എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ ഭാഗം – 49

This story is part of the എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ series

  സാരല്യ. ഒന്നകത്തിപ്പിടീന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിടിച്ചില്ല. അന്നേരം എന്റെ കവക്കെടേൽ അതിനകത്തോട്ടൊരു വെരലു കേറ്റി. ഞാനറിയാതെ.അയ്യോ എന്നൊന്നു വെച്ചു പോയി. അന്നേരം പറയുവാ. സീലു പൊട്ടീട്ടില്ല അല്ലേന്ന് അന്നെനിമ്നതിന്റെ പൊരുളു പിടി കിട്ടീല്ലാരുന്നു. പിന്നെ. ആ കോലെടുത്തെന്റെ കയ്യി തന്നു. ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ആദ്യം കാണുകല്ലേ. ആണുങ്ങടെ അണ്ടി വീർക്കുന്ന് കേട്ടിട്ടോണ്ടേലും ഇതീ പൂളക്കെഴങ്ങു പോലെ. ആകൂന്നറിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളു മുറ്റത്തു ചെടി വെയ്ക്കാൻ കുഴി കുത്തണ പാരക്കമ്പി പോലെ കട്ടീം. എന്റെ ഭഗോതീ. ഇതെങ്ങനെ എന്റെ കവക്കെടേ തള്ളിക്കേറ്റും. അതു കീറി നാശാകും. അയ്യോ.. ഞാൻ നാളെ എങ്ങനെ മുള്ളും.എന്നൊക്കെ. ഒടനേ തന്നെ പുള്ളി ആ കോലു പിടിച്ച് എന്റെ വെടവേലോട്ടു വെച്ചു തള്ളാൻ തൊടങ്ങി. അതു കേറുവോ. കവച്ചു പിടിമ്നീന്നു പറഞ്ഞു. ഞാനറിയാതെ കാലകത്തിപ്പോയി. എങ്ങനെയോ പുള്ളി തല ആ വെടിവിക്കൊള്ളിച്ചു. വാസുട്ടൻ ഏട്ടന്റെ അണ്ടി കണ്ടതല്ലേ. അതിന്റെ അറ്റം കൂർത്തായതുകൊണ്ട്. ആദ്യം(ത വൈഷമം തോന്നീല്ല.” ‘ ദൊ. ശെരിയാ…അന്നു ഞാൻ കണ്ടതാ.. നായ്ക്കുണ്ണ പോലെ. കൂർത്താ.. “

   

  ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ‘ നായുടേത് ചെറുതല്ലേ. ഒരു ചോക്കു ക്ഷണത്തിന്റഗ്രേതമല്ലേ ഒള്ളൂ.” അവൾ ചോദിച്ചു. ‘ എന്റെ മണ്ടീ. മനുഷ്യന്റഗ്രേതം വരും വീർക്കുമ്പം. പക്ഷേ അതു പെമ്പട്ടീടെ സാമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിച്ചെന്നാലേ വീർക്കത്തൊള്ളു. ആർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരീസം. കണിയാന്റവുടുത്തേ ആമ്പട്ടീം വേറൊരു കൊടിച്ചിപ്പട്ടീം കൂടെ കോർത്തു. ‘വലിച്ചു വലിച്ച ഞങ്ങടെ പറമ്പി വന്നപ്പം. ആ പെലപ്പിള്ളേർ മടലെടുത്തടിച്ചു. അന്നേരം വിട്ടു പോയി. ആൺപട്ടീടെ കുണ്ണ തൂങ്ങിക്കെടക്കുന്നെ കാണണം. നല്ല ചൊകചൊകാന്ന് വീർത്ത്. അരയടിയൊണ്ട്.” ‘ എന്നാലും മഹാപാപപ്ലേ. നിങ്ങളൂ ചെയ്തത്. അവരേ ഒന്നു സുഖിക്കാൻ വിടാതെ. ഇപ്പം നമ്മളേ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു മാറ്റിയാ. എങ്ങനാ…’

   

  ‘ ആ. അതു കളി. പിന്നെ. ‘

   

  പിന്നെന്താ. ഭഗോതീന്നും വിളിച്ച് പല്ലും കടിച്ച കാലകത്തിക്കൊടുത്തു. എന്റെ മുള്ളൂന്നടത്ത് തീപൊള്ളിയ പോലെ തോന്നി. ഒറക്കെ നെലവിളിയ്ക്കണോന്നു തോന്നി. കടിച്ചു പിടിച്ചു സഹിച്ചു. എങ്ങാണ്ടൊക്കെ വലിഞ്ഞുപൊട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി. അന്നേരത്തേയ്ക്കും ആ കോലകത്തു കേറിപ്പറ്റിയാരുന്നു. പിന്നെ. പുള്ളി തകർത്തടിച്ചു. അങ്ങേരടെ നെഞ്ചത്തെ പൂടക്കാടെന്റെ മൂക്കേ മുട്ടീട്ട്. എനിയ്ക്കാണേ തുമ്മാനും വരുന്നു. എടയ്ക്കു ചോദിച്ചു. നെക്കു നല്ല സുഖല്ലേന്ന്. ഞാൻ മൂളി. ഇച്ചിരൂടെ കാലടുപ്പിച്ചു പിടി പുത്തൻ പൂറായിട്ടും. മുറുക്കം പോരല്ലോന്ന്. എന്റെ ചങ്കു പൊടിഞ്ഞു പോയി. ആരേം കാണിയ്ക്കാതെ തൊടാതേം തൊടീയ്ക്കാതേം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പം ഒരു വെലേം ഇല്ലാതായി പോയല്ലോന്ന്. ‘ ” അതു വെറുതെയാ. കള്ളം പറേല്ല. വെരലിട്ടിട്ടില്ലേ. കന്തേ തിരുമ്മി സുഖിച്ചിട്ടില്ലേ.നേരു o Jo… ‘ സത്യായിട്ടും ഇല്ല. ഒരിയ്യേ സ്കൂളീന്നു വരുമ്പം എന്റെ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞിട്ട്. വീട്ടി വന്ന ഒടനേ.. കുളിമുറീ കേറി മൂലൈതാഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം. ചുമ്മാ തോന്നി. അവളു പറഞ്ഞപോലെ ഒന്നു വെരലിട്ടു നോക്കിയാലോന്ന്. ഇച്ചിരെ അകത്തിപ്പിടിച്ച വെരലിടാൻ നോക്കി. അവിടേം കന്തേലും ഒക്കെ തിരുമ്മി നോക്കി. എന്തോ ഒരു രസോക്കെ തൊടങ്ങീതാ. എടയ്ക്ക് ഞാൻ ചുമ്മാ കയൊന്നു മണത്തു നോക്കി.

   

  എന്റെവിടുത്തെയാണേലും . അതിന്റെ കത്തേ നാറ്റം അന്നേരം എനിമ്നാട്ടും പിടിച്ചില്ല. എപ്പഴും നനവൊള്ള സ്ഥലല്ലേ. രാവിലേതൊട്ടു വയ്യുന്നേരം വരേ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുവല്ലേ. സ്കൂളിലാണേ.. മുള്ളിയാലൊണ്ടോ കഴുകുന്നു. മൂത്രേതാം കൂട്ടി മണക്കും. ‘ ‘ ആ മണാ ഞങ്ങക്കേറ്റം ഇഷ്ടം. പൂറിനു വിധിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മണാ അത്. അതു മണത്താ. ഞങ്ങടെ അണ്ടി സ്ത്രപിങ്ങു പോലെ കമ്പിയാകും.’ ഞാൻ മുലയിലൊന്നു തഴുകി അതേന്നു വിട്ടേ. ഇനി പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടു തൊടങ്ങാം. ങാ. എന്നിട്ടൊണ്ടല്ലോ…അന്നേരം അമേടെ വിളി. പള്ളിക്കൂടത്തീന്ന് വന്ന പെബ്ലെവിടെപ്പോയീന്നു പറഞ്ഞ്. എന്നേ വിളിച്ചു. ഞാനറിയാതെ വിളികേട്ടു. അതോടെ അതിന്റെ രസം പോയി. കഴുകിക്കഴിഞ്ഞപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ തണുപ്പും. പിന്നേ വേണ്ടാന്നു വെച്ചു. ചെലപ്പം എന്തോ പോലെ തോന്നും. കേരളശബോം. ജനയുഗോം ഒക്കെ. ആഴ്ചച്ചപ്പതിപ്പു ” വായിയ്ക്കുമ്പം. അറിയാതെ തിരുമ്മീട്ടൊണ്ട്. അകത്തു കയ്യിടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാരുന്നു. വെരലു മണക്കൂന്നൊള്ള പേടി. പിന്നെ ნიბი [l6)s വന്നപ്പം. മൊതലാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ (ശ്രദ്ധിക്കാൻ തൊടങ്ങിയേ.. അതും ഈയിടെ. നിങ്ങടെ രണ്ടിന്റേം തീറേറം കുടീം കണ്ടപ്പം . ഞാനതിശയിച്ചു പോയി. ഈ നാറോം സഹിച്ചോണ്ടാണോ. വാസൂട്ടൻ വിലാസിനീടെ കവക്കെടേ തലയിട്ടു നക്കീതെന്നോർത്തപ്പം. എനിയ്ക്കു നിങ്ങളോട് അസൂയയാരുന്നു. വിലാസിനീടേതു നിക്കിയപ്പം ഞാൻ നല്ല ചൂടിലാരുന്നുന്നു വെച്ചോ. മണോന്നും അറിണേന്തയില്ല. കഴിഞ്ഞപ്പം  വേണ്ടാരുന്നെന്ന്. അവളു മിടുക്കിയാ. സത്യത്തിൽ. അന്നാ എനിയ്ക്കു ഈ കള്ളനോട് ഒരു മോഹം തോന്നിയേ.. അതുപോലെ എന്റെ കാലിന്നെടേലും കൂട്ടനൊന്നു തലയിടെങ്കീന്ന് ആശിച്ചു പോയിട്ടൊണ്ട്. ‘ ‘ എന്നിട്ടാ. എന്നെ തല്ലീത്.” ഒരു മൂലയിൽ തഴുകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു.

   

  ” അ തന്നല്ലേ. അതു കഴിഞ്ഞല്ലേ വാസുവേട്ടൻ അവക്കു നക്കിക്കൊടുത്തേ.. അന്നേരം. എന്നേ അപമാനിച്ച പോലാരുന്നു. ഒരു നിവൃത്തീമില്ലാതെ നിന്ന എന്റെ മർമ്മത്തി പിടിച്ചു സുഖിയ്ക്കാന്നു പറഞ്ഞാ. സത്യം പറഞ്ഞാ ഒരാണ് ആദ്യായിട്ടാരുന്നു എന്റെ കന്തേ തൊട്ടത്. ഒരിക്കിളിയൊക്കി തോന്നീന്ന് പറയാട്ടോ. കാരണം. അത്രയ്ക്ക് സുഖിപ്പിച്ചല്ലേ അകവൊക്കെ തപ്പി നോക്കീത്. കള്ളനാ.വാസുവേട്ടൻ.പെരുങ്കള്ളൻ.പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സു പറഞ്ഞു .അയ്യോ ഇത് നിന്റെ അനിയനല്ലേന്ന്.അന്നേരം ഒരു മനസ്ഥാപം. ങാ പോട്ടേന്നു വെച്ചു. ഗെശ്ശൂടാ, അപ്പം ദേ പിന്നേം കേറി കയ്യിട്ടുന്നു. എനിയ്ക്കങ്ങു വെറഞ്ഞു കേറി. അന്നേരം. അറിയാതെ. ഞാൻ. ഈ കയ്യോണ്ട്. എന്റെ .കുട്ടനേ. തല്ലിപ്പോയി. പൊറുക്കണട്ടോ.” അവൾ നിശബ്ദയായി പിന്നെ എന്റെ കവിളിൽ തഴുകി ഞാനാ കണ്ണിൽ നോക്കി അതു കലങ്ങി വരുന്നു ‘ അതൊക്കെ പോട്ടെന്നേ. അതൊക്കെ ഞാനന്നേ മറന്നു. വിരലുകൾ കൊണ്ടു തുടച്ചു. ” എനിയ്ക്കുത്. ഒരിയ്ക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ” അവളുടെ ശബ്ദം അല്പം പതറിയിരുന്നു. എന്തൊരു തൊട്ടാവാടിയാണീ പെണ്ണ്, അന്നത്തേ സംഹാരരുദ, ഇന്നത്തേ പാവം കിളിക്കുഞ്ഞ് ‘ എന്റെ ഗീതക്കുട്ടീ. എനിയ്ക്കു ബാക്കി കേക്കണം. പറ.’ ‘ പറയുവല്ലേ. അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊന്നു ചോദിച്ചാ. വാസുവേട്ടൻ. സത്യം പറേവോ..?..” ‘ പറയാസ്ലോ. എന്താച്ചാ. ചോദിയ്ക്ക്…”

   

  ഞാനാ കണ്ണുകൾ എന്റെ വാസുവേട്ടനന്ന് അതോർത്ത് ഇതേൽ പിടിച്ചു കുലുക്കി പാലു വരുത്തിയാരുന്നോ.?.  ഒാർമ്മയിൽ തലകുലുക്കി സന്തോഷിയ്ക്കുന്ന എന്റെ കുണ്ണത്തലയിൽ തഴുകിക്കൊണ്ടവൾ ചോദിച്ചു.

   

  ‘ ഇല്ല. ‘ അതെന്താ..?.. എന്റെ സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്യാരുന്നോ. അതോ തല്ലു കിട്ടീതോണ്ടോ.?..” ‘ ഏയ് അതോണ്ടല്ല. ഞാനും ആദ്യായിട്ടാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സാമാനം ഇപ്രേതം അടുത്തു കാണുന്നതും.പിന്നെ തൊടുന്നതും ഒക്കെ.. “ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ‘ നൊണ്. രണ്ടു പെങ്ങമ്മാരൊണ്ടായിട്ടും പെണ്ണുങ്ങടെ പൂറു കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞാ.” ഓ. അതെന്നാ കാഴ്ചയാ. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കാണുമ്പം അപ്പം പോലെ ഒരു തികോണം. ചുമ്മാ നോക്കുവാരുന്നു. തൊടാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല. പെങ്ങമ്മാരേ എനിയ്ക്കു വെല്യ ഇഷ്ടാ. പിന്നെപ്പിന്നെ . അവളുമാരു വലുതായപ്പം. വല്ലോം കാണിയ്ക്കുവോ.. ഒന്നോ രണ്ടോ (പാവശ്യം.കമലേടെ കണ്ടിട്ടൊണ്ട്. അതും മിന്നായം പോലെ, ഈ തലേക്കൂടെ പാവാടയിട്ടേച്ച്, താഴേന്നുരുമ്പം.. “ ഞാനൊന്നു ചമ്മി പറഞ്ഞു.

   

  ‘ അതെപ്പഴാരുന്നു.?..” സ്കൂളിപ്പോകാൻ ഞാൻ നേരത്തേ ഒരുങ്ങും. അവളന്നേരം മുടി ചീകുന്നേ ഒള്ളാരിയ്ക്കും.ഈ മരക്കൊരണ്ടെവിടാന്നും ചോദിച്ചോണ്ടു ഞാൻ കേറി നോക്കുമ്പം. അവളടീലത്തേ ഉൗരിയേച്ച മോളിക്കൂടേ ഇടുവാരിയ്ക്കും. അന്നേരം ഞാൻ കേറി വരുന്നതു കാണത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കണ്ടതാ. എന്നതാ, കവക്കെടേല കൊറേ കറുപ്പു പൂട. കണ്ണു പിടിച്ചു വരുമ്പഴേയ്ക്കും. അതു മറഞ്ഞതു…” ‘ അതോർത്ത് പിന്നേം കേറിച്ചെല്ലുവാരുന്നോ.

   

  ഗീതയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ ഉൽസാഹം പോലെ. ഒന്നോ രണ്ടീസം. പിന്നെ അവളുമാരു കതകടച്ചു സാക്ഷായിട്ടു കളഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാനും വിചാരിച്ചു മോശല്ലേന്ന്.’

   

  ‘ എന്നിട്ടെന്റ്തേ പിടിച്ചിട്ട്…?..’ ഗീത ചോദിയ്ക്കുന്നു. ‘ ഞാനാ. കന്തിന്റെ മയോം. ചെറകു പോലെ വിടർന്ന എലേം ഒക്കെ ഓർത്ത്. ആ വെരലും മണത്തു കെടന്നേ ഒള്ളൂ. വെള്ളം പോയിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അതിന്റെ രസം പോകൂസ്ലേ.” ‘ അയ്യേ…ആ കയ്യും മണത്ത നടന്നെന്നോ. ” അവൾ അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. ‘ എന്തയ്യേ…?.. ആദ്യായിട്ടാ ഒരു പൂറിന്റെ മണം കിട്ടുന്നേ. എനിയ്ക്കാ മണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഒണക്ക് തെരണ്ടീടെ വാട്.’ ” ഓ.ചുമ്മാതാ. ഞാനനു കുളിച്ചേച്ചു. നല്ല സോപ്പിട്ടു കഴുകിയേച്ചു വന്നതാരുന്നു. ഒരു തെരണ്ടി വാട്.” അവൾ നാണിച്ച് പരിഭവിച്ചു. ‘ അല്ല. അന്നു നല്ല മണോണ്ടാരുന്നു. എനിയ്ക്കു നല്ല നിശ്ഛയോണ്ട്. പറഞ്ഞു. ‘ ബം. ഒന്നോർത്തു നോക്കട്ടെ. ങാ.ശൈരിയാ. അന്നു സോപ്പു കൊണ്ടോയില്ലാരുന്നു .എന്റെ സോപ്പു തീർന്നാരുന്നു. പെട്ടെന്നു മുങ്ങിക്കേറി പോന്നേയൊള്ളു. അല്ല. അവടം തേച്ചു കഴുകിയാരുന്നേ അപ്പഴേ അട്ടേ കാണുവാരുന്നല്ലോ.” അവൾ വിരൽ കടിച്ചു. ” ബ് ഹാ.. സോപ്പു തീർന്നതും എന്റെ ഭാഗ്യം. ഞാനാ നാണിച്ചു ചുരുണ്ട നുണക്കുഴിയിൽ ഒരുമ്മ കൊടുത്തതു. ‘ എന്നിട്ട് പിന്നെപ്പഴാ ആ കയ്ക്ക് കഴുകിയേ…?.. അത്താഴം കഴിയ്ക്കുന്നതു വരേ. അതും മണത്തോണ്ട് നടന്നു. കയ്ക്ക് കഴുകിയപ്പം തോന്നി. ബലായിട്ടൊന്നുടെ പിടിച്ച് അതിനകത്തു കയ്യിട്ടാലോന്ന് ചേട്ടന്നേ പേടിച്ചാ… ങാ. അതു കളു.എന്നിട്ട. ചേട്ടൻ പിന്നെ…?..’ ‘ ഇച്ചിരെ കഴിഞ്ഞപ്പം. എന്റെ മുള്ളൂന്നേന്റകത്ത് ഏതാണ്ട് ചൂടു വെള്ളം വീണ പോലെ തോന്നി. പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചു. നെക്കു വന്നോന്ന്. ഞാൻ മൂളി. പിന്നെ പുള്ളി ഉൗരിയെടൂത്തോണ്ട് മറിഞ്ഞു കെടന്നൊങ്ങി ഞാൻ പതുക്കെ ലൈറ്റിട്ട്. തുണിയൊക്കെ ഉടുത്തു. നോക്കിയപ്പം. മൂക്കട്ടേം ചോരേം കൂടെ കലങ്ങി അകത്തുന്ന ഒലിച്ചു വരുന്നു. കുഞ്ഞമ്മ. പറഞ്ഞാരുന്നു. ചെലപ്പം ചോര കണ്ടാ പേടിക്കരുതെന്ന്. അങ്ങേരടെ സാധനത്തേലും ചൊവപ്പും വെളേളമൊക്കെ ഒണ്ടാരുന്നു. തൂത്തു കൊടുത്താലോന്നു വിചാരിച്ചതാ. പേടിയാരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ.ഞാൻ കൊച്ചു പാവാട എടേ തിരുകി കെടന്നൊറങ്ങി. പിറേറ ദിവസം. നീറ്റലു തൊടങ്ങി. മുള്ളുമ്പം എങ്ങനാണേലും ഒരു തുള്ളി മൂതങ്കിലും അവടെ പറ്റും .പിന്നെ നീറും. കഴുകാനും പറ്റത്തില്ല. ‘ അവളെന്റെ കവിളിൽ കവിൾ ചേർത്തു ചെരിഞ്ഞു കിടന്നു. ” പാവം. ‘ ഞാനാ കവിളിൽ ചുണ്ടു ചേർത്തു കിടന്നു. ആ സുഖത്തിൽ അവൾ തുടർന്നു. . എന്റെ പൊന്നേ. പിറേറന്ന് രാതി എന്തു ചെയ്യുന്നോർത്തു കെടക്കുമ്പം. ഞങ്ങള് അന്നിവിടെയാരുന്നു കേട്ടോ. തുണി അഴിച്ചിട്ടു കെടന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു.

   

  വേദനയാണ്. സാരമില്ല. കുനിഞ്ഞു നിന്നാ മതി. ഇന്നു കൊതത്തിലടിച്ചോളാന്ന്. ഒന്നു വെരഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ ഞാനും വിചാരിച്ചു. അത് തൊറന്നു കെടക്കുന്ന തൊളയല്ലേ. ഇത്രേതം  കാണുകേലല്ലോന്ന്. എന്റെ പൊന്നേ അതു പണ്ടത്തേതിന്റെ പിന്നത്തേയാരുന്നു. നാലുകാലേ കുനിഞ്ഞു നിക്കുകാരുന്നു ഞാൻ. ഇച്ചിരെ അവിടേം ഇവിടേo കൂതീലും ഒക്കെ തൊട്ടു തടവി. കൂതീലു തൊട്ടപ്പം നല്ല ഇക്കിളിയാരുന്നു. അതങ്ങ ചുരുങ്ങിക്കൂടിക്കാണും വലിച്ചു പിടിച്ചേച്ച് ഇടിച്ചൊരു കേറ്റ്. എന്റെ കണ്ണിക്കൊടെ പൊന്നീച്ച പറന്നു. അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോയി. അയച്ചു പിടിച്ചാ മതി . കൊഴപ്പീല്യാന്നു പറഞ്ഞ്. പുള്ളി അടി തൊടങ്ങി. അഞ്ചാറടി കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ കൊറച്ചയണത്തു. അതാ പൊല്ലാപ്പായേ.. എന്റെ കൊടലേലാരുന്നു. ആ നീളൻ കോല അന്നേരം കേറി ഇടിച്ചോണ്ടിരുന്നേ. പിന്നത്തേ അടിസ്റ്റൊക്കേ. വല്ലായ്ക്കുക കൊണ്ട്. ഞാൻ കൂനിപ്പോയി. ഇതൊന്നു തീർന്നു കിട്ടണേന്നാരുന്നു (പാർത്ഥന. ഏതായാലും മുറുക്കം കൊണ്ടാണോ എന്തോ.. അന്നു പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതു തീർത്തു. എന്നിട്ടു പറേ കാ. ഇത്രേതം സുഖോള്ള കൊതം കണ്ടിട്ടില്യാന്ന്. അപ്പം എനിമ്നാരു സംശയം. വേറെ കൊതത്തിലും ഇങ്ങേര് അടിച്ചു കേറ്റീട്ടൊണ്ടാകുമ്പോന്ന്. പിറേറ ദിവസം തൂറി കഴുകിയപ്പം. അവയോം പൊട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. നീറ്റലും. വലിച്ചിലും. എന്റെമേ. ഇതിയാനിനി ഏതു തൊള ഇന്നിനി കൊടുക്കുവെന്നു പേടിച്ച് ഞാൻ. ചോദിയ്ക്കാനും പറയാനും പേടി. ഞാം വിചാരിച്ചു. എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഇങ്ങനാണോന്ന്.’

  Thudarum