മേഘയുടെ പൂറും എന്റെ കുണ്ണയും ഭാഗം – 2

പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാനും കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരി മേഘയുടെ പൂറും എന്റെ കുണ്ണയും തമ്മിലൂള്ള ഉശിരന്‍ കളിയെക്കുറിച്ചാണ്‌. മേഘയെനോക്കി ഒരു വാണം വിട്ട ശേഷം ഒടുവില്‍….അവളെ കണ്ടു ചീറ്റി തെറിച്ച പാലെല്ലാം ടൗവ്വലില്‍ ഒഴിച്ചു ഞാന്‍ പുറത്തു വരുമ്പോഴേക്കും ഞാന്‍ കണ്ടത്, ജിത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു റൂമിലേക്കു പോകുന്നതാണ്‌.