അരുണിൻ്റെ രതി പഠനം – 6 (അവസാന ഭാഗം)

കളി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അമ്മ, മകളെക്കാൾ നന്നായി സുഖിക്കുന്നു. അവസാനം അളിയൻ ആവാൻ പോകുന്ന ചെക്കൻ അമ്മയെയും അമ്മയെയും അവരാണ് എന്നറിയാതെ ഒരുമിച്ചു കളിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു.

അരുണിൻ്റെ രതി പഠനം – 5 (ആവണിയും അമ്മായിയും)

കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കന്യകയായ മകൾ ആവണിക്ക് ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഭർത്താവിനോപ്പം സെക്സ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അമ്മ. അത് ഒരു ഉഗ്രൻ ത്രീസം സെക്സിൽ എത്തുന്നു.

അരുണിൻ്റെ രതി പഠനം – 4 (അമ്മയും അനിയത്തിയും)

ചേട്ടനും അനിയത്തിയും കൂടി കളിക്കുന്നത് അമ്മ കണ്ട് പിടിക്കുന്നതും തുടർന്ന് അമ്മയും അവരുടെ കൂടെ കൂടുന്നതും ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

അരുണിൻ്റെ രതി പഠനം – 3 (അനിയത്തി ആതിര)

സ്വന്തം ചേട്ടൻ്റെ വശീകരണത്തിൽ കഴപ്പിയായ അനിയത്തി പെട്ടന്ന് വീഴുന്നതും, പിന്നെ രണ്ടാളും കളിച്ചു കഴപ്പ് മാറ്റുന്നതും ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

അരുണിൻ്റെ രതി പഠനം – 2 (അനിയത്തിയിലേക്ക്)

അമ്മയും അമ്മായിയും ആയുള്ള കളിയുടെ തുടർച്ചയും, അനിയത്തിയുമായി കാറിൽ ഇരുന്നു ഉണ്ടായ ചില കമ്പി അനുഭവങ്ങളും ഈ ഭാഗത്തിൽ വായിക്കാം.

അരുണിൻ്റെ രതി പഠനം – 1

കല്യാണത്തിന് മുൻപ് സെക്സിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ അരുൺ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടു കോൾ ഗേൾസിനെ വിളിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അരുൺ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു.