പൂർ

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 11

On 2015-12-20 Category: നിഷിദ്ധസംഗമം Tags: appan, daughter, incest

കാലുളുക്കിയെന്നു പറഞ്ഞ സെലിന്‍ അപ്പനെക്കൊണ്ട് ദേഹം മുഴുവനും തടവിക്കുകയും ഒപ്പം തന്റെ ദേഹം അപ്പനെ കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇളം മേനി കണ്ട അപ്പന്‍ വിജ്രംഭിതനാകുന്നു.അങ്ങനെ അവസാനം സഹിക്കാനാവാതെ അപ്പന്റെ കുണ്ണ സെലിന്റെ പൂര്‍ കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്നു! സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 11 തുടരുന്നു

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 10

On 2015-12-20 Category: നിഷിദ്ധസംഗമം Tags: appan, daughter, incest

കാലുളുക്കിയെന്നു പറഞ്ഞ സെലിന്‍ അപ്പനെക്കൊണ്ട് ദേഹം മുഴുവനും തടവിക്കുകയും ഒപ്പം തന്റെ ദേഹം അപ്പനെ കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇളം മേനി കണ്ട അപ്പന്‍ വിജ്രംഭിതനാകുന്നു....ഏതു നിമിഷവും അപ്പന്റെ കുണ്ണ സെലിന്റെ പൂര്‍ കുത്തിപ്പൊളിക്കും! സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 10 തുടരുന്നു.

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 9

On 2015-12-20 Category: നിഷിദ്ധസംഗമം Tags: appan, daughter, incest

കാലുളുക്കിയെന്നു പറഞ്ഞ സെലിന്‍ അപ്പനെക്കൊണ്ട് ദേഹം മുഴുവനും തടവിക്കുകയും ഒപ്പം തന്റെ ദേഹം അപ്പനെ കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇളം മേനി കണ്ട അപ്പന്‍ വിജ്രംഭിതനാകുന്നു....ഏതു നിമിഷവും അപ്പന്റെ കുണ്ണ സെലിന്റെ പൂര്‍ കുത്തിപ്പൊളിക്കും! സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 9 തുടരുന്നു

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 8

On 2015-12-20 Category: നിഷിദ്ധസംഗമം Tags: appan, daughter, father

സെലിന്റെ പൂറ് കടി മുറ്റി നില്‍ക്കുകയാണല്ലോ...അപ്പന്റെ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചെങ്കിലും ആ സുന്ദരന്‍ കുണ്ണയെ തന്റെ പൂറിലേക്ക് കേറ്റാന്‍ അവസരം കാത്തിരുന്ന് സെലിന്‍ കാലുളുക്കിയെന്നു പറഞ്ഞ അവള്‍ അപ്പനെക്കൊണ്ട് ദേഹം മുഴുവനും തടവിക്കുകയും ഒപ്പം തന്റെ ദേഹം അപ്പനെ കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 7

On 2015-12-20 Category: നിഷിദ്ധസംഗമം Tags: appan, daughter, father

അപ്പന്റെ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചെങ്കിലും ആ സുന്ദരന്‍ കുണ്ണയെ തന്റെ പൂറിലേക്ക് കേറ്റാന്‍ അവസരം കാത്തിരുന്ന് സെലിന്‍ ഭക്ഷണവുമായി വയലിലെത്തി.അതാ അപ്പന്‍. സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 7 തുടരുന്നു

എന്റെ ഗംഗച്ചേച്ചി

എന്റെ കൗമാര സ്വപ്നങ്ങളെ തഴുകിതലോടിയ എന്റെ ഗംഗച്ചേച്ചി . എന്റെ ഓമനക്കുട്ടനെ ആദ്യമായി അവന്റെ അവരുടെ പരിശീലനക്കളരിയിലേക്ക് പിടിച്ചാനയിച്ച് അവനെ കൊഞ്ചിച്ച് ലാളിച്ച് വഷളാക്കിയ കാമദേവത

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 2

സെലിനെന്ന ചരക്ക് .അവളുടെ തുടയിടുക്കില്‍ ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന മനോഹരമായ അപ്പം, പണ്ണാന്‍ റെഡിയായി അപ്പനും കുണ്ണയും റെഡി.! സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ തുടരുന്നു

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും

On 2015-12-16 Category: നിഷിദ്ധസംഗമം Tags: appan, daughter, father

സെലിനെന്നചരക്ക് .അവളുടെ തുടയിടുക്കില്‍ ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന മനോഹരമായ അപ്പം, റെഡിയായി അപ്പനും കുണ്ണയും റെഡി.സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ ആരംഭിക്കുകയായി.

എട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം – ഭാഗം 4

On 2015-12-14 Category: നിഷിദ്ധസംഗമം Tags: home sex, incest, milk

എട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം! ഏട്ടത്തിയമ്മയ്ക്കു ശേഷം മീരാന്റിയെന്ന മദാലസ തന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗംതുറന്നു കാട്ടുന്നു.ആ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഞാന്‍ മയങ്ങി വീഴുന്നു,

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം – ഭാഗം 3

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം! കടി തീരാത്ത പൂറുമായി ഏട്ടത്തി! ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കിലും ഗൗരവമുള്ള ഭാവവുമായി കെട്ടിയവള്‍ ഒടുക്കത്തെ ഗ്ലാമറുമായി മീരാന്റി! പൂറുകളോട് പൂറ്‌ ! ചുറ്റിനും പൂര്‍ മാത്രം !

Scroll To Top