മരുഭൂമിയിലെ മഴ

കോളേജ് പയ്യന് ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ഉണ്ടായ ഒരു അവിഹിത വേഴ്ചയുടെ കഥ. ലൈംഗിക ജീവിതം നഷ്‌ടമായ ചേച്ചിക്ക് മരുഭൂമിയിലെ മഴ പോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയൻ മാറുന്ന കഥ.

ആദ്യ സ്വവർഗ വസന്തം

എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം വഴി ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ സ്വവർഗ്ഗ രതിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്റെ ജൂനിയർ പയ്യനുമായി ഒരു വീക്കെൻഡിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം.

കസിൻ ഹസ്‌നയുടെ സീൽ പൊട്ടിക്കൽ

എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി കളിച്ച എന്റെ കസിനുമൊത്തുള്ള അനുഭവ കഥ. അവളെ ഞാൻ വളച്ചതും അവസരം വന്നപ്പോൾ അടിച്ചു പൂറ്റിൽ ഒഴിച്ചതും ഇവിടെ പറയുന്നു