കന്നി പൂറു

സ്‌കൂളിലെ തട്ടമിട്ട സുന്ദരി ജസീന – ഭാഗം 2

പ്ലസ് ടു പഠനം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജസീനയുമായി കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുവസരം കൂടി ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവളുടെ കൂട്ടുകാരി ഹസ്‌ന അവിടേക്ക് യാദൃച്ഛികമായി എത്തുന്നു.

ശരണ്യ മോളുടെ കന്നിപ്പൂറിൽ എന്റെ വലിയ കമ്പിക്കുട്ടൻ

കമ്പ്യൂട്ടർ ട്യൂഷനിൽ തുടങ്ങി ശരണ്യയുടെ കന്യകാത്വം എടുക്കുന്നത്തിന്റെ കമ്പിക്കുട്ടൻ കഥ. നീളൻ മുടി കൊണ്ടുള്ള കളി, വാണം അടി അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉള്ള പണ്ണൽ.

ഞാൻ – ഭർത്താവായും അച്ഛനായും ഭാഗം – 6

ബാലൻ കുണ്ണ് ഊരി, വീണ്ടും കുറച്ചു തള്ളി, പിന്നേയും ഊരി, വീണ്ടും തള്ളി കയറ്റി. ഊരിയും ഇറക്കിയും അയാൾ തന്റെ കുണ്ണ പകുതിയിലധികം അവളുടെ ചുറ്റിൽ തള്ളി കയറ്റി. നിത്യയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നു വെള്ളം കൂടു കൂടാ. ചാടി. കാലിന്റെ ഇടയിൽ എന്തോ അടിച്ചു കയറ്റിയ പോലെ തോന്നി അവൾക്കു. ബാലൻ കുനിഞ്ഞു തന്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടു് അവളുടെ കണ്ണീർ ഒപ്പി, ആ ചൂണ്ടുകൾ കടിച്ചു പിടിച്ചു. കുണ്ണ ഒന്നു വട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു. പിന്നെ പതിയെ അവളുടെ […]

Scroll To Top