ആദി പൂജ – 5

പബ്ബിലെ ഡാൻസിനിടയിൽ രണ്ട് പേരും തൊട്ടും തലോടിയും വികാരങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നതും, റൂമിൽ വെച്ചു ഉമ്മ ചോദിച്ച മകന് പൂജ അവളെ മുഴുവനായി കൊടുക്കുന്നതും. അങ്ങനെ ആദിക്കും പൂജക്കും ഇടയിലെ അമ്മ മകൻ ബന്ധത്തിന് വിരാമമാകുന്നു.

ആദി പൂജ – 4

പൂജ മകൻ്റെ ചെണ്ട കോലിൽ മനഃപൂർവം പിടിച്ചു കളിക്കുന്നതും അവൻ്റെ പാൽ അവളുടെ ദേഹത്തു തന്നെ ആവുന്നു. പെട്ടന്ന് ആദി അവളുടെ മുല പിടിച്ചത് അവളിൽ കാമം ഉണരുന്നു. റൊമാന്റിക്ക് ആയ കഥാ ഭാഗം വായിക്കാം.

ആദി പൂജ – 3

വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വെച്ച് അമ്മയുടെ ചന്തിയിൽ ജാക്കി വെക്കുന്നതും, തുടർന്ന് മകൻ്റെ അവശ്യപ്രകാരം അമ്മ ആ അണിവയർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.

ആദി പൂജ – 2

കളിയാക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ മകൻ്റെ ചെണ്ടകോലിൽ പിടിച്ച് ഞെരിച്ച അമ്മ, പിന്നീട് അതിൽ മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

ആദി പൂജ – 1

സിങ്കപ്പൂർ ട്രിപ്പ്‌ നഷ്ട്ടപെട്ട ആദിയുടെ സങ്കടം മാറ്റാനായി അമ്മ അവനെയും കൊണ്ട് ഒരു ടൂറിനു പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അമ്മയും മകനും പുതിയ ഒരു ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു.