ജേർണലിസ്റ്റും ബിസിനസ് പ്രമുഖനും

ബിസിനസ്‌ പ്രമുഖനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ജേർണലിസ്റ്റ് ഷീജ അവിടെവെച്ച് അവളുടെ വലിയ മുലകളും ശരീരവും അയാൾക്ക്‌ സമർപ്പിച്ച കഥ.

പുതിയ വീടിന്റെ പാൽ കാച്ചലും അമ്മയുടെ പൂറ്റിലെ പാൽ കാച്ചലും – 1

പുതിയ വീടിന്റെ പാപാൽ കാച്ചൽ നടത്തിയ അന്ന് വർഷങ്ങളായി കുണ്ണ സുഖം അറിയാത്ത അമ്മയുടെ പൂറ്റിൽ കൂടിപാൽ കാച്ചൽ നടത്തിയ മകന്റെ കഥ.

എന്റെ പെങ്ങളും പപ്പയും – ഒരു തകർപ്പൻ പണ്ണൽ – 1

ചരക്ക് പെങ്ങൾ തുണി മാറുന്നത് കാണാൻ ഒളിച്ചിരുന്ന എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പപ്പാ അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. പിനീട് അവിടെ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു പണ്ണലിന്റെ കഥ!