ചിറ്റയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് – 6

കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം. മദ്യലഹരിയിൽ രഘു തൻ്റെ ചിറ്റയുടെ കൂതിയിൽ എണ്ണ തേച്ച് അടിക്കുന്നത് കാണുന്ന മനു. തുടർന്ന് നടന്ന മനുവിൻ്റെ കാമം ആളി കത്തിച്ച സംഭവങ്ങളും.

ചിറ്റയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് – 5

പരീക്ഷ ആയതോടെ ചിറ്റയെ കാണാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിച്ച് ഇരുന്ന മനു ഒടുവിൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ചിറ്റയുടെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നു. അന്ന് തന്നെ ചിറ്റ അവനു വഴങ്ങുന്നു.

ചിറ്റയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് – 4

കമ്പികഥയിൽ തൻ്റെ ചിറ്റയുടെ കൊഴുത്ത മുലകളും ചന്തിയും കണ്ടു മനുവിൻ്റെ കുണ്ണ അതിരാവിലെ തന്നെ കമ്പിയാകുന്നു. കാമദാഹം അടക്കാൻ വയ്യാതെ അവൻ ചിറ്റയെ സമീപിക്കുന്നു.

ചിറ്റയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് – 3

രഘുവുമായി താൻ നടത്തിയ അവിഹിത കാമകേളി കണ്ട മനുവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ചിറ്റ അവനു തൻ്റെ മദനജലം പാനം ചെയ്യാൻ നൽകുന്ന മലയാളം സെക്സ് കഥ.

ചിറ്റയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് – 2

ചിറ്റയുമായുള്ള രഘുവിൻ്റെ സംഗമം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇരുന്ന മനു ഒടുവിൽ അവർ ഇണ ചേരുന്നത് കാണുന്നു. പക്ഷെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മനു എല്ലാം കണ്ടത് അവർ മനസിലാക്കുന്നു.

ചിറ്റയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്

അപ്രതീക്ഷിതമായി തൻ്റെ ചിറ്റയുടെ അവിഹിതം കാണുന്ന മെനുവിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന കാമവികാരങ്ങളും പിന്നീട് അവൻ അത്തരം ഒരു അവസരത്തിനായി ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതും.