ആന്റിയുടെ അമ്മച്ചിപൂർ രുചിച്ച കഥ – 3

തൻ്റെ പകുതി പ്രായം പോലും ഇല്ലാത്ത പയ്യനുമായി മഴയത്ത് ലിസി ആന്റി വീട്ടിൽ എത്തുന്നു. തുടർന്ന് അവർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണം വൈകാതെ ചൂട് പിടിക്കുന്നു.

ആന്റിയുടെ അമ്മച്ചിപൂർ രുചിച്ച കഥ – 2

എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കസിൻ്റെ വൈഫ്‌ കടിയിളകി നിന്നപ്പോൾ ഞാനുമായി നടത്തിയ കാമലീലയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം.

ആന്റിയുടെ അമ്മച്ചിപൂർ രുചിച്ച കഥ – 1

58 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ കഴപ്പിയായ ആന്റിക്ക് കാമം മൂത്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ റൊമാൻസും ലൈംഗീകതയും ഉണ്ടായത് എന്ന് വിവരിക്കുന്ന കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം.