ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 12

ശാന്തമ്മ മകനു മുല കൊടുക്കുന്നത് കാണുന്ന ജമീലയും ഷീലയും ഞെട്ടുന്നു. തുടർന്നു സച്ചു അവർ മൂന്നു പേരുടെ മുലകൾ പാല് കറക്കുന്ന പോലെ കറന്നു കുടിക്കുന്നു.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 11

സ്വർണം തപ്പാൻ വന്ന കള്ളന്മാർക്ക് ശാന്തമ്മ എന്ന “തങ്കത്തിനെ” കിട്ടുന്നു. തുടർന്നു അമ്മയും മകനും ഒരു റൊമാന്റിക്ക് കളി കളിച്ചു തളർന്നു കിടന്നു ഉറങ്ങുന്നതും ഈ ഭാഗത്തിൽ വായിക്കാം.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 10

സ്വർണം കള്ള കടത്തു നടത്തുന്ന സച്ചുവിൻ്റെ ടീച്ചർമാരെ ശാന്തമ്മ സഹായിക്കുന്നു. അവരുടെ പൂറ്റിൽ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുന്നു. അവസാനം അത് സച്ചുവിനെ കൊണ്ട് മൂന്നു പേരുടെയും പൂറിൽ നിന്ന് എടുപ്പിക്കുന്നു.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 9

കറവ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന പരമുവണ്ണൻ ശാന്തമ്മയെ തൊഴുത്തിൽ വെച്ച് നല്ലോണം ‘കറന്ന്’ പാല് എടുക്കുന്നു. അവിടെ പൂർണ നഗ്നയായ അമ്മയെയും പരമുവണ്ണനെയും കയ്യോടെ പിടിച്ച സച്ചു ആ കിളവൻ പരമുവിൻ്റെ കൂടെ അമ്മയെ ഊക്കുന്നു.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 8

അമാവാസി ഉത്സവത്തിന് ശാന്തമ്മയെ അവിടുത്തെ കാട്ടുവാസികളും മൂപ്പന്മാരും ചേർന്ന് പൂജയുടെ പേരിൽ കളിക്കുന്നു. ഒരു ഉഗ്രൻ കമ്പി കഥ വായിക്കാം.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 7

സച്ചുവിൻ്റെ മുലകുടി കണ്ട മല്ലിയും ചെല്ലമ്മയും കഴപ്പിളകി സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കളി തുടങ്ങുന്നതും, മൂപ്പൻ വന്നതിനെ തുടർന്നു കളി മുടങ്ങുന്നതും പിന്നെ അവർ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആ കഴപ്പ് മാറ്റുന്നതുമാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 6

മുത്തങ്ങയിലെ തണുപ്പ് മാറ്റാൻ ശാന്തമ്മയും സച്ചുവും കളിച്ച കളിയിൽ കട്ടിൽ വരെ ഒടിയുന്നു! കുണ്ണ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥാ ഭാഗം വായിക്കാം.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 5

പ്രതികളായ അലിയെയും വാസുവിനെയും, ശാന്തമ്മ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കളിക്കുന്നു. ആ ആറ്റൻ ചരക്കിനെ കളിച്ച അവർ രണ്ട് പേർക്കും കഴപ്പ് മാറുന്നു. ത്രില്ലിംഗ് ആയ കഥാ ഭാഗം വായിക്കാം.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 4

കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന മകനുമൊത്ത് SI ശാന്തമ്മ കഴപ്പ് തീർക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ അവിടെ കോൺസ്റ്റബിൾ ഭവാനി വരുന്നു. നല്ല ത്രില്ലിംഗ് കഥാ ഭാഗം വായിക്കാം.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 3

റഷീദും ഹരിയും സച്ചുവും റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽവച്ചു ശാന്തമ്മയെ കളിച്ചു തിമിർക്കുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി അപ്പൻ കയറി വരുന്നു! ത്രില്ലിംഗ് ആയ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം.