റാഗ്ഗിംഗ്

WARNING: RAGGING IS A CRIME. DON’T ENGAGE IN IT

ബംഗ്ലോര് രേഷ്മ (18) എന്ന പെണ്കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം ആണിത് ഹോസ്റ്റലില് ഭീക്ഷണിയിലൂടെയു ം ശാരിരികമായി ഉള്ള ഉപദ്രവതിലൂടെം അവിടെ റാഗ്ഗിംഗ് സമയം പ്രതികരിക്കാന് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആക്കും റാഗ്ഗിംഗ് നോട് പൂര്ണ്ണമായും മടി കൂടതെ കുറച്ചു സമയം വഴങ്ങിയാല് പിന്ന റാഗ്ഗിംഗ് കാണില്ല ഒരുപാട് പ്രതികരിക്കാന് ചെന്നാല് സീനീയര് പെണ്കുട്ടികള് ജൂനീയര് പെണ്കുട്ടി കുളിക്കുന്നേം ഡ്രസ്സ് മാറുന്നേം വീഡിയോ എടുത്തു മാറ്റ് ബോയ്സ് ന് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് മനസ് ഇല്ലെങ്കിലും മടികാണിക്കാതെ അനുസരിക്കും രേഷ്മ പറഞ്ഞ അനുഭവം അതേപടി ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

ഞാന് രേഷ്മ ഞാന് നഴ്സിംഗ് ആദ്യ വര്ഷം പഠിക്കുന്ന സമയം, ഒരു രാത്രി പെട്ടന്ന് സീനിയര് പെണ്കുട്ടികള് റൂമില് വന്നു പെട്ടന്ന് ഇറങ്ങ് ബോയ്സ്ന് നിങ്ങളെ കാണണം നമ്മളെ അവര് റൂമില് നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി അപ്പോള് എന്റെ വസ്ത്രം ഒരു ടി ഷര്ട്ടും പാന്സും (നൈസ് ടൈപ്പ് ടി ഷര്ട്ട് മീറ്റിറിയല്) അടിയില് ബ്രാ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഹോസ്റ്റല് അടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തില് രണ്ടാം നിലയില് സെമിനാര് റൂമില് കൊണ്ട് പോയി ഇറങ്ങുമ്പോള് നമ്മുടെ പലരില്നിന്നു മുന്പ് വാങ്ങിയ പൈസ സെക്യുരിറ്റിക്കു കൊടുത്തു അവിട ചെന്നു എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് രാജസ്ഥാനില് ഉള്ള രണ്ടു ബോയ്സ് കൊണ്ട് പോയി അവര് 2 BENCH ആയി ഇരുന്നു എന്ന അവരെ ഇടയില് നിര്ത്തി ആദ്യം പേരും വിവരവും ചോദിച്ചു എന്നിട്ടവര് പറഞ്ഞു ഇതു തമാശ ആയി എടുത്താല് മതി സഹകരിക്കണം കള്ളം പറയരുത് (ONE QUESTION ONE ANSWER നമ്മള് അവിട നിന്ന് കരയുകയോ ഉത്തരം പറയാതെ നിക്കുകയോ ചെയിതല് ഞാന് മുന്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കും അത് കൊണ്ട ഞാന് പൂര്ണ മായും സഹകരിച്ചത് )

1’ST BOY :- സൈസ് ക്രെമത്തില് പറ (ഞാന് അറച്ചു നിന്നു എന്നാല് സീനിയര് പെണ്കുട്ടികളുട െ ഭീക്ഷണി ഓര്ത്തു )

ഞാന് :- 32A 24 32 ,

BOY 2’ :- നിപ്പിള് കളര് ? ,

ഞാന് ;- ബ്ലാക്ക്

BOTH BOYS :- നമുക്കും അതാ ഇഷ്ടം ഇപ്പം അടിയില് വല്ലോം ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ
(ഞാന് കരയാറായി എന്നാലും അടക്കി പിടിച്ചു)

ഞാന് :- ഉണ്ട്

BOY1 :- മുഖത്ത് നോക്കി പറയടി എന്തൊക്കെ ?

ഞാന്:- (മുഖത്ത് നോക്കി ) ബ്രാ,

ബോയ്2:- അതെന്താടി ജെട്ടി ഇല്ലേ ഞാന് :- രാതി ഇടാറില്ല

ബോയ്2:- ഇനിതൊട്ട് ബ്രായും ഇടണ്ട (രണ്ട് പേരും ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തല പെരുക്കുന്ന പോലെ തോനി )

ബോയ്1 ;- PUSSY , ASS ഷെവ് ആണോ ?

ഞാന് :- മു മ

ബോയ് 1:- നീ ചെയിതോ അതോ ആരേലും ?

ഞാന് :- ഞാന് (എനിക്ക് ബോയ്സ് റാഗ്ഗിംഗ് ചെയ്യുന്നേക്കാള ് പേടി തോന്നിയത് ഞാന് റാഗ്ഗിംഗ് സഹകരിച്ചില്ല എന്ന് ഇവര് സീനിയര് പെണ്കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാല് ഉള്ള അവസ്ഥ )

BOY 2:- ബ്ലൂ ഫ്ലിം കാണുമോ

ഞാന് :- കാണും (ഇതും കൂടെ ആയപ്പോള് അറിയാതെ പലത്തിനും ഞാന് ANSWER പറഞ്ഞു പോയി പിന്നീട് എനിക്ക് ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഓര്ത്ത് അത്ഭുതം ഉണ്ടായി)

BOY 2 ;- കാണുമ്പോള് വിരല് ഇടുമോ

ഞാന് :- ഇടും

BOY1:- എത്ര ?

ഞാന് :- 3

BOY 1 :- നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഞങ്ങള് ഇപ്പോള് വരാം (അവര് ഒരു സൈഡ് ലോട്ട് പോയി എന്തൊകെയോ സംസാരിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു )

BOY 2 :- GIRLS നിന്നെ അടിക്കുകയോ ഭീക്ഷണിപെടുത്തു കയോ ചെയിതോ )

ഞാന് ;- മം

BOY 2 :- പേടിക്കണ്ട നിന്നെ നമ്മള് സെക്സ് ചെയില്ല പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാല് നിന്നെ ഒരിക്കലും DISTURB ചെയ്യില്ല

( എന്നേം കൊണ്ട് അവര് സെമിനാര് ഹാളിന്റെ മുകളില് കൊണ്ട് പോയി ഒരു ബോയ് ഒരു BENCH എടുത്തോണ്ട് വന്നു )

BOY 2 :- നീ കോക്ക് SUCK ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ചെയിതു കാണിക്കു (എന്റെ കണ്ണ് നിറയാരായി)

BOY 1 :- ഇതു ആരോടും പറയില്ല ഇപ്പോ സഹകരിച്ചാല് പിന്ന നിന്നെ ഒരു ബോയ്സും RAG ചെയ്യില്ല,

(10 മിനിറ്റ് ബോയ്സ് പലരീതിയില് പറഞ്ഞു അപ്പൊള് എനിക്കെന്തോ പോലെ തോന്നി )

ഞാന് :- ചെയ്യാം (എന്നിട്ട് ഞാന് BOY 1 മുന്നില് മുട്ടുകുത്തി നിന്നു SUCK ചെയുന്നപോലെ ആക്ട് ചെയിതു ആ ബോയ് എന്റെ തലയില് തടവുകയും മുടിയില് പിടിക്കേം ചെയിതു അതുപോലെ BOY 2 അടുത്ത്  ആക്ട് ചെയിതു )

BOY 2 :- എണിക്ക്

ഇനി ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് അഴിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു

ഞാന് :- തോഴുതോണ്ട് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഞാന് ഇത്രേം സഹകരിച്ചില്ലേ എന്ന വിടു

BOY 1 : ഓക്കേ എന്നാല് വേണ്ട DRESSINU മുകളിലൂടെ പടിക്കാന് താ

(പിന്നേം കുറേനേരം അവര് പലതും പറഞ്ഞു ഒടുക്കം ഞാന് വഴങ്ങി ബോയ് 1 ന്റെ മുലയില് പിടിച്ചു മറ്റേ ബോയി എന്റെ കുണ്ടിയിലും പുസ്സ്യിലും മസ്സാജ് ചെയിതു അവര് പരസ്പരം മാറി മാറി ചെയിതു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു നിര്ത്തി )

BOY 1 :- നിന്റെ പുസ്സി WET ആയി നിന്നെ എപ്പോ വേണേല് FUCK ചെയ്യാം ബട്ട് നെ ഇത്രേം സഹകരിച്ചു സൊ ഞങ്ങള് പറയുന്ന പോലെ കേട്ടത് കൊണ്ട് വെറുതെ വിടാം (അപ്പോള്

ഞാന് പോവാന് തുടങ്ങി )

ബോയ് 2 :- നിക്ക് കുറെ കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് പോയ മതി ബ്രാ കാണിക്കാന് പറഞ്ഞു (ഞാന് മടിച്ചു നിന്നു )

ബോയ് 2:-നീ ടി ഷര്ട്ട് ഊരുന്നോ അതോ ഗേള്സ് നെ വിളിക്കണോ (6-7 പ്രാവശ്യം ആവര്ത്തിച്ചപ്പ ോള് മി ഊരി )

ബോയ് 1 :- ഷോ യുവര് ASS ഓര് BOOBS

(അവസാനം ഗദ്യന്തന്തരം ഇല്ലാതെ ഞാന് തിരിഞ്ഞു നിന്നു താഴ്ത്തി പുസ്സി ബാക്ക് ഷോ തുടങ്ങുന്ന അവിട വരെ താഴ്ത്തി അല്പ്പ സമയം അങ്ങനെ നിന്ന് അപ്പോള് ബോയ് 2 മൊബൈല് റിംഗ് ചെയിതു ബോയ് 2 എനിട്ട് പോയി അല്പ്പം കഴിഞ്ഞു ഡ്രസ്സ് നേര ഇടാന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാന് തിരഞ്ഞപ്പോള് ഞെട്ടി 2 പേരും സാധനം പുറത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാന് ഞെട്ടി മുഖം തിരച്ചു അപ്പോള്ളെക്കും കുറച്ചു ബോയ്സും 3 പെണ്കുട്ടികളും ആയി മുകളില് വന്നു നമ്മള് 3 ഗേള്സ് സൈഡ് മാറ്റി നിര്ത്തി അപ്പോള് സീനിയര് പെണ്കുട്ടികളും കയറി വന്നു ഞാന് മുകളില് നിന്ന് നോക്കിയപ്പോള് ബാക്കി പെണ്കുട്ടികള് പോണു ചിലര് കരയുന്നു അല്പ്പം കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ താഴെ കൊണ്ട് പോയി പുറത്തുനിന്നു ഫുഡ് കൊണ്ട് വന്നു നമ്മക്ക് തന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് ബോയ്സ് വീണ്ടും അടുത്ത് വന്നു കൈയില് ഒരു മൊബൈല്തന്നു )

ബോയ് 2 :- ഇന്നാ എന്റെ അങ്കിള് ഗള്ഫില് നിന്ന് കൊണ്ട് വന്നതാ ആപ്പിള് ഐ ഫോണ്

ഞാന് :- വേണ്ട (ബോയ് 2 മടിയില് എടുത്തു വെച്ച് അപ്പോള് ബോയ് 1 എന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൈയില് ഒരു ഗോള്ഡ് ചെയിന് കെട്ടി)

ബോയ് 1 :- നമുക്ക് ഇന്നു രാത്രി ഒന്ന് എന്ജോയ് ചെയിതാലോ ???????

(ഞാന് മിണ്ടാതെ തറയില് നോക്കി )

ഞാന് :- വേണ്ട

ബോയ് 2 :- അതെന്താ നീ പറയുന്ന ഒക്കെ വേടിച്ചു തരാം

(രണ്ട് പേരും എന്നോട് കുറെ പറഞ്ഞു

ഇതൊക്കെ ഇപ്പോളെ പറ്റു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് എന്ജോയ് ചെയ്യത്തില്ല ഇവിട വരുന്ന എല്ലാരും ചെയ്യും ആരോടും പറയില്ല അങ്ങനെ കുറെ നേരം അവര് മാറി മാറി പറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു സീനിയര് പെണ്കുട്ടികളും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു ഇനി റാഗ്ഗിംഗ് ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളും ചെയിതതാ അങ്ങനെ കുറച്ചായപ്പോള് ഞാനും മറ്റു 2ഗേള്സു സമ്മതിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു സീനിയര് പെണ്കുട്ടികള് പുറത്തിറങ്ങി അവിടത്തെ സെക്യുരിറ്റിയോട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പെണ്കുട്ടിയെ സെക്യുരിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പോയി അയാള് അവളോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ആയാലും അവള്ക്കു കൈയില് എന്തോ കവര് കൊടുത്തു 2 സെക്യുരിട്ടിയും ഒരു സീനിയര് പെണ്കുട്ടിയും കൂടെ പുറത്തുള്ള ബാത്ത്റൂമില് കേറി എന്നേം കൂടെ ഉള്ള 2 പെണ്കുട്ടിയെയും തിരിച്ചു ആ സെമിനാര് ഹാളില് കൊണ്ട് പോയി അപ്പോള് ഒരു കാര് വന്നു അതില് നിന്നും രണ്ടു പേര് വന്നു ഒരു ബോയ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കൈല് ഒരു ബാഗ് തന്നു )

ബോയ് 3;- ലാപ് ആണ് നിനക്ക്

(ഞാന് വേടിച്ചു അതിനു ശേഷം അവര് വീഞ്ഞ് തന്നു ഞാന് അത് ഡ്രിങ്ക് ചെയിതു എന്നിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് 3 ബോയ്സ് മുകളില് പോയി താഴ 5 ബോയ്സും എന്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു പെണ്കുട്ടിയും വേറ ഒരു സീനിയര് പെണ്കുട്ടിയും മുകളില് പോയി അവിടെ ചെറുതായി തിട്ട പോലെ പൊങ്ങി നിക്കുന്നതിന്റ െ കുറുകെ ചെറിയ മെത്ത എട്ടു )ആദ്യം ബോയ് 1 എന്ന ലിപ് കിസ്സ് ചെയിതു കിസ്സിംഗ് ഇടയില് ട്രെസിന് മുകളിലൂടെ മുലയിലും കുണ്ടിയിലും പിടിച്ചു പുസ്സിയും മസ്സാജ് ചെയിതു അപ്പോള് ഞാന് അറിയാതെ ബോയുടെ മുതുകില് തടവി കുണ്ടില് കൈ വെച്ചു അങ്ങനെ ബോയ് 2 ബോയ് 3 മാറി മാറി ചെയിതു അതിനു ശേഷം ബോയ്സ് മാറി മാറി എന്റെ പിന് കഴുത്തിലും കാല്പാതത്തിലും മാറി മാറി കിസ്സ് ചെയിതു ഇത്രേം ആയപ്പോള് എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അവരും ആയി ഒരുപാട് തവണ സെക്സ് ചെയിതെന്ന ഫീലിംഗ് അവര് എന്നോട് എല്ലാ ഡ്രെസ്സും അഴിക്കാന് പറഞ്ഞു ഞാന് അഴിച്ചു അതില് ബോയ് 3 മെത്തേല് കിടന്നു എന്നീടു മുഖതു ഇരിക്കാന് പറഞ്ഞു ഞാന് ഇരുന്നു ബോയ് 1 പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല മുട്ട് കുത്തി മുഖത്ത് കുണ്ടി ചേരട് വെക്കാന് ഞാന് അങ്ങനെ ഇരുന്നു

അപ്പോള് ബോയ് 3 ആദ്യം കുറച്ചു നേരം പുസ്സി നക്കി എനിക്ക് പുറം വല്ലാതെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞു കുണ്ടി നക്കാന് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാന് ആഹ് എന്നാക്കി പിന്ന ബോയ് 3 അവിടെ ആക്കി നക്കല് അപ്പോള് മാറ്റ് രണട് ബോയ്സ് സൈഡ് നിന്ന് മുല നക്കാന് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബോയ്സ് മാറി മാറി ചെയിതു അതിന്നു ശേഷം അവര് എന്ന മെത്തയില് നേര് കിടത്തി മെത്തയുടെ നടുക്ക് തിട്ട പൊങ്ങി നില്ക്കുന്നതിനാല് എന്റെ കുണ്ടി പൊങ്ങി നിന്ന് ബോയ് 2 എന്റെ പുസ്സി നക്കി അപ്പോള് മറ്റു രങ്ങ് ബോയ്സും നിപ്പിള് ഞെരടി വയര് മസ്സാജ് ചെയിതു ബോയ് 2 മെല്ല സാധനം കേറ്റി എന്റെ പുസ്സി യെറ്റ് ആയോണ്ട് അത് കേറി മെല്ല കേറ്റി ചെറുതായി അനക്കാന് തുടങ്ങി ആദ്യം നല്ല നീറ്റല് ആയിരുന്നു കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ ചെയിതു അന്നിട്ട് ബോയ് 2 എണിറ്റു അവന്റെ സാധനത്തില് ബ്ലഡ് പാട്ടി ഇരിക്കിന്നു ഞാന് പുസ്സി തപ്പി കയ്യിലും കുറച്ചു ചോര ആയി ബോയ് 1 എന്ന FUCK ചെയ്യാന് തുടങ്ങി അപ്പോളേക്കും നീറ്റല് കുറഞ്ഞു ബോയ് 2 എന്റെ വായില് FUCK ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ സാധനം ഇടക്ക് തെന്നി മാറി ഞാന് ചുമക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അത് നിര്ത്തി

ബോയ് 3 യും എന്റെ പുസ്സി കുറച്ചു നേരം കേറ്റി അപ്പോളേക്കും നീറ്റല് മാറി ഞാന് ആഹ് ആഹ് എന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി അതിന്നു ശേഷം എന്ന അവര് കമത്തി കിടത്തി ബോയ് 1 എന്റെ ഫേസ്ന് നേര ഇരുന്നു മെത്തയുടെ നടുക്ക് കൂടി തിട്ട ഉള്ളതിനാല് എന്റെ വയര് പൊങ്ങി നിന്ന് ബോയ് 3 എന്റെ പുസ്സികേറ്റി ബോയ് 2 എന്റെ കുണ്ടിയും നക്കി ഇടക്ക് ബോയ് 1 സാധനം അന്നയ്ക്ക് വരെ കെട്ടി അപ്പോള് എനിക്ക് ഓക്കാനം വന്നു ചുമച്ചു അങ്ങനെ അവര് എന്ന മാറി മാറി കുറച്ചു സമയം വീതം കേറ്റി അവസാനം എനിക്ക് വരാറായപ്പോള് നിര്ത്തി എന്നിട്ട് അവര് എന്ന BENCH ല് കിടത്തി ഒരു ബോയ് എന്റെ ASSIL നാക്കി ഒരു ബോയ് എന്റെ നിപ്പില് ഞെരടി വേറൊരു ബോയ് അവന്റെ അസ്സില് ബോള് ടൈപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ആസ്സില് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ വായില് മുട്ടിച്ചു ആദ്യം ഓക്കാനം വന്നു പക്ഷെ മറ്റു ബോയ്സ് സുഖിപ്പിച്ചപ്പോള് ഞാന് അത് നക്കി അങ്ങനെ ഓര്ത്തര് മ്മാരി മാറി ചെയിതു അതിനു ശേഷം എന്നോട് മെത്തയുടെ മുകളില് ടോഗ്ഗി സ്റ്റൈല് നിക്കാന് പറഞ്ഞു ഞാന് നിന്നുഒരു ബോയ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിന്ന് സൈഡ് ല് ഇരുന്നു എന്റെ ഇടുപ്പില് മുറുക്കി പിടിച്ചു ഒരു ബോയ് എന്റെ കൈക്ക് ഇടയിലൂടെ ക്ത്യന്നു നിപ്പില് രണ്ടു ഞെരടി

മറ്റേ ബോയ് എന്റെ പുസ്സില് വിരല് ഇട്ട് പുസ്സി ബോള് ഞെരടി കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ ചെയിത്ട്ടു FUCK ചെയാന് തുടങ്ങി ഒരാള് ബാക്കില് നിന്ന് FUCK ചെയ്യുന്നു ഒരു ബോയ് നിപ്പില്രണ്ടും ഞെരടുന്നു മറ്റേ ബോയ്സ് എന്ന മുറുക്കി പിടിച്ചിരക്കുന്നു കുറച്ചയപ്പോള് എനിക്ക് അവനും ഒരുമിച്ചു വന്നു അപ്പോള് എന്റെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകുന്ന പോലെ തോന്നി ബോഡി മൊത്തം അതുപോലെ വന്നു 3 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ആവര്ത്തിച്ചു ഞാന് ആഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു താഴെ കിടക്കുന്നബോയ്യുടെ മുകളിലൂടെ വീണു അപ്പോളേക്കും ഞാന് തളര്ന്നു വിയര്ത്തു കുളിച്ചു അവര് എന്ന വീണ്ടും ടോഗ്ഗി സ്റ്റൈല് നിര്ത്താന് നോക്കി തളര്ന്ന കാരണം പറ്റിയില്ല പിന്ന എന്നെ തറയില് കിടത്തി ബാക്കിലൂടെ മുകളില് കിടന്നു FUCK ചെയിതു എനിക്ക് പുസ്സി കഴച്ചു കേറി അപ്പോളും കേറ്റികൊണ്ട് ഇരിക്കയാരുന്നു അപ്പോള് പ്ലക്ക് പ്ലക്ക് എന്ന് സൗണ്ട് കേട്ടു അങ്ങനെ മറ്റു രണ്ടു ബോയ്സും എന്ന കമത്തി കിടത്തി FUCK ചെയിതു

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാന് എണീറ്റ് അപ്പോള് എന്റെ തുടയില് ബോയ്സ്ന്റെ സാധനത്തിലെ വെള്ളം തുടയിലോക്കെ ഒലിച്ചിറങ്ങി തുടയില് ബ്ലഡ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാ യിരുന്നു ബോയ്സ് 3 ഷീറ്റ് എടുത്തു തുടച്ചു എന്നിട്ടവിടെ ഇരിക്കാന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോളെ ഡ്രസ്സ് ഇടണ്ട്ന്നു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം തന്നു മൊത്തം കുടിക്കാന് പറഞ്ഞു ഞാന് കുടിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള് പിസ്സ് ചെയ്യാന് തോനി ഞാന് അത് അവരോടു പറഞ്ഞു ബോയ്സ് അവരെ മുന്നില് വെച്ച് ചെയ്യാന് പറഞ്ഞു ഞാന് ആദ്യം മടിച്ചു എന്നാലും മെല്ല എണീറ്റ് സൈഡ് പോയി അവരെ മുന്നില് വെച്ച് പിസ്സും ചെയിതു അവര് നോക്കി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു ബോയ് ഡ്രസ്സ് ചെയിതു പുറത്തേക്കു പോയി എന്നിട്ട് കേറി വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡ്രെസ്സ് ഇട്ട് താഴെ ബാത്റൂമില് പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാന് ഞാന് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോള് മുന്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സീനിയര് പെണ്കുട്ടിയും എന്റെ കൂടെ വന്ന മറ്റു രണ്ടു പെണ്കുട്ടികളും അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാന് പോയി ഫ്രഷ് ആയി (അവിട അപ്പോള് സെക്യുരിട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു) തിരച്ചു കേറി വന്നു അപ്പോള് ബോയ്സ് മൊബൈല് ലപും കൈല് തന്നു മൊബൈല് നമ്പറും വാങ്ങി .

എന്റെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ടു പെണ്കുട്ടികള്ക്കു പൈസയും മൊബൈലും ആണ് കിട്ടിയത് പോക്കന് നേരം ബോയ് 3 പറഞ്ഞു വേണമെങ്കില് ഇതൊന്നും തരാതെ നിന്നെ അനുസരിപ്പിക്കാമ ായിരുന്നു ഇത് തന്നതിന്റെ നന്ദി കാണിക്കണം (അത്കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് 4 പേരുംകൂടെ തിരിച്ചു റൂമിലേക്ക് പോയി രാത്രി 8:30 റൂമില് നിന്ന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു

WARNING: RAGGING IS A CRIME. DON’T ENGAGE IN IT

1 thought on “റാഗ്ഗിംഗ്”

Leave a Comment