അമ്മ പരിണയം (amma parinayam)

This story is part of the അമ്മ പരിണയം series

  പ്രസവ മൂറിയുടെ വാതിൽ വലിച്ചു തുറന്ന് ഡോക്റ്റർ വളരെ വേഗത്തിൽ സുകേഷിന്റെ മൂമ്പിൽവന്നു. അക്ഷമനായി നിന്ന അയാളെ മുറിയിലേയ്ക്കു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുപോയി തന്റെ ബിത്തുവിന്നു എന്തുപറ്റി എന്ന ചോദ്യത്തിനു ഡോക്റ്റർ മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ കടന്നുപോയി തന്റെ ബിഞ്ഞുവിന്നു എന്തുപറ്റി? പ്രസവിച്ചോ? പ്രസവിച്ചെങ്കിൽ എന്താ പറയാത്തതു? പുതിയതായി ഈ സ്തലത്ത് വന്ന തനിക്ക് പരിചയക്കാരായിട്ട് ആരുമില്ല. പരിചയക്കാരായി ആരുമില്ലാത്ത ഇടം നോക്കി വന്നതാണല്ലോ! വളരെ വിഷമത്തോടെ ഡോക്റ്ററിന്റെ മുറിയിലേയ്ക്ക് ചെന്നു. എതിരെയുള്ള കസേരയിൽ ഇരിയ്ക്കക്കാൻ പറഞ്ഞു. കൂറച്ചുനേരത്തെ നിശബ്ദതക്കുശേഷം ഡോക്റ്റർ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റ്ലർ സുകേഷ് നിങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും നേരിടാൻ തയ്യാറാവുക; ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളോട സഹകരിയ്ക്കുക. ഒന്നു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൃക്ടമായ മറുപടി തരണം. നിങ്ങൾക്കു എത്ര വയസ്സയി? 28 സുകേഷ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ വയസ്സ്? സുകേഷ് മറുപടി പറയാൻ ഒന്ന് പരുങ്ങി അതു പുറത്തു കാണിയ്ക്കക്കത്തെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു 24. അതു നിങ്ങൾ ഇവിടെ രെജിസ്റ്ററിൽ കൊടുത്തതല്ലേ? എനിയ്ക്കറിയേണ്ടത് ശരിയ്ക്കക്കുള്ള വയസ്സാണൂ.

  ഇവർക്ക് 42 വയസ്സുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കബളിപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ടതാകും. മറ്റൊരു സത്യം കൂടിയുണ്ട് ഞെട്ടരുത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് അറിയണം. നിങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെ അവരുടെ ആദ്യ പ്രസവമല്ല. ആദ്യ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ഇനി ഇവർ പ്രസവിയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അന്നത്തെ ഡോക്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം. അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നേരിടാൻ തയ്യാറാവുക. ശരിയ്ക്കും സുകേഷ് തെട്ടി ആരും അറിയരുതെന്നു കരുതി ഇത്രയുംകാലം സൂക്ഷിച്ച രഹസ്യമാണ് പൂറത്തായതു. അതുകൊണ്ടാണ് പരിചയമില്ലത്ത് ഈനാട്ടിൽ വന്നതും. ഒരു നിമിഷം സൂക്ഷ ചിന്തിച്ചുപോയി.
  എന്റെ ബിത്തു !!! ബിത്തുവില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷംചിന്തിയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാണ് ബിയാത്തു തന്റെ ഭാര്യയായ ബിത്തുവായതു്? ബിത്തുവിന്നു ജോലികിട്ടി ആദ്യ ശമ്പളം കിട്ടിയ ദിവസമായിരുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബിത്തുവിന്റെ ഭർത്താവ് തന്റെ ഡാഡി ദത്തൻ’ മരിച്ചത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു തന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും. അവരുടെ വിവാഹത്തിനു രണ്ടു വീട്ടുകാരും സഹകരിച്ചില്ലന്നു മാത്രമല്ല ആ നാട്ടിൽനിന്നുതന്നെ അവർക്കു പോകേണ്ടിവന്നു. അന്നു മമ്മിക്കു വെറും 18 വയസ്സായിരുന്നു. പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ പ്രസവിച്ചു. ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഡോക്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടായിരിയ്ക്കക്കാം മമ്മി പിന്നെ പ്രസവിയ്ക്കക്കാത്തതും പഠിത്തം തുടരാൻ ഡാഡി സമ്മതിച്ചതും. ഇന്നു തന്നെ 25 ന്റെ മുലയും കൂണ്ടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നു മുലയുടെ ‘n കൂണ്ടിയുടെതുടിപ്പും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിറുന്നുവെന്നലോചിക്കി. ഡാഡിയുടെ മരണത്തോടെ മമ്മി തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഓഫീസ്സിലെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് മമ്മിക്കു തൽപ്പര്യ. സിനിമ കാണുക എന്നതണ് മമ്മിയുടെ ഏക വിനോധം. അതും തിയേറ്ററിൽ പോയികാണില്ല. ഓഫീസിൽ സിഡി വാടകയ്ക്കു കൊടുത്ത് പണമുണാക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മമ്മിക്കു മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ഭാഷയിലെ സിനിമകളും കിട്ടു. .ഞാനും മമ്മിയും ഒന്നിച്ചിരുന്നു കാണും. ആദ്യമാദ്യ ചില സിനിമകൾ കണാൻ എനിക്കു വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും മമ്മിയുടെ കൂടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതു. മമ്മിയുടെ വലിയ മൂലകളിൽ മുഖം ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചായിരിക്കും ഒറങ്ങുക.

  തന്റെ ലഗാന്നു അനേ അസ്സാമാന്യമായവലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ ഉണരൂമ്പോൾ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലായിരിക്കും അവന്റെ നിൽപ്പ്. തന്റെ നിക്കറിന്റെ കൂടാരം മമ്മി കാണാതിരിക്കാൻ വളരെ പാടുപെടാറുണ്ട്. നല്ലരീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ 18 വയസ്സായലുടൻ തനിക്ക് ഡാഡിയുടെ ജോലി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുംമറ്റും മമ്മിക്കു വലിയ ശ്രദ്ധയായിരുന്നു. 12 വയസ്സായപ്പോഴേയ്ക്കക്കും ഞാൻ കൊച്ചു പുസ്തകം വായിച്ചുതുടങ്ങി. പുറത്തുള്ള ആൾക്കരുമായി വലിയ കൂട്ടകെട്ടൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽതന്നെയണ് കഴിച്ചുകൂട്ടുക. മമ്മിയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിയ്ക്കക്കാൻ തുടങ്ങി. മമ്മിയുടെ മുലകളും തുടകളും മനസ്സിൽ കണ്ട വാണമടിയ്ക്കാൻ തൂടങ്ങി. മമ്മി ഓഫീസ്സിൽ നിന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിയായിരിക്കും ധരിക്കുക. മിക്കാവാറും ബ്രേസിയർ ഇടാറില്ല. അടുക്കളയിൽ മമ്മിയെ സഹായിക്കാറുണ്ട്.ആദ്യകാലം മുതലേ മമ്മിയുടെ മുലകൾ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്റെ നിക്കറിൽ കൂടാരമടി തുടങ്ങും. അടുക്കളജോലി കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മി കുളിക്കാൻ പോകും.

  അപ്പോഴേയ്ക്കക്കും ഞാൻ പഠിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കണം. മമ്മിയുടെ നിയമമാണ്. കുളി കഴിഞ്ഞ് മമ്മി എന്നെ പഠിപ്പിയ്ക്കക്കാൻ വരും. നല്ലശിഷണമാണ്. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞാൽ അത്താഴം കഴിക്കും അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ കാണും. സാഫായില് മമ്മിയിരിക്കും മമ്മിയുടെ മടിയിൽ ഞാൻ തലവച്ച് കിടന്നായിരിക്കും സിനിമ കാണുക. ചില ദിവസം ഞാൻ നേരത്തെ ഉറങ്ങും. മമ്മിയുടെ കൂണ്ടികണ്ടാൽ ആരുടേയും കുണ്ണ പൊങ്ങും. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും മമ്മിയുടെ കവിളുകൾ തുടൂത്തു വരുകയാണ്. ചുംബനത്തിനു ദാഹിക്കുകയുണ്ടെന്നു തോന്നും ചുണ്ടുകൾ കണ്ടാൽ, ഒരിയ്ക്കൽ മമ്മിയുടെ തുടയിടുക്കിലെ സംഗമസ്കാനം കണ്ടു ആ വെളുത്ത മിനുസമുള്ള ആ തുടകളുടെ നടുവിൽ രോമവൃതമായ ആ തേനീച്ചക്കൂട. അതു കണ്ട ദിവസം നാലു പ്രാവശ്യമാണ് വാണമടിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിലിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കൂട്ടിക്കാലത്ത് കെട്ടി പിടിച്ചു കിടന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. ചില ദിവസങ്ങുിൽ തന്റെ കമ്പിയായി നിൽക്കുന്ന കുണ്ണ് മമ്മിയുടെ കൂണ്ടിയിലോ തുടയിടുക്കിലോ തട്ടി നിൽക്കുകയയിരിക്കും.

  എന്നാൽ മമ്മി അനുകൂലിക്കുകയോ പ്രതികൂലിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. മ്മിയുടെ മൂലയിൽ മുഖം ചേർത്തുവച്ചു കിടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ അടുത്ത സമയം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ പഠിത്തകാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിച്ചിനു ശേഷം എന്നെ തനിച്ചു വിട്ടിട്ട് അടുത്തമുറിയിൽ ടി വി കാണാൻ പോയി. അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും പഠിയ്ക്കാൻ തോന്നിയില്ല സ്കൂളിൽ ബിനു കോണ്ടുവന്ന പ്ലെബോയി കണ്ടതുകൊണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കണ്ട രൂപങ്ങൾ മമ്മിയിൽ കാണുകയായിരുന്നു. മമ്മി എണീറ്റ പോയപ്പോൾ മമ്മിയുടെ കുണ്ടിയിൽ മുഖം ഉരസിയോ എന്നു തോന്നി. മാക്സിയിൽക്കൂടി അടിയിലുള്ള പാന്റീസ് തെളിഞ്ഞ് കാണാമായിരുന്നു.
  ടി വിയിൽ ഒരു വിദേശ സിനിമയായിരുന്നു പരീക്ഷയ്യതുകൊണ്ട സി ഡി ഒന്നും എടൂത്തിരുന്നില്ല. ഞാൻ ജനാലയിൽകൂടി മമ്മിയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ടിവി മൂറിയിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ടി വിയുടെ വെട്ടും മാത്രമേ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നുള്ള. മമ്മി സോഫായിൽ ഇരിന്നാണ് കാണുന്നതു. പുസ്തകം മടക്കിവച്ച് മമ്മിയുടെ മടിയിൽ തലവച്ച് കിടന്നു പഠിച്ചു തീർന്നോ എന്ന മമ്മിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒന്നു മൂളുകമാത്രം ചെയ്യുകൊണ്ട് ടി വി യിൽ നോക്കി കിടന്നു. ശരിക്കും അത് ഒരുകമ്പി സിനിമയായിരുന്നു.

  എന്റെ ലഗാൻ തൊണ്ണൂർ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നാടുകയാണു. സിനിമയിൽ ലയിച്ചിരുന്ന മമ്മിയുടെ ഒരു കെ. പതുക്കെ എടുത്ത് തന്റെ നെഞ്ചോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. തന്റെ ബർമുടക്കുള്ളിൽ കൂടാരമടിച്ചിരുന്ന തന്റെ കുണ്ണയെ ബർമൂടയുടെ കെട്ടഴിച്ച സ്വതന്ത്രനാക്കി. മമ്മി ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരൂന്നില്ല ടി.വി യിൽ നായിക പൂർണ്ണ നഗ്നയായിനിന്നു കൂളിക്കുകയാണു. എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണൽ സീനാണു കാൺന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മി ടിവി ഓഫ് ചെയ്യുകയാണു പതിവ്. അതൊന്നും എന്റെ മോൻ ഇപ്പോൾ കണെണ്ടെന്നണു
  എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മമ്മി പറയുക. ക്ലീൺ ക്ഷേറ്റ് ചെയ്ത നായികയുടെ പൂറ് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. അതു വലിച്ചവിടർത്തി നക്കാൻ തോന്നിപ്പോയി. നായികയുടെ പൂറാണോ അതോ ഒരിയ്ക്കക്കൽ മാത്രം കണ്ട മമ്മിയുടെ തേനീച്ചക്കൂടിനുള്ളിലെ ചുവന്ന പൂറിലാണോ നക്കേണ്ടതു്. ഞാൻ മമ്മിയുടെ കൈ, പതുക്കെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയി തന്റെ പോല ചുരത്താൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന തന്റെ കുണ്ണയിൽ ചേർത്ത്വച്ചു. മമ്മിയിൽനിന്നും ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ് കൂടുതൽ ധൈര്യം തോന്നി. ആ കൈക്കുള്ളിൽ കുണ്ണവച്ച് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഉഴിയാൻ തുടങ്ങി. ടി വി യിൽ ശ്രദ്ധിവച്ചിരുന്ന മമ്മി ശരിയ്ക്കും തന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ് ചാടി എണീറ്റ തന്റെ കവിളത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് മമ്മി ഓടി മുറിയിൽ കയറി കത്തക അടച്ചു കുറ്റിയിട്ടു.

  എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ബിയാത്തു കൂട്ടിലിൽ ഇരുന്നു.ചിന്തിക്കുകയാണു്. തന്റെ സ്വന്തം മകന്നു തന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എവിടന്നു കിട്ടി? എങ്ങനെ തോന്നി? തന്റെ ദത്തേട്ടന്റെ ചോരയണു . ദത്തേട്ടൻ വിട്ടുപോയതിനു ശേഷം തന്റെ മകനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചവളാണു. ഇന്നുവരെ മറ്റൊരു പുരുഷനും തന്നെ ഒന്നു തൊടാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ മകന്റെ വളർച്ച കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരുംതോറും തന്റെ ദത്തേട്ടന്റെ തനി രൂപമാണു. ആദ്യമായി കാണുന്നവർ തേട്ടനാണെന്നേ പറയു. കൂട്ടികാലം മുതലേ തന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചാണു അവൻ കിടക്കുന്നത്. തന്റെ മൂല കൂടിച്ച് ഉറങ്ങിയിരുന്നവൻ മുലകുടി നിറുത്തിയതിനു ശേഷവും തന്റെ മൂലയിൽ മുഖം ഒളിപ്പിച്ചേ ഉർങ്ങാറുള്ളൂ. ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണു ഒറങ്ങുന്നത്. അവൻ വള്ളൂന്നതോടൊപ്പം അവന്റെ അവയവങ്ങളും വളരുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പലദിവസങ്ങളിലും അവന്റെ അമ്പിയായ കുണ്ണ തന്റെ കൂണ്ടിയിൽ തട്ടുന്നതും ഒരസ്സുന്നതും അറിയൂന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതു പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ തുടയിടൂക്കിൽ പാൻറീസിനോട്ടചേർന്നയിരിക്കും അവന്റെ കൂണ്ണയിരിക്കുക. താൻ വസ്ത്രം മാറുമ്പോഴും കൂളിക്ക്മ്പോഴുമെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം അവന്റെ പ്രായത്തിന്റേതായിട്ടായിരുന്നു കരുതിയത്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും തന്റെ ദത്തേട്ടന്റെ എല്ലാ കൂസുതികളും ഒരു വൃത്ത്യാസമില്ലതെയണു അവൻ കാണിക്കുന്നതു് ചിലപ്പോഴെല്ലാം ദത്തേട്ടനാണെന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാറിൽ കിടക്കാനും ആ കുണ്ണ പിടിച്ചു ഉഴിയാനും നക്കാനും പൂറുജലം ഒലിപ്പിക്കുന്ന തന്റെ പുറ്റിൽ കേറ്റ്ലാന്നും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

  അപ്പോഴല്ലാം സ്വയം അടക്കിപിടിച്ചു. വികാരം വിവേകത്തിനു വഴിമാറികൊടുത്തു. താൻ തന്റെ ഒരു സമയം അവനോട് വേറെ കട്ടിലിൽ തനിച്ചുകിടക്കൻ നിർബ്ബദ്ധിച്ചതായിരുന്നു. അന്ന് അവൻ ഉറങ്ങിയില്ലന്നു മാത്രമല്ല രാത്രിമുഴുവൻ കരച്ചിലായിരുന്നു. രാവിലെ നല്ല പനിയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാഴച്ചു വേണ്ടിവന്നു പനിമാറാൻ. അതിനുശേക്ഷം വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ഒന്നിച്ചു തന്നെയാണു കിടക്കുന്നത് താൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൊള്ളിപ്പിക്കുകയും തന്റെ പാൻറി മുഴുവനും പൂറിലെ വെള്ളംകൊണ്ട് നനയ്ക്കുമായിരുന്നു. തന്റെ മകനാണെന്നുള്ളബോധമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വയം കടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു. ആദ്യമായി ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ മകനെ തല്ലി അല്ലാതെ ഞനെന്തു ചെയ്യണം.

  പ്രതീക്ഷിയ്ക്കത്തെ അടി കിട്ടിയ സുകേഷ് ഒരുനിമിക്ഷം എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചിരുന്നു. പതുക്കെ സോഫയിൽ നിന്നു എണീറ്റ തന്റെ താഴോട്ടിറങ്ങിപ്പോയ ബർമ്മുട മുകളിലോട്ടു വലിച്ചു കേറ്റി കമ്പിയായിനിൽക്കുന്ന തന്റെ കുണ്ണയെ ബർമ്മുടക്കുള്ളിലാക്കി മമ്മിയുടെ പിന്നലെ പോയി കതകിൽ തട്ടി മമ്മി കത്ക് തുറന്നില്ല മമ്മിയെ വിളിച്ചു കരഞ്ഞു മമ്മി വിളികേട്ടില്ല അടഞ്ഞു കത്ക് തുറന്നതുമില്ല. നേരം പുലരുന്നതുവരെ ആ കതകിൽ ചാരിയിരുന്നു.

  നേരം പൂലർന്നു ബിയാഞ്ഞുവിനു തന്റെ മകനെപ്പറ്റി ഓർമ വന്നു. വെറും ഒരു സാധാരണ അമ്മയായി മാറി. ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് മൂറി തുറന്നു കതകിൽ ചാരിയിരുന്ന സുകേക്ഷ മലർന്നു വീണു. എന്റെ മകനന്ന് ബിയാഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു അവനെ കെട്ടിപ്പിദിച്ചു. മമ്മി മാപ്പു മാപ്പു എന്നുപറഞ്ഞ് സുകേക്ഷ എണീറ്റു. എന്റെ പൊന്നുമോന്നേ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി കുളിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്കൂ പോകാൻ നോക്കൂ മമ്മി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കട്ടേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നു. ചിന്തിക്കണ്ട. സ്ക്കൂളിൽ പോകാനുള്ള വഴി നോക്കി. അവനെ കുളിയ്ക്കാൻ വിട്ടിട്ട ബിയാഞ്ഞു അടുക്കളയിലേക്കു പോയി. ബ്രേക്ഫാസ് കഴിപ്പിച്ച് മകനെ സ്ക്കൂളിലേക്കയച്ചിട്ട ബിയാഞ്ഞു കട്ടിലിൽ കിടന്നു. ഓഫീസിൽ പോകാൻ തോന്നിയില്ല. ഉറക്കക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. എത്ര സമയം ഉറങ്ങിയെന്നറിയില്ല. കതകിലെ തട്ടുകേട്ടാണു ഉണർന്നത്. എണീറ്റ കതകൂതുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് വളരെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന തന്റെ മകനെയാണു. എന്താ മോനേ പരീക്ഷ എളുപ്പമായിരുന്നില്ലേ എന്തുപറ്റി നീ വല്ലതിരിക്കുന്നല്ലോ അതോ എന്തെങ്കിലും വല്ലായ്മയുണ്ടോ?

  കൈലിരുന്ന പുസ്തകത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. എന്താ മോനേ നിനക്ക് എന്തുപറ്റി. മമ്മി എനിക്കറിയില്ല എനിക്കിനി പഠിയ്ക്കണ്ട. എനിക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മമ്മിയുടെ കൈ പിടിച്ച് തന്റെ കവിളിൽ അടിച്ചു എന്നെ തല്ല എന്നെ തല്ല എന്നുപറഞ്ഞായിരുന്നു. അനന്റെ കൈ പിടിച്ചു നിറുത്താൻ തനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അത്രക്കു ബലമായിരുന്നു ആ കരങ്ങൾക്ക്. എന്താ നിനക്കു പറ്റിയതു എന്നോട് പറ മമ്മി അവനെ പിടിച്ചു മമ്മിയുടെ തോളിൽ അവൻ തന്റെ മുഖം ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു. ഇല്ല എനിക്ക് ഇന്നു ഒന്നും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവന്റെ ഒരു കൈ മമ്മിയുടെ മൂലയിൽ അമർത്തികൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മമ്മിയുടെ ഈ മൂലകളും അടുത്ത കൈ, കുണ്ടിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൂണ്ടിയും മൂലയിലിരുന്ന കൈ, തുടയിടുക്കിൽ അമർത്തിപിടിച്ചിട്ട ഈ ഓമനപ്പൂറും പരീക്ഷചേപ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ എങ്ങനെയാ എഴുതാൻ കഴിയുക. ഇന്നാ എന്നെ തല്ലി കൊല്ലെന്നു പറഞ്ഞ് മമ്മിയുടെ ചൂണ്ടുകൾ അവന്റെ വായ്ക്ക്.ള്ളിലാക്കിയവൻ വലിച്ചുകൂടിച്ചു.

  പെട്ടെന്നള്ള പ്രവർത്തിയായതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു നിമിക്ഷം പകച്ചുപോയി, ആ ഒരു നിമിക്ഷം കൊണ്ട് താൻ തന്റെ മകനു കീഴ്പ്പെട്ടുവെന്നതാണു ശരി. ബലിഷ്ടമായ അവന്റെ രണ്ടു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി തന്റെ ചുണ്ടുകൾ വലിച്ചുകൂടിച്ചു അവന്റെ നാക്ക് തന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി തന്റെ നാക്കിനെ സക്ക് ചെയ്ത അവന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി തന്റെ നാക്ക് പിഴുതെടുക്കുകയാണെന്നു തോന്നി. അങ്ങനെ എതനേരം നിന്നെന്നറിയില്ല അതുകഴിഞ്ഞ് തന്റെ ചെവികൾ മാറി മാറി സക്കു ചെയ്തു. താനറിയാതെ തന്റെ കൈകൾ അവനെ ചുറ്റിപിടിച്ചു. തന്റെ ദത്തേട്ടനാണെന്നാണു തനിക്കു തോന്നിയതു ഓരോ ചലനവും തന്റെ ദത്തേട്ടൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണു. ശരിക്കും ഇതു ദത്തേട്ടൻ തന്നെയാണു. അവന്റെ ചൂണ്ടുകൾ തന്റെ കഴുത്തിൽ അവിടന്നു പിന്നെ തന്റെ മൂലകളിൽ, ഇട്ടിരുന്ന മാക്സ്സിയുടെ ഹുക്കുകൾ അഴിഞ്ഞു. ബ്രേസിയറിന്റെയുള്ളിൽ നിന്നും തന്റെ സാമാന്യത്തിലധികം വലിപ്പമുള്ള മൂലകളെ പൂറത്തെടൂത്ത് കമ്പിയായി നിൽക്കുന്ന മൂലക്കണ്ണുകളെ മാറി മാറി വലിച്ചുകൂടിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. മൂലവലിച്ചുകൂടിക്കുന്ന അതെ സമയം തന്നെ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്റെ കൂണ്ടികളിൽ തടവാനും അതു പിടിച്ചു ഉടയ്ക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു.

  Thudarum

  ഈ  kambi katha  എല്ലാവര്ക്കും  ഇഷ്ടം ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക വഴി കഥാകാരനെ ഇനിയും എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. കൂടുതൽ കഥകൾ വായിക്കാൻ ആയി kambimalayalamkathakal dot com സന്ദർശിക്കുക

   

  1 thought on “അമ്മ പരിണയം <span class="desi-title">(amma parinayam)</span>”

  Comments are closed.