പുത്തൻ ചരക്ക് അനഘയും ‘കുൽസിത’ പ്രവർത്തികളും! – 3

Charakk pennumayi boatil ice cubes sex play

അനഘക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ജാക്ക് നൽകുന്നു. അവളെ കടലിലെ ഒരു ആഡംബര yacht ലേക്ക് ജാക്ക് അങ്കിൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും തുടർന്ന് അതിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കിടിലൻ കളികളും.

പുത്തൻ ചരക്ക് അനഘയും ‘കുൽസിത’ പ്രവർത്തികളും! – 2

Kazhappi pennum uncle um shower sex kambikatha

തന്നെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച്‌ തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അനഘയെ, വിശാലമായ ബാത്റൂമിൽ ജാക്ക് അങ്കിൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും, ഷവറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന അടിപൊളി കളിയും.

പുത്തൻ ചരക്ക് അനഘയും ‘കുൽസിത’ പ്രവർത്തികളും! – 1

Puthiya charakkumayi anal sex - kambikatha

അനഘയെന്ന ഒരു പുത്തൻ ചരക്ക് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ വരുന്നതും തുടർന്ന് അവളുമായി നടക്കുന്ന കിടിലൻ സെക്സ് അനുഭവങ്ങളും ഈ കഥയിൽ വായിക്കാം.