ഹാജിയാരുടെ തളരാത്ത കുണ്ണ ഭാഗം – 5

“എടേ ഞാൻ ഒന്നും കാണണീല്ല. മൂത്രം പാത്തണ ഇടം മാത്രം ഉണ്ട്” ”n 8oles നല്ലോണാം തടബൈടാ അപ്പം മനസ്സിലാകും”

ആന്തുറ്റിയത്തിന്റെ ഇലപോലെ ഇരിക്കുന്ന സൈനബാന്റെ പൂറിന്റെ രണ്ടു ദലങ്ങളും പിളർത്തി അഷറഫ് നോക്കി ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ചേമ്പില ചുരുണ്ട കുറെ മടക്കുകൾ, അഷറഫ് അവിടെ ഒക്കെ ചൂണ്ടു വിരൽ മൂന്നൊട്ടും പിന്നോട്ടും ഓടിച്ചു പരിശോധിച്ചു

‘എടാ നീ ഇപ്പം തടവണ അവിടെക്കൂടീ തന്നെ” ‘ഈ ചെറിയ ഹോളീ കൂട്യ’ ‘ആ അതു തന്നെ”
‘എന്റെ അള്ളാ ഇത്ര ചെന്യേ ഓട്ടെക്കൂടെങ്ങിനാപ്പാ കുട്ടി പുറത്തു വരുന്നത്? ഇത്താത്ത എന്നെ പറ്റിക്കുകയാ. ഡോക്ടർ വയറു കീറിയാ എടൂക. അല്ലേ”

‘ഡാ അഷറഫേ തോന്യാസം പറയാതെടാ. കേക്കുമ്പഴേ പേട്യ്യാവണു. ആ ചെറ്യ ഓട്ട ഒക്കെ ബലുതാവുമെടാ അന്നേമം, ആ ഞാൻ പോയി കളിക്കട്ടെ നീ എല്ലാം നല്ലതായി കണ്ടില്ലേ ഇനീ രാത്രീൽ എന്റെ ജട്ടിക്കകത്തു കയ്യിടാൻ വരരുത് അതാ നിന്നേ എല്ലാം കാണിച്ചേ പിന്നെ നീ ഇതാമോടൂം പറയുകയും ചെയ്യരുത്’
അഷറഫിനു മതിയായി സങ്കല്പ്പത്തിൽ കണ്ട ഭംഗിയൊന്നും അടൂത്തു കാണുമ്പോൾ പൂറിനില്ല ாதுவம் ചിലന്തിവല പിടിച്ച ഗുഹ പോലെ, ചുളിവും കറുത്ത നിറവും മൂതമണവും ചുറ്റും രോമവും ഒക്കെക്കൂടി വെടക്കു സാധനം. ഇതിൽ എങ്ങിനെയാണു ആണിന്റെ സുണ്ണി കയറ്റുകയവോ? കാണാൻ ഒരു ഹോളും കാണുന്നില്ല ദൂരെ നിന്നു കാണാൻ മാത്രം കൊള്ളാം, ഇതു കാണാനാണു ആളുകൾ ഷക്കീലയുടെ പടത്തിനു തിക്കു കൂട്ടുന്നത് ഹെഡ്മാഷ് നമ്പീശൻ മാഷുപോലും സെക്കൻഡ് ഷോക്കു ഇടിക്കുന്നതു താൻ കണ്ടിരുന്നു.
അന്നു രാത്രി സൈനബ, ഒരു സൗജന്യം കൂടി അനുവദിച്ചു. അഷറഫിനോടു തറയിൽ നിന്നും തന്റെ കൂടെ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊള്ളാൻ അനുവാദം നൽശി ആരോടൂം പറയുകയില്ലെന്ന കണ്ടീഷനിൽ. ആമോടു പറയാൻ ആരു ചോദിക്കാൻ? പണിത്തിരക്കുള്ള ഹജിയാർ ഫാമിലിയിൽ ഇത്തരം നൊമ്പിരായങ്ങൾക്കുണ്ടോ നേരാ. അഷറഫിനെ ബാല്യക്കാരൻ ആയി തന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല. അവൻ ഏതു ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നും അവന്റെ ഉമ്മാക്കോ ബാപ്പാക്കോ അറിയില്ല. നിശ്ചയമില്ല ഒന്നിനും വരുമോരോ ദശവന്നപോലെ പോകം എന്നതാണു ഒരുപാടു് മെമ്പറുള്ള മുസ്ലീം കുടൂംബങ്ങളിലെല്ലാം അവസ്ഥ  രാതി അടുത്തടൂത്തു കിടക്കുമ്പോൾ സൈനുബാ ചോദിച്ചു, “എടാ അഷാഫേ എനിക്കു തണുക്കുന്നട നീ എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കു, പനി വരണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്

ഭിത്തിക്കു . ചരിഞ്ഞുകിടന്ന അഷറഫ് പിന്നിൽ  നിന്നും കെട്ടിപിടിച്ചു. എന്തൊരു സുഖം നല്ല അത്തിന്റെ മണം സൈനബ, ഇത്താത്തയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉയങ്ങനു. സൈനുത്താത്ത ഒരു ഫോറിൻ നൈറ്റി ആണിട്ടിരിക്കുന്നതു അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല ബഷീർ തന്റെ മുകളിൽ കിടന്നപോലെ താനിപ്പോൾ സൈനുത്താത്ത യുടെ ചന്തുീമേൽ തൊട്ടു കിടക്കുന്നു. സൈനുത്താത്തേടെ ചന്തിക്കു എന്തൊരു പരുപതുപ്പ അറിയാതെ അവന്റെ മൂക്കാൽ കമ്പിയായി അതു സൈനബായുടെ ചന്തിയുടെ വിടവിൽ അമ്നു സൈനബക്കു അവന്റെ കണ്ണയുടെ ചൂടൂ മനസ്സിലായി ചേർന്നു കിടക്കുംതോറും അഷഫിനെ സാമാനം വലുതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു തൊലിഞ്ഞ് മകുടം സൈനബയുടെ ചന്തിവിടവിൽ ഉരയുമ്പോൾ അഷറഫം അവൻ ബഷീർ ആണെന്നും സൈനുത്താത്ത അവൻ ആണെന്നും സംകല്പ്പിച്ചു. സൈനബ്യടെ സിലിക്കു് നൈറ്റി ചന്തിവിടവിലേക്കു കയറി അഷറഫിന്റെ കണ്ണയും ആ മാംസളമയിൽ ഉരയുന്നു
കട്ടെയ്യടൂത്തു അഷറഫിന്റെ സാമാനത്തിൽ കയറി പിടിച്ചു പിൻ തിരിഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ടു തന്നെ ചോദിച്ചു “എഞ്ഞെടാ അഷറഫേ ഇതു നീ ബല്യ ആണായല്ലോടാ നീ ബസിൽ തിരക്കിൾ തള്ളുന്നപോലെ എന്റെ ചന്ത്രീമേൽ ബച്ചു കുത്തുന്നത്? “ഇത്മാത്തേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പം ഞമ്മക്കു ഇങ്ങിനെ വരുന്നു’
‘എങ്ങിന്

‘ഞമ്മടെ സാമാനം വടി അവുന്നപോലെ’ സൈനബ, മലർന്നു കിടന്നു അഷറഫിന്റെ സാമാനത്തിൽ കയ്യു കൊണ്ടു തടവി ‘എടാ അഷറഫേ ഇതു ഇമ്മിണീ ബല്യ സാധനം ആണല്ലോടാ അന്റെ യൂസപ്പിച്ചാക്കു ഇത ബ്ലുമില്ലല്ലോട്’

‘യൂസപ്പിച്ചാടെ ഇദ്ദേത്രം ഇല്ലേ’ “ഇല്ലെട9 നീ ഇങ്ങിനെപോയാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുമല്ലോടാ അന്റെ സാമാനം ഒലക്ക പൊലെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്ന ഇതെങ്ങിനെ നമ്മൾടെ കുറിച്ചീൽ കേറും ഓൾ കൊയഞ്ഞു തന്നെ’
‘എതു ഓൾ ഇത്താത്താ?

“അന്റെ കെട്ട്യോൾ അല്ലാതാങ്ങ നീ ബെഗം കെട്ടിക്കോടാ അഷറഫേ ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഒറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല’

അഷറഫിന്റെ ഉടുത്തിരുന്ന ലൂങ്കി ഇതിനിട് അയഞ്ഞു സൈനുത്താത അവന്റെ സാമാനം, അതിനടിയിലെ പുട കുഞ്ഞുവരുന്ന അരക്കെട്ടു, ഈത്തപ്പഴം പോലെയുള്ള അവന്റെ ഉണ്ടകൾ ഒക്കെ മെല്ലെ സൈനു. തഴുകി സൂപ്പർ സാധനം, അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവൻ ഒരു ബോളൻ ആണു വിശ്വസിക്കാമോ എന്തോ
‘എന്താ ഇത്തത്ത്

‘നീ കൈപിടിക്കാറുണ്ടോടാ?

അഷഫ് ഞെട്ടി തനിക്കും. ബഷീറിനും മാത്രം അറിയാമെന്നു കരുതിയിരുന്ന 競33 സൈനുത്താത്താ പറയുന്നു അഷറഫ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല

‘എന്തു ഇത്താത്ത’

‘ഡാ നീ ഇതു പിടിച്ചു കലൂക്കി വെള്ളം വരുത്തുമോ എന്നാ ചോദിച്ചേ’ ‘ഇല്ലാ സൈനുത്താത്താ എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല” ‘ഡാ കള്ളം പറയാതെ അന്റെ സൂണ്ണീമേൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നിറച്ചു തഴമ്പേണ്ട” അല്ലോ തഴമ്പോ അതു അഷറഫിനറിയില്ലായിരുന്നു സൈനുത്താത്ത ഭയങ്കരി തന്നെ

‘ഡാ സത്യം പഠ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ”

‘ഉണ്ടു സൈനുത്താത്താ ബേറെ ബയീല്ലാഞ്ഞാണു ഇല്ലാതെ ഒറങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല’

‘ഉം അങ്ങിനെ സത്യം പരേട്), നീ ബെഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ആരോടും പായില്ല അതൊന്നും കൊയപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരുദിവസം ഒരെണ്ണം മത്രമേ ചെയ്യാവു്

‘നീ എങ്ങിനാടാ ചെയ്യുന്നേ ‘ ‘എന്തു? ‘കൈപിടിക്കൽ, വേരെ എന്തു’

‘അരു ഇത്താത്ത വെറുതെ സൂണ്ണീമെൽ മേലേക്കും താഴേക്കും കയ്യിട്ടു പിടിക്കും കൊറെ കയിഞ്ഞു ഒരു സുഖം വരും പിന്നെ ഒറങ്ങിപ്പോകും’
‘ഉം നീ ആമേ ഓർത്ത് കൈപിടിക്കുന്നേ’ “” ‘കള്ളം വേറെ പെണ്ണുങ്ങാളെ ഓർത്തല്ലേടാ നീ കൈ പിടിക്കുന്നത്?
അഷറഫ് ചമ്മി സൈനുത്താത്ത ഖൽബിലുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മലൂക്ക് ആണോ എന്തോ,
‘ശരി ഇത്താത്മാ നമ്മടെ ക്ലാസ് റ്റീച്ചർ സുമംഗല റ്റീച്ചറിനെ ഓർത്താണു ചെയ്യാറു് ‘അവരെ എന്തോർത്തിട്ടെടാ? ‘ഓളെ പണി ആക്കൽ തന്നെ, ഓർത്ത്’

‘ദാ അന്റെ റ്റീച്ചറിനെ പണി ആക്കാനാ അനക്കു മനസ്സിൽ പൂതി അല്ലേ? റ്റീച്ചർ ഉമ്മാപോലെ അല്ലേടാ’
‘റ്റീച്ചർ നല്ല മൊഞ്ച്ചതി ആണു ഇത്താത്താ ബഷീറും എല്ലാം ഓളേ കണ്ടാണു കൈ പിടിക്കുന്നത് ബഷീർ ക്ലാസിൽ ഇരുന്നും പിടിക്കൽ ഉണ്ട്

‘പിന്നെ വേറേ ആരെ ഒക്കെ ഓർക്കും?’ ‘സിൽമാ നടി ഭാവനേ ഓർത്തും കൈ പിടിക്കും’ ‘ആ ഒണക്കച്ചീനെയാ? ഓൾക്കെന്തുണ്ടെടാ ഇത് സ്വപ്നം കാണാൻ’

“ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും എനിക്കു വലിയ ഇഷ്ടാ ഓളേ , ഓളെ ദിലീപ്സ് പണീ ആക്കുന്നതു ഓർത്തു ഞാൻ പണി ആക്കും’

“ഭയങ്കരാ , പിന്നെ ആരെ ഒക്കെ ഓര്ക്കും? അന്റെ ഉമ്മാനെ ? ‘ഉമ്മാനെ ഇല്ല പച്ചെങ്കിലു ഇത്താത്തേനെ ഓർത്തും കൈ പിടിക്കൽ ഉണ്ട് ‘എടാ വീമാ എന്നോ നീ വിട്ടില്ല അല്ലേ അതാ നീ ജട്ടിക്കകതു കയ്യിടാൻ വരുന്നത് അല്ലേ’
അഷമാഫ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. സൈനബക്കു കാലിന്റെ ഇടയാകെ തരിക്കാൻ തുടങ്ങി

‘എടാ എന്നെ അത്ര ഇഷ്ടം ആണൊ നിനക്കു നീ എന്നെപറ്റി എന്താ ഓർക്കാറു പഠ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ? സൈനു. അഷറഫിന്റെ കുണ്ണയിൽ മെല്ലെ കുലുക്കികൊണ്ടു തന്നെ ചോദിച്ചു

“ഇങ്ങളെ എനിക്കു വല്യ ഇഷ്ടാ ഇങ്ങളുടെ മൊലേൽ പിടിക്കുന്നതും ഇങ്ങൾടെ വയറിൽ തടവണനും പിന്നെ പണി ആക്കുന്നതും’

“ഭയങ്കര, നീ എന്റെ മൊല എപ്പം കണ്ടു’

‘കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ മീൻ വെട്ടാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു വെളിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാ
‘കൊള്ളാം അനക്കു എന്റെ മൊലേമേൽ പിടിക്കണോ? പറയെടാ കള്ളാ’ “ഇങ്ങളു ബെറുതെ ആളെ സൂയിപ്പാക്കുകയാണു്

‘അല്ലെട് സൈനബ, അഷറഫിന്റെ കയ്യു പിടിച്ചു സ്വന്തം മാറ്റിൽ വച്ചു എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു. ‘ഉം ഇഷ്ടം പോലെ പിടിച്ചോ അന്റെ യൂസപ്പിച്ചാ വരുന്നവരെ പിടിച്ചൊ. പക്ഷെ ആമോടൂം പറയരുത് അന്റെ ബഷീറിനോടോ ആമോടെങ്കിലുമോ പറഞ്ഞുന്നറിഞ്ഞാൽ അന്റെ സാമാനം ഞാൻ വെട്ടുകത്തികൊണ്ടു അരിയും കേട്ടോടാ ബലാലേ”

അങ്ങിനെയാണു അഷരഫും സൈനബയും കൂടി പണി തുടങ്ങിയത് ആ രാത്രി അവൻ മുല പിടിച്ചു ഞെരിക്കുമ്പോൾ സൈനു കയ്യെടുത്തു മാറ്റി അങ്ങിനെ ഞെരിക്കതെടാ പതുക്കെ തടവു പിന്നെ മെല്ലെ റൗണ്ടായിട്ടു പിടീ ആദ്യം മൊലോട് വെളിയിൽ നിന്നും പിടിച്ചു തടവി തടവി മൊലേടെ കണ്ണു വരെ പതുക്കെ പിടിക്കണം പിടിച്ചു ഞെരിക്കങ്ങള് അതു പെണ്ണുങ്ങള്ക്കു വേദനിക്കും എല്ലാം പതുക്കെ മെല്ലെ പിന്നെ മൊല പതുക്കെ നക്കണം, മൊലേടെ കണ്ണു ചൂണ്ടു വച്ചു ഉരിഞ്ചിചി പാൽ കുടിക്കണം. പാലു ഇപ്പോം ഒന്നും ഉണ്ടാവീലാ. അവിടെല്ലാം കരുപ്പു വരുന്നതുവരെ നക്കണം. മൊലേമേൽ മൃതം അല്ലെടാ നീ എല്ലാടോം നക്കണം. നിക്കി നക്കി പെണ്ണുങ്ങൾ ഉരുകണം. നല്ലവണ്ണം നീക്കിയാൽ വെണ്ണ പോലെ ഉരുകും. ദാ ഇങ്ങിനെ സൈനു അവന്റെ കയ്യ തന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്കു വലിച്ചു ആ നനവു അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി.
പഴയ വണ്ടിയിൽ സൈക്കിൾ പഠിക്കണം എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർഥം അഷറഫ് അറിഞ്ഞു. പതുക്കെ പരുക്കെ അവൻ സൈനബയുടെ മാളം കണ്ടുപിടിച്ചു. സൈനബ, അവന്റെ കണ്ണ പിടിച്ചു അകത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ വച്ചു കൊടൂത്തു. “മെല്ലേ തള്ളടാ മെല്ലേ ആ അങ്ങനെ ഇനി പതുക്കെ അടിക്കെടാ ആ അങ്ങിനെ ഇനി പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടെടാ ‘ലൈംഗികഗുരുവായ സൈനബ തന്നെ അവന്റെ വീണുപോയ സാമാനത്തെ വായിലിട്ടു ഊമ്പി വീണ്ടും വടിയാക്കി പതുക്കെ പതുക്കെ അഷറഫ് കളി ഗ്രൗണ്ട് നിറഞ്ഞു കളിക്കാൻ തുടങ്ങി വീർത്ത വയറുമായി സൈനബ, ഒടുവിൽ കുട്ടിലിൽ കയ്യ്യകൊണ്ടു പിടിച്ചു തറയിൽ നിന്നു സൈനബയുടെ നീണ്ട മൂടി അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞു മുഖം മറച്ചു. അഷറഫ് സൈനബയുടെ വീർത്തവയിൽ പിടിച്ചു പിറകിൽ നിന്നും പട്ടി പണ്ണുന്നപോലെ പണ്ണാൻ തുടങ്ങി. സൈനു തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു പുല്ലു തിന്നുന്ന പശുവിനെപോലെ മുറിയ്ക്കൽ കടന്നു വന്ന നിലാവിൽ അരയിൽ ഒരു നൂൽ പോലുമില്ലാതെ അഷരഫിനു അടിക്കാൻ പാകത്തിൽ നിന്നു കൂട്ടി അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ പുറഞ്ഞു വന്നു.സൈനബ, പിന്നെയും രണ്ടു പെറ്റു യൂസപ്പിച്ചാ നാട്ടിൽ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ അഷറഫ് ബഷീറുമൊത്ത് വേറെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടി. ബഷീർ ഇല്ലാത്ത ഒരിക്കൽ അവൻ ബഷീറിന്റെ ഉമ്മയേയും പണി അക്കി
അങ്ങിനെ പത്തു പാസായപ്പോൾ  രാത്രി സൈനബി അവന്റെ അരക്കെട്ടിൽ ഇരുന്നു മൂന്നു തവണ ലോഗിച്ചു അതിനുശേഷം അഷപ് ഇപ്പോൾ തസ്തീമയെ മംഗലം കഴിക്കാനാണു വരുന്നത് വർഷങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ഏഴോളം കടന്നുപോയി അഷറഫ് മീശ ഒക്കെ വച്ചു സുന്ദരൻ ആയി അവനെ അറബികൾ പോലും നോട്ടമിട്ടിരുന്നു എന്നതാണു സത്യ അന്നു രാത്രിയിൽ അവനെന്തോ സൈനബയോടു വലിയ കോളു തോന്നിയില്ല. മൂന്നു പ്രസവിച്ചു വയർ ചാടി വണ്ണം വച്ചു പൂറിന്റെ ടൈറ്റു പോയി, ചക്കപ്പഴം പോലെ ആയി തീർന്ന സൈനുത്താത്തയുടെ ചക്കപ്പൂരിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി അവളുടെ കന്തു നക്കുമ്പോൾ അവനു ബോറടിച്ചു. പച്ചക്കരിമ്പിൻ തുണ്ടുപോലെയുള്ള തസ്ലീമ, അവനെ സൈനുത്തത്തയെ ഒരു തൊഴികൊടുക്കാൻ തോന്നിപ്പിച്ചു. അഷറഫിന്റെ മനസ്സുറിയാതെ സൈനബ പുതുമഴ കൊതിച്ച മരുഭൂമിപോലെ അവന്റെ നാവും സുണ്ണിയും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടു (തസ്സീമയും അഷാഫും മംഗലം കഴിഞ്ഞു;