പ്രതികാരം ഭാഗം – 6 (prathikaram-bhagam-6)

This story is part of the പ്രതികാരം series

  സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ അഴുക പെട്ട മൂന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ അവൻ കോരിതരിച്ചു. വലിയ ഒരു പാണ്ടി വെറ്റിലയേക്കാളും വലിപ്പം ഉള്ള കന്തു തൂടകൾക്കിടയിൽ തൂറിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അല്പം ഇരുണ്ട നിറമാണങ്കിലും കെ.ആർ വിജയയുടെ എരുമപ്പുറയോണ്ട് അവൻ അര് കണ്ട്. കാലുകൾ ചേർത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അകത്തെ ചൂണ്ടുകളും കന്തും ചുരുണ്ടു മടങ്ങി അല്പം പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽപ്പുണ്ട്. തന്റെ കാമുകി ഇഹലോകത്തോട്ട് വന്ന കാമവാങ്ങായനം. ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഒന്നു ചുംബിക്കാൻ അവൻ മോഹിച്ചു. അവന്റെ ഇംഗിതം മനസ്സിലാക്കിട്ടെന്നോണം നിർമ്മല ഭരതനാട്യത്തിലെ ഒരു മനോഹരമായി പോസിൽ നിന്നു കൊടൂത്തു. കാൽപാദങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കാൽമുട്ടുകൾ ഇരുവശത്തേയ്ക്കും അകറ്റി അരക്കെട്ട് താഴ്ത്തി കൈകൾ രണ്ടും തലയ്ക്കുമുകളിൽവെച്ച് ഒരു നിൽപ്പ് . കാൽമുട്ടുകൾ അകറ്റിയിരിയ്ക്കുന്നതിനാൽ അവളുടെ താംബൂല പൂർ വിടർന്നു, ഒരു താമരപ്പൂ വിരിയുന്ന പോലെ പ്രെതണതയുടെ മദനപീഠം അവന്റെ മൂന്നിലിതാ മലർക്കെ തുറന്നിമിയ്ക്കുന്നു.

  മുറൂക്കി ചുവപ്പിച്ച പോലുള്ള അവളുടെ പൂറിന്റെ അന്തരംഗം എന്തിനോ വേണ്ടി ദാഹിയ്ക്കുന്ന പോലെ വാ പിളർത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. രോമത്തിന്റെ കണിക പോലുമില്ലാതെ ഷേവ് ചെയ്ത് മിനുക്കിയ തങ്കത്തളിക ക കാത്തിയ ഒരു ഖങ്ങി പോലെ നിബലയായി അവൾ നിന്നു, തന്റെ നഗ്നസൗന്ദര്യം മുഴുക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്. അവൻ തന്റെ ലഗാൻ കയ്യിലെടുത്ത് തലോടിക്കൊണ്ട് അവളുടെ ആ നഗ്നനൃത്തം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. റെക്കോർഡറിലെ ഗാനം കുറച്ച ഫാസ്റ്റായി. ഏതോ ശിവതാണ്ഡവ നൃത്തം പോലെ. ആ ഗാനത്തിനൊപ്പിച്ച് അവളുടെ കാൽവെയ്ക്കപ്പുകളും ശരീര ചലനങ്ങളും ധ്രുതഗതിയിലായി ആയാസകരമായ നടനം കുനിഞ്ഞു നിവരുമ്പോൾ തൂങ്ങിയാടിക്കളിയ്ക്കുന്ന കചകംഭങ്ങളും, വിടർന്നടയുന്ന പൂർച്ചുണ്ടുകളും ചന്തി വിടവും അവൻ കണ്ണിമക്കാതെ നോക്കിയിരുന്നു വാണമടി തുടർന്നു. ശരിയ്ക്കും ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിച്ച് അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്ന ഒരു അസ്സൽ പ്രകടനം എന്ന് അവനു തോന്നി സിനിമകളിൽ ശോഭനയുടേയും മറ്റും ക്ലാസ്സിക്കൽ ഡാൻസ് കാണുമ്പോൾ അവൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തൂണിയില്ലാതെ ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാൽ എങ്ങിനെയിരിയ്ക്കുമെന്റ്, സ്ത്രിപ്സ്ടീസും ക്യാബറെ ഡാൻസുകളേക്കാളും ഏത് മനോഹരം ഈ നഗ്നഭരതനാട്യം, ടൂറിസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്മെ ആയൂർവ്വേമെന്ന് വ്യാജേന, ഉഴിച്ചൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ (പമോട്ട് ചെയ്യുന്നതുപോലെ, ഈ കലാരൂപത്തേയും ഇങ്ങിനെ വികസിപ്പിക്കാത്തതെന്തേ എന്നവന് തോന്നിപ്പോയി

  അവൾ ക്ഷീണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു, പ്രായത്തിന്റെ കുറവുകൾ അവഗണിക്കാനാവില്ലല്ലോ. നിർമ്മലയുടെ നെറ്റിയിലും മാറ്റത്തും അരക്കെട്ടിലുമെല്ലാം വിയർപ്പു കണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു , അവളെ ഇനിയും ക്ഷീണിപ്പിക്കേണ്ടെന്നു കരുതി കണ്ണുകളാൽ തന്റെ അടൂരേ വരുവാൻ ക്ഷണിച്ചു. സ്വപ്നം പോലെ അവൾ അവന്റെ അടൂതെക്കു നടനടുത്തു. അവന്റെ അടൂത്ത് കുട്ടിലിൽ ഇരുന്നു, അവന്റെ മനോഗതം പോലെ സാബുവിന്റെ വസ്തങ്ങൾ അവൾ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നു. അവന്റെ കുലച്ചു നിൽക്കുന്ന കമ്പിക്കുണ്ണ കണ്ട് അവൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി നിന്നു പോയി. വളരെക്കാലത്തെ ഭർത്ത്യവിമഹത്തിനു ശേഷം കാണുന്ന വിജ്ജംഭിൽ ലിംഗത്തു കണ്ട് അവളുടെ മനം കളിർത്തു. കാമാതൂരയായി അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉറ്റു നോക്കി ആ ലിoഞ്ഞിൽ പിടിച്ച അവൾ തലോടി ഉരുക്ക് പോലെ നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ ശക്തിയും ബലവും യൂവരക്തം പാഞ്ജാഴുകന്ന അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അവൾ സ്പർശിച്ചറിഞ്ഞു ഏതൊരു സ്തീയ്ക്കും തന്റെ മദ്നഗുഹയിലേയ്ക്ക് പുണ്ട് കയറി തന്നെ സുഖിപ്പിച്ച് തന്റെ യോനീപുഷ്പത്തിൽ പാലമൃതു പകർന്നു തരുവാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്ന കണ്ണുക്കുട്ടന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി സഹജമായ അഭിവാഛ. അവൾ കനിഞ്ഞ് അവന്റെ മടിയിലേയ്ക്ക് മുഖം അമർത്തി തൊലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ണയുടെ മുക്കാൽ പങ്കും വായിലാക്കി അണഞ്ഞു കടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

  അവന്റെ തൂടകളിൽ അമർന്ന അവളുടെ മൂലമാംസം വശങ്ങളിലേയ്ക്ക് തൂറിച്ചു. അവൻ കൈകടത്തി ഒരു മൂലയെ വലിച്ച് പുറത്തിട്ടു. കാമവികാരം കൊണ്ട് മുലക്കണ്ണ് മുന്തിരിപ്പഴം പോലെ തുറിച്ചു നിന്നിരുന്നു. അതിൽ പിടിച്ച് ഞെരടി അവൻ അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അവന്റെ അണ്ടിക്കൊട്ടുകളിൽ പിടിച്ച് മൃദുലമായി ഞെക്കി കൊണ്ട് അവൾ തല മേലേട്ടും കീഴോട്ടും ചലിപ്പിച്ച് പുല്ലാങ്കുഴയ്ക്ക് വായന തുടർന്നു. ആ കച്ചേരിയ്ക്ക് ഘടം വായിക്കാനെന്നോണം അവളുടെ ചെപ്പൂക്കട ചന്തികളിൽ കൈ കൊണ്ടടിച്ച അവൻ താളമിട്ടു. ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥയ്യരുടെ സംഗീത കച്ചേരി അപ്പോഴും ടെയിപ്പ് വെക്കോർഡറിൽനിന്റ് ഒഴുകി

  കച്ചേരി അധികം തുടർന്നാൽ അപ്സ്വരമാകുമെന്നു തോനീയതിനാൽ അവനവളെ പിടിച്ചുയർത്തി കൂട്ടിലിൽ മലർത്തി കിടത്തി. കാലുകൾ വിടർത്തി വെണ്ണുക്കൽ ശില്പം പോലെ കിടക്കുന്ന അവളുടെ നഗ്നമേനി അവൻ കൺകളിർക്കെ നോക്കി നിന്നു പോയി അവന്റെ മനോഗതം പോലെ അല്പം വിടർന്ന അവളുടെ യോനീപുഷ്പത്തിന്റെ ചൂണ്ടുകൾ അവൾ സ്വയം വരലുകൾ കൊണ്ട് പൊളത്തി കാണിയ്ക്കുന്നു. വിസ്താമമേറിയ ആ പൂറിന്റെ ഉപരിതലം ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് പോലെ പരന്നു കിടന്നിരുന്നു. അവനാ പലത്തിൽ കൈകൊണ്ട് തലോടി എത്ര മൃദുലം. എന്ത് സ്നിഗ്ദത്. രോമകൂപങ്ങളുടെ ഒരു അലോരസവും അവനനുഭവപ്പെട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് ക്ലോസ് ഷേവാണ്ട്. പുഞ്ചിരിയ്ക്കുന്ന അവളുടെ മുഖം പോലെ തന്നെ അവളുടെ പൂറും പൂഞ്ചിരിയ്കയാണോ എന്നവൻ തോന്നി അലുവ മുറിച്ചു വെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന പോലുള്ള അതിന്റെ ഉൾഭാഗം കണ്ട അവന്റെ വായിൽ വെള്ളമുറി തന്നെ സ്വീകരിക്കാനായി പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ വിടർത്തി വെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന യോനി കണ്ടാൽ ഏഴ്സ് പുരുഷനാണു് ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഒരു മൂത്തും കൊടൂക്കുവാൻ മനസ്സ് വരാത്തത്.III തന്റെ കൂണ്ണപ്പാലിനു വേണ്ടി രാഹസ്തുന്ന അത് ഒരു മൃതച്ചാലാണെന്ന കാര്യം അവൻ വിസ്മരിയ്ക്കുന്നു. അതിലെ പുളിപ്പും അമോണിയാ ഗന്ധവും അപ്പോളവൻ മത്ത് പിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന വീഞ്ഞ് പോലെയാണ്ട്. എന്തൊരു മറിമായo.III അവനാ പിളർപ്പിച്ചേ മുക്കു കത്തി വീണു. പ്രേമപുരസ്സരം ആ പൂറിന്റെ പലത്തിൽ അവൻ കവിളട്ട ഉരസ്സി വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം തന്റെ രഹസ്യത്തിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ മുഖസ്പർശം ഏറ്റപ്പോൾ നിർമ്മല കോരിത്തരിച്ചു പോയി.

  വിധവയാണെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരനില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ തന്റെ പൂറു എപ്പോഴും വളരെ കരുതലോടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ കളി കഴിഞ്ഞ് നെറ്റിയിൽ കളഭക്കുറി അണിയുന്നതോടൊപ്പം അല്പം ചന്ദനം തന്റെ യോനീപുടത്തിലും അവൾ പുരട്ടിയിരുന്നു. ചന്ദനത്തിന്റെ സുഗന്ധവും, ഫേമലിയിലെ എല്ലാ പുറുകൾക്കുമുള്ള ട്രെഡീഷണൽ സൗരഭ്യവും ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മണം അവനെ മത്തു പിടിപ്പിച്ചു. കാമുകിയുടെ മാതൃത്വത്തിന്റെ പരിമളമൂറുന്ന മണം ഒരു മാതൃവാത്സല്യത്തോടെ നിർമ്മല അവന്റെ തല തന്റെ സാമാനത്തിലേയ്ക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചു. അമ്മിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ അവൾ തന്റെ പുററിൽ നിന് നറുനെയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ തെറിച്ചു നിന്നു കI് അവന്റെ ചുണ്ടുകളിലി ഉരസ്സി അവളുടെ താൽപര്യം മനസ്സിലാക്കിയ സാബൂ, മൂലക്കണ്ണുപോലെ ആറിച്ചു നിന്നിരുന്ന നിർമ്മലയുടെ കf് വായിലാക്കി അണയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൾ കന്റ് ഒരു പുരുഷന്റെ വായിലകപ്പെട്ട ആനന്ദത്തിൽ മുക്കുവാനും മൂളുവാനും തൂടങ്ങി.
  ്ഹാ..ഹായ്ക്ക് . മേനേ. വലിച്ചു കടിക്കാ കുട്ടാ. ചക്കര മേനേ.

  അവനവളുടെ ചന്തികൾ കൈകളിൽ താങ്ങി പിടിച്ച് ആ തേൻവിക്കു പൂരിൽ നിന്ന് പട്ടിയെ പോലെ നീക്കി നിക്കി കടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ പുറ്റിൽ നിന്റ് ഊറ്റി വരുന്ന നറുന്തേനും അവിടെ നിന്നുയരുന്ന സൗരഭ്യവും അവനെ ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ആറാടിച്ചു. നിർമ്മലയും അവളിയാതെ തന്റെ അരക്കെട്ട് കിടക്കയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയും സാബുവിന്റെ അല പുററിലേയ്ക്ക് അമുക്കിപ്പിടിച്ചും മൂകയിടാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ പുറ്റിൽ വർഷങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്ന കാമരസം അണപൊട്ടിയൊഴുകാൻ തൂടങ്ങി. ദാഹത്താൽ വലയുന്ന വേഴാമ്പലിനെ പോലെ സാബു ആ മേനീ അമൃത് മുഴുവൻ വലിച്ചു കടിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടന്റ് കിട്ടിയ ആ സുവർണ്ണാവസരത്തിൽ നിർമ്മല പല തവണ ക്ലെമേക്സസിൽ എത്തി. ഓരോ തവണയും അവളുടെ അരക്കെട്ട ഞെട്ടിഞ്ഞുറയ്ക്കുന്നര് കാണുമ്പോൾ അത് സാബുവിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവളുടെ കാമേഛ: കണ്ട് അവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പിന്നീടവൻ താമസിച്ചില്ല. അവളുടെ കൈകൾ ബലമായി പിടിച്ചു മാറ്റി തല ഉയർത്തി നോക്കി ക്ഷമയറ്റു കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിർമ്മല അവനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് തന്റെ ദേഹത്തോട്ട കയറ്റി കിടത്തി പഞ്ഞിക്കിടക്കു പോലെ പതൂപമുത്ത ആ മേനിയിൽ കിടക്കുന്ന സുഖം. അവൻ കൈകൾ കത്തി അല്പം പൊങ്ങി നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കി തന്റെ ലഗാൻ ശരിയ്ക്കും അവളുടെ പൂർചാലിനു നേരെ തന്നെ, അവൻ നോക്കുന്ന കണ്ട നിർമ്മല ഉടനെ കയ്യെത്തിച്ച കുണ്ണ പിടിച്ച് യോനീ കവാടത്തിൽ ശരിയായ സ്ഥാനത്തു തന്നെ തൊടുവിച്ച് അവനെ നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൽ തന്റെ പുറത്തേക്കു കയറി വരാനുള്ള നിശബ്ദമായ ക്ഷണനമായിരുന്നു. ഇളം ചൂടുള്ള എണ്ണ നിറച്ച പോലുള്ള അവളുടെ ഫക്റ്റയ്ക്കൂബിലേയ്ക്ക് അവൻ പുന്നിങ്ങി, അവളുടെ സ്പോഞ്ച് കിടക്കു പോലുള്ള ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് അമർന്നു കിടന്നു. എന്തൊരു സുഖം.

  പെണ്ണിന്റെ മേനിയും യോനിയും തരുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ സുഖം. വളരെ നാളുകൾക്കു ശേഷം തന്നിരേ കടന്നു വന്ന ആ മണിക്കുട്ടനെ അവളുടെ പൂറിന്റെ പാർശ്വഭിത്തികൾ ഇറ്റൂക്കിപ്പിടിച്ചു. ഇനിയൊരിക്കലും അവനെ വീട്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഭാവത്തോടെ. നിർമ്മല അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവന്റെ കീഴ്ചചുണ്ടുകൾ വായിലാക്കി ഉറുഞ്ചിക്കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ വായ്പീൽക്കൂടിയും കീഴ്ത്തുവായിൽക്കൂടിയും അവനിൽ നിന്റെ ഉമിനീരു , ശുക്ലമുന്നോടിഭവങ്ങളും അവൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നു. പെണ്ണിന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ പുരുഷന്റെ നൽകുന്ന സംഭാവന. തന്റെ പുറ്റിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കനകയുടെ അഛന്റെ ലിംഗത്തിനേക്കാളും ഒത്തിരി വലിപ്പം സാബുവിന്റെ കുണ്ണ എന്ന് അവൾക്കു തോന്നി

  ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം തന്റെ യോനീനാളി ഒത്തരി ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ. ഒരു വലിയ ടോർച്ച് തന്റെ ആവനാഴിയിലേയ്ക്ക് അടിച്ചു കയറ്റിയിരിയ്ക്കുന്ന പോലെ, അവൾ കാലുകൾ നന്നായി കവച്ച് അവന്റെ അരക്കെട്ടിനെ ചൂറ്ററി ക്രതികപ്പൂട്ടിട്ടു പൂട്ടി. ഒന്നുകൂടി പിളർന്ന പുററിലേയ്ക്ക് അവന്റെ വജ്ജായുധം പൂർണ്ണമായും പൂണ്ടിറങ്ങി ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഒരുമിക്കുന്ന മുഹൃത്തം സൃഷ്ണടി കിമ്മത്തിലെ വിവരിക്കാനാവാത്ത അനുഭൂതികൾ. രണ്ടു പേരും പ്രകൃതിയുടെ പ്രചോദനം കൊണ്ടെന്നപോലെ അവരറിയാതെ അവരുടെ അമേകൾ സ്വയം പണ്ണൽ മോഷനിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ ആഞ്ഞ് പണ്ണാൻ തുടങ്ങി. ഗ്രീസിട്ടു പിസ്റ്റൺ സിലണ്ടറിൽ കയറിയിറങ്ങുന്ന ശബ്ദം കൊണ്ടവിടം മുഖരിതമായി. രണ്ടുപേരുടേയും ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളിൽ പാല് ഒഴുകി ഇറങ്ങി
  എങ്ങനെ സുഖിച്ചോ ?

  പിന്നെയില്യോ. ഇത്രനാളും അനുഭവിക്കാത്ത സുഖം. എന്റെ മോൾക്കു വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മോനെന്നും കിടന്നു തരാമെന്റെ കൂട്ടാ.

  എന്റെ നിർമ്മല കൂട്ടീ.

  അയ്യോ വേണ്ടാ. മുഴുവൻ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് പോട്ടെ കുട്ടാ.. ഒത്തിരി നാളത്തെ ദാഹമുണ്ട് മോനേ.. എന്ന പിടിച്ചോടീ കള്ളീ..

  അവന്റെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന ചൂടുള്ള യൂവശുക്ലം അവളുടെ പുററിലേയ്ക്ക് പാഞ്ഞു കയറി ഓരോ വെട്ടലും ഓരോ തുടം ശുക്ലം തന്റെ ഗർഭപാതത്തിലേയ്ക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാഹമുള്ള അവളുടെ യോനി അതു മുഴുവൻ ഞൊടിയിടയിൽ അന്നെ ആകീമണം ചെയ്തു. അവന്റെ കണ്ണയുടെ അവസാന തുടിപ്പും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടേ അവളവനെ തന്റെ കൈകാലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കിയുള്ളൂ. അവനെണീറ്റ് മാറിയപ്പോൾ അവൾ ലജ്ജകൊണ്ട് മുഖം പൊത്തി കടന്നു. അതുവരെ താൻ കട്ടിക്കൂട്ടിയ കാമപേക്കൂത്തുകളെ കുറിച്ച് അവൾക്ക് അപ്പോളാണു് ബോധമുണ്ടായത്. അവനവളുടെ കൈപിടിച്ചു മാറ്ററി സാമമില്ലെന്ന ഭാവത്തിൽ കണ്ണടിച്ചു കാട്ടി അവന്നും വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. ഏതാ കനകയുടെ മുറി…? അവൾ അവനെ മൂറി കാണിച്ച് കൊടൂത്തിട്ട് പറഞ്ഞു.

  ങ്ഹാ.. അമ്മയ്ക്ക് മോളെ നേരിടാൻ ഒരു വൈക്ലബ്ബ്യം കാണും, അവനു തോന്നി

  ഏതായാലും പോകുന്ന വഴി ആ സൂനന്ദയോട് ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വരാൻ പാഞ്ചേയ്ക്ക് . അവൻ നിർമ്മലയോട് പറഞ്ഞു.
  ഓ. അവർക്കുവിടെ നിന്റെ വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്നൊരു ഭാവമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ കനകയെ നേരിടേണ്ട പ്ലാനുകൾ ആയിരുന്നു തന്റെ മന:ശക്തി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ച് അവളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ അപ്പോൾ അവൻ ത്രില്ലില്ല. ആ കൂത്തിച്ചിയെ ബലമായി അവളെ ശരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിച്ച് അനുഭവിച്ചു പണ്ണണം . ഒരു സേഡിസ്റ്റിക്സ് മനോഭാവം. അതിന് കൂട്ടായി സുനന്ദ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയ്ക്കും. ഒരു ബി.ഡി.എസ്.എം. അരങ്ങേറ്റിക്കാം. നിസ്സഹായ ആയ അവൾ കിടന്ന് പിടയുന്നതിന്റ് കൂട്ട് ഒരു മിസ്സുസ്സും കൂടെയുണ്ടാവണം. അപ്പോഴേയ്ക്കും സുനന്ദ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവളും കളിച്ച വേഷം മാറിയിരിയ്ക്കുന്നു. എല്ലാ നായിരിച്ചി പെണ്ണുങ്ങളേയും പോലെ, പണ്ണു കഴിഞ്ഞാൽ കളി നിർബ്ബന്ധമാണു്. അവൾ ഭവ്യതയോടെ വാതിൽക്കൽ നിന്നു. കക്ഷി ഇപ്പോഴും അവന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ തന്നെ . വാ സൂനദേ. ഇവിടെ വന്നിരിയ്ക്ക്. അവൾ അവന്റെ സമീപത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്തിനും തയ്യാറെന്ന പോലെ. സുനയ്ക്ക് ലെസ്ബിയനിസത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടോ..? നേഴ്സിങ്ങിൻ പഠിയ്ക്കുമ്പോൾ ഹോസ്സലിൽ വെച്ച സീനിയേഴ്സ് ഒത്തിരി ആകമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുനൻ പഠിച്ചതു എവീടെയാ..?

  യു.പിയിൽ.

  അപ്പോൾ സുനന്ദ സീനിയരായപ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികളെയും ശെരിക്കു റാഗ് ചെയ്തു കാണുമല്ലോ ?