ട്യൂഷന്‍ ടീച്ചര്‍ ഭാഗം – 3

സോമന്‍ വീടിനകത്തേക്ക് കയറി സുമി പുറകേയും. അവര്‍ മമ്മിയും ഡാഡിയും കളിച്ച മുറിയിലെത്തി. ബെഡ്ഡിന്റെ നടുക്ക് അവരുടെ രതിലീലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ വീണ നനവുകള്‍ ക ണ്ടപ്പോള്‍ സോമനും സുമിയും ആവേശഭരിതരായി.

ട്യൂഷന്‍ ടീച്ചര്‍ ഭാഗം – 2

മെല്ലെ അവന്റെ കൈ അവളുടെ പൊക്കിളുനു ചുറ്റും പിച്ചവെച്ചിഴഞ്ഞു. കുളിരുകേറുന്നപോലെ അവളുടെ ശരീരമൊന്ന് കിടുകിടുത്തു. എന്നിട്ടും അവള്‍ കണ്ണു തുറന്നില്ല. മെല്ലെ അവന്റെ കൈ മുകളിലേക്ക് കയറി അവളുടെ ടോപ്പിന്റെ മുകളില്‍ കൂടി ഇളം മുലകളുടെ മൃദുലതയില്‍ തടഞ്ഞു.