ഹാജിയാരുടെ തളരാത്ത കുണ്ണ

ഹാജ്യാർ എന്നു നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അയ്മദൂട്ടി ഹാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന വ്യവസായിയെയാണു. അഹമ്മദ് കുട്ടി മക്കയിൽ പോയി ഹാജിയാരായിട്ടു വർഷം പത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിനു മുൻപ് അയ്മദ് ആയിരുന്നു. ആകിക്കാരൻ അയ്മദ്. അതൊക്കെ പഴയ കഥ. ആകി പെറുക്കി നടന്ന അയ്മദ് കാലം പൂരോഗമിച്ചപ്പോൾ തട്ടുകട, ഇരുമ്പുകട അങ്ങിനെ അങ്ങിനെ നാട്ടിലെ ഒരു വലിയ പണക്കാരനായി മാറി പണ്ടു പുരാതന തറവാടായിരുന്ന ഇമ്പിച്ചിവീട്ടിൽ നിന്നു മങ്ങലം (നിക്കാഫ്) കഴിച്ചു. എട്ടോ പത്തോ കുട്ടികളും ഉണ്ടായി. അവരും പല പല ബിസിനസ്സിൽ ഇടപെട്ടു. ഹാജിയാർ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യൻ ആയി മാറി. പല കച്ചവടങ്ങൾ വലമക്കളെ ഹാജിക്കിപ്പോഴും ഇഷ്ടം തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ നാടു മറന്നാലും മൂടു മാക്കാമോ?

‘അല്ലാ അയ്മദൂട്ടിക്കാ ഇങ്ങടെ മോൻ ഗൾഫീന്നു ബ്രാറായില്ലേ” , കോയക്കയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ഹാജി പെട്ടെന്നു ഒന്നു ഞെട്ടി. പാട്ട തകരങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടു വന്ന ഒരു ചെറൂമിയുടെ ചന്തികൾ കണ്ടു മനസ്സിൽ ഓളം വെട്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഹാജി അപ്പോഴാണു ആശിതൻ എന്നും സ്ഥലത്തെ കല്യാണ ജ്യേബാക്കർ എന്നും പറയാവുന്ന കോയക്കയുടെ ചോദ്യം,

‘ആരപ്പാ മുഹമ്മദാ ഓനിപ്പം പോയീട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ.” ‘ഇദൂ നല്ല കൂത്ത് മുഹമ്മദ് ഗൾഫ് എല്ലാം വിട്ടു കെട്ടിടം പണി കോണ്ടാക്ടർ ആയില്ലേ ‘ ‘പിന്നാൽ ഹനീഫയാ?

‘അനീഫാ മംഗലം കയിച്ചു ഓന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കാറായില്ലേന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതു നമ്മടെ അഷറഫിന്റെ കാര്യമാൺ ‘

അഷറഫാൺ ഹാജിയുടെ ഇളയ മകൻ അവൻ ഗൾഫിൽ ഒരു സെയിൽസ് മാനായി പോയിട്ടു രണ്ടു വർഷം ആയി ഹാജിയാർക്കിതൊന്നും വലിയ ഓർമ്മയില്ല. എത്ര  മക്കൾ ഉണ്ടേന്നോ എത കൊച്ചുമക്കൾ ഉണ്ടെനോ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഹാജിയാർ കഴങ്ങിയത് തന്നെ.

ഒഫീഷ്യലി അഷറഫാണു ഹാജിയുടെ അവസാനത്തെ പുത്രൻ. അൺഒഫ്ഫീഷ്യലി
ആരാണെന്നു ആÅക്കും തന്നെ പിടിയില്ല. പത്തു വയസ്സുമുതൽ ഊക്കൽ തുടങ്ങിയതാണു അയ്മദൂട്ടിഹാജി, കുപ്പി പാട്ട് പെറുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ മാപ്പുരയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടു നിന്ന അൻപതു വയസ്സുകാരി കൗജു താത്തയിൽ ആണു കളി തുടങ്ങിയത് കൗജു താത്ത പഴയ ാലി സെക്കിൾ പോലെയാണു. അയാളൂട്ടിക്കാക്കു. അവർ മയ്യത്താവുന്നതുവരെയും ആ വണ്ടി അയ്മദ് ഹാജി ഓടിച്ചിരുന്നു. കേറിപ്പിടിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചാൽ ഏതു പെണ്ണും വഴങ്ങുമെന്നും ഹാജിയാർ അതോടെ പഠിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അതു പ്രപഞ്ച സത്യമെന്നു വിചാരിച്ചു. പിന്നെ എതയോ താത്തമാരും ഹിന്ദുക്കളും ചട്ടക്കാരികളും ചെറുമികളും ചെറുബാല്യക്കാരികളും അങ്ങിനെ പോയി പോയി അങ്ങാടിയിലെ കണ്ടന്മാരെയും ഹാജിയാർ
വെറുതെ വിട്ടിരുന്നില്ല. ഉശിരും ചൂടുമുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങളെയും പോലെ സെക്സ് ഹാജിക്കു വീക്സിനെസ്സ് ആയിരുന്നു. ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറും അതു തന്നെയാണു ഹാജിയുടെ ചിന്ത. പണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി പണം വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനു പ്രത്യേക ശധ ഒന്നും വേണ്ട സ്റ്റാർട്ടിനുള്ള താമസം മാത്രമെ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു പാട്ടയുമായി വന്ന ചെറുമിപ്പെണ്ണിന്റെ ഉരുണ്ടു കൂമ്പിയ മൂലകളും അതിന്റെ ഇടക്കുള്ള ചാലും അവളുടെ സ്റ്റക്സ്ചറും കൈലിക്കുള്ളിൽ അരകല്ലു തിരിയുന്നതുപോലെ തിരിയുന്ന ചന്തികളും ആസ്വദിക്കവേ മകൻ അഷറഫിന്റെ മംഗലക്കാര്യം കയറി വന്നതു ഹാജിയാർക്കു പിടിച്ചില്ല

അതിൽ കോയക്കുട്ടിയുടെ ബിസിനസ് ഇന്റാസ്സു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോക്കറേജും പെണ്ണുകാണാൻ പോകുന്ന വഴിക്കു കിട്ടാവുന്ന സൽക്കാരം, ചെലവുകൾ, കയ്മടക്ക് എന്നിവയാണു അവന്റെ താല്പര്യം ചെറുമിയെ വളക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ വയസ്സുകാലത്തു പീഡനം അതും ഹരിജന പീഢനം എന്ന അപരാധം തന്റെ മേൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്ന ഹാജി അതോടെ കുടുംബ കാര്യത്തിലേക്കു മടങ്ങി വന്നു. ശരിയാണല്ലോ അഷറഫ് വരാറായി വന്നാൽ മംഗലം കയിപ്പിക്കണം. അല്ലേൽ അവൻ കണ്ണിൽ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങള്ക്കു പണം വാരി കൊടുക്കും. നല്ലതു മംഗലം തന്നെ. പണം ഇറക്കാതെ ഊക്കാമല്ലോ. അവനു ഇരുപതോ ഇരുപത്തി രണ്ടോ ആയി. പതിനെട്ടു വസ്സിലേ കെട്ടിയതാണു താൻ ഊക്കൽ പണ്ടേ തുടങ്ങി. പിന്നെ കന്നെത്ര കളം കണ്ടു കളം ഏതു കന്നു കണ്ടു. വീടരായ ബീപാഞ്ഞുമ്മ എത്ര പെറ്റു അതിൽ എത്ര ചത്തു ഇപ്പോഴും ബീപാത്തുമ്മ ഈക്കാൻ കിടന്നു തരുമെങ്കിലും ഒരു സുഖവും കിട്ടാറില്ല. മാംസ പർവതമായിരിക്കുന്നു അവൾ പലപ്പോഴും തന്റെ മൂക്കാൽ അതിനകത്തു കയറാന്നു തന്നെയില്ല. എവിടൊക്കെയോ ഉരഞ്ഞു വെള്ളം പോകും. എന്നാലും കണ്ടന്മാരെ വണ്ടികെട്ടുന്നതിനെക്കാൾ സുഖം ആണു. മാത്രമല്ല ബീപാഞ്ഞുമ്മയ്ക്കു നല്ലവണ്ണം ഉൗമ്പാൻ അറിയാം, അവളുടെ വെറ്റു മുറുക്കി ചുമന്ന വായ കൊണ്ടു തന്റെ സൂണ്ണിയിൽ നിക്കുകയും കടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സുഖം ആണു. പഴയ കൗജു താത്തയാണു ഊമ്പലിന്റെ സുഖം തനിക്കു കാട്ടിരുന്നത്. ആദ്യം അവരെ കയറി പിടിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. കജ്യേണ്ടാൾ പോയി അത്ര തന്നെ. ചെറുബാല്യക്കാരന്റെ വിക്യതി എടുത്തു ചാട്ടം ഇന്നത്തെകാലത്തു അതു വല്ലതും നടക്കുമോ?

‘അതിപ്പം ഓൻ എന്നു ബരുമെന്നു എനക്കു പുടീല്ലല്ലോ കോയ് ഹാജി പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു “ശരി ഓനെപ്പഴോ ബ്രട്ടെ ഞമ്മക്കതിനു മുൻപ് ആളെ നോക്കി ബെക്കാലോ ഞമ്മടെ മരക്കാർ ഹാജീന്റെ മോളെ ഇങ്ങളു കണ്ടീനാ? ഓൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒക്കെ പടിച്ചു ബന്നിട്ടണ്ട്. മരക്കാർ ഹാജിക്കു ഓൾ പ് ടിച്ചതൊക്കെ പാങ്ങിലായീന്നാണു. ഹാജി എന്നോടു പറയേന്നു കോയക്കാ നീ നല്ല ഒരു വാലിപനെ ഇങ്ങു നോക്കി പൂടീ. ഓളെ മംഗലം കയിഞ്ഞു എനക്കു ഒരിക്കൽ കൂടി മക്കേൽ പോണം നു’ കോയക്ക് പറഞ്ഞു

“അള്ളാ മരക്കാരു ഹാജീന്റെ മോളാ ഞമ്മടെ അഷറഫിനാII ഓനു ബല്യ പടിഞ്ഞും ഒന്നും ഇല്ലലോ ‘

‘പടിത്തം എന്തിനപ്പാ ഓനു ഗൽഫീൽ പണീല്ലേ സ്വത്തില്ലേ, മൊഞ്ചില്ലേ i ഇതിക്കുടെ ഇങ്ങിക്കിനി എന്താ ബേണ്ടേ , മരക്കാർ ഹാജി പണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കീട്ടു ഓനിപ്പം നല്ല ചെറുക്കൻ ബേണം നമ്മടെ അഷറഫിനെ കണ്ടാൽ ഓന്നു ബോധിക്കും. മമുട്ടെന്റെ കണക്കല്ലെ ഞമ്മടെ അഷാഫ് ഇരിക്കുന്നത് ഓളക്കും പിടിക്കാണ്ടിരിക്കുല. ആ പുതിയ സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടൂത്തുള്ള വസ്തു ഒക്കെ ഓൾടെ ഷെയർ ആണു. ഇങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞീരു അവിടെ ഒരു മാർജിൻ ഫീ തൊടങ്ങണോന്നു എല്ലാം കൂടി കണ്ടിട്ടാ കോയ പറയുന്നത്
ബിസിനസ്സ് പ്രോസ്പെക്റ്റ് അയമമ്മൂട്ടി ഹാജിയെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട. പുതിയ സ്റ്റാൻഡിനടൂത്തുള്ള തെങ്ങിൻ പുരയിടം ഹാജി പണ്ടേ നോക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. അതു മരക്കാർ ഹാജിയുടെതാണെന്നും അറിയാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വാങ്ങാൻ ചാൻസ് കിട്ടില്ലെന്നും. അതിനാൽ ആ ഐഡിയ തലയിൽ തന്നെ ഇരുന്നതെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അഷറഫിന്റെ മംഗലം വഴി ആ കണ്ണായ വസ്തു സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വഴി ചിന്തിച്ചാലെന്തെന്നു അയ്മദൂട്ടി ഹാജി തകരം തൂക്കിയ ചെറുക്കൻ അപ്പോൾ “പാട്ട മൂന്നു കിലോ കുപ്പി ‘ എന്നു പറഞ്ഞു ഹാജിയുടെ ശ്ധ പിന്നെ മൂന്നിൽ കനിഞ്ഞു നിന്ന ചെറുമിയിലായി. മുല് വിടവു നല്ലവണ്ണം കാട്ടി സൂതക്കാരിയായ അവൾ ഹാജിയെ വണങ്ങി നിന്നു. “അദിപ്പം പത്തു രൂപാക്കില്ലല്ലോ അല്ലെടാ അബ്ദു’ ചെറുമി അപ്പോൾ കൈലി എടുത്തു ഇടൂപ്പിൽ കത്തി തന്റെ കരിം തുടകൾ കൂടി കാണിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ‘ആ പോട്ടേ ഓള്ക്കു പതിനഞ്ച്ചു ഉറുപ്യ കൊടുത്തേക്കെട് പത്തു പെട്ടെന്നു പതിനഞ്ചായി ഉയർന്നു. കോയക്ക് ഇതിൽ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ ചെറുമി പോകുന്നതിനു ശേഷം മാത്രമെ ഹാജിയുടെ പൂർണ്ണ ശധ തന്റെ വിഷയത്തിലേക്കു കിട്ടു എന്നു മനസ്സിലാക്കി മൊട്ടു സൂചിയെടൂത്തു പല്ലിട കത്തി ചെറുമി രൂപ വാങ്ങി പോയതോടെ ഹാജി കോയയിലേക്കു മടങ്ങിവന്നു.

‘കോയ് ഞമ്മടെ അഷഫ് എന്നു ദുബായീന്നു വരുമെന്നു ആർക്കാ ഇപ്പോ അറിയ, ഓൻ ബമാതെ ഞമ്മൾ ഈ മംഗലം ഒക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയാ എടാ എതാ , ഓൻ ബ്രട്ട് അപ്പം ഞമ്മക്കിന്തു നോക്കാം തൽക്കാലം നീ ഇതു വെയിറ്റിങ്ങിലൂ ബെക്കു അതാ നല്ലര്

“അയ്മദിക്കാ ഓൻ പെരുനാളിനു ബരണ്ടിരിക്കൂലാ, ഓന്റെ ബിസ കൊല്ലം അല്ലേ അതിപ്പം തീരാറായി, ബീമാൻ ഹാജീടെ മോൾ ഇനി എന്നാ പടിക്കാൻ ബംഗ്ലൂർ പോകാന്നു ആർക്കാ ഇപ്പം നിശ്ചയം, ഞാൻ പറേന്ന് ഹാജി ബീരാൻ ഹാജീടെ ബീട്ടിൽ ഒന്നു പോയി ഒന്നു സംസാരിച്ചു ബെക്കീ, ഓളെ ഒന്നു കാണാലോ’

‘അതിപ്പം ഞാൻ കണ്ട് എതാക്കാനാ കോയ്, ഓനല്ലേ ഇഷ്ടം വേണ്ട് നീ നമ്മടെ യൂസഫിനെയോ അഹ്മദിനെയോ ബിളിച്ചോണ്ടു പോയി നോക്ക് ‘തല ഇരിക്കുമ്പോം ബാലാടാൻ പാടുണ്ടൊ, അയ്മദിക്കാ ഇങ്ങളല്ലേ കാരണോർ നിങ്ങൾ ബീമാൻ ഹാജീന്റെ അടൂത്തു ഒന്നു സംസാരിച്ചു ബെക്കീം ബാക്കി പിന്നെ അഷറഫ് വന്നിട്ടു ആക്കാം

‘ഉം ശരി ഞമ്മൾ ബീടമോടൂ ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ നീ പിന്നെ ബാ’

വല്ലതും കിട്ടുമെന്നു കരുതി ചുറ്റിതിരിഞ്ഞെങ്കിലും കോയക്കയെ അയ്മദ് ഹാജി അവഗണിച്ചു ഒടുവിൽ മനം മടൂത്തു കോയ വേരേ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞു കളിക്കാനായി പോയി

മക്കളും മരുമക്കളും ചെറു മക്കളുമായി ഒരു പാടൂ പേരുണ്ട് അയ്മ ഹാജിക്കു ആരൊക്കെ എപ്പോൾ ഏതു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. വരുന്നു പോകുന്നു വെക്കുന്നു വിളമ്പുന്നു. അടുക്കളെപണിക്കാർ എപ്പോൾ ഉറങ്ങുമെന്നു  അറിയില്ല. (IAslo വഴിയമ്പലം പോലെയാണു വീടെന്നു പറയാം. അയ്മ് ഹാജിയും ഭാര്യ ബീചാത്തുമയും കിടക്കുന്നത് വീടിന്റെ പഴയ പോർഷനിൽ ആണു. അതായ് പണ്ടത്തെ വീട് പിന്നെ അതിൽ ഏച്ചു കൂട്ടി കനെ മുറികളുണ്ട് അയമ്മദുട്ടി ഹാജിക്കു കിടക്കും മുൻപ് ഒരു സുലൈമാനി കുടിക്കണം എന്നതു മസ്റ്റാണു. അതുമായിട്ടായിരിക്കും ബീവാത്തുമ്മയുടെ വരവു ബീപാത്തുമ്മ മാസമൂ, ഒക്കെ തീർന്ന അമ്പതുകാരിയാണു. പക്ഷെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കാരണം ഇപ്പോഴും ലൂബ്ബിക്കേഷനു കുറവുമില്ല. അതിനാൽ തന്നെ മാസം തോറും വരാറുള്ള ആ കച്ച വരുന്നില്ലെന്നല്ലാതെ തന്റെ ലൈംഗിക ജീവിതം പതിവീൻ പടി നടന്നുപോരുന്നു. കിടക്കാൻ വരുമ്പോൾ സുലൈമാനി കുടിക്കണം എന്നപോലെ അയമ്മ ഹാജിക്കു നിർബന്ധമാണു ബീടർ കിടപ്പായിൽ തൂണി ഉടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നതും, അയമ്മദു ഹാജിയും അറയിൽ ഒന്നും ഉടുക്കുക പതിവില്ല. എപ്പോഴാണു മൂക്കാൽ പൊങ്ങുന്നതെന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബീപാഞ്ഞുമ്മ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണർത്താനൊന്നും പോകാതെ തുടയിലോ ചന്തിയിലോ മുലയിലോ അതിന്റെ വിടവിലോ എവീടെങ്കിലും കുറെ ഉരച്ച വെള്ളം കളയാൻ പരുവത്തിനാണു അയമ്മദു ഹാജി ബീടരെ തുണി ഉടൂപ്പിക്കാത്തതു. പണ്ടൊക്കെ അയമ്മദ് ഹാജി ആറും ഏഴും തവണ ഒരു രാത്രി കളിച്ചിരുന്നു. ഇന്നു വയ്യ ഒന്നെങ്കിലും വേണം എന്നു ആഗ്രഹം പലപ്പോഴും മനസ്സ് ഓടുന്നിടത്തു സാമാനം ഓടിയെത്തുന്നില്ല. പിക്കപ് പഴയപോലെ ഇല്ല. ബീവാത്തുമ്മയെ കണ്ടാൽ ഉള്ള പിക്കപ്പ് കൂടി കറയുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നു തകം വിൽക്കാൻ വന്ന ചെറൂമി ആണു മനസ്സിൽ, അതിനാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മുക്കാൽ വടി ആയി നിലക്കുന്നു. ഇൻശാ അള്ളാ ആ ചെറുമിക്കു് അള്ളാവു നല്ല നസീബ് കൊടൂക്കട്ടെ. ഫംീഷൻ തീർന്നു എന്നു വിചാരിച്ചിരുന്ന ഗ്രീയാണു ഇപ്പോൾ പരവനടുക്കം തളങ്കര ബസ്സിലോടുന്ന ഹാജീടെ ഏറ്റവും പുരാതന ബസിന്റെ ഗീയർ പോലെ അറ്റും ഉരുണ്ട് ഇടയിൽ വളഞ്ഞു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടുന്നത്.

Thudarum