സിനിമ ഭാഗം -16

രാവിലെ തന്നെ കാപ്പി കുടിയും യാത്ര പറച്ചിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു. അക്ഷമനായ ദാസ് സാറിന്റെ വിളികൾ തുടരെ തുടരെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ചെറിയ ഒരു മിനി സ്കിർട്ടും ഓറഞ്ച് കളറിൽ നൈസ് അയ ഒരു ടി ഷർട്ട് അതായിരുന്നു മാദക റാണിയുടെ വേഷം. അവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഡ്രസ്സ് എന്ന വസ്തുവിന് അധികം ഉപയോഗം ഇല്ല എന്നറിയാവുന്നതിനാൽ വളരെ കുറച്ചു ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ എടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. ഏകദേശം 9 മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ദാസ് സാറിന്റെ … Read more