ഊട്ടിയിലെ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം – 4

കെയർ ടേക്കറുടെ ഭാര്യ രശ്മി ചേച്ചിയുമായുള്ള ബന്ധം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒപ്പം വീഴുന്ന ലോക്ക് ഡൗൺ കെണി മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു.

ഊട്ടിയിലെ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം – 3

രശ്മി ചേച്ചി തുടങ്ങിവെച്ചത് മുഴുവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഞാൻ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കാമപരവശമായ നിമിഷങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവുമാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്.

ഊട്ടിയിലെ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം – 2

അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ആ കമ്പികാഴ്ച കണ്ട് ഞാനിരുന്ന ശേഷം സംഭവിച്ചത് വളരെ യാദൃശ്ചികമായതും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. തെളിയുന്നു പുതിയ വഴികൾ!

ഊട്ടിയിലെ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം – 1

ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉണ്ണി തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഊട്ടിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്ന എനിക്ക് അവിടെ കളിയുടെ പറുദീസയാണ് സമ്മാനമായി കിട്ടിയത്.