അത്ഭുത ദ്വീപ് – 7

കുതിര പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഇരുന്ന കാവൽക്കാരിയെ രസകരമായ രീതിയിൽ കളിക്കുന്നതും, കാവൽക്കാരുടെ തലവൻ ആയ ഹെറ എന്ന യുവതി തുറങ്കലിൽ ഞങ്ങൾ അടച്ച് നടത്തുന്ന ‘പരാക്രമങ്ങളും’.

അത്ഭുത ദ്വീപ് – 6

മക്കൾ കാൺകെ തന്നെ പെങ്ങളെ ഞാൻ കളിക്കുന്നു. അരുവിയിൽ കുളി കഴിഞ്ഞു അഡോറയും അറോറയും എൻ്റെ മേലെ ഇരുന്ന് മാറി മാറി പൊതിക്കുന്നതും കാവൽക്കാരായ പെണ്ണുങ്ങൾ പിടികൂടുന്നതും.

അത്ഭുത ദ്വീപ് – 5

മകളെ ആ കുടിലിനു പുറത്തേക്ക് മുള്ളാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവൾ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച് എൻ്റെ മേലെ കേറി അവിടെ ഇരുന്ന് അറിയാതെ മുള്ളുന്നു. തുടർന്നു കാട്ടിലെ അരുവിയിൽ വെച്ച് അഡോറയെ ആദ്യമായി കുണ്ണ സുഖം അറിയിക്കുന്നു.

അത്ഭുത ദ്വീപ് – 4

ദ്വീപിലെ കിടുസമായ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കിടക്കുമ്പോൾ ഡാഡി കാതറിനെ ആരും അറിയാതെ കളിക്കുന്നു. ഒരു റിസ്കി ചൂടൻ കളിക്ക് ഒടുവിൽ ഡയാന അവരെ കയ്യോടെ പിടികൂടുന്നതും ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

അത്ഭുത ദ്വീപ് – 3

മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഡേവിയും അനിയത്തി ഡയാനയും ആ ദ്വീപിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവശ്യപ്രകാരം കളിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ പെണ്ണുങ്ങളും അവരോട് കൂടി കളിക്കുന്നു. അതെല്ലാം കണ്ട് ഡേവിയുടെ 3 പെണ്മക്കളും രസിക്കുന്നു.

അത്ഭുത ദ്വീപ് – 2

കാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ലെസ്ബിയൻ സെക്സ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട്, അവരറിയാതെ ഡേവിഡ് സ്വന്തം അനിയത്തി ഡയാനയെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പിറകിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നു. ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് കാണുന്നതും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും.

അത്ഭുത ദ്വീപ് – 1

നയനയും ഡേവിയും ഓഫീസ് ക്യാബിനുള്ളിൽ വെച്ച് കളിക്കുന്നതും, മക്കൾക്കും ഡയാനക്കും ഒപ്പം കടലിൽ ഒരു കപ്പൽ യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ അപകടം സംഭവിച്ചു അത് ഒരു ദ്വീപിൽ വന്നടിയുന്നതും.