എൻ്റെ രണ്ടു ജന്മങ്ങൾ – 3 (അയൽക്കാരി ചരക്ക് ശ്രുതി)

ഭാര്യയോട് തെറ്റു ചെയ്‌തെന്ന കുറ്റബോധത്തോടെ തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തുന്ന വിവേകിനു അയൽക്കാരിയായ ഇളം ചരക്കിനെ മതിവരുവോളം കളിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതോ? അതൊരു സസ്പെൻസ്!

എൻ്റെ രണ്ടു ജന്മങ്ങൾ – 2 (പുഴക്കടവിലെ കാമകേളി)

ട്രെയിനിലെ കളികൾക്ക് ശേഷം അഞ്ജു എന്നെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നു. അവിടെ എത്തിയ എന്നെ രാജീവ് ഞെട്ടിക്കുന്നു. പിന്നെ 3 പേരെ ഒരു ദിവസം കളിച്ചതിൻ്റെയും കഥ.

എൻ്റെ രണ്ടു ജന്മങ്ങൾ – 1 (രതിസാഗരം)

ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച കഥ. ആ യാത്രയിൽ ഞാൻ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുമായി രതിസാഗരത്തിൽ ആറാടുന്നതും പിന്നീടുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത അനുഭവങ്ങളും.