എൻ്റെ അനിയത്തി ബിൻസി – 20

ഞങ്ങളുടെ കളി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അനിയത്തി, അമ്മയെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ലെസ്ബിയൻ ചെയ്യാൻ വശീകരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു.

എൻ്റെ അനിയത്തി ബിൻസി – 19

അമ്മ പൂർണമായി സ്വന്തം ശരീരം മകന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അമ്മയും മകനും തമ്മിൽ വീട്ടിൽ ഓടി നടന്നുള്ള കളിയാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

എൻ്റെ അനിയത്തി ബിൻസി – 18

അമ്മയും ഞാനും ബന്ധം മറന്നു പണ്ണി തിമിർക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ. അതിനു അനിയത്തിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നു അമ്മക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.

എൻ്റെ അനിയത്തി ബിൻസി – 17

അനിയത്തിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അമ്മയെ കളിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു. ആദ്യം എതിർത്ത അമ്മ എൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ തയ്യാറാവുന്നു.

എൻ്റെ അനിയത്തി ബിൻസി – 16

പാന്റി ഇടാതെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന അമ്മയുടെ പിറകിൽ നിന്നു ഞാൻ ജാക്കി വെക്കുന്നതും അരഞ്ഞാണത്തിൻ്റെ തുമ്പു കൊണ്ട് അറിയാത്തപോലെ പൂറിൽ ഉരക്കുന്നതും പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയുള്ള ചില കമ്പി അനുഭവവും.

എൻ്റെ അനിയത്തി ബിൻസി – 15

എൻ്റെ അനിയത്തി, പിന്നെ അവളുടെ കഴപ്പിളകിയ കൂട്ടുകാരികൾ അർച്ചന, ഷെമീന, നീതു എന്നിവരെ ഒരുമിച്ചു ആസ്വദിച്ച് കളിക്കുന്നത് ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ. തകർപ്പൻ ഗ്രൂപ് സെക്സ് കഥ.

എൻ്റെ അനിയത്തി ബിൻസി – 14

കഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ അനിയത്തിയുടെ കൂട്ടുകാരികൾ ആയ അർച്ചന, ഷെമീന എന്നിവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ച് ഈ കഴപ്പിളകിയ കോളേജ് ചരക്കുകൾക്ക് രതിമൂർച്ഛ നൽകുന്നു.

എൻ്റെ അനിയത്തി ബിൻസി – 13

അനിയത്തിയുടെ കൂട്ടുകാരികൾ ആയ അർച്ചന ഷെമീന നീതു എന്നിവർ വീട്ടിൽ വരുന്നതും അവരുമായി ഉണ്ടാകുന്ന കളികളുടെ തുടർച്ചയും, നീതുവിനെ ഒറ്റക്ക് കളിക്കുന്നതും ഈ ഭാഗത്തിൽ.

എൻ്റെ അനിയത്തി ബിൻസി – 12

അമ്മയെ വശീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അമ്മയുടെ ചന്തിവിടവിൽ എൻ്റെ കുണ്ണ വച്ച് അമർത്തുന്നതും പിന്നീട് അനിയത്തിയും ആയി രാത്രി ഒരു ഉഗ്രൻ കളിയും.

എൻ്റെ അനിയത്തി ബിൻസി – 11

അമ്മയുടെ വിരലിടൽ ഞാനും അനിയത്തിയും ഒളിഞ്ഞു കാണുന്നു. പിന്നീട് അമ്മയെ കാവൽ നിർത്തി അമ്മയറിയാതെ അനിയത്തി എന്നെ കൊണ്ടു കളിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്തിൽ വായിക്കാം.