ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കാമുകിയും കാമുകനും തമ്മിലുള്ള മലയാളം സെക്സ് ടോക്ക്

രാത്രി ഫോണിൽ കൂട്ടുകാരി സിജി അയച്ചുകൊടുത്ത ഒരു സെക്സ് വീഡിയോ കണ്ട് കഴപ്പിളകുന്ന കോളേജ് ഗേൾ ലിജി അത് മാറ്റാനായി തന്റെ കാമുകനെ ഫോൺ ചെയ്‌ത്‌ ഹോട്ട് ആക്കുന്നു. തുടർന്ന് രതി സംഭാഷണത്തിലൂടെ ക്ളൈമാക്സിൽ എത്തിചേരുന്നു. ലിജിയുടെ കമ്പിയാക്കുന്ന മലയാളം സെക്സ് ടോക്ക് മുകളിൽ കേൾക്കാം.

ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന കമ്പി കോളുകളും സംഭാഷണങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യൂ.