ഹസീനയുടെ ആദ്യരാത്രി

വിറയലോടെ ഹസീന അവളുടെ മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിച്ചു. സക്കീർ മെല്ലെ താഴോട്ടു നീങ്ങി. കഴുത്തിലൂടെ മാറിലേക്ക്.. ഇരുണ്ട നിറമുള്ള മുലഞെട്ടുകൾ.. അവൻ അത് വായിലാക്കി ചപ്പിവലിച്ചു. ആരും കൈവെക്കാത്ത മാതളപ്പഴങ്ങൾ!