എന്‍റെ അമ്മായി

എന്റെ അമ്മാവന്‍ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയില്‍ പോയി. ഭാര്യക്കു വിസ ശരിയാക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിെലും ഒരു വര്‍ഷം ആയിട്ടും ശരിയായില്ല. ബിന്‍ ലാഡന്റെ ആക്രമണം കാരണം വിസാ ചട്ടങ്ങള്‍ വളരെ സ്റ്രിക്ടാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങി ഒരു ദിവസം മഡ്രാസ് അമേരിക്കന്‍ കൌണ്‍സുലേറ്റില്‍ ിന്നും തിങ്കളാഴ്ച അവിടെ ഇന്ററ്വ്യൂവിത്തൊന്‍ കത്തു വന്നു. ട്രെയിില്‍ ശബരിമല സീസണ്‍ കാരണം ടിക്കറ്റില്ല. അതിാല്‍ അമ്മായിയും ഞാും കൂടി ബസ്സില്‍ മദ്രാസില്‍ പോകാന്‍ വീട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ ഗി−ി പോളിടെക്ിക്കില്‍ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിാല്‍ മഡ്രാസ് എല്ലാം അറിയുമെന്നാണു വീട്ടുകാരുടെ ധാരണ. അങ്ങി രാത്രി ഒമ്പതു മണിക്കുള്ള റദ്ദിമീ എന്ന ബസ്സില്‍ ര−ു ടിക്കറ്റു ബുക്കു ചെയ്തു.

റദ്ദിമീ ല്ല പൊക്കമുള്ള ഏസീ വ−ിയാണു, ഉച്ചക്കുമുമ്പു മദ്രാസില്‍ എത്തുമെന്ന കാര്യം തീര്‍ച്ചയാണു. ഞാന്‍ വിന്‍ഡോ സീറ്റില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോള്‍ ആന്റി പറഞ്ഞു ആന്റിക്കു അവിടെ ഇരിക്കണമെന്നു ഞാന്‍ സമ്മതിച്ചു. എന്റെ തുടയുടെ മുകളിലൂടെ ഭാരിച്ച കു−ി പൊക്കി ആന്റി അപ്പുറത്തേക്കു ീങ്ങി. ആന്റി ഷിഫ്ഫോണ്‍ സാരിയാണു ഉടുത്തിരിക്കുന്നതു. പെര്‍ഫ്യൂമിന്റെ റുമണം. വ−ി സിറ്റി വിട്ടപ്പോള്‍ ലയിറ്റെല്ലാം അണച്ചു. ഏതോ പാ−ി പടം ഇട്ടു ആന്റി ഒരു വലിയ ഷാള്‍ ഇട്ടു പുതച്ചു. ക−ാല്‍ ജയലളിതയെപോലെ ഇരിക്കും. കണ്ണാടിയില്‍ മുഖം ചേര്‍ത്തു വെളിയിലെ കാഴ്ചകള്‍ ാക്കി ഇരിക്കുകയാണു ആന്റി. ഞാന്‍ വളിപ്പു സിിമ ാക്കി ഇരുന്നു. അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ സുഖകരമായി ഒരു ഇളം ചൂടു എിക്കുഭവപ്പെട്ടു. എന്റെ തുടയും ആന്റിയുടെ തുടയും തൊട്ടുതൊട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ സുഖമാണതെന്നിെക്കു മസ്സിലായി. അതേതായാലും ന്നായി. വ−ിയില്‍ ല്ല തണുപ്പു−്. എല്ലാവരും ഹിമാലയത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നപോലെ പൊങ്ങിയ പതു പതുത്ത ലക്ഷ്വറി സീറ്റുകളില്‍ ഇരുന്നു മയങ്ങുകയാണു. ആള്‍ക്കാര്‍ ആരും സിിമയില്‍ വലിയ താല്‍പ്പര്യം കാട്ടാത്തതിാല്‍ അവര്‍ പാട്ടുകള്‍ ഇടാന്‍ തുടങ്ങി. ആന്റി അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞു മയങ്ങാന്‍ തുടങ്ങി. എന്റെ ജീന്‍സില്‍ എന്തോ കടിച്ചു ഞാന്‍ മുട്ടിന്റെ ഭാഗം ചൊറിഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ എന്റെ കയ്യുടെ മുട്ടു ആന്റിയുടെ വശങ്ങളില്‍ തൊട്ടു. ആന്റി അങ്ങിയില്ല. എന്നാല്‍ പിന്നെ അങ്ങി ഇരിക്കട്ടെ എന്നു ഞാും കരുതി. അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്റെ മസ്സിലെ കുരങ്ങുണര്‍ന്നു. അല്‍പ്പം കൂടി ചേര്‍ന്നിരുന്നാലോ?

ഞാന്‍ കാല്‍ കുറച്ചു കൂടി ീട്ടി പുറകോട്ടു ചാരി. ഞങ്ങളുടെ സീറ്റുകള്‍ ക്കിടയില്‍ ഒരു ഗീയര്‍ പോലെ കമ്പിയു−ായിരുന്നു ചാരല്‍ അഡ്ജസ്റു ചെയ്യാുള്ളത.് ഞാന്‍ അതു അമര്‍ത്തി സീറ്റു അല്‍പ്പം കൂടി പിന്നോട്ടാക്കി. അപ്പോള്‍ വീ−ും എന്റെ വലതു കയ് മുട്ടു ആന്റിയുടെ മുലകളുടെ അടിയിലേക്കു കയറി. ആന്റി ാ ഒബ്ജക്ഷന്‍!! ഭഗവാ ഒന്നു എര്‍ത്തു കൊടുത്താലോ? ആന്റി എറിയുന്നെങ്കില്‍ പിന്നെ മി−ാതിരിക്കാം. മുട്ടുവിന്‍ തുറക്കപ്പെടുമെന്നല്ലേ കൃസ്തുദേവന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത,് മുട്ടാതിരുന്നാല്‍ എങ്ങി തുറക്കും. ഞാന്‍ ഷാളിന്റെ അടിവശം അല്‍പ്പം പൊക്കി കയ്യു എന്റെ തുടയുടെ വശങ്ങളില്‍ ചൊറിഞ്ഞും മാന്തിയും അതോടൊപ്പം എന്റെ കയ്യുടെ പുറവശം കൊ−ു ആന്റിയുടെ തുടകളില്‍ മൃദുവായി ഉരസുകയും ചെയ്തുകൊ−ിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ധൈര്യത്തിു കയ്യു ആന്റിയുടെ തുടയില്‍ തന്നെ വച്ചു. ആന്റി അക്കമില്ല ഉറക്കമാണോ? ഞാന്‍ എന്റെ ഇടത്തെ കയ്യുകൊ−ു എന്റെ വലത്തെ കക്ഷത്തില്‍ ചൊറിഞ്ഞു. അക്കൂട്ടത്തില്‍ ആന്റിയുടെ തടിച്ച കയ്യിലും ഒന്നു തൊട്ടു. കയ്യെടുത്തപ്പോള്‍ ഞാന്‍ മപൂറ്വ്വം ആന്റിയുടെ കയ്യില്‍ മൊത്തം ഉരസ്സിയാണു എടുത്തത്.

ആന്റിയുടെ കയ്യ്ത−യില്‍ രോമങ്ങള്‍ ഉ−്. കയ്മുട്ടിന്റെ പുറഭാഗം മടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു ക−ാല്‍ ഒരു പതിാലുകാരിപെണ്ണിന്റെ പൂറു പോലിരിക്കും. കാരണം ആ വെളുത്ത കയ്യിലെ രോമരാജികളും!! അല്ലെങ്കിലും കയ്യിന്റെ മടക്കിു ഒരു പൂറിന്റെ ഛായ ഉ−്. പ−ു ആറാം ക്ളാസ്സില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ വിക്രമാണു അതിെക്കു കാട്ടിത്തന്നതു. ഒരിക്കല്‍ ക്ളാസില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍ ചോദിച്ചു ‘എടാ പ്രസാദാ പെണ്ണിന്റെ പൂറു കാണണോ’ എന്നു ഞാന്‍ കരുതി വല്ല കമ്പി ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നു. അപ്പോള്‍ അവന്‍ കയ്യു മടക്കി മുട്ടിന്റെ അകവശം വിരല്‍ കൊ−ു ചേര്‍ത്തു ഒരു പൂര്‍ത്രികോണം സൃഷ്ടിച്ചെന്നെ കാണിച്ചു. അപ്പോഴാണു ഇങ്ങിയാൈരു സാമ്യം എിക്കു തോന്നിയത്, പലപ്പോഴും ഈ പൊസിഷില്‍ ആന്റി കത്തെഴുതുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ എിക്കു തോന്നും ഞാാരു രോമം അതിരിട്ടുവരുന്ന പൂര്‍ കാണുകയല്ലേ എന്നു!!!!

ആ തടിപ്പും ഒക്കെ അങ്ങി തന്നെ തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യും. വിക്രമന്‍ ഒരിക്കല്‍ എന്നോടു ചോദിച്ചു ‘എട പ്രസാദെ ീ ബഞ്ചിന്റെ അറ്റത്തുിന്നു അകത്തോട്ടു കേറി ഇരി ഞാന്‍ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ‘. ബഞ്ചിന്റെ അറ്റം എന്റെ ഇഷ്ട സീറ്റാണു. അതു വിക്രമു കൊടുക്കാന്‍ മസ്സില്ലായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ അവന്‍ പറഞ്ഞു ‘എടേ ആ അമ്മായി സാറിന്റെ ക്ളാസില്‍ മാത്രം മതി’ ‘അതെന്താടെ അമ്മായി സാറിന്റെ ക്ളാസിു പ്രത്യേകത?’ അമ്മാവന്‍ അമ്മാവി എന്നു ര−ു അധ്യാപകര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു−ായിരുന്നു. അവരുടെ പേരു ഇപ്പോഴും ആര്‍ക്കും ഓര്മ്മയില്ല. ദമ്പതികള്‍ ആയിരുന്നു ആരാണു അവര്‍ക്കു ഇരട്ടപ്പേരു ല്‍കിയതെന്നും എിക്കറിയില്ല. ആ സ്കൂള്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അമ്മാവും അമ്മാവിയും ഉ−ായിരുന്നു. അമ്മാവന്റെയായിരുന്നു ആ സ്കൂള്‍ തന്നെ. അമ്മായി റ്റീചര്‍ മലയാളം ആണു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദുര്യോധന്‍ പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷെപം ചെയ്യുന്ന പാഠം പഠിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ വിക്രമന്‍ ഒരു ചോദ്യം ‘റ്റീച്ചര്‍ രജസ്വല എന്നു വച്ചാല്‍ എന്താ?’ ഞാന്‍ അന്തം വിട്ടു വിക്രമന്‍ ക്ളാസില്‍ ഡൌട്ടു ചോദിക്കുകയോ? അവന്‍ ന്നാവാന്‍ തീരുമാിച്ചൊ? ക്ളാസില്‍ ഒന്നാമന്‍ ഞാാണു. ആ വാക്കു ഞാും ക−ില്ല. ഈ പാഠത്തില്‍ രജസ്വലയായിരിക്കുന്ന എന്നെ സഭയിലേക്കു വിളിക്കരുതെന്നു പാഞ്ചാലി പറയുന്നു−്.

അപ്പോള്‍ വിക്രമന്‍ വീട്ടില്‍ പോയി മലയാളം ഒക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയോ? അര്‍ഥത്തിായി എല്ലാവരും അമ്മായി സാറി ാക്കി. അമ്മായി സാറിന്റെ മുഖം ാണിച്ചു പൂത്തുലഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ‘അതിന്റെ അര്‍ഥം ഞാന്‍ പറയില്ല’ ‘അതെന്താ റ്റീച്ചര്‍ ‘ കോറസ്സായി കുട്ടികള്‍. ‘അതു ിന്റെയൊക്കെ അമ്മമാരുടെ അടുത്തു ചോദിച്ചാല്‍ പറഞ്ഞു തരും’ ഞാന്‍ വീട്ടില്‍ പോയി അമ്മയോടു ചോദിച്ചു. അമ്മ പറഞ്ഞു അഛാടു ചോദിക്കാന്‍. ആര്‍ക്കും അറിയത്തില്ല. പിറ്റേന്നു റ്റീച്ചറിാടു ഞാന്‍ വീ−ും ചോദിച്ചു. അമ്മായി വീ−ും ാണിച്ചു പൂത്തുലഞ്ഞു. ‘പ്രസാദേ അതു ീ കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ടു പഠിക്കും’ ‘എടെ ിന്റെ അമ്മയൊക്കെ മാസമുറ ആകത്തില്ലേ അതാ ഈ രജസ്വല’ വിക്രമന്‍ പിന്നെ എന്നോടു പറഞ്ഞു ‘എന്നു വച്ചാല്‍ ?’ ‘എടേ ഈ പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ സാമാത്തികത്തൂന്നു പശുവിു മാച്ചു വരുന്നപോലെ ഒരു സാധം മാസം തോറും വരും. അപ്പോള്‍ അവരു അടുക്കളേല്‍ കേറത്തില്ല അതാ സംഗതി!!, ഗര്‍ഭമായാല്‍ പിന്നെ വരത്തില്ല ‘ ‘ഇതറിയാമെങ്കില്‍ പിന്നെന്തിാടെ ചോദിച്ചത്?’ ‘അതവരെ കൊ−ു പറയിക്കാാ. ഇി വേറെ ഒരു വേല ഉ−്, ീ അമ്മായി സാറി ശ്രധിച്ചിട്ടു−ാ? അവരു പഠിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മ്മടെ ഡെസ്കിന്റെ മൂലേല്‍ വന്നു ഒരഞ്ഞു ില്‍ക്കുന്നതു ക−ിട്ടില്ലേ? എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? അതും ഞാന്‍ ശ്രധിച്ചിരുന്നില്ല വിക്രമന്‍ ആളു കേമന്‍ തന്നെ. പിന്നെ ഞാും ശ്രധിച്ചു. ശരിയാണു.

അമ്മായി പാട്ടും പഠിപ്പിച്ചു ില്‍ക്കുമ്പോള്‍ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഡെസ്കിന്റെ മൂലയില്‍ അരക്കെട്ടു കൊ−ു തള്ളിച്ചിട്ടാണു ില്‍പ്പു, അതിന്റെ ഗുട്ടന്‍സറിയാും വിക്രമന്‍ വേ−ി വന്നു. ‘എടാ പ്രസാദേ അമ്മായിക്കു കടി കയറി ടക്കുകയാ. അമ്മാവന്റെ അടി ഏല്‍ക്കുന്നില്ല. അതാ പൂറു ഡെസ്കിന്റെ അറ്റത്തു കൊ−ു തള്ളുന്നത്. ീ ാക്കിക്കോ ഞാന്‍ ഒരു തമാശ കാണിക്കാം, ആ അറ്റത്തു ഇന്നു ഞാന്‍ ഇരിക്കട്ടെ’ അമ്മായി പതിവുപോലെ ‘കാന്താരവിμായതാക്ഷീ മാജ്ഞെ കാന്താര വാസം ിക്കാവതല്ലേ ‘ എന്നു ഈണത്തില്‍ പാടി ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്കിടുത്തു വന്നു അരക്കെട്ടു ഡെസ്കിന്റെ കൂര്‍ത്ത അറ്റം കൊള്ളിച്ചു. ഞാന്‍ ശ്രധയോടെ കുിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ത്രികോണ ഭാഗം മാത്രം ാക്കുകയാണു. അപ്പോള്‍ വിക്രമന്‍ ഡെസ്കില്‍ വെച്ചു കയ്യു തെറ്റിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നപോലെ കയ്യോടിച്ചു കൊ−ിരുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്നു കയ്യു സ്ളിപ്പായപോലെ രേെ കൊ−ു ചെന്നു അമ്മായിയുടെ ഡെസ്കിന്‍ മൂലയില്‍ തള്ളി ിര്‍ത്തിയിരുന്ന യാിേഭാഗത്തു ഒരൊറ്റ ഇടി. അമ്മായിയും ഞാും ഒരുപോലെ ഒരേ ിമിഷത്തില്‍ ഞെട്ടി. അമ്മായി തീ പറക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ വിക്രമ ഒന്നു ാക്കി, പുസ്തകവുമായി സ്ഥലം വിട്ടു, ചോക്കെടുക്കാന്‍ പോയെന്നാണു കുട്ടികള്‍ ധരിച്ചതു, ഞാാഴികെ!. അഞ്ചു മിിട്ടു കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ അമ്മാവന്‍ സാര്‍ ചൂരലുമായി പാഞ്ഞു വരുന്നു. വന്നപാടെ ഇങ്ളീഷ് ാണ്‍ ഡീറ്റെയില്‍ഡായ ഹക്കിള്‍ബറി ഫിന്‍ എടുത്തു ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. “ണവമ ംമ ഠീാമ ടമ്യംലൃ മിറ ഔരസഹലയല്യൃൃ ളശി റീശിഴ ീ വലഹു വേല ൃൌിമംമ്യ ഹെമ്ല ഖശാ?” ചോദ്യം വിക്രമാടാണു. വിക്രമു−ാ ഹക്കിള്‍ ബറിയും റ്റോം സായറും അറിയുന്നു! ഹക്കിള്‍ ബറി പഠിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ വിക്രമന്‍ പുസ്തകവുമായി അമ്മാവന്‍ സാറിന്റെ കസേരയുടെ പുറകില്‍ ിലത്താണിരിക്കുന്നത.് ാഡ് ഡീറ്റെയില്‍ഡ് കഥയായതിാല്‍ എല്ലാവരും കഥ കേള്‍ക്കാായി പലയിടത്തും ഇരിക്കും. അമ്മാവന്‍ ഇടക്കാരെകൊ−ങ്കിലും വായിപ്പിക്കും.

ആ സമയം ിദ്രാ ദേവത അദ്ദേഹത്തെ അുഗ്രഹിക്കും. പിന്നെ മണിയടി മുഴങ്ങുമ്പോള്‍ മാത്രമാണു അമ്മാവന്‍ ഉണരുന്നത്. ജീവിതത്തിലാദ്യമായി അന്നു അമ്മാവന്‍ പഠിപ്പിക്കല്‍ മൂഡിലായിരുന്നു. അമ്മാവന്‍ സാര്‍ വരുന്നതിു മുമ്പു ഒരിക്കല്‍ വിക്രമന്‍ എന്നോടു ചോദിച്ചു. ‘എടേ ഈ ഹക്കിള്‍ പറിയുടെ പറിക്കെത്ര ീളം കാണുമെടേ പ്രസാദേ?’ ‘ഹക്കിള്‍ പറിയല്ലെടേ ഹക്കിള്‍ബെറിയാണു’ ‘അതു ശരി, ഞാന്‍ വിചാരിച്ചു വലിയ പറിയുള്ള ഒരുത്താണു അവന്നുെ’ വിക്രമന്‍ പറഞ്ഞു. അതാണു ഹക്കിള്‍ ബെറിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിക്രമന്റെ പരിചയം. അവാടാണു അമ്മാവന്റെ കട്ടി ചോദ്യം. അവന്‍ എഴുറ്റുേ ഒന്നും മി−ാതെ ിന്നു. പിന്നെ അമ്മാവന്‍ ചാടിവന്നു ഒരു അടി മേളയായിരുന്നു. ചൂരല്‍ ഒടിഞ്ഞിട്ടാണു അമ്മാവന്‍ ിര്‍ത്തിയത്. അപ്പോഴേക്കും വിക്രമന്റെ തുടയെല്ലാം പൊട്ടിയിരുന്നു. ‘അവന്റെ അമ്മൂമ്മേടെ ഹക്കിള്‍ പറി ‘ വിക്രമന്‍ അന്നു സ്കൂളില്‍ ിന്നും പുറത്തായതാണു. ഇന്നു വിക്രമന്‍ ര−ു ബാറും ഹോട്ടലും ബെന്‍സു കാറും ഒക്കെയായി മലയോര കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മണ്‍ഠലം പ്രസിഡന്റായി വിഹരിച്ചു ടക്കുന്നു. ക്ളാസില്‍ ഇരുന്നു ഹക്കിള്‍ ബറി പഠിച്ചവാക്കെ ക്ളാര്‍ക്കും റ്റീച്ചറുമായി തെ−ിപ്പിരിഞ്ഞും ടക്കുന്നു. അങ്ങി അമ്മാവും അമ്മാവിയും കൂടി അവ രക്ഷിച്ചു. പിന്നെ ഏ കേ ആന്റണിയും!! മദ്യം ിരോധിക്കുക വഴി പട്ട ഷാപ്പില്‍ കോഴിയെ അറുത്തു കൊ−ിരുന്ന വിക്രമന്‍ അങ്ങി മുതലാളിയായി.

അന്നു വിക്രമന്‍ ചെയ്ത കാര്യം ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ കാരണം എന്റെ കയ്യു ആന്റിയുടെ മര്‍മ്മ ഭാഗം വരെ ിരങ്ങിയെത്തിയതു കൊ−ാണു. ഏതായാലും എന്റെ കയ്യു ആന്റിയുടെ വേ−പ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തൊട്ടിട്ടും ആന്റിക്കു കുലുക്കമില്ലാത്തിാല്‍ മൌം സമ്മതം എന്നു കണക്കിലെടുത്തു ഞാന്‍ എന്റെ ഇടതു കരം ീട്ടി ഷാളിിടയിലൂടെ ബ്രായുടെ അടിയില്‍ കൂര്‍ത്തുിന്ന ആ മാറിടങ്ങളില്‍ ഒരെണ്ണത്തില്‍ പിതുക്കി. ഠേ..ന്നു ഒറ്റയടി പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആന്റി ിദ്രയില്‍ തന്നെ. ഒഹോ അപ്പോള്‍ എല്ലാ ടെസ്റും സക്സസ്. ഞാന്‍ കയ്യു വീ−ും ീട്ടി മറ്റെ മുലയിലും ഒന്നു പിടിച്ചു. ആഹ കല്ലന്‍ മുലകള്‍ സ്പ്രിങ്ങുപോലെ ബ്രായിട്ടു ടയിറ്റാക്കി ിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു. അമ്മാവന്‍ അധികം പെരുമാറി കാണില്ല. ഉടയാ മുലകള്‍!!! എന്റെ റദ്ദി മീ ഈ രാത്രി ഞാന്‍ മറക്കില്ല.

ബസു അതിന്റെ വേഗതയില്‍ ഓടിക്കൊ−ിരുന്നു. തിരുല്‍െ വേലിക്കുള്ള ിരപ്പായ റോഡിലൂടെയാണു പ്രയാണം. ഒരു കുലുക്കവുമില്ലാത്ത എയര്‍ ബസില്‍ എല്ലാവരും ഉറക്കം. പാട്ടും ിര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഞാന്‍ പിന്നെ ഒന്നും അമാന്തിച്ചില്ല. ആന്റിയുടെ ബ്ളവുസിന്റെ ഹൂക്കുകളില്‍ എന്റെ വിരലുകള്‍ പരതാന്‍ തുടങ്ങി. ഹൂക്കുകള്‍ ഓരോന്നായി വിടര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ആന്റി ഒന്നു ടുെവീര്‍പ്പിട്ടു. ആന്റിയുടെ വിയര്‍പ്പിന്റെ ചെമ്പകപ്പൂ മണം എിക്കുഭവപ്പെട്ടു പുറത്തു തണുത്തിട്ടും ഷാളിടിയില്‍ ആന്റിയുടെ മാറിടത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ വിയര്‍പ്പുതുള്ളികള്‍ ഉ−ായിരുന്നു. ഞാന്‍ ബ്രാക്കകത്തു കയ്യിട്ടു ആ മാദക മുലകളില്‍ പിടിച്ചു. ര−ു വിരലുകള്‍ കയറ്റി ഞെരുങ്ങിിന്ന മുലകളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ആ കണ്ണുകള്‍ ഞാന്‍ തപ്പി ഞെരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ബ്രായുടെ ടയിറ്റു കാരണം മുന്നോട്ടുള്ള വഴി അടഞ്ഞിരുന്നു. ഞാന്‍ മുലകളുടെ വിടവിലും അതിടിയിലും ബ്രാക്കു പുറത്തുകൂടിയും ഒക്കെ മുലയുടെ അളവുകള്‍ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം എന്റെ കയ്യി ബ്രായുടെ സ്റ്രാപ്പുകളില്‍ വിരലോടിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഞാന്‍ ബ്രായുടെ സ്റ്രാപ്പില്‍ വെറുതെ ട്രേസു ചെയ്തു കൊ−ിരുന്നു. പിന്നെ കയ്യിട്ടു ആന്റിയുടെ കക്ഷത്തില്‍ പരതി.

അവിടെ ല്ല ചുരു− രോമങ്ങള്‍ ഉ−ായിരുന്നു. അവയില്‍ ഞെരടിയ കയ്യു ഞാന്‍ ഇണക്കത്തില്‍ മൂക്കില്‍ വച്ചു. മണം കൊള്ളാം. ഒരു കുഴഞ്ഞ കുട്ടിക്കൂറയും വിയര്‍പ്പും കലര്‍ന്ന മണം. അതെന്റെ കുണ്ണയെ ഉണര്‍ത്തി. അവന്‍ ജീന്‍സിുള്ളില്‍ കൂടാരം ഉയര്‍ത്താുള്ള ആരംഭമായി. ഞാന്‍ താഴേക്കു ിരങ്ങി ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ാക്കിന്റെ അഗ്രത്താല്‍ ബ്രാക്കു പുറത്തു കൂടി മുലക്കണ്ണു വരുന്ന ഭാഗത്തില്‍ ക്കി. ആന്റി ഒന്നു ചെറുതായി കിടുങ്ങി. പക്ഷെ എന്റെ പിടലി ഇപ്പോള്‍ ഒടിയുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണു. പോര വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴികാണണം. ഞാന്‍ ിവര്‍ന്നിരുന്നു ആന്റിയുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു എന്നോടു ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചു. ആ ചെവിയുടെ പാര്‍ശ്വങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മെല്ലെ കടിച്ചു. പിന്നെ ചുംബിച്ചു ആന്റിയുടെ ചൂടു ിശ്വാസം, വായില്‍ ചെറിയ പാസ് പാസിന്റെ മണം, പെരും ജീരകം ചേര്‍ന്ന മണം, ഞാന്‍ കവിളില്‍ ഒന്നു ചുംബിച്ചു.

ആന്റി എന്റെ കയ്യില്‍ വിരലമര്‍ത്തി. ഞാന്‍ വീ−ും കടന്നു ചു−ുകളില്‍ തന്നെ ചുംബിച്ചു. ആന്റിയുടെ ദേഹം ചൂടായിക്കൊ−ിരുന്നു. ഞാന്‍ തോളിലിട്ട കയ്യു താഴ്ത്തി ബ്ളവുസിന്റെ പിന്‍വശം പൊക്കി ബ്രായുടെ ക്ളിപ്പു തട്ടി. മുതുകില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നു തലോടി പിന്നെ കയ്യെടുത്തു വശങ്ങളിലൂടെ ആന്റിയുടെ മുന്‍ വശം പരതി ബ്രാ ക്ളിപ്പു പോയതിാല്‍ ഞാന്‍ ഉയര്‍ത്തി മുലകളെ ഫ്രീ ആക്കി അവ അല്‍പ്പം ഇടിഞ്ഞു. ഞാന്‍ മുലയില്‍ പച്ചക്കു കയറി പിടിച്ചു. ‘പതുക്കെ’ ആന്റി എന്റെ ചെവിയില്‍ പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ മുലയിലൊക്കെ ചരിഞ്ഞിരുന്നു ക്കി. എന്നാല്‍ ആ ആംഗിളില്‍ പിടലി വല്ലാതെ കഴക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാന്‍ കയ്യു താഴേക്കു കൊ−ു പോയി ആന്റിയുടെ സാരിയും പാവാടയും കൂടി പൊക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. കാല്‍ വണ്ണയിലുള്ള രോമരാജികള്‍ എന്റെ കയ്യില്‍ തടഞ്ഞു. സാരിയും അടിപ്പാവാടയും കൂടി പൊക്കി തുടയുടെ പകുതി വരെ ഗ്നമാക്കി. ഞാന്‍ അവിടെല്ലാം വിരലോടിച്ചു. മുട്ടില്‍, മുട്ടിു പിന്നിലെ മടക്കില്‍, കാലിലെ പൂടക്കാടില്‍, മിുസമുള്ള തുടകളില്‍, ല്ല കിണ്ണന്‍ തുട പച്ച വാഴപ്പോള പോലെ തണുത്ത തുടകള്‍ ചൂടു പിടിച്ചുകൊ−ിരുന്നു. ഞാന്‍ കയ്യു അകത്തേക്കു കയറ്റി പൂറിു സമീപം പരതി.

ആന്റിയുടെ ഷഡ്ഡിയുടെ മുന്‍ വശം എിക്കു തൊടാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ജട്ടി ഒക്കെ നഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ പണികള്‍ ഫലിക്കുന്നെന്ന അറിവു എന്നെ ആവേശ ഭരിതാക്കി. ഞാന്‍ കയ്യെടുത്തു സാരിയുടെ മടിക്കുത്തില്‍ കയറ്റി. പതുക്കെ ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത ആ കെട്ടി ലൂസാക്കി. പാവാട ചരടില്‍ എന്റെ വിരല്‍ തടഞ്ഞു. അവിടെ പ്രയാണം അവസാിച്ചു. പാവാട ചരടു അരക്കു ചുറ്റും മുറുകിയിരിക്കുന്നു. അതിു മുകളില്‍ ര−ു വയര്‍ഞൊറികള്‍, അടിയിലും ര−ണ്ണം മിിമം കാണണം. അങ്ങി ഒരാള്‍ മാത്രം സുഖിച്ചാല്‍ മതിയോ. ഞാന്‍ സിപ്പു തട്ടി ജീന്‍സിന്റെ വിടവിലേക്കു ആന്റിയുടെ കയ്യു പിടിച്ചു വച്ചു. അവര്‍ അങ്ങാതെ ആദ്യം അതിന്റെ മുഴുപ്പളന്നു. പിന്നെ ജട്ടിക്കു മുകളിലൂടെ കുണ്ണയില്‍ തലോടാന്‍ തുടങ്ങി.

എന്റെ കുണ്ണയുടെ അറ്റം ഒരു തുള്ളി പൈലറ്റു വെള്ളം വിസര്‍ജ്ജിച്ചു. ഒരു സ്പോട് ജട്ടിയില്‍ നഞ്ഞു. ആന്റി അവിടെ തന്നെ വിരല്‍ തുമ്പാല്‍ ഉരസി. ജട്ടിക്കടിയില്‍ എന്റെ കുണ്ണയുടെ അഗ്ര ചര്‍മ്മം പുറകോട്ടു താ ീങ്ങി കുണ്ണയുടെ ചുവപ്പന്‍ ഭാഗം തൊലിഞ്ഞു പുറത്തുവന്നു. ഞാന്‍ വീ−ും കയ്യു മുകളിലൂടെ അരക്കെട്ടിലേക്കു ീട്ടി. പാവാടക്കിടയില്‍ കയറാന്‍ വിരലുകള്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ ആന്റി വയര്‍ ശ്വാസം ഉള്ളില്‍ പിടിച്ചു അകത്തേക്കു ചേര്‍ത്തു. അല്‍പ്പം ഗ്യാപ്പു കിട്ടിയ ഉടന്‍ ഞാന്‍ കയ്യു കയറ്റി. ആ പൂര്‍ പറുദീസയില്‍ തടവി. ശിച്ച പാന്റീസാണു പ്രശ്ം. ഞാന്‍ അതിുള്ളില്‍ കയ്യിട്ടു വലിച്ചു തുടയിലേക്കിറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ആന്റി കു−ി ഒന്നു പൊക്കി തന്നു. ജട്ടി ചുരു−ു കൂടി അരക്കെട്ടില്‍ ിന്നും താഴേക്കു ഊര്‍ന്നു. ഗ്നമായ കു−ി ലെതര്‍ സീറ്റില്‍ അമര്‍ന്നപ്പോള്‍ തണുപ്പുകാരണം അവര്‍ ഒന്നു ശീ എന്നു വിളിച്ചു. ഞാന്‍ പൂറിലെ കാടുകള്‍ കഴിഞ്ഞു താഴേക്കു പോയി. അവര്‍ കാല്‍ ഉയര്‍ത്തി അടുത്ത സീറ്റിന്റെ പുറകിലെ കമ്പിയില്‍ അമര്‍ത്തി കു−ന്‍ തവളയെപോലെ ആകെ ഷാളിന്റെ മറ മാത്രം.

ഞാന്‍ ചൂ−ു വിരലും ടുവിരലും കൂടി ഒന്നാക്കി ആ പിളര്‍പ്പിലേക്കു കയറ്റി. ആന്റിയുടെ പൂര്‍ നഞ്ഞു കുളമായിരുന്നു. വഴുവഴുത്ത ആ പൂറിന്റെ ഭിത്തികള്‍ എന്റെ വിരലുകളെ അകത്തേക്കു ആഗിരണം ചെയ്തു. അവര്‍ കയ്യുകൊ−് എന്റെ ജട്ടിക്കുള്ളില്‍ ിന്നും കുണ്ണ പുറത്തെടുത്തു പക്ഷെ അവര്‍ക്കു വാണം അടിക്കാാന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ലെന്നു തോന്നി കുറെ റേം കുലുക്കിയപ്പോള്‍ എിക്കു ബോറടിച്ചു ഞാന്‍ കയ്യുമാറ്റി അപ്പോള്‍ ബസ് മധുര സ്റേഷിലേക്കു കയറുന്നതു ഞങ്ങള്‍് അറിഞ്ഞു കുറെ ഗട്ടറുകള്‍ കാരണം വ−ി കുലുങ്ങി അഞ്ചു മിിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ മധുര്യായി ആന്റി ഷാള്‍ ന്നായി പുതച്ചു ഉറങ്ങുമ്പോലെ കണ്ണാടിയില്‍ മുഖം ചേര്‍ത്തപ്പോള്‍ ലയിറ്റുകള്‍ തെളിയാന്‍ തുടങ്ങി. ഞാന്‍ വെളിയില്‍ പോയി ഒന്നു മൂത്രം ഒഴിച്ചു വന്നപ്പോള്‍ ആന്റി ബ്രായും ബ്ളവുസും ശരിയാക്കി ഇട്ടിരുന്നു. വീ−ും വ−ി ീങ്ങി മണി ഒന്നരയേ ആയിട്ടുള്ളു.

ലയിറ്റുകള്‍ വീ−ും അണഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ തന്നെ ഞാന്‍ അവരുടെ ഷാള്‍ പൊക്കി ബ്ളവുസിന്റെ കുടുക്കുകള്‍ ഊരാന്‍ തുടങ്ങി. ഞാന്‍ പറയാതെ അവര്‍ അതൊക്കെ ഇട്ടതിന്റെ പ്രതികാരമായി ഞാന്‍ ഇത്തവണ ബ്ളവുസ് ഊരി ശരീരത്തില്‍ ിന്നു തന്നെ മാറ്റി. പിന്നെ ബ്രാ അഴിച്ചു ഊര്‍ത്തി. ര−ും എന്റെ ചന്തിക്കടിയില്‍ ആന്റി അപ്പോള്‍ ഷാളിടിയില്‍ അരക്കുമുകളില്‍ വിത്തൌട്ട് ഹൌ!!! അവര്‍ ല്ല ധൈര്യശാലി തന്നെ. പിന്നെയും ഞാന്‍ കുറെ മുല മര്‍ദ്ദം ടത്തി. ഒടുവില്‍ ഞാന്‍ തന്നെ ബ്ളവുസും ബ്രായും അവര്‍ക്കു കൊടുത്തു. അവര്‍ വീ−ും ബ്ളവുസും ബ്രായും ഇട്ടു. പിന്നെ എന്റെ ജട്ടിക്കുള്ളില്‍ കയിട്ടു. ജട്ടിയാകെ നഞ്ഞു കുളമായിരിക്കുന്നു. കുണ്ണയുടെ അറ്റം പശ കോരി ഒഴിച്ചപോലെ കൊഴകൊഴാ!!! എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചു കൊ−ു അവര്‍ ഒന്നു കുിഞ്ു തറയില്‍ കിടന്ന കര്‍ച്ചീഫ് എടുക്കാായി. പക്ഷെ ആ മൂവ്മെന്റില്‍ അവര്‍ ചു−ു ചേര്‍ത്തു എന്റെ കുണ്ണയില്‍ ഒറ്റ കടി. എന്റെ അ−ി വരെ കമ്പിയടിച്ചു പോയി ആ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍. വീ−ും അവര്‍ ഒന്നു കൂടി ഉയര്‍ന്നു താണു ഇത്തവണ അണ്ണാക്കു വരെ എന്റെ കുണ്ണ കയറ്റി. പല്ലു കൊ−ു കുണ്ണയുടെ കടയില്‍ ഒരു കടി. അവര്‍ എന്നെ പിരി കേറ്റുകയായിരുന്നു.

ശരിക്കു ഒരു വായില്‍ കൊടുപ്പു ടത്താന്‍ അവിടെ സൌകര്യമില്ലായിരുന്നു വീ−ും ഞങ്ങള്‍ വസ്ത്രമെല്ലാം ശരിയാക്കി മര്യാദക്കാരായി ഇരുന്നു. അന്നു രാത്രി പിന്നെ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഇതാവര്‍ത്തിച്ചു. ശരിക്കും ര−ാള്‍ക്കും രതി മൂര്‍ഛ വന്നിരുന്നില്ല. മദ്രാസില്‍ പത്തുമണിക്കെത്തിയപ്പോള്‍ ആന്റിയുടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ സിസ്ററും അവരുടെ ഭര്‍ത്താവും ഹാജര്‍. പിന്നെ അവര്‍ ആന്റിയുമായി കോന്‍സുലേറ്റില്‍ ഒക്കെ പോയി. ഞാന്‍ അ−ി കളഞ്ഞ അണ്ണാപ്പാെേലെ അവരുടെ വീട്ടില്‍ കുത്തിയിരുന്നു. വൈകുന്നേരം അവര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ സന്തോഷത്തോടെ എഴുറ്റുേ. പക്ഷെ ആന്റി ഒന്നും പറയാതെ മുറിയിലേക്കു പോയി ‘പ്രസാദ് ഇി ര−ാഴ്ച ഇവിടെ ഞാന്‍ താമസിക്കണം അതിാല്‍ ീ ഇന്നു തന്നെ ചെന്നൈ മെയിലില്‍ പൊയ്ക്കോളൂ ടിക്കറ്റു എന്റെ ഹസ്ന്‍ഡിന്റെ അളിയന്‍ ചെയ്തിട്ടു−് , ഇതാ ടിക്കറ്റും ഇരു ൂറു രൂപയും ‘ ആന്റി ഡ്രെസ് മാറി വന്നിട്ടു പറഞ്ഞു. ശെടാ ഇതു എന്തു ഊമ്പിയ ഇടപാടായിപ്പോയി ‘അല്ല ആന്റി ഞാന്‍ ഒരാഴ്ച ില്‍ക്കാം ഒരുമിച്ചു പോകാം’ ‘വേ− പ്രസാദ് ിന്റെ സമയം കളയ−ാ ഇവര്‍ ഉ−ല്ലോ ‘ ട്രെയിില്‍ എന്നെ കേറ്റിവിടാന്‍ അളിയന്‍ മാത്രം വന്നു. ഞാന്‍ എന്റെ ിരാശ മറച്ചു ട്രെയിന്‍ കയറി. ആന്റി മൂന്നു മാസത്തിു ശേഷം അവിടെ ിന്നു തന്നെ അമേരിക്കക്കു പോയി.

അവരെ പിന്നെ ഞാന്‍ ക−ിട്ടില്ല. ഈ സ്ത്രീകള്‍ എന്തൊരു വിചിത്ര ജീവികള്‍!! എിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. മദ്രാസില്‍ ചെന്നു വിശദമായി ആന്റിയെ ഒന്നു കളിക്കാമെന്നു സ്വപ്ം ക− ഞാന്‍ രേെ കക്കൂസിലേക്കു പോയി ഒരു വാണമടിച്ചു. അതില്‍ ിറയെ കുണ്ണയുടെയും പൂറിന്റെയും ചിത്രങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു. തിരികെ വന്നപ്പോള്‍ ഒരു മധ്യവയസ്ക എന്റെ സീറ്റില്‍ കാലും ീട്ടി ഇരിക്കുന്നു ‘ഇതെന്റെ സീറ്റ് 71’ ഞാന്‍ ടിക്കറ്റു ീട്ടി. അവരും ടിക്കറ്റു ീട്ടി ‘ാും ഇങ്കെ താന്‍ തമ്പീ 71’ അതെന്തു മറിമായം?! ടീ ടീ വന്നപ്പോള്‍ പറയുകയാണു ര−ും ആറേസീയാണെന്നു. വേണമെങ്കില്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്നു യാത്ര ചെയ്തോളാന്‍. അപ്പോള്‍ തിരികെ വരുമ്പോഴും ഉറക്കം ഇല്ല, ബഹു ജോര്‍. ട്രെയിില്‍ ഞാന്‍ ആകെ മൂഡ് ഓഫായിരുന്നു. ആന്റിയുമായി വിചാരിച്ച കളി ടക്കാത്തതെന്നെ അസ്വസ്ഥാക്കി. എന്താണു ആന്റിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മംമാറ്റം? ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഞാന്‍ ഭക്ഷണം കൂടി കഴിച്ചില്ല. ആള്‍ക്കാരൊക്കെ സാമ്പാര്‍ ശതവും തയിര്‍ ശാതവും തുറന്ന മണം മൂക്കില്‍ അടിച്ചപ്പോഴാണു ഞാന്‍ ചിന്തയില്‍ ിന്നു ഉണര്‍ന്നത്.

എന്റെ മുന്നില്‍ ഇരുന്ന സ്ത്രീ ഒരു അമ്പതിാടടുത്ത ഒരു വെളുത്ത ബ്രാഹ്മിന്‍ സ്ത്രീയായിരുന്നു. ല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. ചുമന്ന ഒരു ചേലയും കറുത്ത റവുക്കയുമാണിട്ടിരിക്കുന്നത് അവര്‍ പൊതിയഴിച്ചു കഴിക്കാന്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. വെറുതെ മുന്നില്‍ ഇരുന്നു വായി ാക്കെ−ന്നു കരുതി ഞാന്‍ വാതില്‍ക്കല്‍ പോയി ില്‍ക്കാമെന്നു കരുതിയപ്പോള്‍ അവര്‍ ചോദിച്ചു ‘തമ്പി ത്രിവുവതപുരം പോകയാണോ?’ അതെയെന്നു ഞാന്‍ തലയാട്ടി ‘രൊമ്പ സന്തോഷം ാും അങ്കെ താന്‍ പോറത് , വാങ്കെ കൊഞ്ചം ശാതം ശപ്പിടലാം’ ഞാന്‍ വേ− എന്നു തലയാട്ടി ‘അവരുടെ മഞ്ഞ ിറമുള്ള ചോറും അച്ചാറുകളും ക−പ്പോഴേ എിക്കു മം മറിച്ചു. അവരുടെ മഞ്ഞള്‍ കഷണവും തിരുപ്പതി ലോക്കറ്റും കോര്‍ത്തിണങ്ങിയ ചരടും ഒക്കെയായി പട്ടത്തിയാണെന്നവരുടെ മുഖത്തു എഴുതി വച്ചിരുന്നു. അവര്‍ കാല്‍ ീട്ടി ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

അപ്പോഴാണു അവരുടെ കാല്‍ പാദങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ശ്രധിച്ചത് ക്യൂട്ടക്സിട്ട വിരലുകള്‍ ല്ല അഴകുള്ള പാദങ്ങള്‍ അമ്പതു വയസ്സുകാരിക്കു ഇരുപതു വയസ്സുകാരിയുടെ പാദങ്ങള്‍. അതും വയസ്സുകാലത്തിതൊക്കെ ചുവപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവര്‍ ആളു കൊള്ളാമല്ലോ?! മഞ്ഞളരച്ചു തേച്ച മാഹരമായ പാദങ്ങളാണു അവ, ഒരു ചുളിവോ പോറലോ ഇല്ല. ഞാന്‍ പല സുμരിമാരുടെയും കാലുകള്‍ വെടിച്ചു കീറി ചുക്കിചുളിഞ്ഞു ക−ിട്ടു−്. ട്രെയിന്‍ യാത്രകളില്‍ മ്മള്‍ ആദ്യം ശ്രധിക്കുന്ന ഒന്നാണു എതിരെ ഇരിക്കുന്ന ആളിന്റെ പാദങ്ങള്‍. കാരണം യാത്രക്കിടയില്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാദങ്ങള്‍ മറ്റെ സീറ്റില്‍ വയ് ക്കാതെ പറ്റില്ലെന്നു തന്നെ, ഈ അമ്പതു കാരിയുടെ ക്യൂട്ടക്സിട്ട വിരലുകള്‍ വൃത്തിയായി ഖം മുറിച്ചിരിക്കുന്നു. മെഴുകുപോലെയുള്ള കണങ്കാലുകള്‍. ഒരു രോമം പോലുമില്ലാത്ത മിുസമുള്ള ചെറുാരങ്ങ ിറമാണവക്കും. പട്ടത്തികളല്ലേ എല്ലായിടവും മഞ്ഞള്‍ അരച്ചു പുരട്ടുന്നതിാല്‍ രോമങ്ങള്‍ കാണുകയില്ല. മഞ്ഞള്‍ രോമ ിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജിിയാണു. കയ്യിന്റെ തൊലിയൊക്കെ മുറുകിയിട്ടു−്. കാലിന്റെ ഭംഗി കയ്യുകള്‍ക്കില്ല. പട്ടത്തിയമ്മയുടെ പൂര്‍ എങ്ങി ഇരിക്കും?! ‘പാലില്‍ കുളിക്കിലും തിേല്‍ കുളിക്കിലും പട്ടത്തിപ്പെണ്ണിന്റെ പൂറു ാറും ‘എന്നൊരു കവിത വിക്രമന്‍ ഇടക്കിടെ ഞങ്ങളുടെ പാട്ടു ടീച്ചര്‍ സരസ്വതി അന്തര്‍ജത്തെ കാണുമ്പോള്‍ പാടാറുള്ളതു ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തുപോയി.

പാട്ടു സാറായ സരസ്വതി റ്റീചര്‍ മറ്റൊരു കമ്പി സാധമാണു. അവരൊരു ാണം കുണുങ്ങിയാണു. ഞങ്ങളെ ഒക്കെ രേെ ാക്കുകയില്ല. അവര്‍ വന്നാല്‍ ക്ളാസില്‍ ല്ല ഓരായിരിക്കും. സാ രീ ഗാ മാ പാ താ ീ സാ തിരികെ സാ ീ ധാ പാ മാ ഗ രീ സാ ഇതാണു അവര്‍ മൂന്നു കൊല്ലം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീതം!!! അല്ല അവരെ കുറ്റം പറയ−ല്ലോ അവര്‍ വന്നാലുടന്‍ ക്ളാസ് ചന്തയായി മാറും. എപ്പോഴും അവരുടെ കക്ഷം വിയര്‍ത്തു നഞ്ഞിരിക്കും. ചോക്കെടുത്തു അവര്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ വിക്രമന്‍ ആ നഞ്ഞ കക്ഷങ്ങള്‍ ക−ു വെള്ളം ഇറക്കും. ‘എടേ പ്രസാദേ റ്റീച്ചറിന്റെ കു−ി ശ്രധിച്ചോടെ ആ കൊതത്തിന്റെ ടുക്കു ഒരു വടം വച്ചപോലെ തള്ളി ഇരിക്കുന്നതെന്താണെന്നറിയാമോ ?’ ഉത്തരവും ഗുരു വിക്രമന്‍ തന്നെ പറയും ‘എടേ അതവരു അടിയില്‍ താറു ഉടുത്തിരിക്കുന്നതാണു. അതാ കൊതം ഇങ്ങി ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ കു−ിപോലെ മുഴച്ചിരിക്കുന്നതു അതിന്റെ പുറത്താണു സാരി ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത്. വിക്രമന്‍ പറഞ്ഞു.

പാട്ടിന്റെ ചിഹ്നങ്ങള്‍ ഒക്കെയുള്ള ഒരു കീര്‍ത്ത പുസ്തകം എല്ലാവരും വാങ്ങണമെന്നു റ്റീച്ചര്‍ പറഞ്ഞിട്ടു−്. പക്ഷെ ഞാല്ലാതെ ആരും അതു വാങ്ങാന്‍ മെക്കെട്ടിട്ടില്ല. ആ പണം കൊ−് എല്ലാവരും കപ്പല−ി മുട്ടായി സ്കൂള്‍ തുറന്നപ്പോഴേ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവരെ തറയില്‍ ഇരുത്തുക എന്നതാണു അവരുടെ ശിക്ഷ. അതിാല്‍ അപ്പുറത്തെ ക്ളാസിലെ പുസ്തകങ്ങള്‍ ചിലര്‍ വാങ്ങി കൊ−ു വരും, വിക്രമും കുറെ ആള്‍ക്കാരും എന്നും അവരുടെ ക്ളാസില്‍ തറയിലാണു. ബോര്‍ഡിു താഴെ അവര്‍ ഞങള്‍ക്കഭിമുഖമായി ഇരിക്കും. റ്റീച്ചര്‍ അതിു മുമ്പില്‍ കസേരയില്‍ ഇരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഹാര്‍മ്മോണിയം ീട്ടി തുടങ്ങും ‘സാ’ അതിന്റെ പല റ്റ്യൂണുകളില്‍ ഞങ്ങള്‍ ആര്‍ത്തു വിളിക്കും. അതോടെ അപ്പുറത്തെ ക്ളാസിലെ പഠിത്തവും തീരും. അപ്പുറത്തെ ക്ളാസിലെ കുട്ടപ്പന്‍ സാര്‍ അപ്പോള്‍ വന്നു ടീച്ചറി ഒന്നു ാക്കും. ടീച്ചര്‍ ഉട വടി എടുത്തടിക്കും ‘സയിലന്‍സ്’ വീ−ും ഹാര്‍മ്മോണിയം കരയും ‘ഗാ റീ പാ മാ’. അപ്പോഴാണു വിക്രമന്റെ അടുത്ത മ്പര്‍, വിക്രമന്‍ ിക്കര്‍ മാറ്റി സാമാം ഞങ്ങളെ കാണിക്കും. റ്റീച്ചര്‍ അഃറിയുകയില്ല. മാളത്തില്‍ ിന്നും തലീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓന്തിപ്പാെേലെ വിക്രമന്റെ കുണ്ണ അറ്റം വിടര്‍ന്നു ഞങ്ങളെ ാക്കും. ചിരി സഹിക്കാത്തവര്‍ ആ ചിരി സാ രീ ഗായിലൂടെ വിടും. പിന്നെ വിക്രമന്‍ തന്റെ സാമാം പൂര്‍ണ്ണമായി പുറത്തെടുക്കും.

പിന്നെ അതിന്റെ അറ്റം തൊലിച്ചു പുറകോട്ടാക്കും. ചുവന്ന ആ ലിംഗം ക−ാല്‍ എിക്കു പേടി ആകും. അതൊക്കെ വിക്രമു മാത്രം കഴിയുന്ന വിദ്യയെന്നാണു അന്നു ഞങ്ങള്‍ കരുതിയിരുന്നത.് പിന്നെയും ര−് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാണു എിക്കും അതു സാധിക്കും എന്നു ഞാന്‍ മസ്സിലാക്കിയത്. ട്രെയിന്‍ സ്പീഡില്‍ മുന്നോട്ടു ീങ്ങി ആള്‍ക്കാരൊക്കെ ഷട്ടര്‍ താഴ്ത്തി കിടക്കാുള്ള വട്ടമായി. എിക്കും പട്ടത്തിയമ്മക്കും കൂടി സയിഡ് ലോവര്‍ ബെര്‍ത്താണല്ലോ ‘തമ്പി കാല്‍ ീട്ടി വക്കട്ടുമാ’ അവര്‍ ചോദിച്ചു. ഞാന്‍ തലയാട്ടി. അവരുടെ കാല്‍ എന്റെ തുടയുടെ പകുതി വരെ ീ−ു വന്നു. അതു വശത്തേക്കൊതുക്കി എന്റെ കാലില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാതെ പട്ടത്തിയമ്മ ഒതുക്കി വച്ചു. എന്നാലും എിക്കാ കാലുകളോടു വല്ലാത്ത ഒരു ആകര്‍ഷണം തോന്നി. ഞാന്‍ ഒളികണ്ണിട്ടു ആ ക്യൂട്ട്ക്സിട്ട വിരലുകളും ഒക്കെ ശ്രധിച്ചു. പക്ഷെ പട്ടത്തിയമ്മ ഒരു കമ്പിളി എടുത്തു കാല്‍ പൊടുന്നവെ മറച്ചു ‘ആ ഷോയും കഴിഞ്ഞു’ ഞാന്‍ മസ്സില്‍ കരുതി. അടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ കിടന്നു. കുറെ പാ−ി അയ്യപ്പ•ാരാണവര്‍. ഒരു ബെര്‍ത്തില്‍ പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങള്‍ വച്ചു ര−ണ്ണം തറയില്‍ തന്നെ കിടന്നു. എല്ലാവരും ലയിറ്റുമണച്ചു എന്നാല്‍ ദോറിടുത്തുള്ള സീറ്റായതിാല്‍ അര− വെളിച്ചം ഇടക്കിടെ എിക്കു കിട്ടിക്കൊ−ിരുന്നു. ഞാും ഒന്നു മയങ്ങി ഇരുന്നുള്ള ഉറക്കം. പട്ടത്തിയമ്മ ീ−ു കിടക്കുകയാണു. അതിാല്‍ ഞാും അല്‍പ്പം ചരിഞ്ഞു. കാല്‍ പൊക്കി സീറ്റില്‍ എന്നാല്‍ പട്ടത്തിയമ്മയുടെ അടുത്തെങ്ങുമല്ലാതെ വച്ചു മയങ്ങി ഇടക്കു ഞാന്‍ ഞെട്ടി ഉണര്‍ന്നു.

പട്ടത്തിയമ്മയുടെ കാല്‍ ിരങ്ങി എന്റെ തുടയില്‍ ഇരിക്കുന്നു. അവര്‍ സ്വന്തം ബെര്‍ത്തുപൊലെ ഉറക്കം. ഞാന്‍ ആ കാലെടുത്തു വശത്തു വച്ചിട്ടു വീ−ും മയങ്ങാന്‍ ാക്കി. ബ്ളാങ്കറ്റില്‍ ിന്നും ആ കാലുകള്‍ വെളിയിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തണുപ്പു കാരണം ഞാും ഇരുന്ന ഷീറ്റെടുതു പുതച്ചു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായി കിടന്നു ഒരുമയു−ങ്കില്‍ ഒരു ബെര്‍ത്തില്‍ സുഖമായി കിടക്കാം. പക്ഷെ പട്ടത്തിയമ്മയുടെ കാല്‍ ഇടക്കിടെ എന്റെ തുടയുടെ മുകളില്‍ ഉരയുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഉണരും. ഒടുവില്‍ അതെന്റെ മടിയിലേക്കു വന്നപ്പോള്‍ എിക്കരിശം വന്നു. അവര്‍ രേെ കിടക്കുന്നതിാലാണു കാല്‍ എന്റെ മര്‍മ്മത്തു തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒട്ടകത്തിു അറബി സ്ഥലം കൊടുത്തപോലായല്ലോ ഈശ്വരാ!!. ഞാന്‍ ആ കാല്‍ എടുത്ത് എന്റെ വശത്തുവക്കാായി വിരലുകളില്‍ തൊട്ടപ്പോഴാണു. അതിന്റെ മാര്‍ദ്ദവം എിക്കു മസ്സിലായത്. കുഴമ്പു പുരട്ടിയപോലെയുള്ള കാലുകള്‍ തൊടാന്‍ തന്നെ ഒരു സുഖം. അവരുടെ പാദം എന്റെ കയ്യില്‍ ഇരുന്നു. മൃദുലമായ ഉപ്പൂറ്റിയും വിരലിന്‍ടെ മടക്കുകളും ഞാന്‍ ആ ഉപ്പൂറ്റിയില്‍ ഒന്നു തലൊടി. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ തുടയില്‍ തടവുന്നപോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്സ്സ്െ.

പട്ടത്തിയമ്മ വീ−ും ിവര്‍ന്നു. ചുരുക്കത്തില്‍ ര−ു കാലും എന്റെ മടിയിലായി. എന്റെ തുടകള്‍ക്കിടയില്‍ എന്റെ സാമാം ചവിട്ടിക്കളയും എന്ന ക−ീഷിലായി, ആ പാദങ്ങള്‍!!! വല്യമ്മ കൊള്ളാമല്ലോ ആ ര−ു പാദങ്ങളും പിടിച്ചു എവിടെ വക്കെണമെന്നറിയാതെ ഞാും. അങ്ങി ഇരുന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വെറുതെ ആ കാലുകളില്‍ ഒന്നു തലോടി. ആ മയമുള്ള വെണ്ണക്കാലുകളില്‍ ിന്നും പിടിവിടാന്‍ എിക്കു തോന്നിയില്ല. ഞാന്‍ അവയെ ര−ും കൂടി അല്‍പ്പരേം ഒന്നു ഉഴിഞ്ഞു. പട്ടത്തിയമ്മ അക്കമില്ല. എന്റെ ഉഴിച്ചില്‍ കാരണം ആ പാദങ്ങള്‍ അല്‍പ്പം ചൂടായെന്നിെക്കു തോന്നി. അങ്ങി അരമണിക്കൂറോളം ഞാന്‍ ആ കാലുകളില്‍ പിടിച്ചു മസ്സാജു ചെയ്തു. പെട്ടെന്നു അവര്‍ ഒന്നു തിരിഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കാലില്‍ ിന്നുള്ള പിടി വിട്ടു ‘ല്ലാ ഇരുക്കു ഇിയും തടവുങ്കെ’ അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി. അവര്‍ ഉറക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞതാണൊ?! ആ കാലുകള്‍ എന്റെ മടിയോടു ചേര്‍ന്നു. ഞാന്‍ അങ്ങാതെ ഇരുന്നപ്പോള്‍ പട്ടത്തിയമ്മ എഴുറ്റുേ മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ പോയി. തിരികെ വന്നപ്പോള്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞു ‘കൊള്ളാം തമ്പീ ല്ല സുഖം!! ിര്‍ത്തിയതെന്താ? ഇിയും ഒന്നു തടവിത്താ ‘ ഞാന്‍ അമ്പരന്നു. അവര്‍ വീ−ും ബെര്‍ത്തില്‍ കയറി കിടന്നു. കാല്‍ ര−ും ീട്ടി. എന്റെ മടിയിലേക്കു വച്ചു. അതിിടയില്‍ പെരുവിരല്‍ കൊ−വര്‍ എന്റെ സമാത്തിലും ഒന്നു മെല്ലെ തടവി. ഞാന്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ ആ കാലുകള്‍ എടുത്തു ഒന്നു ചുംബിച്ചു. പിന്നെ അവ ഓരോന്നായി എടുത്തു വീ−ും മസ്സാജു ചെയ്തു.

പിന്നെ ആ വിരല്‍ എടുത്തു എന്റെ വായില്‍ വച്ചു മൃദുവായി കടിച്ചു. ര−ു പേരും പുതപ്പിട്ടിരുന്നതിാല്‍ ഇതൊന്നു ആരും അറിഞ്ഞില്ല, അതുമല്ല ല്ല ഇരുട്ടും ട്രെയിിന്റെ വേഗതയിലുള്ള പോക്കുമൂലമുള്ള ചാഞ്ചാട്ടവും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. അവര്‍ തല അല്‍പ്പം ഉയര്‍ത്തി അടിയില്‍ ഒരു സഞ്ചി കയറ്റി, അതോടൊപ്പം ആ മൃദുവായ ഉപ്പൂറ്റി എന്റെ ജീന്‍സിു പുറത്തു കൂടി എന്റെ കുണ്ണയില്‍ ല്ലവണ്ണം ഉരയാന്‍ തുടങ്ങി, ഞാന്‍ വീ−ും ആ പാദങ്ങളില്‍ മസ്സാജു തുടങ്ങി, അവര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിയായി ഉപ്പൂറ്റി ഉപയോഗിച്ചു. എന്റെ കുണ്ണയില്‍ പെരുമാറി അവര്‍ ബോധപൂറ്വ്വം ചെയ്യുന്നതോ അതോ കിക്കിള്‍കൊ−ു കാല്‍ കുടയുന്നതിാലാണോ ഇങ്ങി സംഭവിക്കുന്നതെന്നിെക്കറിയില്ല. ഞാന്‍ മസ്സാജു അങ്ങു ിര്‍ത്തി എന്നിട്ടും അവര്‍ തന്റെ ഉപ്പൂറ്റി ഉപയോഗിച്ചു എന്റെ സാമാത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു കൊ−ിരുന്നു. അപ്പോള്‍ ഇവര്‍ അതു മ പൂറ്വ്വം ചെയ്യുന്നതാണെന്നു എിക്കു മസ്സിലായി. ഈ അമ്പതുകാരി മാമി ആളൊരു ജഗജില്ലിയാണല്ലോ. അതുമല്ല കാല്‍ കൊ−ു എന്റെ കുണ്ണയെ വടിയാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്‍ അതു വല്ലാത്ത ഒരു അുഭവമായിരുന്നു. അവര്‍ക്കു ഇതില്‍ ല്ല പരിചയമു−ന്നു എിക്കു തോന്നി. അതെന്തായാലും അവരുടെ വിരല്‍ കൊ−ുള്ള തലോടല്‍ എന്നെ വല്ലാതെ ലഹരി പിടിപ്പിച്ചു. ഞാന്‍ സിപ്പൂരി, ബെല്‍റ്റും മാറ്റി അവര്‍ക്കു ഫ്രീ ആയി പാദങ്ങള്‍ ചലിപ്പിക്കാുള്ള അവസരം ഉ−ാക്കി കൊടുത്തു. അവരുടെ കാല്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ എന്റെ ജീന്‍സിുള്ളിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു.

കാലിന്റെ പെരു വിരല്‍ കൊ−വര്‍ എന്റെ ജട്ടിയുടെ ഇലാസ്റിക്കില്‍ പിടിച്ചു താഴ്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഞാന്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ ജട്ടി ഊരി താഴേക്കിറക്കി എന്റെ അരക്കെട്ടു ഗ്നമാക്കി. അവരുടെ വിരലുകള്‍ എന്റെ സാമാത്തിലും അ−ിയിലും പിന്നെ എന്റെ രോമം ിറഞ്ഞ അരക്കെട്ടിലും സചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. വിരലുകള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു, അവര്‍ എന്റെ കുണ്ണയെ ഇറുക്കി പിടിച്ചു കയ്യു കൊ−ു വാണം അടിക്കുന്നതിക്കൊള്‍ മാഹരമായി കാലുകള്‍ കൊ−ുള്ള ഒരു സ്പര്‍ശ സുഖം എന്റെ കുണ്ണയുടെ അറ്റത്തുിന്നും കൊഴുത്ത വെള്ളം പുറത്തു ചാടിക്കൊ−ിരുന്നു. അവര്‍ തന്റെ വിരല്‍ ഉപയോഗിച്ചു അതു തൊട്ടിട്ടു ആ വിരല്‍ ഉയര്‍ത്തി എന്റെ ചു−ിലേക്കു വച്ചു തന്നു. അവരുടേ ഒരു കാല്‍ വിരലുകള്‍ എന്റെ കുണ്ണയെ ഇറുക്കിപ്പിടിച്ചു വാണം അടിച്ചു തരുമ്പോള്‍ മറ്റെ കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റിയാല്‍ അവര്‍ എന്റെ ഉ−കളെ അമര്‍ത്തി. എിക്കു ഭ്രാന്തു പിടിക്കുന്നപോലെ തോന്നി. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാണമടി ിമിഷങ്ങളില്‍ പോലും എിക്കിത്ര സുഖിച്ചിട്ടില്ല. ഇവരൊരു കാമ ദേവത തന്നെ.

അവര്‍ ര−ു പാദങ്ങളുടെയും ഹീലുകളാല്‍ എന്റെ ര−ു ഉ−കളെ തടവിലാക്കും. അതേ സമയം പെരുവിരലും അടുത്ത വിരലും ഉപ്യോഗിച്ച്ു എന്റെ തൊലിഞ്ഞ ലിംഗത്തിന്റെ അടിഭാഗമുള്ള ആ ഞരമ്പു പിണഞ്ഞ ഭാഗത്തില്‍ തടവും. ഇപ്പോള്‍ പൊട്ടുമെന്നു എന്റെ കുണ്ണ പറയുന്ന ിമിഷം അവര്‍ എന്റെ ഒരു ഉ−യില്‍ ഒരു ഞെക്കു തരും. അതോടെ പ്രാണന്‍ പൊകും. ഒരു ിമിഷം വേദ,പിന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു സുഖം. വേദയും ആ മര്‍ദ്ദവും ആ മാര്‍ദ്ദവമായ പെരുവിരല്‍ സ്പര്‍ശവും ഞാന്‍ അന്നു വരെയറിയാത്ത ഒരു ഇμിയാുഭൂതിയിലേക്കെന്നെ ഉയര്‍ത്തി. അല്‍പ്പം കഴിയുന്നതിു മുമ്പു എന്റെ എല്ലാ ശുക്ളവും കുണ്ണയുടെ അറ്റത്തേക്കു പാഞ്ഞു കയറുന്നതായി എിക്കു തോന്നി. ഹ ഹാ എിക്കു ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിവില്ലായിരുന്നു. അവര്‍ വീ−ും ബ്രേക്കില്‍ കാലമര്‍ത്തി അതായത് എന്റെ ഉ−കളില്‍ ഒരു അമര്‍ത്തല്‍!! പൂക്കുറ്റി പൊട്ടുന്നപോലെ എന്റെ കുണ്ണ പൊട്ടി. വിങ്ങിിന്ന ശുക്ളം എന്റെ ജട്ടിയും അരക്കെട്ടും ആകെ നച്ചു. ഒരു ാലു തുടം ശുക്ളം അന്നു പോയിക്കാണും. ഞങ്ങള്‍ അങ്ങി കിടന്നു.

ഞാന്‍ അവരുടെ പാദം വായില്‍ വച്ചു ഊമ്പിക്കൊടുത്തു കുറെ മണിക്കൂര്‍ അങ്ങി കിടന്നു. പിന്നെ ആ ബ്രാമ്മണത്തി എഴുറ്റുേ മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ ‘അഞ്ചു മിിട്ടു കളിഞ്ഞു അങ്കെ വാ’ അവര്‍ എന്റെ ചെവിയില്‍ പറഞ്ഞുകൊ−ു ലാട്രിിലേക്കു പോയി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാും അവരെ പിന്തുടര്‍ന്നു. കോറിഡോറില്‍ ആരുമില്ലായിരുന്നു. അവര്‍ കയറിയ ബാത്രൂം പെട്ടെന്നു തുറന്നു എന്നെ പിടിച്ചവര്‍ അതികത്തു കയറ്റി ഒരു ിമിഷം കൊ−ു കതകടച്ചു. വെസ്റേണ്‍ സ്റയില്‍ ബാത്രൂമായിരുന്നു. അതില്‍ താഴെയെല്ലാം മഞ്ഞ മൂത്രം കെട്ടി ഓളം വെട്ടുന്നു−യിരുന്നു അവര്‍ ശരിക്കു പെടുത്തിരിക്കണം. ഞാന്‍ എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ എന്നെ തോളില്‍ അമര്‍ത്തി. ആ ടോയ്ലറ്റു സീറ്റില്‍ ഇരുത്തി. എന്നിട്ടു അവര്‍ ചേലയും അതിടിയിലെ ഒരു പഴയ പാവാടയും കൂടി പൊക്കി. എിക്കു കണ്ണുകള്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ല്ല ഒരു ബാലിക പൂറു!!! ഒരൊറ്റ രോമമില്ല. ഉ−ായ ലക്ഷണവുമില്ല. ഒരു രോമക്കുറ്റിപോലുമില്ല. മിുസമുള്ള ഒരു രോമമില്ലാത്ത പൂറു, അല്‍പ്പം ഉണങ്ങിയതാണു, സാധാരണ പൂറിുള്ള കവും തടിപ്പും മധ്യഭാഗത്തെ ഉയര്‍ച്ചയുമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഇളം മഞ്ഞ ിറമുള്ള ത്രികോണം, അതിു ടുക്കുള്ള ഒരു ചാല്‍. അതിു അലങ്കാരമായി ഒരു കൊച്ചു കന്ത്. അതു വെളിയിലാണു.

ഞാന്‍ മുഖം ചേര്‍ത്തു ആ അരക്കെട്ടൊക്കെ ക്കി ല്ല ഒരു പാല്‍മണം. വിക്രമന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെടക്കു മണം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അല്‍പ്പം ഉണങ്ങിയതിാല്‍ ഒരു ചുളിവൊക്കെയു−്. ഞാന്‍ ഒരു ായക്കുട്ടിയെപ്പോലെ അവരുടെ ഉണക്കപ്പൂറില്‍ ക്കാന്‍ തുടങ്ങി. സമയം കഴിയുന്തോറും അതു മാര്‍ദ്ദവം കൂടിയും നവുള്ളതായും മാറി. അവര്‍ ഒരു കയ്യു കൊ−ു ബാലന്‍സിായി മുകളിലുള്ള ഒരു പൈപ്പില്‍ പിടിച്ചു. മറ്റേ കയ്യുകൊ−ു തന്റെ പൂര്‍ തുറന്നു കാല്‍ എടുത്തു എന്റെ ടൊയ്ലറ്റു സീറ്റില്‍ വെച്ചു. എന്റെ മുഖത്തോടു ചേര്‍ത്തുരച്ചു., ഞാന്‍ ഒട്ടും മടിക്കാതെ ആ അമ്പതുകാരിയുടെ തേഞ്ഞ പൂറു ക്കിക്കൊടുത്തു. ആന്റിയുടെ ിരാശ ഇവിടെ തീര്‍ക്കണം. പിന്നെ അവര്‍ ഒരു കയ്യു എന്റെ തലക്കു പിറകിലാക്കി എന്റെ തല മുഴുവന്‍ ആ പൂറിുള്ളിലേക്കു പൂഴ്ത്തി അല്‍പ്പരേം കഴിഞ്ഞു, അവര്‍ ഒന്നു പുളഞ്ഞു കടി മാറിയിരിക്കണമെന്നു ഞാന്‍ ഊഹിച്ചു. ഉടന്‍ തന്നെ അവര്‍ തിരിഞ്ഞു മു−ു വീ−ും പൊക്കി ചന്തി എന്റെ മുഖ്ത്തേക്കു ീട്ടി.

എന്താണിവര്‍ക്കു വേ−ത് എിക്കു മസ്സിലായില്ല. അവര്‍ പക്ഷെ എന്റെ മുഖം ഉട പിടിച്ചു തന്റെ ചന്തിയോടു ചേര്‍ത്തു. ഓ ചന്തിയിലും ക്കണോ എന്തൊരു പാടു!! പക്ഷെ അവര്‍ പൊക്കിപ്പിടിച്ചു ില്‍ക്കുകയാണു. ഏതായാലും നച്ചിറങ്ങി ഇി കുളിച്ചു കേറാം. ഞാന്‍ അവരുടെ പൃഷ്ടത്തിലൊക്കെ ക്കി. അപ്പോള്‍ അവരതാ ചന്തി വിടര്‍ത്തി ആ ഗുദം എിക്കു രേെ ീട്ടുകയാണു. കടല്‍ക്കിഴവ തോളിലേറ്റിയ സിന്‍ബാദിപ്പാെേലെയായി എന്റെ അവസ്ഥ. പിന്നെ ിവൃത്തിയെന്തു?! സെക്സില്‍ അങ്ങി ാണവും മാവും വൃത്തിയും ഒന്നുമില്ല. പൂറുക്കിയാല്‍ കൊതം ക്കാന്തുെ പാടു?! എല്ലാം ഇമ്പമയം!! അങ്ങി ഞാന്‍ അവിടെയും ക്കി അവരെ സുഖിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അതിു ഫലമു−ായി. അവര്‍ സുഖിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു എന്നെ ാക്കി കൃതജ്ഞതാപൂറ്വ്വം മμഹസിച്ചു പിന്നെ ഒരു സോപ്പു കഷണം തന്നു മുഖം കഴുകാന്‍ പറഞ്ഞു. മെഡിമിക്സായിരുന്നു അതു. ഓ അതാണു അവരുടെ ഗുദത്തിു ഒരു അങ്ങാടി പച്ചമരുന്നിന്റെ മണം തോന്നിയത്, ഞാന്‍ ഊഹിച്ചു. വലിയ വൃത്തിക്കാരി തന്നെ ആ ബ്രമ്മണത്തി.

പട്ടത്തി പൂറായാലും ഉണക്കപ്പൂറായാലും ഒരു ാറ്റവുമില്ല. വിക്രമന്റെ തിയറി തെറ്റി. ഞാന്‍ മുഖം കഴുകിയപ്പോള്‍ അവര്‍ എന്റെ അരയില്‍ പിടികൂടി എന്റെ ലിംഗം അവര്‍ താലോലിച്ചു. ഒരു സ്റോക്കുമില്ലെന്നറിയാമായിരുന്ന ആ കുണ്ണ എഴുല്‍േക്കില്ലെന്നാണു ഞാന്‍ കരുതിയത.് പക്ഷെ എന്തല്‍ഭുതം അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ചത്തു കിടന്ന വടി തലപൊക്കി. അമ്മ്യാര്‍ ഒരു ചിരിയോടു ടൊയ് ലറ്റു സീറ്റില്‍ ഇരുന്നു. പിന്നെ വായില്‍ കയ്യിട്ടു തന്റെ വെപ്പു പല്ലു ഊരി. എന്റെ ഭഗവാ തൈക്കിളവി ആണെങ്കിലും സുμരി ആയിരുന്ന ആ മുഖം ഒരു ഡാകിിയുടെ മുഖമായി മാറി, പക്ഷെ മുഖമല്ലല്ലോ കാര്യം പണിയല്ലെ?? അവര്‍ എന്റെ കുണ്ണയെടുത്തു വായിലേക്കു കയറ്റി പിന്നെ ഒരു കച്ചേരിയായിരുന്നു. ‘ഞാറപ്പളത്തെ പിളിന്‍ത്തു ..’ എന്നപോലെ എന്റെ കാലിന്റെ ഇടയില്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്ന കുണ്ണപ്പഴം ആ സുംദരാംബാള്‍ ഒന്നു പിഴിഞ്ഞു സത്തെടുത്തു. എന്റെ ട്ടെല്ലു ഉരുകി അമ്മ്യാരുടെ അന്ന ാളത്തിലേക്കൊഴുകും പോലെയാണു എിക്കു തോന്നിയത.് ആ ചൂടു ലാവ അവര്‍ കുടിച്ചിറക്കിയപ്പോള്‍ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുഖമുള്ള മുഹൂര്‍ത്തമായിരുന്നു. പല്ലുപോയ കിളവികള്‍ അവര്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ കുമാരികളല്ലോ , ഈ പ്രതിഭകളെ വൃധരായി തള്ളിക്കളയാതെ പ്രയോജപ്പെടുത്തുവിന്‍.

1 thought on “എന്‍റെ അമ്മായി”

Leave a Comment