സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ജാസ്മിൻ – 2

സുഹൃത്ത്​ ഷാജഹാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി നാട്ടിൽ പോയതിനെ തുടർന്ന്​ എനിക്ക് അവൻ്റെ ഭാര്യയെ വീണ്ടും നല്ലപോലെ കളിക്കാൻ​ കിട്ടിയ ചാൻസുകളാണ്​ ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത്.

സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ജാസ്‌മിൻ

സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ജാസ്മിനെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിലൂടെ കളിച്ച കഥ. ജീവിത കഥയാണിത്. ഓൺലൈനിൽ ഒരു ഫൈക് പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് വലച്ച ഞാൻ അവളെ കിടക്കയിലേക്ക് എത്തിച്ചു.