സെയിൽസ് ഗേളും എന്റെ കുണ്ണ ഭാഗ്യവും

മാർക്കറ്റിങിന് വന്ന ഇളംചരക്ക് സെയിൽസ് ഗേൾ സീതാലഷ്മിയെ വളച്ച് സീൽ പൊട്ടിച്ച് കളിച്ചു സുഖിച്ച ജയദേവൻ എന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ബാങ്ക് മാനേജറുടെ മലയാളം സെക്സ് കഥ.

ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ ആ ദിവസം

രാജൻ ചേട്ടൻ എന്റെ വലത്തെ കൈ പിടിച്ചു പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നു, എന്നിട്ട് അയാളുടെ മുണ്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടു, എന്നെ കൊണ്ട് അയാൾ അയാളുടെ കുണ്ണയിൽ പിടിപ്പിച്ചു..