ഊട്ടിയിലെ തണുപ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ – 2

എന്നെ കട്ടിലിൽ തള്ളിയിട്ട് ശ്രീ എൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കിടന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കളികളും ഫാന്റസിയും എല്ലാം ഈ കഥയിൽ വായിക്കാം.

ഊട്ടിയിലെ തണുപ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ – 1

സങ്കടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും പിന്നീട് ഊട്ടിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും.

ഒരു കൊറോണ വസന്തം

കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജോലി കൊടുക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മദ്യപിച്ച് ശേഷം ഉണ്ടായ സെക്സ് അനുഭവം.

അയൽക്കാരി ചേച്ചിയുടെ പാൽ കറക്കൽ!

അറിയാതെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ കഴപ്പിയായ അയൽക്കാരി ചേച്ചിക്ക് എൻ്റെ കുണ്ണ തീറെഴുതി കൊടുത്ത കഥ! അവളുടെ ഒലിക്കുന്ന പൂറിൽ എൻ്റെ കുണ്ണ ഒഴുക്കിയ സംഭവം.

മുതലാളിയുടെ ഭാര്യയും ഡ്രൈവറും

യാത്രക്കിടയിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒത്തുവന്ന മുതലാളിയുടെ ഭാര്യയെ കളിക്കാനുള്ള അവസരം ഡ്രൈവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. അടക്കി വെച്ച അവളിലെ കാമം പുറത്തു വരുന്നു.