ഗാന്ധാരി

Kalangalaayi kannu moodi irunna gandharikk ullil moham udichu.Onnu purushante koode prapilkanam. Paxe ath anthanaya dritharastrare prapikkan alla. Gandhari ujithamaya upayam kandethi. Thante mootha magan duryodanane thanne. Athinayi gandhari puthranod nagnanayi otakk aarumariyathe thante anthapurathilekk veran avashyapettu. Ennal duryodanan aagate mathavinte munnil nagnan ayi chelan madichu. Ennalum mathavinte munnil chennu. Paxe ath arayil thante lingam marach thuni vech.
Gandhari thante kannile ketu varshangalkk shesham azhichu. Munnil ninna puthrane nokki. Adyam nokkiyath arakk keezhe aanu. Ennal avidam marachirkkunnu. Gandhari ith kandu..

 
Puthra ninnodu nam paripoorna nagnan aayi varan alle paranje ??
Athe mathasree.
Pinne enthinanu nee linga bagam marach nammude munnil vannathu.
Ath mathe…

 
Duryodana mathavinte munnil nagnan aayi varan lajja ulla ninakkengane matoru sthreeyude munnil nagnan aayi avale santhishipikkan sadhikkum ?
Ath mathe…
Gandhari duryodanante araketile vasthram kai kond valich ayichu. Duryodanante lingam kand avar
Puthra enthanu ninte lingam yudhathinu kulakkan nilkkunna ambu pole nikkunnath?
Ath mathe…

 
Enthayalum nammod paranjalum puthra.. Nam ninte mathavaanu.
Angayude venna kadanjedutha polathe shareeravum mula kachakath kollathe purathekk unthi nikkunna maridavum pathala kinar polathe pokkilum aanu athinu karanam.
Ente puthraa…
Mathe oru karyam koodi enikk anagayodparayanund.
Paranjalum
Ang kannu keti irunna samayath
Palavattam nam aarum ariyathe angayude anthapurath keri angayude snanam kandittundu. Enthoru sundari aanu ang. Swoputhrane thanne mohipikkunna mohini.

 
Nammuda puthraaa..
Gandhari duryodanante lingathil piduthamittu.Athine thalolikkan thudangi. Mate kai purakilekk aki gandari thante mulakacha pinnil ninnum ayichu. Mulakacha nilath veenu. Maridangal kand duryodanan avayil kaikal vech amarthi.
Mathasree enthoru mardavamanu angayude marukalkk.

 
Mardavam mathramalla maduryavum und. Nee ath koodi ruchikkooo
Duryodanan gandhariyude marile karuthu koortha bagam nugarnnu kondirunnu.
Mathavinte thalolikkalil branthamaya duryodanan gandhariyude araketile vasthram otta valikk azhicheduthu. Avar naganarayi parasparam varipunarnnu. Gandhariyude nithambathil kaikal vech njerich.

 
Duryodanan gandhariye eduth uyarthi methayilekk kidathi. Avan mathavinte iru bagathum kalukal madakki irunnu. Kaikal gandhariyude maridangalude vashangalilayi vechu. Thante lingam mathavinte yoni lekk kadathi. Amb shareerathil kerunna pole ath thulach keri. Thante arakett avan chalippich kondirunnu. Oppam gandhariyum thante arakett pokkiyum thaythiyum kondirunnu. Vedana kondano sugam kondaano gandhari shabdam purath vannu kondirunnu. Duryodanante shuklam gandhariyude yonikullil cheeti. Avan mathavinte aduth vari punarnnu shanthanayi kidannu. Yudhathil jayicha rajavine pole santhoshavanayirunnu avan.

ഈ  kambi katha  എല്ലാവര്ക്കും  ഇഷ്ടം ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക വഴി കഥാകാരനെ ഇനിയും എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക