അമ്മയും ഏട്ടത്തിയും ചേച്ചിയും – 1

കോളേജിൽ നിന്ന് വൊക്കേഷന് വന്ന അപ്പൂസ് ഏട്ടത്തിയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. ഏട്ടത്തിയും ഏട്ടനും തമ്മിൽ അത്രയും നല്ല ബന്ധത്തിൽ അല്ല എന്ന് മനസിലാകുന്ന അപ്പൂസിൻ്റെ മനസ്സിൽ പല പ്ലാനുകളും ഉടലെടുക്കുന്നു.

ഏട്ടത്തിയമ്മക്ക് അനിയൻ്റെ ഏത്തപ്പഴം – 1

അവിചാരിതമായി ജീവിതത്തിൽ വന്നുപെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം കാമ-ശമനത്തിനായി ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയനെ സ്വന്തമാക്കിയ ചരക്കു ചേട്ടത്തിയമ്മ രേവതിയുടെ കഥ.

അത്തർ മണക്കുന്ന മാദകരാത്രി

പ്രായത്തിൻ്റെ അടിച്ചുപൊളിയിൽ രമിച്ചു നടക്കുന്ന 24 വയസുള്ള അജ്‌മലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിധിയുടെ വിളയാട്ടം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയ കാമകേളിയുടെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാത്രി. മദജലത്തിന് അത്തറിനേക്കാൾ മണമുള്ള കാമരാത്രി.

ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയും പിന്നെ അനിയനും

സെക്സിൽ പരിചയമില്ലാത്ത അടുത്തിടെ വിവാഹിനായ ചേട്ടൻ തൻ്റെ ചരക്ക് ഭാര്യ നീതു കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം അനിയനോട് ഒരു ‘സഹായം’ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം! കകടി തീരാത്ത പൂറുമായി രണ്ട് ഏട്ടത്തിമാര്‍..രണ്ടും നല്ല സുര സുന്ദരിമാര്‍! എന്റെ കോലിന്റെ അളവെടുത്തു എന്നിട്ട് ഏട്ടത്തിയുടെ പ്രണയ കേദാരം തുറന്നു.