പീലിയോഗം – 8

പരിശീലനത്തിനു ശേഷം യെൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഒരു രാത്രി കാതറിൻ ഒരു അറബിയുമായി തൻ്റെ ശരീരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും ആരംഭി അവളെ ആവോളം ആസ്വദിക്കുന്നതും.

ബംഗാളി കിളവൻ്റെ മുതുകുണ്ണയും വീണയുടെ ഇളം പൂറും – 4

കഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ വീണയുടെ അമ്മയുടെ ആങ്ങള ജോണിയുടെ ഫ്രണ്ട് ടോണി വീണയെ കളിക്കുന്നു. പുതിയ ഒരു കുണ്ണയുടെ സുഖത്തിൽ വീണ മതിമറന്നു കളിക്കുന്നു.

അവിഹിത ലോകത്തെ ദമ്പതികൾ

കറുത്ത വണ്ണമുള്ള ഉരുപ്പടി ആയ വേലക്കാരിയുമായി ഭർത്താവിൻ്റെ അവിഹിത വേഴ്ച കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആലീസ് എന്ന ഭാര്യ. പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു സംഭവവും.

അമ്മയെ വശീകരിക്കൽ – ഭാഗം 2

ammaye vasheekarikkal malayalam erotic story

അമ്മയെ വശീകരിക്കുന്നതിനായി സായ് എന്ന മകൻ ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അമ്മയുടെ നഗ്നത അവൻ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അമ്മയിൽ കൂടുതൽ ആസക്തനാകുന്നു.