അപ്പൂ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതം – VI

ആദ്യ രാത്രി മുതല് ഒരു സ്ത്രിക്കു പുരുഷനില് നിന്നും കിട്ടാവുന്ന ലൈകീക സുഹത്തില് അവള് പൂര്ണ്ണ തൃപ്തയാനെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.. അവളുടെ സമയാ സമയങ്ങളിലെ എല്ലാ കാരിയങ്ങളും ഭംഗിയായി നടന്നിരുന്നു.. എന്നാലും വല്ലവന്റേം കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം മോനായി വളര്ത്തുമ്പോള് ഒരു അച്ചനുണ്ടാകാവുന്ന മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് അവളെ അലട്ടിയിരുന്നത് താന് മുന്കൂട്ടി കണ്ടു അവളെ എപ്പോഴും ആശ്വാസിപ്പിചിരുനു.. കലക്ക് സമ്മതം ഇല്ലായിരുനിട്ടും ഞാന് അവളുടെ മുന്നില് ഒരു പ്രൊപ്പോസല് വച്ച്.

നിനക്ക് ഇപ്പോഴല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പുരുഷനെ ഇഷ്ട്ടായാല് നീ അവന്റെ കുഞിനെ എനിക്കായി ഇനിയും പ്രസവിക്കണം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി തന്നെ മറ്റാര്ക്കും ഒരു സംശയവും വരുത്താതെ വളര്ത്താം.. അവസാനം അവള് പറഞ്ഞത് ഞാന് സമ്മധിക്കാം, അതുകഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെ മറക്കുവാന് മാത്രം എന്നേട് പറയരുത്.. അതും ഞാന് അംഗീകരിച്ചു… വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഓരോന്നും പറഞ്ഞു പരത്തുപോളും ഞാന് കലയെ ആശ്വാസിപ്പിക്കും അസൂയ മൂത്തിട്ടല്ലേ കാര്യമാകെണ്ടാ.ഞാന് ഗള്ഫിലേക്ക് അല്ല എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ലായെന്ന് പൂര്ണ്ണ ഉറപ്പു കൊടുത്തപ്പോള് ക്രമേണ മാമിയുടെ അവസ്ഥയിലും മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി.. ആശാന് പറഞ്ഞു നോക്കെടാ മോനെ നീയാ എന്റെ കലയെ തിരിച്ചു ജീവിധതിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത് ഞാനിതിനു നിന്നെദ് എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയേണ്ടത്.. ഇത് നിന്റെം കൂടി വീടാ; ഇപ്പം ഞങ്ങള്ക്ക് മക്കള് ഒന്നല്ല രണ്ടാ ഇനി നീ പറയുന്നതെ ഞങ്ങള് ചെയു…

പടി പടിയായി കടയിലെ കാരിയങ്ങളുടെ ചുമതല ആശാന് എന്നെ ഏല്പ്പിച്ചിരുന്നു… എന്ത് പിരിവുണ്ട് എന്ത് ചിലവായി.. എല്ലാം ഞാന് പറയുന്നതായിരുന്നു കണക്ക്.. ആശാനെ ഞാന് വന്ജിക്കില്ലയെന്ന ആശാന്റെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാന് ഞാനും ബാധ്യസ്തന് ആയിരുന്നു.. നാളുകള് വര്ഷങ്ങള് കടന്നു പോയി…യഥാര്ത്ഥത്തില് പ്രയവേത്യാസത്തില് യെന്നെകാല് മാമിക്ക് 3 വയസ് മാത്രമേ മൂപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.. താന് ശെരിക്കും ഒരമ്മയുടെ വാത്സല്ല്യം ആ നാള് കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചരിഞ്ഞിരുന്നു.. തന്റെ മനസിലെ മാമിയെ കുറിച്ചുള്ള അരുതാത്ത ചിന്തകള് വേരോടെ പിഴുതെരിയപെട്ടിരുന്നു.. വര്ഷങ്ങള് ചെല്ലും തോറും മാമി പഴയതിലും ചെരുപ്പമായത് പോലെ തോന്നിച്ചു..

യുവ മിധുനഗലെ പോലെ ആശാനും മാമിയും കഴിഞ്ഞു പോന്നു… അവരുടെ കൊഞ്ചലും കുഴയലും എന്തിനു പറയുന്നു അവര് സന്തോഷ പൂര്വ്വം ഇണ ചേരുന്നത് കാണുമ്പോളും തനിക്ക് അതില് അഭിമാനമായിരുന്നു… മോന് 8 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരിക്കല് ആശാന് കട അടച്ചു പതിവ്പടി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു വരുമ്പോള് എടാ അപ്പൂവേ…

നീ സാത്യം പറയണം ഈ ലോകത്ത് നിനക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം ആരോടാ.. അതിനു എന്താ സംശയം ആശാനും മാമിയും മോനുമാല്ലാതെ മറ്റാരാ ഈ ലോകത്ത് എനികുള്ളത്. ഞങ്ങളില് ആരോടാ നിനക്ക് സ്നേഹമുള്ളതെന്നാ അറിയേണ്ടത്… സ്നേഹമാണേല് മോനുവിനെടാ, അമ്മയെടുള്ള വാത്സല്ല്യവും സ്നോഹവുമാണേല് മാമിയോടും, അച്ചനെടുള്ള ബഹുമാനവും ആധരവുമാണേല് അതിനു അര്ഹന് ആശാന് അല്ലാതെ മറ്റാരാണേനിക്ക്…

അത് ശെരി… അപ്പോള് ഞങ്ങളില് ആര് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൂ നീ ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നത്.. നിങ്ങള് മൂവരും എനിക്ക് ഒരുപോലാ.. നിങ്ങള് മൂവരും പറയുന്നതും ഞാന് അനുസരിച്ചിരിക്കും… എന്നാലും കാരിയം എന്തെന്നറിയാതെ ഞാനിപ്പോള് എന്ത് പറയാനാ… എന്നാല് വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ പറഞ്ഞേക്കാം..

മോന് പറയുന്നു അവനു ആരും കൂട്ടില്ലാതെ ബോറടിക്കുന്നു അവനൊരു അനുജനോ അനുജത്തിയോ വേണമത്രേ.. കല പറയുന്നു അവള്ക്ക് മോനുന്റെ അവസ്ഥയില് പര്താപമുണ്ടായി ഒന്നൂടെ മുലയൂട്ടനമെന്നു പൂതി കയറിയിരിക്കുന്നു.. എനിക്കാണേല് ഇവരുടെ രണ്ടു പെരുടെം ആവശ്യം സാധിച്ചു കൊടുക്കാന് 100 മനസ്സാണ്, പക്ഷെ എന്റെ നിസഹായധ നിനക്കും അറിയാവുനതാനല്ലോ?..

ഈ അവസ്ഥയില് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാന് അപ്പൂ നിനക്ക് ഒരാള്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയു…കലയുടെ അഭിപ്രായവും മറ്റൊന്നല്ല.. നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കില്ലെട മോനെ… ആശാന് ഈ വിധത്തില് എന്നെ പരീക്ഷിക്കരുത്.. അമ്മയില്ലാതെ വളര്ന്നവനെ അമ്മയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്ല്യവും എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് മാമിയാ., ആ മാമിയെ…. എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ആശാന് അവശ്യപെട്ട രീതിയല് കാണാന് ഒരിക്കലും എന്റെ മനസാക്ഷി അനുവദിക്കില്ല.. അതിലും ഭേദം ഞാന് ജീവന് അവസാനിപ്പികുന്നതാ… മോനെ അപ്പൂ നീ അവിവേകമൊന്നും കാട്ടരുതേ..

അന്നേ ദിവസം ആരും ആ വിഷയെത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല…പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആശാനും മോനുവും പതിവ് പോലെ ക്ഷേത്രത്തില് പോയപ്പോള് മാമി എന്റെ റൂമില് വന്നു.. ഞാനാണേല് ക്ഷേത്രവും പള്ളിയും ഒന്നും വേര്തിരിച്ചു കാനുനില്ലാ.. തൊഴാന് പോക്ക് പതിവുമില്ലാ.. ആകെ പോകുന്നത് ഉത്സവത്തിനും പെരുന്നാളിനും മാത്രം അതും ഞങ്ങള് എല്ലാരും ഒരുമിച്ച്… മാമി വന്നപാടെ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് ഇന്നലെ വന്നപ്പോള് മുതല് ഞാന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത.. പനിക്കുന്നുണ്ടോ.? അവര് നെറ്റിയില് കൈ വച്ചു നോക്കി… ഒന്നുമില്ല മാമി.. പിന്നേം മൌനം,,,

കുറെ കഴിഞ്ഞു മാമി പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ആശാന് മോനെട് ആവശ്യപെട്ട കാരിയം എന്റെ പൊന്നുമോന് മറന്നേക്കു… ഞാന് ഏറെ നിര്ബന്ധിചിട്ടാ ആശാന് അങ്ങനെ മോനെട് ഒരു കാരിയം ആവശ്യപെട്ടത്; നിന്റെ മാനസീക അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസില്ലകും… അത് മറന്നേക്കു… എന്റെ മനസ്സില് മോനുന്റെ അച്ഛന്റെ രൂപം മാത്രമേ ഞാനിതുവരെ സൂക്ഷിചിരുന്നുള്ളൂ… അവിവേകം അറിഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു മോനെ നിന്നേം ആ സ്ഥാനത് കുടിയിരുത്താന് വൃഥാ ഞാന് പെരിപ്പിച്ചത്… എന്റെ ഉള്ളില്ലിന്റെ ഉള്ളില് മോനുന്റെ അച്ചന് മാത്രം മതി…

പിന്നീട് ആശാനും മാമിയും ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിചിട്ടെയില്ല… ദിവസങ്ങള് കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കല് ഞാന് ആശനെട് സൂചിപ്പിച്ചു… മാമി ഇപ്പോഴും കാണപെട്ട ദേവനായി ആ സാറിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ.. നമുക്ക അങ്ങേരെ കുറിച്ച ഒന്നന്നെഷിചാലോ.?.. ആശാന് പറഞ്ഞു.. എവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് അങ്ങേരെ ചെന്ന് തപ്പിയെടുക്കാനാ..? എത്ര വര്ഷായി ഒരു അറിവുമില്ലതായിട്ടു… ഹാ മോനാക്കരിയം മറന്നെരെടാ.. ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ…

ഹാ.. കല വേറൊരു കാരിയം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക ആവഴി ആലോചിക്കാം… നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങള്ക്ക് വളര്ത്തിയാല് മതിയല്ലോ… നിനക്ക് വയസ്സ് പത്തു ഇരുപതനജ് ആയില്ലയോടാ… ഇനി വച്ചു താമസിപ്പികേണ്ട നമുക്കുടനെയങ്ങു നടത്തിയേക്കാം… എന്ത് കല്യാണമോ? എനിക്കോ.? അതീജന്മത് നടകൂല്ലാശാനെ… എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള ഏര്പ്പാടാ അത്…ആശാനും മാമിയും നിരന്ദരം കല്യാന കാരിയം പറയുമ്പോള് ഞാന് വിലക്കും.. പതിയെ മാമി ചുവടു മാറ്റി; ആനിയെ കൊണ്ട് സമ്മര്ദം ചെലുതിക്കാന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു… എല്ലാ വഴികളും പരാജയ പെട്ടപ്പോള് മാമി ആനിയെട് ആശാന്റെ ആ രഹസ്യം പങ്കുവച്ചു… അവന്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുവാന് അവര് മാനസികമായി തയാരായതും എന്റെ പ്രതികരണവും എല്ലാം അവര് വിസധീകരിച്ചു.. അവസാന പോം വഴിയായി അവാന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങള്ക്ക് വളര്ത്തുവാനുള്ള അവസരവും അവന് തരുന്നില്ല..ഇനി എന്താ ചെയേണ്ടത്…

ആന ബുദ്ധി ഉണര്ന്നു പ്രവര്ത്തിച്ചു.. അവന്റെ ചെരിയംമയെടുള്ള വൈരാഗ്യ അവന് കല്യാണം എന്ന് പരയുമോലെ തട്ടി തെരിപ്പികുന്നത് .. ഇനി ഞാന് നോക്കിട്ടൊരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ, താമസിയാതെ ഞാന് നാട്ടില് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൂ കുറേശെ മദ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാന് പറയുന്ന പോലെ മാമി ചെയ്താല് മതി അവനല്ല അവന്റെ ഉപ്പാപ്പനെ വരെ വീഴ്ത്തി കാരിയം നേടിത്തരുന്ന ദൌത്യം ഞാനേറ്റു.. മാമി ഈറ്റ് ഇല്ലത്തില് കഴിയാന് രേടിയായികൊളിന്…. ഈ ആനിയുടെ ബുദ്ധി എന്തെന്ന് അനുഭവിച് അറിഞ്ഞാല് മതിട്ടോ….അവര് തമ്മില് തുടരെ ഫോണില് കാരിയങ്ങള് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.. മാമിയുടെ പിരിടും ഉല്കൊള്ളാവുന്ന ഉചിത സമയവും കണക്കു കൂട്ടി, ആനി താമസിയാതെ നാട്ടില് എത്തിച്ചേര്ന്നു.. എയര് പോര്ട്ടില് നിന്നും ആനിയുടെ നിര്ബന്ധത്തില് ഞങ്ങള് നേരെ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു പോന്നത്..

കാറില് പോരുമ്പോള് അവളുടെ ചെവിയില് മന്ത്രിച്ചു..ആനി, നീ ആളൊന്നു മിനുങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.. സ്ലിം ബുട്ടി തന്നെ.. അലിയാര് ശെരിക്കും അറിഞ്ഞു പെരുമാരുന്നുണ്ടല്ലേ?.. അലിയാര് മാത്രമല്ലെടാ ചക്കര മുത്തെ.. ഒത്തിരി കൊല കൊമ്പന്മാര് ഈ ആനിടെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. എനാലും എനിക്കെന്നും ആശാനും ചക്കരേം തന്നെ പ്രീയം… ഡ്രൈവര് ഉണ്ടെന്ന വിചാരമില്ലാതെ അവള് പിടിച്ചുമ്മ വച്ചു.. ചമ്മിയിരുന്നു..മാമിക്കും മോനുവിനും ഒക്കെ ഉത്സവ ആഹോഷം തന്നെ.. ആനി പറഞ്ഞു 2 / 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നുള്ളൂ, നമുക്കൊന്ന് ശെരിക്കും അടിച്ചു പോളിക്കമെട ചക്കരെ.. വൈകിട്ട് കടയടച്ചു നേരത്തെ ഇങ്ങു 2 ആളും വന്നേക്കണം.. പതിവ് പടിക്കിന്നു വിട ചൊല്ലുക.. നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുക.. ഇന്ന് എന്റെ പ്രതേക ട്രീറ്റാ.. മറക്കേണ്ട..

അവള്ക്ക് ആകെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങള് ആയിരുന്നു… സ്കൂട്ടര് വാങ്ങിയ ശേഷം ആശാന് ഉച്ചക്ക് വീട്ടില് പോയി കഴിക്കും എനിക്ക് ടിഫിനുമായി പോരും… ഉച്ചക്ക് പതിവ് തെറ്റിച്ചു ഞങ്ങള്ക്കുള്ള ടിഫീനുമായി ആനിം മാമിം എത്തി ചേര്ന്ന്.. മറ്റു പണിക്കാര്ക്കൊക്കെ ചോക്കലേറ്റും സമ്മാനവും ആനിയുടെ വക.. എല്ലാവരേം വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്കു ക്ഷേനിച്ചു അവര് മടങ്ങി.വീട്ടില് വരുമ്പോള് ആഹോഷങ്ങള് തകര്ക്കുന്നു മോനുവും അവന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരും ആനിയോടൊപ്പം ബലൂണും തോരണങ്ങളും തൂക്കുന്നു, മാമിയെ കാനനെയില്ലാ.. ആനി ഓടിവന്നു ആശാനെ അനുമോദിച്ചു.. എന്താ കാരിയമെന്നരിയാതെ മിഴിച്ചു നോക്കുന്ന എന്നേട് ആനി പറഞ്ഞു.. എടാ ചക്കരെ ഇന്ന് ആശന്റെം മാമിടെ വെടിംഗ് ആനിവേര്സരിയാനെട..

അതെയോ? ഇതുവരേം അങ്ങനൊരു ദിവസം ഇവിടെ പറഞ്ഞുപോലും കേട്ടിരുന്നില്ല.. അവര് ആശാനും എനിക്കും പ്രതേകം കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന കശവ് മുണ്ടും ജൂബായും ഏല്പ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.. രണ്ടാളും ഒന്ന് വെക്കം റെഡിയായി മനവാളന്മാരായി വന്നാട്ടെ.. മണവാട്ടി അകത് ഒരുങ്ങുകയാ..ഞങ്ങള് കുളിച്ചു റെഡിയായി വരുമ്പോള് മണവാട്ടിയായി മാമിയെയും ഒരുക്കി അതെക്കാളും വെല്ലുന്ന വിദത്തില് മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആനിയും എത്തി ചേര്ന്ന്.. രണ്ടാളും ഒരേ തരം സാരി, ബ്ലൌസ്, മാല, വള, കമ്മല്, പാദസ്വരം, എന്തിനു മുടികെട്ടിയിരിക്കുന്നതും മുല്ല പൂവും ഒക്കെ ഒരു പോലെ തന്നെ..

പണ്ട് തന്നെ രണ്ടാളും ഒരേ ഉയരം, തടിയില് മാത്രം ആനി അല്പ്പം മുനിലായിരുന്നു.. അതും പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.. ഇപ്പോള് നിങ്ങളെ രണ്ടിനേം തമ്മില് തിരിച്ചറിയാന് ച്ചുന്നാംമ്പ് തൊട്ടു മാര്ക്ക് ചെയനമല്ലോ.. എന്റെ കമന്റു കേട്ട് മാമി നാനിചെങ്കില് ആനി ഒളിയംബ് തൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെച്തത്..എടാ മുത്തെ, എന്നാല് ഇപ്പൊ തന്നെ മാര്ക്ക് ചെയ്തോടാ കുറെകഴിഞ്ഞു ചിലപ്പോള് തിരിച്ചറിയാന് വിഷമിച്ചു പോകും കേട്ടോ.. വെറുതെ അബതങ്ങലോന്നും കാട്ടല്ലെട മോനെ… എല്ലാവരും ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആനിടെ തമാശ് ആസ്വാധിച്ചു…കേക്കും ചോക്ലാറ്സുമായി മധുരം വിളമ്പല് ഭംഗിയായി, കുട്ടികള്ക്ക് സധ്യ വിളമ്പുന്ന തിരക്കില് മാമി മുഴുകി.. ആനി ഞങ്ങള്ക്കായി ഒരു വിസ്കി കുപ്പിയുമായി എത്തി ചേര്ന്ന് ഒപ്പം നട്സും വറുത്തതും ഗ്ലാസും ഒക്കെ എത്തി… ഇത് നിങ്ങള്ക്കായി ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പില് നിന്നും വാങ്ങിയതാ… ആശാനും മോനും ആരാ കൂടുതല് മിടുക്കനെന്ന് കാണാമല്ലോ.. ത്കര്തോ.. എന്ത് തന്നെയയ്യാലും ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ..

വന്നവരൊക്കെ പോയി, മോനു ഉറക്കമായി കഴിഞ്ഞപ്പോള് ആശാന് നല്ല ഫിട്ടയിരുന്നു.. എണീറ്റ് നടക്കുവാന് പാട് പെട്ടപ്പോള് ആശാന് അവരെ വിലക്കി, അവനെ കൊണ്ടേ കിടതിയെരു… നാളെ വെളുത് എന്തേലും കൊടുത്താല് മതി.. ഇപ്പളെന്തെലും അകത്തേക്ക് ചെന്നാല് ടബില് സ്പീഡില് പുറത്തേക്കു പോന്നോളും.. ആശാനെ താങ്ങി ബെഡില് എത്തിച്ചു ആനി മണവാട്ടിയേയും തള്ളി രൂമിലാകി കതകടച്ചു…..

ചക്കരേം പോയി തയാരായിക്കോ ഞാനിതാ ഇപ്പം എത്തിയേക്കാം.. ആനി നേരെ അടുക്കളയിലേക്കു പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു, വീടൊക്കെ കൃത്യമായി അടച്ചു ഉറപ്പു വരുത്തി.. ഇവള് ആള് കൊള്ളാല്ലോ.. സ്വന്തം വീട്ടിലെകാളും നിച്ചയമാനല്ലോ.? ബാത്ത് റൂമില് വെള്ളം വീഴുന്ന സ്വരം കേള്ക്കാം.. പില്ലോ ഉയര്ത്തി ചരിഞ്ഞിരുന്നു മയങ്ങി പോയി.. ശരീരം ആകെ വലിഞ്ഞു മുറുകുമ്പോള് പെട്ടെന്ന് ഉണരന്നു..വല്ലാത്ത ദാഹം തോന്നി… കിടന്നു കൊണ്ട് മേശയില് പരതുമ്പോള് ഗ്ലാസില് മൂടി വച്ചിരുന്ന പാനിയം എടുത്തു തന്റെ ചുണ്ടോടു അടുപ്പിക്കുന്നത് ആനിയായിരുന്നു എന്ന് അവള് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെര്ഫും കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു… അടിച്ചു പൊളിക്കുവാന് കാത്തിരിക്കുവാ പാവം… സോറി മോളേ.. അല്പ്പം കൂടുതല് കഴിച്ചു പോയി.. സന്തോഷം കൊണ്ടാ.. സാരമില്ലട ചക്കരെ.. നീ ഓര്മ്മിച്ചല്ലോ അതുമതി…

എത്ര നാളായി മോളേ നിന്റെ ആനപുറത്ത് കളിച്ചിട്ട്.. മുതലും പലിശയും ചേര്ത് ഇന്ന് വെളുക്കുവോളം നമുക്ക് സുഹിക്കമെടി ആനേ.. അപ്പുറത് വിവാഹ വാര്ഷികം കെങ്കേമം ആക്കി ആശാനും മാമിം തളര്ന്നു കിടന്നുറങ്ങി കാണും.. ശേരിയാട മുത്തെ ആശാന്റെ കോട്ട ഒറ്റ കളി കൊണ്ട് ഒതുക്കുമല്ലോ.. എന്റെ മുത്തിനെ പോലല്ലല്ലോ.. ഇന്ന് നിന്നക്കായി എത്ര നേരം കിടന്നു തരാനും ഞാനിതാ തയാര്…

അവള് തന്നെ മുന്കയെടുത്തു കുലച്ച കൊച്ചനെ പിഴിയാന് ഒരുപാട് മിനകെടെണ്ടി വന്നില്ല ഈസിയായി കാരിയപരിപാടി തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കി.. ആന ചരിഞ്ഞപ്പോള് മേലെ കയറി അവള് തന്നെ കുണ്ണചനു തോപ്പിയനിയിച്ചു അവന്റെ സ്വന്തം ഗുഹയിലേക്കുള്ള വഴി കാട്ടി കൊടുത്തു, തെക്ക് വടക്ക് നോക്കാതെ ആ ആന പുറത്തെ സവാരി ഗിരി ഗിരി തകര്ക്കുമ്പോള് പതിവില്ലാതെ താളം തെറ്റി തെന്നി പുറത്തേക്കു പോന്നു..

അവള് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലെ വീണ്ടു സമയം പാഴാകാതെ അവനെ ഗുഹയിലേക്ക് കയറ്റി വച്ച് അമര്ത്തി കെട്ടി പിടിച്ചു കിടന്നു.. എന്തെടോ താന് താളം മറന്നുവോ.. അതോ പുതിയ രാഗം വല്ലതുമാണോ ഇപ്പോള് നടപ്പില് വരുത്തുന്നത്.. അങ്ങനോന്നുമില്ലെട ചക്കരെ.. കുറെ നാള് ആയില്ലേ അതാ.. അവര് താഴെകിടന്നു കഴിവിന്റെ പരമാവതി ശ്രമിച്ചിട്ടും പഴയകാല പ്രതാപത്തിലേക്ക് ഉയരാന് കഴിയുന്നില്ല..

കുണ്ണ പ്രസാദം വരധാന്മായി കിട്ടിയപ്പോള് അവര്ക്ക് തൃപ്തി ആയ്പോലായി… ഇനി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അടുത്ത അങ്കം… എന്ത് പറ്റിയെന്റെ ആനകുട്ടിക്ക് നീ ആളാകെ മാറിപോയി കേട്ടോ.. ഒന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ സുല്ല് പറയുകയോ… അത് ഈ ആനിയോ.. എനിക്കെന്റെ ചക്കരയുടെ രീതി അറിയാത്തത് ആണോ?… ഞാന് ധാ എത്തി പോയി, ഒന്ന് ബാത്റൂമില് പോയി വരാട്ടോ..അവള് പോയപ്പോള് കുണ്ണ തപ്പി നോക്കി… അവനെ അണിയിച്ചിരുന്ന മേലങ്കി കാണാനില്ല.. അതാ അത് തലക്കി ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു… ശെടാ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടം വരെ വന്നു… ചിലപ്പോള് ആനി ഊരി വച്ചതായിരിക്കും.. അതില് ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ?… മൊത്തായി ആ ആന പൂരില് തന്നെ ഉണ്ടാകും..ഒന്നും സംഭാവിക്കില്ലല്ലോ? അതുമതി.. തുടരും.