മകന്റെ ത്യാഗം ഭാഗം – 2

ഇവിടോ.ഇന്നു നമ്മൾ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുന്നു. അമ്മ സമ്മതിച്ചാൽ..കാശുകൊടുത്താൽ ഈയുള്ളവൻ ഒരു ബിയറും അകത്താക്കിക്കോളാം. ഞാൻ ചിരിച്ചു. നിനക്കെന്തുപറ്റി? അമ്മ ഒന്നുന്തം വിട്ടു. പിന്നെ മുഖം വികസിച്ചു. ചുമ്മാ.ഞാനമേടെ ചുമലിൽ കൈചൂറ്റി അകത്തേക്കുവിട്ടു. മാർബിൾ പടികൾ കേറിയപ്പോൾ അറിയാത്തവണ്ണം ആ പുറത്തു കൊഴുത്തുരുണ്ട് തുളുമ്പുന്ന ചന്തികളിലും കൈയൊന്ന തഴുകിവിട്ടു. നല്ല മാർദ്ദവം. റൂഫ് ടോപ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി. ലിഫ്റ്റിൽ കേറി. ചെറിയ ലിഫ്റ്റ്, പെട്ടെന്ന് മൂന്നു പേരുകൂടി അകത്തുകേറി. ഒരു ഫാമിലി ഭർത്താവും ഭാര്യേ കൊച്ചുമോന്നു. ഞങ്ങൾ … Read more