ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ അമ്മായി ഭാഗം – 4

അമ്മാമയുടെയും ആന്റിയുടെയും കളി കണ്ട ഞാൻ അവർ ഉറക്കത്തിൽ ആയപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തെ പതിയെ തൊട്ടു നോക്കുന്നു

ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ അമ്മായി ഭാഗം – 2

ഒരു ദിവസം പതിവു പോലെ ബ്ലൗസും ബ്രേസിയറും അഴിച്ചിട്ട് സോപ്പു തേക്കുന്നതിനു മുമ്പായി മേൽ കഴുകുന്നതിനു വേണ്ടി അമ്മായി വെള്ളത്തിലേക്കിറങ്ങി വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ, കുളത്തിന്റെ പടവുകളിറങ്ങുമ്പോൾ വെളുത്തു കൊഴുത്ത ആ മുലകൾ തുള്ളിക്കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ മുലകളിലേക്ക് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മായിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. ഒരു മൃദു മന്ദസ്മിതം ആ ചുണ്ടുകളിൽ വിടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. “ഉണ്ണിക്കുട്ടന് അമ്മായിയുടെ മുലകളിഷ്ടമായോ? അവർ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ തുറന്ന് ചോദിച്ചു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ സംഭ്രമം കൊണ്ട് മറുപടി പറയാനാവാതെ ഞാൻ … Read more

ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ അമ്മായി

ഒളിച്ചു പോയ അമ്മാവാ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കെട്ടിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ സുന്ദരിയായ അമ്മായിയെ കിട്ടി