മകൾ

ജനിപ്പിച്ച കടക്കോൽ പൂറിൽ കയറ്റാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്തിനു വേറെ അന്വേഷിക്കണം.

Janippicha kadakkol poottil kayattan avasaram kittumenkil enthinu vere anweshikkanam.

Stories involving daughter – father incest.

പപ്പയുടെ പ്രിൻസസ് പൂറ്റിലെ കളി – ഭാഗം 2

മമ്മിയും ബോസും സ്ഥിരം കളിക്കാറുള്ള ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച്ച പപ്പയും മകളും അവരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് തന്നെ കാമകേളികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഒപ്പം വേറെ ചില പ്ലാനുകളും.

ഞാനും മമ്മിയും ചേട്ടനും – ഭാഗം 4 (പപ്പയുടെ കൂതിയിലടി)

മമ്മിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പപ്പ എന്റെ പൂറ്റിലും കൂതിയിലും കുണ്ണ കയറ്റി അടിച്ചിട്ട് എന്റെ റോസ് കൂതിയിൽ പപ്പയുടെ കുണ്ണപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞ് തൃപ്തിയടയുന്നു.

മമ്മിയും ഞാനും ചേട്ടനും ഇൻസെസ്റ് കളി – ഭാഗം 3

എന്റെ മല്ലു കമ്പി കഥയുടെ ഈ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ കളിക്കാർ മാറുന്നു. ഇത്തവണ ഞാൻ എന്റെ പപ്പയെ കമ്പിയാക്കി ആ വലിയ കുണ്ണ എന്റെ പൂറിനു സുഖിക്കാൻ കൊടുത്തതിന്റെ കഥ.

ഡോട്ടർ സ്വാപ്പിങ് – ഭാഗം 1

സ്വന്തം മകളുടെയും സുഹൃത്തിന്റെ മകളുടെയും സീൽ പൊട്ടിച്ചു കളിക്കുന്ന പീറ്റർ. മകളുടെ ഓമനപ്പൂറ്റിൽ കുണ്ണപ്പാല് നിറച്ചൊഴിച്ചു നിർവൃതിയടയുന്ന അച്ഛൻ. അച്ഛന്റെ കുണ്ണ കൊണ്ട് ആദ്യ കളി നടത്തുന്ന മകൾ.

പപ്പയുടെ പ്രിൻസസ്, പൂറ്റിലെ കളി – ഭാഗം 1

അമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം മദനകേളികൾ ആക്കി മാറ്റുന്ന അച്ഛന്റെയും മകളുടെയും കഥ. മകളുടെ ഇളം മെയ്യിലും പൂറിലും കേളികൾ ആടുന്ന അച്ഛൻ. ആ കുണ്ണയിൽ സായൂജ്യമടയുന്ന മകൾ.

Scroll To Top