മീരാന്റിയും ഞാനും

ഞാനും മീരാന്റിയും മാത്രം.ഒരു പുകവിട്ട് വിഷാദവാനായി ഇരുന്ന എന്റെ പുറകെ ബിക്കിനിയില്‍ മീരാന്റി.കണ്ണുതള്ളിപ്പോയി ഒപ്പം കുണ്ണയും.എന്നോട് മസ്സാജ് ചെയ്യാന്‍ പറഞ്ഞ മീരാന്റി ക്രമേണ അവരുടെ ബിക്കിനിയെ എടുത്ത് തോട്ടില്‍ കളഞ്ഞു.നിര്വാണാവസ്ഥയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന അവരെക്കണ്ട് പകച്ചുപോയി എന്റെ കുണ്ണ!!!!!!!

മീരാന്റിയും ഞാനും ഭാഗം – 3

എന്റെ ഭാര്യ മാതുവിനെ എങ്ങ്നെ ശരിയാക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മീരാന്റി അവരുടെ പൂര്‍തടം എനിക്കായി തുറന്നു പിടിച്ചു.അവരുടെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളിലും പണ്ണിയിട്ടും മതിയാവാത്തതിനാല്‍ കാറിലും അവര്‍ എനിക്ക് അവരുടെ കൊതം നക്കാന്‍ തന്നു! ശ്വാസം മുട്ടിയ ഞാന്‍ സഡന്‍ ബ്റേക്കിട്ടു!