ഇരുപതുകാരി പെൺകുട്ടിയുടെ ആദ്യ മലയാളം കമ്പി ടോക്ക്

കാമുകനുമായി താനെ ആദ്യ കമ്പി സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്ന ഇരുപതുകാരിയുടെ അടിപൊളി കമ്പി കോൾ ഇവിടെ കേൾക്കാം. ഒപ്പം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയതമയെ വാക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളും കൊണ്ട് പൂറിൽ വിരലിടിയിപ്പിച്ച് രതിമൂർച്ഛയിലെത്തിക്കുന്ന കാമുകന്റെ സംഭാഷണവും.

ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുതേ.

What did you think of this story??

Scroll To Top