മത്സരം ഭാഗം – 2

അടുത്ത തവണ സാരിയുടുത്താണവൾ സിനിമാക്ക് വന്നത് . ഹാളിൽ ഇരുട്ട് പരന്നയുടനെ ബ്ലൗസിന്റെ ഹുക്കുകളഴിച്ച് (ബാ മുലകളുടെ മുകളിലേക്ക് ഉരസ്സിക്കയറ്റി അവളുടെ മുലകളിലേക്ക് എന്റെ കൈകൾ അവൾ തന്നെയാണെടുത്ത് വച്ചത് . പിന്നെ അവിടെ സിനിമാ കാണുകയല്ല; തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ വിധത്തിലെല്ലാം കാമ ലീലകളാടുകയായിരുന്നു . ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ എന്റെ മടിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് കിടന്നവൾ വിജംബിച്ച നിന്നിരുന്ന കുണ്ണക്കുട്ടനെ വായിലെടുത്ത് നന്നായി ഊമ്പി തന്നു . ഒടുവിൽ അവൻ പാലമ്പുകൾ തൊടുത്ത് വിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണവൾ അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി … Read more