി പാട്ടു ബെച്ചു പിന്നെ ഓൾ ഹിന്ദി പാട്ടിനു അനുസരിച്ചു ഡാൻസു ചാടി തുള്ളിയുള്ളാ ഡാൻസല്ല അതു ഞമ്മക്കു കൻടു കൂടി ഇതു പതുക്കെ എന്റെ മോരിൽ അന്നെ നോക്കി ഒരു കാററുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൂം അടിപ്പാവാടയും ചുമന്ന ബ്ലവുന്നും ഞമൾക്കൂ പണ്ടെ ചുമപ്പൂ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ അതു ഓളോടൂ പറയണം എന്നു ബിചാരിച്ചപ്പോൾ ഓൾ തന്നെ അതു അയിക്കാൻ തുടങ്ങി ആഫ് ഞമ്മൾക്കു അരു പെരുത്തിഷ്ടമായി ഞമ്മടെ ബീട് പേടിച്ചാണു ഞമ്മടെ അടൂത്തു ബെരുന്നതു തന്നെ ഞമ്മൾ പണി എടുക്കാൻ ബിളിക്കുമ്പോഴേ ഓൾറെ മുഖം വാടും ഓലുക്കു എപ്പഴും പത്തിരി തിന്നണം പാങ്ങിൽ ചായ കുടിക്കണം പ്രയം പൊരി ഉൻടാക്കണം കെടന്നു ഉറങ്ങണം ഞമ്മൾക്കു ഇഷ്ടം ഉള്ള എന്തൊന്നു ഓളുക്കു വല്ല പിടീം ഉണ്ടോ

 

ഈ ദുനിയാവിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല കായിച്ചു. മമ്മൂട്ടീന്റെ കാഴ്ചയോ, ടാജ് മഹാളോ മക്കയിലെ കാബയോ ഒന്നും അല്ല. ഒരു മൊഞ്ചത്തി, പയ്യനെ, പയ്യനെ തൂണി അയിക്കുന്നതാണു. എല്ലാം കൂടെ ഊരിയാൽ തീർന്നു. ഞമ്മക്കൂ ഡിസ്കമ്പിയാകും. അതു പാടില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ അയിക്കണം. ഞമ്മളെ കൊതിപ്പിച്ച് കൊതിപ്പിച്ചു. അതിനല്ലെ അള്ളാ ഇവളുമാരെ സ്യഷ്ടിച്ചിരിക്ക്കൂന്നത് ദേവേന്ദ്രൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉവശീ മേനക എന്നും പറഞ്ഞു. ഇവരെ നിറത്തിയേക്കുന്നതെന്തിന്. ഇതിനു തന്നെ. ഇടക്കു ഇടക്കൂ ഓലൂമാമു ജട്ടീം ഒക്കെ ഇട്ടു ഡാൻസു കളിക്കും. ദേവേനും ഭാര്യ ഇല്ലേ അയാൾ ഓളെ ഡാൻസു കളിപ്പിച്ചാൽ പോരെ? അറബി നാട്ടിലെ പേഷ്ക്കുമാര് സുൽത്താൻ ഹാറൂൻ അൽ ഷീഡ് എന്തിനു ഞമ്മടെ നെഹ്റു പോലും എഡീനാ മാഡത്തിന്റെ കാബറെ കണ്ടല്ലേ. പാകിസ്താനോ എന്തോ ഉണ്ടാക്കൂ ഞമ്മക്കു എഡീനേ മതി എന്നു പറഞ്ഞു. സുവർക്കം കാണുന്ന കായിച്ച ആണു ഒരു പെണ്ണു തുണി മാറുന്ന കായിച്ചു.

 

പച്ചെങ്കിലൂ ഓൾമാമു അങ്ങിനെ കാണിക്കുല്ല. പിന്നെ തുണി മാറുമ്പം നമ്മൾ ഒളിച്ചു നോക്കണം. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അവളുമാരൂ കോത്തിൽ കയ്യിടുന്നതു കണ്ടെന്നും വരും. അതു പിന്നെ ആകെ എടങ്ങോകൂം. പിന്നെ ഓളെ കാണുപോഴേ ആ കാഴ്ച ആയിരിക്കും നമ്മടെ മനസ്സിൽ. പിന്നെ ഓളെ ഞമ്മക്കു പിടിക്കുല. ഇതു ഓൾ ഞമ്മക്കായി ഞമ്മളെ കമ്പി ആക്കാനായി ഞമ്മളും ഓളും മാത്രം ഉള്ള മുറീൽ എ സീ മൂറീൽ പാട്ടും കേട്ടു ബായും പാവാടയുമായി. ഞമ്മളും ഞമ്മടെ മുണ്ടു അഴിച്ചു കൂട്ടിലിൽ കിടന്നു പണ്ടു അടിച്ചു മറന്ന ഒരു ബാണം അടിക്കാൻ തോന്നിപ്പോയി. ഞമ്മടെ ബീടരു കണ്ടാൽ ഓടിക്കും. ഇതു ഓൾ ഞമ്മടെ കയ്യു കണ്ടപ്പോൾ കട്ടിലിൽ കാൽ കയറ്റി ഒരു നിൽപ്പു എന്നിട്ടു പയ്യനെ പയ്യനെ പാവാട മുകളിലെക്കു പൊക്കി ഓഫ് മൊഞ്ചത്തിയുടെ പാദങ്ങളൊക്കെ മയിലാഞ്ച്ചി ഇട്ടു ചിത്രപണി ചെയ്തിമിക്കുന്നതു കാണണം. നഖം ഒക്കെ നന്നായി മുറിച്ചു ചായം പൂരട്ടി ഇരിക്കുന്നു. ചന്ദന നിറമുള്ള കാലുകൾ ഒരു വിള്ളൽ പോലുമില്ല. വെണ്ണ ക്കൂട്ടി കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ആ പച്ച ഞരമ്പു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാദം ഞമ്മടെ ബീട് മയിലാഞ്ച്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപ്പുററി ഒക്കെ പൊട്ടി കാക്കു ക്രീമിന്റെ പരസ്യം പോലെ ആണു. ഇതു ഓൾ പാവാട പോക്കി. കണങ്കാലു ബരെ പൊക്കി അതും പതുക്കെ പരുക്കെ പുഷ്പാ തിയെറ്റിൽ കർട്ടൻ പൊങ്ങുന്നതുപോലെ ഓൾടെ കണങ്കാലിൽ ചെറിയ ഒരു നീല നിറം ആണു കാമണo ഓളുകൂ കാലിൽ ചെറിയ പൂട് ഉണ്ട് ആനപ്പുടയല്ല നല്ല അമുമപ്പൂട്, പാവാട ചെറിഞ്ഞു കോറുമ്പോൾ ആ രോമങ്ങൾ പതുക്കെ ദൃശ്യമാകുന്നതു കാണാൻ എന്തു ശേലാണെന്നറിയാമോ? ആ കൊഴുത്ത കാലു കണ്ടപ്പോൾ ഞമ്മൾ കഥകളിക്കാരന്റെ ഉടുത്തു കെട്ടാണു ഓർത്തത് കോട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ പാഞ്ചാലി ആയി വന്നപ്പോൽ ഞാൻ ഓൾടെ പാവാട പോക്കി നോക്കിയതും അതിനടിയിൽ ചാക്കു ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു ഞെട്ടിയതും ഞാൻ ഓർത്തു പോയി പിന്നെ അവൾ ആ കാൽ മാറ്ററി മറ്റേ കാൽ കുട്ടിലിൽ വച്ചു. പിന്നെ അതും കണങ്കാൽ വരെ പൊക്കി. പിന്നെ എന്റെ അടുത്തു വന്നു. ഞാൻ ഓളുടെ കാലിലെ പൂടെമെൽ ഒക്കെ തലോടി ഞമ്മടെ ബീവീടെ കഴുത്തിലെ മൂടീൽ തൊടുന്ന സുഖം. ഓൾടെ ഒരു മണം ഈത്തപ്പയത്തിന്റെ ഒരു മണം,

 

പെരുത്തിഷ്ടമായി എനിക്കു ഓളുടെ ഈ മെല്ലെനെ മെല്ലെന്നെ ഉള്ള ഈ കൊതിപ്പിക്കൽ പരിപാടി ഞമ്മടെ ബീവി ആണേൽ കതകടച്ച പാടെ ഒന്നുകിൽ കിടന്നുറങ്ങും. അല്ല ഞമ്മൾക്കു പണി എടുത്തിട്ടു ഉമങ്ങാമെന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം അയിച്ചു മൂയൂബിനെ ബന്നു കെടക്കും. ഇങ്ങൾ കോണേൽ കൊറിക്കോ എന്ന മട്ടിൽ. അതിലെന്തു പൂമി ആണു ഞമ്മക്കു കിട്ടുന്നതു. എങ്ങിനെ തൊട്ടും പിടിച്ചു മുത്തം കൊടൂത്തും കൊതിപ്പിച്ചും ഒക്കെ അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു ശേൽ, അല്ലെ മാളോരെ നിങ്ങൾ ശിന്തിക്കീനു ഇങ്ങളും മംഗലം കയിച്ചിട്ടുള്ളോമാണല്ലോ. രണ്ടീസം പരിപാടി കയിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലെന്തു പുതുമ. എല്ലാം ഞമ്മടെ നസീറിന്റെ പടം പോലെ അല്ലെ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ് കണ്ടു മടുത്മര് എത്ര നല്ല പടം ആയാലും അതു ഒന്നോ മണ്ടോ അല്ലാതെ ആരേലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാണാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പ്രകൃതീൽ നോക്കീൻ. ഒരു ബീട്ടിലെ പൂവൻ ഒരു പെട്യ മാത്രം ആണോ പണി ആക്കുന്നതു്? അവനു തോന്നുമ്പോൾ തോന്നിയ പെട്ടയുടെ പൂറത്തോട്ടു കേറും അടിക്കും കൂവി പോകൂം അത്ര തന്നെ. അപ്പം ഞമ്മളു പറയുന്നതു മനിശൻ മാത്രം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ മാറ്റേതു പണി എടൂക്കാവൂ എന്നു നിയമം ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത്? ആരായാലും ഓൻ കുണ്ണ പൊങ്ങാത്തോനാ. സുഗത കുമാരീം അജിതോ ഒക്കെ ഇതിലൊന്നും അാൽപ്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണു. അജിതേനെ പതിനാറു വയസ്സിലു പോലീസാരു പിടിച്ചു. എന്തൊക്കെ ആക്കീന്നു ചത്തുപോയ രാജൻ പടിക്കലിനും ഓളുക്കും മാത്രം അറിയാം. ലാത്തീ കോത്ത ഊട്ട ഓളുക്കില്ലെന്നല്ലെ എം ടീ പോലും സിനിമേൽ എഴുതീത് അതോണ്ട് ഓളുക്കു പൂരൂശന്മാരെ വെറുപ്പാ. പിന്നെ മാസ മൂാ മാറി എല്ലാം ചുക്കി ചുളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുഗതകുമാരീം മറ്റും ഒക്കെ ആണു ഈ പീഡനം പീഡനം എന്നും പറഞ്ഞു കിടന്നു മൂാ വിളിക്കുന്നത് പീഡനം പോലും, അല്ല നിങ്ങക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ മൊലെൽ പിടിച്ചു ഞമ്മളു മൂത്തം കൊടുത്തു പാങ്ങിൽ ബശത്താക്കൂമ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു കൂറുകൽ ഉണ്ടല്ലോ. അതു നിലവിളി ആണെന്നാണാ പറയുന്നത് അതു ഓൾക്കു കമ്പി അടിക്കുമ്പം വരുന്ന സൗണ്ടല്ലെന്നു? മുട്ടയിടാറാകൂമ്പോൽ ഞമ്മടെ കോയികളു തന്നെ കാ കാ എന്നു കാറുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ. മൂങ്ങ മാതീൽ എന്തിന് കിടന്നു മൂളുന്നത് ഞമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാനല്ല ഓൾ ഒൾടെ കണവനെ വിളിക്കുവാണു ഞാനീടെ ഉണ്ട് ബേണേൽ ബന്നു പണിയാക്കിഷ്ടാ എന്നാ അതിനർഥം.

 

അള്ളാ ഞമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു ബ്രെ ആരേം പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല മെഞ്ച്ചത്തി പെണ്ണുങ്ങൾ തുണി അയിച്ചു പാങ്ങിൽ കിടന്നു തരുമ്പോൾ ഞമ്മൾ ഓളെ നല്ലോണം സൂഖിപ്പിച്ചു മൊലെൽ ഒക്കെ തടബി അടബി ഓൾടെ കുപ്പായം ഒക്കെ അയിച്ചു ആശേൽ തുക്കി. ഓൾടെ (ബായും ജട്ടീം ഒക്കെ ഊരി ഓൾടെ ബയറിനെലും ഓൾടെ കാലിടെ എടേലെ സൂബർക്കത്തിലും ഒക്കെ മുത്തം കൊടുത്തു ഓൾ കിടന്നു അമറ്റുന്ന സമയത്തു ഞമ്മൾ ഞമ്മടെ മൂക്കാൽ മെല്ലെന്നെ ആ പൂറിന്റെവ്യൂത്തോട്ടു ബെച്ചു ഒരു ചെറിയ തള്ളുന്നുള്ളും. പ്രയത്തിൽ സൂചി ഇക്കുന്നപോലെ ഞമ്മടെ കോയും ഓൾമാരുടെ പൂറിന്റവുതോട്ടു കേറും, ഓളുമാമു കാൽ കവച്ചു ഞമ്മടെ പിടിച്ചു ഓളൂമാരുടെ ദേഹത്തോട്ടു ചേർത്തു കാലു രണ്ടും പിണച്ചു ഒരു പൂട്ടും പൂട്ടും. പിന്ന് ഞമ്മൾ പതുക്കെ പണി ആക്കും. അള്ളാനെ ഇന്നു വരെ ഒരു പെണ്ണും കിടന്നു സുഖിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ കരഞ്ഞില്ല. ഈ കള്ളം പറയുന്നത് പടച്ചോൻ പൊറുക്കൂല ജീന ആയാലും ശീഡേവി ആയാലും ഞമ്മടെ വീടർ ആയാലും എല്ലാം ഞമ്മളോടു ഇന്നാ കളിച്ചോ പണി ആക്കിക്കോ എന്നു പറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോളല്ലാതെ ഞമ്മൾ ഓളുമാരെ ഒന്നും ശെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാണെ സത്യം.

Comments

Scroll To Top