ഹോട്ടലിലെ കളി ഭാഗം – 7

‘ എന്റെ ടീച്ചറമ്മാരേ… ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ ദേഷ്യപ്പെടരുത്…..’ ഞാന് മുഖവുരയിട്ടു.

‘ എന്നാപ്പിന്നെ പറയാതിരുന്നാപ്പോറേ…’ ഹേമ ചോദിച്ചു.

‘ അതു വയ്യ…. പറഞ്ഞില്ലേല്… അതു വെലിയ വീര്പ്പുമുട്ടലാകും…’

‘ എന്നാ പറ.. കേട്ടിട്ടു നോക്കാം…’ ചിന്നമ്മ മുടി കോതിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ഹോട്ടലിലെ കളി ഭാഗം – 4

ഏതായാലും ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞു ചിരിക്കാന് ഒരു കഥ കൂടി കിട്ടി. എന്റെ പഴയ ചില്ലറ വേലത്തരങ്ങള് ഞാന് അവളോടുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില സമയത്ത് അതു പാരയായിട്ടുമുണ്ട്.

ചേട്ടന്‍റെ കല്യാണം – ഭാഗം II

അവള്‍ െഞളിപിരികൊള്ളുന്നതും അയാളേ ആഞ്ഞു മുത്തുന്നതും കാല്‌ പൊക്കി വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നുതുമെല്ലാം കണ്ടു ജിതിന്റെ സിരകളില്‍ രക്തം തിളച്ചു പൊങ്ങി.