എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ ഭാഗം – 53

This story is part of the എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ series

  ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല ‘ ഏയ്ക്ക്. നാണിയ്ക്കണ്ട. ചെയ്യണോന്ന്…?.. ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ ഒരു കാൽ പൊക്കി കയ്ക്ക് ഇടയിലൂടെ കടത്തി എന്റെ കുണ്ണത്തലയെടുത്ത് അവളുടെ പൂറിന്റെ വാതിൽക്കലുരുമ്മിയിട്ട് അല്പം അകത്തേയ്ക്കു ചേർത്തു വെച്ചു. ആ പൂർച്ചുണ്ടുകളുടെ തളിർ സ്പർശവും ചൂടും ഏറ്റപ്പോൾ തള്ളി അകത്തോട്ടു കേറ്റാൻ ഞാൻ വെമ്പിയെങ്കിലും അറിയാത്ത മട്ടിൽ അനങ്ങാതെ ഞാൻ കിടന്നു. ഒരു മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പതുക്കെ മന്തിയ്ക്കുന്നു. ‘ നാണിയ്ക്കണ്ടന്നേ. വേണേ അകത്തു വെച്ചോന്നേ.” ഇയാളൊറങ്ങിയ്യോ. ഞാൻ ഉറക്കച്ചെടവിന്റെ മട്ടിൽ പറഞ്ഞു. ” ഏതായാലും ഒറക്കം പോയി. ഇതെങ്കിലും നടക്കട്ടെ. വാ… അവൾ നേരേ കിടന്നു. എന്നിട്ട് കുണ്ണ തപ്പി തൊലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഒറ്റക്കണ്ണിൽ തപ്പിയിട്ടൊന്നു ഞെക്കി അതിൽ നിന്നും വെളിയിലൂറി ഇറങ്ങിയ അവന്റെ കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ അവൾ അവന്റെ മൊട്ടത്തലയിലാകെ പുരട്ടിത്തടവി ‘ നെക്കു വേണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. “ ഞാൻ മന്തിച്ചു. ‘ നല്ലൊറക്കത്തി. അവടെ കൊണ്ടൊരച്ച് എന്നേ ഒണത്തീട്ട. കേറ്. എനിയ്ക്കും വേണം.” അവൾ എന്നേ അവളുടെ മുകളിലേയ്ക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചു. ഞാൻ ആ പൂറിലാകെ തപ്പി നോക്കി പൂടകളിൽ തെരുപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ‘ നനയാത്തതുകൊണ്ട്. ചെലപ്പം സുഖാവില്ല.” ങ് ഹും.. പൊറമേ മാത്രേത.ഒണങ്ങീട്ടൊള്ളു. അകത്തിപ്പം നല്ല നനവാ. കേറെന്നേ.” പിന്നെ ഞാൻ മടിച്ചില്ല. പുതപ്പെടുത്ത് മാറ്റി. അവളുടെ മുകളിലേയ്ക്കു കേറി കയ്ക്കുകൂത്തി കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മൂലകളിൽ ഒന്നു കുടിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ‘ അതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ഇപ്പഴല്ല. നേരേ അകത്തോട്ടു വെച്ചോന്നേ.” പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ ഒരു കയ്ക്കകൊണ്ട് പൂർച്ചുണ്ടുകൾ പിളർത്തി മറേറ കയ്ക്കകൊണ്ട് കുണ്ണ പിടിച്ച് നേരേ വെച്ചു. ‘

  തല്ലിക്കൊ . പേടിക്കണ്ട.. ‘ ഞാൻ മെല്ലെ തള്ളി എന്തൽഭുതം, അവൾ പറഞ്ഞത് ശെരിയായിരുന്നു. അകത്ത് നല്ല വഴുവഴുക്കലും ചൂടും രണ്ടു തള്ളിയപ്പോഴേയ്ക്കും അവൻ കടവരേ അകത്തു കേറി മുറുകിയിരുന്നു. അവിടെ അവനേ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു. ‘ അകമാകെ .കൊഴഞ്ഞു കെടക്കുവാണല്ലോ.” പിന്നല്ലാതെ. ഇവടന്ന് ഒണന്നപ്പോളേ ഞാനറിഞ്ഞു. അന്നേരം തൊടങ്ങീതല്ലേ. തോണ്ടാനും. മാന്താനുമൊക്കെ…’ ‘ ഒണത്തണ്ടാന്നു വിചാരിച്ചു.” ‘ മിണ്ടാതെ വേഗം അടിയ്ക്ക്. അവൾ എന്റെ അരക്കെട്ടിൽ പിടിച്ച് പൊക്കി ഒരു ലളിതസംഗീതം പോലെ ഞങ്ങളുടെ പണ്ണൽ പുരോഗമിച്ചു. വെളുപ്പാൻ കാലത്തേ നിശബ്ദതയിൽ കുട്ടിലിന്റെ ചെറിയ കിറുകിറുക്കം മാത്രം, ‘ ഫ്.ഹി..ഹി. ഇച്ചിരൂടെ ഒറക്കെയടിച്ചേ. എനിയ്ക്ക് മുറുകി വരുവാ…’ ‘ ഇത്ര പെട്ടെന്നോ…’ ” ബം. എന്തോ. നല്ല.രസം.ഇപ്പം..ഇങ്ങനെ..കളിയ്ക്കാൻ.ങ്.ങ്.ങ്.ങ്.വലിച്ചടി.” ഞാനും വരുത്തട്ടേ…?..’ ഞാൻ ചോദിച്ചു. ” ബം. എനിമ്നാരുമ്മ താ.. എനിയ്ക്കി.പ്പം.ങ്.ങ്.ങ്.ങ്.ങ്.വരും.” ‘ തലയിണയെന്ത്യേ. കുനിഞ്ഞ് ആ ചുണ്ടിൽ ഉമ്മ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ആ. ഹി..ഹി..ഹി..ഹി.. അറിയ.ത്തി.ല്ല. അടിയ്ക്ക്. ഇനി നിർത്ത.ണ്ട..എനി.യ്ക്കു വരു.ന്നു.ങ്.ങ്.ങ്.ങ്.” അടിയുടെ താളത്തിലനങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൾ മന്തിച്ചു. ” എനിയ്ക്കും വരുന്നൊണ്ട്.ഹീ11ീ.യാാാ9ാ. വ്യ്ര..’ ഞാൻ സ്വരമമർത്തി മൂകയിട്ടു. സ്ഖലനത്തിന്റെ അതിസുഖത്തിലേ പരാക്രമസ്വരം, ‘ ബ്.ങ്.ങ്.എനിയ്ക്കും. വരുന്നൊണ്ട്. ങ്.ങ്.ങ്.’ അവളെന്നേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിലേയ്ക്കു വലിഞ്ഞു പൊങ്ങി കാലുകൾ കൊണ്ടെന്നേ വരിഞ്ഞു. ഒരു വിധത്തിൽ ശക്തിയെടുത്ത് ഞാനെന്റെ കലാശപ്പബ്ല. പണ്ണി. ആദ്യത്തേ വരവിനു കുണ്ണ ആ കടിച്ചുപിടിച്ചുകിടക്കുന്ന പൂറിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അമർത്തി വെച്ചു. പിന്നെ ഓരോ വരവിനും അതാവർത്തിച്ചു. എന്റെ അടികൾ കഴിയുന്നതു വരേ. അവൾ എന്നേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തൂങ്ങി എന്റെ കുണ്ണ നിൾഛലമായപ്പോൾ അവളുടെ കയ്ക്കുകളും അയഞ്ഞു. അവൾ താഴെയ്ക്കു കിടന്നു. ഞാനാ നെറ്റിയിൽ എന്റെ ചുണ്ടമർത്തി കിടന്നു കിതച്ചു. എല്ലാമൊന്നു കെട്ടടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു. ‘ എങ്ങനൊണ്ടാരുന്നു.” ‘ നല്ല രസാരുന്നു. എന്നാലും ഒറക്കത്തിനെടേൽ. എന്തിനാ പിടിച്ചു പൊക്കിയേ…?..”

  ‘ പൊക്കിയതല്ല. തന്നെത്താൻ പൊങ്ങിനിന്നതാ…’ അവൾ എന്റെ കവിളിൽ കവിൾ ചേർത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു.
  c ഇപ്പം എങ്ങനാ. ഇത്രേതം വേഗം അവടം നനണേന്ത്.’

  നേരത്തേതിന്റെ ബാക്കി കാണും. പിന്നെ. കള്ളത്തരത്തിലൊള്ള കുട്ടന്റെ ചൊറിച്ചിലൂടെയായപ്പം. നല്ല എളക്കവാരുന്നു.’ അവൾ മുഖം ചെരിച്ചു കിടന്നു. ‘ ഉൗരട്ടേ..?..നെക്കു ശ്വാസം മുട്ടും…” ‘ ബം. വിരിയേലെല്ലാം വീഴുമാരിയ്ക്കും. ആ.രാവിലേ മാറ്റാം. ഹെന്നാലും എന്തൊരു കഴപ്പാരുന്നു. ഇക്കണക്കിനു നമക്കൊറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ.” ഇരുട്ടത്തവളെന്റെ മുഖം പിടിച്ചുമ്മ വെച്ചു. ചൂടു നിശ്വാസത്തിനിപ്പോഴും നല്ല ലഹരി ” ഇതാടീ കൊച്ചേ. മധുവിധു. മോളിത്തിരി തള്ളിക്കെടന്നേ. ഞാൻ കുണ്ണ് ഊരി അറ്റം വെളിയിൽ വന്നപ്പോൾ ബ്ലക്സ് എന്നൊരു ശബ്ദം ‘ എങ്ങനാ ഒന്നു തൊട്ടയ്ക്കാ.ലയിറ്റിടട്ടേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു. ” ഓ. വേണ്ട.ആ വിരിപ്പേലോട്ടു തൊടശ്ശെന്നേ.ഇപ്പം ഒറക്കം വരുന്നൊണ്ട്. കോട്ടുവായിട്ടു. ‘ എന്നാ ഇനി ഒറങ്ങിയ്യോ. ‘ പിന്നേ.. ഇനീം ചൊറിയുന്നൊണ്ടേല ഒടനേ വേണം..ഒറക്കം പിടിച്ചിട്ട്.പിന്നെ.” ‘ ഇല്ല. ഇപ്പം ഒരു സമാധാനായി. ഇവൻ ഒന്നു താഴണ്ടേടീ. അതോണ്ടാ തൊടശ്ശെടേ വെയ്ക്കാന്നു കരുതിയേ…” ” ബം. പിന്നെ ഞാൻ വെറുതേ കെടക്കാനോ. ഇത്തിരി പുളിയ്ക്കും.എന്നാ .ഒറങ്ങ്. പൊറത്തോട്ടൊക്കെ ഒലിയ്ക്കുന്നൊണ്ട്. ആ. ഒലിയ്ക്കട്ടെ. ഞാൻ മലർന്നു കിടക്കുന്ന അവളുടെ വയറിൽ കയ്ക്ക് വെച്ചു. അവൾ അതെടുത്ത് മുലയ്ക്കു മുകളിൽ നെഞ്ചത്തു വെച്ചു. മിനിട്ടുകൾക്കകം ഞങ്ങളുറങ്ങിപ്പോയി

  ഗീതേ.ഗീതേ.നാത്തുന്നേ.” പെങ്ങളുടെ പതുക്കെയുള്ള വിളിയാണു ഞങ്ങളേ ഉണർത്തിയത്. ജനലുകൾ അടച്ചിരുന്നതു കൊണ്ട് മുറിയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരുട്ടായിരുന്നു. വെളുപ്പിനെ കിട്ടിയ സംഭോഗസുഖത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയ ഞങ്ങൾ നേരം വെളുത്തതറിഞ്ഞില്ല.
  ‘ മതി ഒറങ്ങീത്. നേരം വെളുത്തു. ‘ ഗീത ചാടിയെഴുന്നേറ്റു. ഞാൻ അവളേ കെട്ടിപ്പിടിയ്ക്കാൻ നോക്കി നേരം ഒത്തിരിയായെന്നാ തോന്നുന്നേ. എന്റീശ്വരാ.നാണക്കേട്. ദാ, വരുന്നു. കമലേ.” അവളോടു പോകാം പറ. നീ ഇച്ചിരൂടെ ഒറങ്ങ്. ക്ഷീണം തീരട്ടെ.” പാതി മയക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ‘ വാസുവേട്ടനതു പറയാം. ഞാനാ മറ്റുള്ളോരെടെ മൊഖത്തു നോക്കണ്ടത്.” അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കിട്ടിയ തുണികൾ വാരിവലിച്ചുടുക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ പറഞ്ഞു. ‘ ഒന്നെഴുന്നേറേറ. വിരിയൊക്കെ ഒന്നു മാറട്ടെ.വല്ലോരും കണ്ടാ. ആ കമലയാണേ.. തപ്പി നടക്കുവാ…’

  ‘ നീ പൊയ്യോ. ഞാൻ മാറ്റിയ്യോളാം..”

  മറക്കല്ലേ. അലക്കീത് മേശപ്പൊറത്തു വെച്ചേക്കാം.കേട്ടോ…’ എന്നെ കുലുക്കിക്കൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു.
  ‘ ങദൂം…കേട്ടു. അവൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഉറങ്ങി

  കുറേക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്ത് ഗണേശന്റെ ശബ്ദം. ഞാൻ പെട്ടെന്നെഴുന്നേറ്റു. പ്രശ്നം വല്ലോമാണോ. ഞാൻ കയിലി വാരി വലിച്ചുടുത്തു കൊണ്ട് ജനലുകൾ തുറന്നു. മുറിയ്ക്കുള്ളിൽ തിളങ്ങുന്ന സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചു കേറി ഞാൻ പുറത്തേയ്ക്കു ചെന്നു. അവിടെ അഛനും ഗണേശനും കൂടി കടുംകാപ്പി കുടിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നു. ‘ എന്താ ഗണേട്ടാ. ഞാനിച്ചിരെ ഒറങ്ങിപ്പോയി. മഴേത്ത് നല്ല സുഖം ഒറങ്ങാൻ. പിന്നെ എന്താ രാവിലേ.’ ‘ ഹ. മറന്നു പോയോ.ഇന്നല്ലേ ബാങ്കുകാരു വരുന്നത്. അഛനോടു ചോദിച്ചപ്പം നിന്നേം വിളിയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലേ ഓർപ്പിക്കണെന്നു വിചാരിച്ചതാ.മഴ പേടിച്ചാ ഞാൻ കേറാതെ നിന്നതു . ശെരിയാണല്ലോ. ബാങ്കുകാർ പുതിയ സ്റ്റോറുമുറി കാണാൻ ഇന്നാണു വരുമെന്നു പറഞ്ഞത്. ‘ നിങ്ങളു. മതിയാരുന്നു. ഏതായാലും ഞാനൊന്നു പല്ലു തേയ്ക്കട്ടെ.” ഞാൻ അടുക്കളെപ്പുറത്തേയ്ക്കു ചെന്നു. പല്ലു തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും പെങ്ങളുടെ വിളി കേട്ടു.

  ‘ ഗീതേ.ഗീതേ..ഇങ്ങോട്ടൊന്നു വന്നേ.” ‘ അമേ, പൊടി കൊഴച്ചതാ. കമല എന്തിനാ വിളിച്ചേന്നു നോക്കട്ടെ. ” അവൾ മുറിയിലേയ്ക്കു പോയി മുഖം കഴുകിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാനും വെറുതേ ചെന്നു. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മുഖം പൊത്തി നിൽക്കുന്ന ഗീതയുടെ ചെവിയിൽ പെങ്ങൾ എന്തോ രഹസ്യം പറയുന്നു. കിടക്കയിലേയ്ക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. രണ്ടുപേരും വാതിലിനു പുറംതിരിഞ്ഞാണു നിൽക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഗീത പരിഭവിച്ചു കൊണ്ടു പറയുന്നു. ‘ ഓ. പിന്നെ .മഹാഭാരതയുദ്ധോന്നുമല്ലാരുന്നു.” ‘ പിന്നേ.ഈക്കാണണതോ…’ ‘ അത്.നാത്തന്റെ അനിയനോടു ചോദിയ്ക്ക്. പുള്ളിക്കാരനാ ഉത്തരവാദി. പിന്നെയും ചെവിയിൽ അവൾ എന്തോ ചോദിയ്ക്കുന്നു. ‘ പപ്പാതി.” ‘ അപ്രേതളോ. സത്യം പറ. എന്നോടൂ. ഞാനാരോടും പറയത്തില്ല.” ‘ കൂടുതലും. എന്റെയാന്നു വെച്ചോ. കുറ്റക്കാരി ഞാൻ തന്ന്യാ. ഞാനലക്കിക്കോളാം..” ഗീത നാണത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിരിപ്പും പുതപ്പും മാറ്റി പിന്നെ തലയിണയുടെ കവറും  ‘ അമ്പട. മിടുക്കാ… അവൻ മോശല്ലല്ലോ. കമല മൂക്കത്തു വിരൽ വെച്ചു. ങം. സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു.ട്രോ. ഒണരുമ്പം ഇതൊക്കെ മാറണോന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഇപ്പം എല്ലാരും…’ ഗീത ചമ്മി ” ഓാ9ാ.ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം. ഇപ്പം എനിയ്ക്കെന്റെ വീട്ടിലോട്ടു പോണന്നു തോന്നുകാ. പെങ്ങൾ കയ്ക്ക് കുടഞ്ഞു കൊണ്ടു പറയുന്നു. ‘ പൊയ്ക്കുടെ.. ആഴ്ച്ചയൊന്നായില്ലേ. അങ്ങേരിപ്പം ഭൂമിശാസ്ക്രൈതാക്കെ മറന്നു കാണും. എന്നിട്ടും ബാക്കിയൊളോരെടെ കണക്കെടുക്കുവാ…’ ‘ മതി. എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. അപ്പഴേ. ഞങ്ങളിന്നു മൊതലു കണക്കു കൂട്ടിയ്യോട്ടേ.” കമല ഗീതയേ നേരെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വാതിലിന്റെ മറവിലേയ്ക്കു മാറി. ‘ കൂട്ടിയ്യോ.ചെല്പ്പം. ദേവി തൊണച്ചാ…’ ഗീത നാണിച്ച് മുഖം കുനിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. ‘ എന്നു കരുതി ഒടനേയൊന്നും വിടണ്ടാട്ടോ. വാ.. അടുക്കളേൽ ചെന്നിട്ടു ബാക്കി പറയാം. അഛനു പോണം. ആ ഗണേശനും വന്നിട്ടൊണ്ട്. വാസുട്ടനിന്നു കടേ പോകും.” അവർ മുറിയിലേയ്ക്കു കയറി ‘ അയ്യോ. ഇന്നെന്തിനാ പോണേ…” എന്തോ അത്യാഹിതം സംഭവിയ്ക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ ഗീത ചോദിച്ചു. ” ഓ. അപ്പം ഹണിമുണങ്ങു പിടിച്ചു. അവൻ കടേ പോട്ടെന്നേ.” അപ്പോഴാണവൾ എന്നേക്കണ്ടത്. ‘ നീ എന്തു കേക്കാനാടാ.ഒളിച്ചു നിക്കണേ. പോയി. ഒരുണ്ടെടാ.. പൊട്ടാ. കടേ പോകാതെ. പ്രെമ്പനോത്തീടെ. പൊറകേ ഒളിച്ചും പാത്തം നടക്കുവാ…’ ” ബം. നീ ഇപ്പം കൊറേ കൂടുതലു പറേന്നൊണ്ട്. ഞാൻ പെങ്ങളുടെ നേരെ ചാടി ഞാൻ പറേo. നീ ചെയ്യാനൊള്ളതങ്ങു ചെയ്യ്.. കാണട്ടെ.” അവൾ ചാടി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അടുക്കളയിലേയ്ക്കു പോയി. തിരിഞ്ഞു നിന്ന ഗീത എന്നേ നോക്കി കണ്ണൂരുട്ടി. ‘ ആ തുണിയൊക്കെ മാറണന്നു പറഞ്ഞതാ. ഇപ്പം നാട്ടുകാരു മുഴോനും കണ്ടു. സിലോണും. ആഫ്രിക്കയും . റഷ്യേം ഒക്കെ. മനുഷ്യന്റെ മൊഖത്തു നോക്കാൻ വയ്യ.” ഞാനൊന്നു ചിരിച്ചു.

  ‘ കിണിയ്ക്കുണ്ട്.” ” ഇപ്പം കണ്ടാ. ഗീതക്കുട്ടി പഴയ ഏടത്തി തന്നേ. ഇച്ചിരൂടെപ്പറ്. കേക്കാൻ നല്ല രസം.’ ” ഇപ്പം പറേന്നില്ല. ‘
  പറ്. ആ പഴേ ഏട്ടത്തിയമേടെ മൊഖം ഞാനൊന്നുടെ കാണട്ടെ…’

  ആ പഴേ ഏട്ടത്തിയമ്മ.ഏട്ടന്റെ കൂടെ പോയല്ലോ. ഇതിപ്പം. വെറും ഗീതക്കുട്ടിയാ. വാസുവേട്ടന്റെ…’ ആ മുഖത്ത് ഒരായിരം നാണത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടേയും രശ്മികൾ വിരിയുന്നു. അതു കണ്ടു നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഉള്ളിൽ ആയിരം താലപ്പൊലികൾ നിരന്നു. ‘ ഗീതേ. ഇതിലുപ്പിട്ടാരുന്നോ..” അടുക്കളയിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ വിളി. ‘ ഉപ്പിട്ടതാമേ.” അവൾ അടുക്കളയിലേയ്ക്കു നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശബ്ദം താഴ്സത്തി എന്നോടു പറഞ്ഞു.

  ഞാനങ്ങു ചെല്ലട്ടെ. പിന്നേയ്.രാവിലത്തേ കടേലെ അത്യാവശ്യപണി കഴീമ്പം. ഉച്ചയ്ക്കിങ്ങു പോരണം. കേട്ടോ.” അവളൊരു പ്രത്യേക സ്വരത്തിൽ എന്റെ താടിയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടു. പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അഛൻ അകത്തേയ്ക്കു കേറിവന്നു. ഗീതയുടെ പ്രകടനം കണ്ടെങ്കിലും കാണാത്ത മട്ടിൽ അഛൻ പറഞ്ഞു.

  ‘ നീ വേഗം ഒരുങ്ങ്. വാസുട്ടാ…’ ‘ എന്തോന്നാ ഇപ്പറേന്നേ..ഇവിടല്യോ പറണേന്ത. അവനൊരാഴ്ചച്ച കഴിഞ്ഞു വന്നാ മതീന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടു വന്ന അമ്മ അഛനോടായി പറഞ്ഞു. ‘ അല്ലമ്മേ. ഇതെന്റെ എടപാടാ. ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കി.ചെല്പ്പം. കാര്യം നടക്കുകേല. കമല കൊണ്ടുവന്ന എണ്ണ തലയിൽ തേയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എണ്ണപ്പാത്രം തിരിയെക്കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെളിയിലേയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നതു കേട്ടു. ‘ എങ്കിപ്പിന്നെ. ഇവിടന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. ആ ബാങ്കിന്റെ പണി കഴീമ്പം. അവനേ ഉച്ചസ്കൊള്ള വണ്ടിയ്ക്കിങ്ങു വിട്ടേക്കണം.” ഞാൻ തിരിഞ്ഞമ്മയേ നോക്കി അപ്പോൾ അമ്മ അഛന്റെ ചെവിയിൽ എന്തോ പറയുന്നു. അഛൻ തല കുലുക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ പിറുപിറുക്കുന്നു. ” ഇത്രേതം (പായായിട്ടും ചെലപ്പം ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത പോലാ…’

  ഞങ്ങൾ കാപ്പികുടിയ്ക്കുമ്പോൾ വിലാസിനി ഓടിക്കേറി വന്നു. നേരേ അടുക്കളയിൽ കയറി വന്ന അവൾ ഗണേശനേക്കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നു പരുങ്ങി

  ‘ എന്താ മോളേ രാവിലേ.’ അമ്മ ചോദിച്ചു. ‘ അത്. അമ്മായീ. ചേച്ചിയ്ക്കു വെളുപ്പാൻ കാലായപ്പോ വേദന തൊടങ്ങി. പാറുക്കണിയാട്ടി വന്നിട്ടൊണ്ട്. എന്നാലും ആശുപ്രതീ പോകാന്നാ വിചാരിയ്ക്കുന്നേ. അഛൻ കാറു വിളിയ്ക്കാൻ പോയിരിയ്ക്കുവാ…’ ‘ എന്നിട്ടെന്താ അന്നേരം തന്നെ ഞങ്ങളേ വിളിയ്ക്കാണേന്ത്.” അമ്മ ചോദിച്ചു. ‘ അതിന്.ഇപ്പം കൊഴപ്പൊന്നുല്യാ. കണിയാട്ടിയ്ക്ക് വയ്യായ്ക്കുക കൊണ്ടാരിയ്ക്കും.

  ആശുപ്രതീലോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ അവരു തന്ന്യാ പറണേന്ത്.ഞാൻ പോട്ടേ…” അവൾ പോകാൻ തിരിഞ്ഞു. ‘ നില്ല. എട്ടാ. നീ കൂടെ ആശുപ്രതീൽ വരേ പോണം. പിന്നെ വേണേ. ഞാനോ ഗീതയോ വരാം.” അമ്മ എന്നോടായി പറഞ്ഞു. ” അ മേ.. ബാങ്കുകാർ… ങം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഗണേട്ടാ. കാറു വരുമ്പം. ഗണേട്ടനും കൂടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നു പോകാവോ. എന്റെ പണി കഴീമ്പം ഞാൻ വരാം. അന്നേരം ഗണേട്ടനേ ക്ടേലോട്ടു വിടാം.’ അപ്പോൾ കാറിന്റെ ഹോൺ കേട്ടു. ഗണേശൻ പെട്ടെന്നു കാപ്പി കൂടി നിർത്തിയിട്ടു പറഞ്ഞു. ‘ അതിനെന്താ. മനുഷ്യനൊരാവശ്യം വരുമ്പളല്ലേ സഹായിക്കേണ്ടേ.. ബാക്കി കാര്യം ഞാനേറ്റു. എന്നാ ഞാനിറങ്ങുവാ…’

  ഗണേശന്റെ പുറകേ ഞങ്ങളും ഇറങ്ങി എല്ലാവരും കാറിൽ കയറുന്നതിനിടയിൽ ഗണേശൻ വിലാസിനിയേ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. ഗണേശന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടിട്ടോ എന്തോ, വിലാസിനിമ്നാരു ചമ്മലോ പരുങ്ങലോ പോലെ, അതു കണ്ട ഞാൻ ഗീതയേ നോക്കുമ്പോൾ അവളും ചുണ്ടിലൊളിച്ച പുഞ്ചിരിയോടെ എന്നേ നോക്കുന്നു. വിലാസിനി കാറിൽ കേറിയില്ല. അപ്പോൾ ഗണേശൻ അവളേ, നോക്കി ചോദിച്ചു.

  ‘ വരുന്നില്ലേ..?..” ‘ ഇല്ല. ഞാൻ പിന്നെ വന്നോളാം. ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കേണ്ടല്ലോ. കാർ അകന്നു പൊയപ്പോൾ വിലാസിനി കണ്ണടച്ചു (പാർത്ഥിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു.
  ഞാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഷർട്ടിന്റെ കയ്ക്ക് മടക്കാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഗീത ചോദിച്ചു. ‘ ഞാനൊരു കാര്യം പനേട്ടേ. വാസുവേട്ടാ…?..’ ‘ നീളോള്ള കാര്യാണേ ഉച്ചയ്ക്കു ഞാൻ വരുമ്പം പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു. ‘ ങദൂഹും.. ഇപ്പം കൊച്ചു കാര്യം. പിന്നെ അതു ചെലപ്പം വലുതാക്കിയാ. വലുതാകും.” ‘ എന്നാ എന്റെ കുണ്ണേടേ കാര്യാരിയ്ക്കും.വേഗം പറ. ഞാൻ ധ്യതി കൂട്ടി
  ‘ അതു രാത്രീ വിചാരിയ്ക്കാം.അതേയ്ക്ക്. വിലാസിനീടെ ഇന്നാളത്തേ ആലോചനേം നടന്നില്ല. നമ്മടെ കയ്യില്. നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു ചെറുക്കന്നൊള്ളപ്പം. എന്തിനാ പൊറത്തു തപ്പുന്നേ. ഒന്നാലോചിച്ചാലോ. അവരടെ പേറും പെറപ്പും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടു മതി.”

  ‘ ആരാ…ആള്…?..

  ‘ ആളിനേപ്പറേണോങ്കിൽ ദാ..ഇവിടെ ആദ്യം .ഒരു നല്ല ഉമ്മ തരണം. ” അവൾ ആ കവിളെന്റെ മുഖത്തേയ്ക്കു നീട്ടിയിട്ടു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം ഓരോ ഉമ്മ കയ്ക്കുമാറി. പിന്നെയവൾ പറഞ്ഞു. ‘ വേറാരുവല്ലാ. നമ്മടെ ഗണേശൻ തന്നേ.” അവൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാ മുഖത്തേയ്ക്കു സാകൂതം നോക്കി എന്റെ നോട്ടം കണ്ടവൾ ചോദിച്ചു. ‘ ബദൂം…?” എന്താ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ. എങ്കി വേണ്ട…’ ഗീത ബാഗെടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു. അഛൻ മുറ്റത്ത് എന്നേയും കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ‘ ‘ അപ്പം. നീയും അതു കണ്ടാരുന്നു. അല്ലേ..?..”

  ‘ ഏത്.’

  ആ ഗണേശന്റെ നോട്ടോം.. .. വിലാസിനീടെ ചമ്മലും. ഒക്കെ…’ ‘ അതോണ്ടല്ലേ. എന്റെ തലമണ്ടേൽ ഇങ്ങനെ തോന്നീത്. അപ്പം വാസുവേട്ടനും അതു ശ്രദ്ധിച്ചാരുന്നു. അല്ലേ.” ‘ ഒവ്. ഗീതക്കുട്ടി പറയാൻ തൊടങ്ങുമ്പം ഞാനും. ഇതങ്ങോട്ടു പറയാൻ വരുകാരുന്നു. ‘ഉവോ. നേരോ.?..ഹി..ഹി..ഹാാാാ.അതാ വാസുവേട്ടാ. ”