പപ്പയുടെ പ്രിൻസസ് പൂറ്റിലെ കളി തുടർകഥ

ബോസ്സുമൊത്ത് അഴിഞ്ഞാടി നടക്കുന്ന അമ്മയോടുള്ള ദേഷ്യം കാമകേളികളിലൂടെ തീർക്കുന്ന ഒരച്ഛന്റെയും മകളുടെയും കഥ.

പപ്പയുടെ പ്രിൻസസ് പൂറ്റിലെ കളി – ഭാഗം 2 HOT!

മമ്മിയും ബോസും സ്ഥിരം കളിക്കാറുള്ള ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച്ച പപ്പയും മകളും അവരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് തന്നെ കാമകേളികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഒപ്പം വേറെ ചില പ്ലാനുകളും.

പപ്പയുടെ പ്രിൻസസ്, പൂറ്റിലെ കളി – ഭാഗം 1 HOT!

അമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം മദനകേളികൾ ആക്കി മാറ്റുന്ന അച്ഛന്റെയും മകളുടെയും കഥ. മകളുടെ ഇളം മെയ്യിലും പൂറിലും കേളികൾ ആടുന്ന അച്ഛൻ. ആ കുണ്ണയിൽ സായൂജ്യമടയുന്ന മകൾ.

Scroll To Top