ഒരു ബാംഗ്ലൂർ യാത്ര – ഭാഗം I

ഞാൻ ആ ചുരിദാർ പാന്റിന്റെ ചരടഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. പതിയെ അതിനുള്ളിലേക്ക് എന്റെ കൈ കടത്തി.. ഏട്ടത്തിയുടെ പാന്റീസിനു മുകളിൽ എന്റെ കയ്യെത്തി..

സൗമ്യ ഏട്ടത്തി

ഏട്ടത്തി കട്ടിലിൽ എനിക്കെതിരായി ഒരു വശം ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്.. ഒരു വെള്ള നൈറ്റി ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്.. മുടി വട്ടത്തിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു.. ആ ഇറുകിയ നൈറ്റിക്കുള്ളിൽ ചന്തികളുടെ ഷെയ്പ്പ് നന്നായിട്ട് അറിയാം.