ജാനകി

ഞാന്‍ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴത്തെ ഒരു അുഭവം പറയാം. ഞാന്‍ സാമ്യാം പണമുള്ള ഒരു വീട്ടില്‍ ആണു ജിച്ചത്. ഒത്തിരി വേലക്കാരും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ായര്‍ തറവാട്, ഒരുപാടു ആളുകള്‍ ഒക്കെയുള്ള ഒരു വീടാണതു. കൂട്ടുകുടുംബതിന്റെ എല്ലാ കുറ്റവും കുറവും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം. എിക്കു പത്തുവയസ്സായപ്പോള്‍ എന്നെ അച്ച്ന്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ ിന്നും മാറ്റി കിടത്തി. പ്രത്യെകം കിടക്കാന്‍ എിക്കു പേടി ആയിരുന്നു. ഞാന്‍ കിടന്നു കരയാന്‍ തുടങ്ങി. ഒടുവില്‍ അവിടത്തെ ഒരു വേലക്കാരിയായ ജാകി എന്റെ കൂടെ കിടക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. അമ്മക്കു ജാകിയെ അത്ര ഇഷ്ടം അല്ലായിരുന്നു.

വൃത്തിയും മെയും കുറവാണെന്നാണു പ്രധാ പരാതി. അമ്മ അവളുടെ കൂടെ പോയി കുളിച്ചിട്ടു വരാന്‍ പറഞ്ഞു. അവള്‍ രാത്രിയില്‍ പോയി മേല്‍കഴുകി വന്നു, മറ്റു വേലക്കാരികള്‍ അവളെ ദൂരെ പായില്‍ കിടത്തിയാല്‍ മതി എന്നു അമ്മയുടെ അടുത്തു പറഞ്ഞു. അമ്മയും അതുതന്നെ ശരിവച്ചു. ഞാന്‍ അങി ഒരു പുത്യ പായും മെത്തയുമായി കിടന്നു, ദൂരെ ഒരു പുല്‍പ്പായയില്‍ ജാകിയും കിടന്നു. ല്ല ഉഷ്ണകാലം, രാത്രിയില്‍ ജന്നല്‍ ഒക്കെ തുറന്നാണിട്ടിരിക്കുന്നതു. ഇരുട്ടത്തു വാഴയിലയും മറ്റും അങ്ങുന്നതിന്റെ ിഴല്‍ കാരണം എിക്കു പേടി ആയി,

ഞാന്‍ ജാകിയെ വിളിച്ചു ജന്നല്‍ ഒക്കെ അടക്കാന്‍ പറഞ്ഞു. അവള്‍ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ തുറന്നിട്ടിട്ടു തന്നെ ഇത്കത്തുകിടക്കാന്‍ വയ്യ, എന്തൊരു ചൂടാണു, കുഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്ത്താട്ടെ ഞാന്‍ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തു തന്നെ കിടക്കാം, അമ്മ കണ്ടല്‍ എന്നെ വഴക്കുപറയും, അപ്പോല്‍ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നു ഞാന്‍ പറയും, അപ്പോള്‍ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നെ ചീത്തവിളികേള്‍പ്പിക്കരുതു. ശരി എങ്ങിയുെം എിക്കു ഒന്നു പേടിക്കാതെ ഉറങ്ങിയാല്‍ മതി. ഞാന്‍ അവളെ എന്റെ മെത്തയില്‍ കിടത്തി, അവള്‍ ആദ്യമായിട്ടാണു മെത്തയില്‍ കിടക്കുന്നതു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒട്ടകത്തിു സ്ഥലംകൊടുത്തതുപോലെയായി. അവള്‍ ടുെടൊ പകുതിയില്‍ കൂടുതല്‍ കിടക്കുന്നു, ഞാന്‍ കുറാച്ചു വെളിയിലും, ഞാന്‍ കുറെക്കൂടി അവളൊടു ചേര്‍ന്നുകിടന്നു തള്ളിാക്കി എവിടെ, അവള്‍ ഒന്നു അങ്ങുന്നതു കൂടിയില്ല,

അവളുടെ വിയര്‍പ്പുമണം ഗുമുഗുമാ എന്റെ മൂക്കില്‍ അടിച്ചുകയറുകയാണു, ആദ്യം അതു വളരെ അസഹ്യം ആയിത്തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നെ അതൊരു ല്ല മണം ആയി എിക്കു തോന്നിത്തുടങ്ങി, ഒരു പഴുത്തമാങ്ങയുടെ മണം. അവള്‍ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇട്ടിരുന്ന ബ്ളവുസു അഴിച്ചു കളഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണു കിടക്കുന്നതു. ചൂടു അന്നു കുറെകൂടുതല്‍ ആയിരുന്നു, പകല്‍ മുഴുവന്‍ വേല ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ല്ല ഉറക്കമാണു അവള്‍, ചെറുതായി കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നതു കേള്‍ക്കാം. എിക്കു ഉറക്കം തീരെ വരുന്നതുമില്ല. ഞാന്‍ അവളുടെ കക്ഷത്തിന്റെ അവിടെയാണു തലവെച്ചിരിക്കുന്നതു, മുഖത്തൊക്കെ അവളുടെ കക്ഷത്തിലെ പൂടകള്‍ ഉരയുന്നു, എിക്കു തുമ്മാന്‍ വന്നു, എന്റെ അച്ചന്റെ കക്ഷത്തിലെ പൂട ഉള്ളതിെക്കറിയാം, അച്ചന്‍ അതൊക്കെ ബാര്‍ബറെ കൊണ്ടു ഇടക്കിടെ ഷേവു ചെയ്യിക്കാറുമുണ്ടു. പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്കു ഇങ്ങി പൂട കാണും എന്നു എിക്കറിയന്‍ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാന്‍ പതുക്കെ അവളുടെ കക്ഷത്തിലെ പൂടയില്‍ ഒന്നു തടവിാക്കി, ല്ല മൃദുലമായ മുടികള്‍, അല്ല രോമങ്ങള്‍. അവള്‍ അപ്പോള്‍ കയ്യൊന്നുമാറ്റി തലക്കുമുകളില്‍ വെച്ചു കിടന്നു,

ഞാന്‍ ഒന്നു എഴുറ്റുേ അവളെ ഒന്നു ാക്കി, പുറത്തു ിലാവുള്ളതിാല്‍ വെട്ടം ഉണ്ടു മുറിക്കകത്തു. ഒരു ആജാുബാഹുവിപ്പാെേലെയാണു അവള്‍ കിടക്കുന്നതു, രണ്ടു കയ്യും തലക്കുമുകളില്‍ ആയതിാല്‍ കക്ഷത്തിലെ രോമങ്ങള്‍ ഒക്കെ ശരിക്കുകാണാം. അവളുടെ മുലകള്‍ അപ്പോഴാണു ഞാന്‍ ശ്രധിച്ചതു, എന്തൊരു വലിയ മുലകള്‍, എന്റെ അമ്മയുടെ മുലകള്‍ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടു, പക്ഷെ ഇതു അതിന്റെയൊക്കെ ഡബിള്‍ വരുന്ന മത്തങ്ങമുലകള്‍ ആണു. അതില്‍ ഒന്നുതൊട്ടാലൊ എന്നു എിക്കൊരു മോഹം തുടങ്ങി, അവള്‍ ഉണര്‍ന്നാല്‍ ഉറക്കത്തില്‍ പറ്റിയതാണെന്നു പറയം അല്ലെങ്ക്ങ്കില്‍ തന്നെ അവള്‍ തുണിയില്ലാതെ എന്റെ അടുത്തുകിടന്നതു ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലൊ. ഞാന്‍ പതുക്കെ അവളുടെ അടുത്തുപോയി ചേര്‍ന്നു കിടന്നു. അവള്‍ ഒന്നു ചരിഞ്ഞു ഉറക്കത്തില്‍ എന്റെ ഭാഗത്തേക്കു അതിെക്കു കൂടുതല്‍ സൌകര്യമായി.

അവളുടെ മുലകള്‍ എന്റെ മുഖത്തുമുട്ടുന്നു. ഞാന്‍ പതുക്കെ ഒരു മുലയില്‍ ഒന്നു ക്കിാക്കി, ല്ല രസം, ഞാന്‍ പതുക്കെ അവയില്‍ ഒന്നു പിടിച്ചു അമര്‍ത്തി, ല്ല കല്ലന്‍ മുലകള്‍ , ബലൂണില്‍ വെള്ളം ിറച്ചതുപോലെ ല്ല പതുപതുപ്പും, ല്ല മിുസവും ല്ല മ്രുദുലതയും. ആഹ എന്തു രസം, അവള്‍ ആകട്ടെ ഒന്നു അങ്ങുന്നതുപോലുമില്ല. ഞാന്‍ പതുക്കെ തടവി തടവി അവളുടെ മുലക്കണ്ണുകള്‍ തപ്പിപ്പിടിച്ചു. ഞാന്‍ അതില്‍ പതുക്കെ ക്കാന്‍ തുടങ്ങി, അതു പതുക്കെ പതുക്കെ വലുതാവുന്നതുപോലെ അതിന്റെ ചുറ്റും കൊച്ചുകൊച്ചു രോമകൂപങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാന്‍ ക്കുമ്പോള്‍ അവ പതുക്കെ ഉണര്‍ന്നുവരുന്നതുപോലെ തോന്നി, കഷ്ടകാലത്തിു അവള്‍ ഉണര്‍ന്നാല്‍ എന്റെ കാര്യം പോക്കാണെന്നറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും എന്റെ കാമവികാരം എന്നെ കീഴ്പ്പെടുതിക്കളഞ്ഞു. ജാകിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ മണവും എന്നെ വല്ലാതെ ആകര്‍ഷിച്ചു.

ഞന്‍ എന്റെ മൂക്കു കൂടുതല്‍കൂടുതല്‍ അവളുടെ കക്ഷത്തിടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആ മണം മൂക്കിലെക്കു വലിച്ചുകയറ്റും.പിന്നെയും തിരികെ വന്നു അവളുടെ മുലക്കണ്ണുകളില്‍ ാക്കുകൊണ്ടു ചിത്രം വരക്കും, ഇങ്ങി കുറെകഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തും വരട്ടെ വരുന്നിടത്തുവെച്ചുകാണാം എന്ന് ഒരു ധൈര്യത്തില്‍ ഞന്‍ അവളുടെ മുലകളില്‍ പിടിച്ചു , പെട്ടെന്നു അവള്‍ ഒന്നു ഞെട്ടിയിട്ടു തിരിഞ്ഞുകിടന്നു, ഇി രക്ഷയില്ലെന്നു മസ്സിലാക്കിയ ഞാും തിരികെ കിടന്നു, അല്‍പ്പരേം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ജാകിയുടെ കൈ എന്റെ ിക്കറിു മുകളില്‍ വന്നു, അവളുടെ കൈയ്യിന്റെ സ്പര്‍ശം കിട്ടത്ത താമസം എന്റെ കുണ്ണ കയറുപൊട്ടിച്ചു ചാടാന്‍ തുടങ്ങി, എന്റെ കുണ്ണ ഇത്രയും വലുതാവുമെന്നു എിക്കു പിടിയില്ലായിരുന്നു, ‘കള്ളന്‍ കുട്ടാ ീ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ വളര്‍ന്നൊ’ എന്നും ചോദിച്ചു ജാകി എന്റെ ിക്കര്‍ താഴെക്കു ഊരിക്കളഞു. എന്റെ ചൂടുള്ള കുണ്ണയില്‍ പിടിച്ചു തടവിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എിക്കാകട്ടെ കളവു കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവമായിരുന്നു. മോ… എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതു ാണമാണൊ എന്റെ കൊച്ചു കള്ളക്കുട്ടാ?? ിക്കു എന്റെ മുലയില്‍ പിടിക്കണോ???

എങ്കില്‍ ഇന്നാ പിടിച്ചൊ എന്നും പറഞ്ഞു അവള്‍ എന്റെ കയ്യുപിടിച്ചു അവളുടെ മുലകളില്‍ കൊണ്ടുചെന്നു വച്ചു അവളുടെ പൂര്‍ണ്ണ സമ്മതം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്കു പിന്നെ ഞാന്‍ എന്തിു ഭയക്കുന്നു ഞാന്‍ ആര്‍തിയോടെ അവളുടെ മുലകള്‍ മാറി മാറി പിടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി എട കള്ളക്കുട്ടാ ഇങ്ങി പറ പറാ പിടിക്കാതെ കുറച്ചു മയത്തില്‍ പിടിക്കു അല്ലെങ്ക്ങ്കില്‍ വേണ്ടാ ീ ആദ്യം എന്റെ പാലു കുറച്ചു കുടിക്കു കുട്ടാ ഇന്നാടാ മോ എന്റെ മുല എന്നും പറഞ്ഞു അവള്‍ മുലയെടുത്തു എന്റെ വായില്‍ വെച്ചുതന്നു. അവള്‍ക്കെന്നൊടുള്ള ആദരവൊക്കെ പോയി പക്ഷെ എല്ലം കൂടി ഒന്നിച്ചു പറ്റുകയില്ലല്ലൊ.

ഞാന്‍ അവളുടെ മത്തങ്ങാ മുലകള്‍ രണ്ടും മാറി മാറി കുടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി ഇതേ സമയം അവള്‍ എന്റെ കുണ്ണയില്‍ പിടിച്ചു കുലുക്കുവാും തുടങ്ങി ഞാന്‍ കുടിക്കുന്നതിു അുസരിച്ചു അവള്‍ രണ്ടു മുലകളും മാറി മാറി എന്റെ വായില്‍ വെച്ചു തരും കുറെ ക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എിക്കു വെറും ഉപ്പുരസം മത്രമേ അുഭവപ്പെട്ടുള്ളു അവള്‍ ആകട്ടെ താളത്തില്‍ എന്റെ കുണ്ണ തൊലിച്ചു അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാന്‍ അന്നു വാണം അടിക്കാന്‍ ഒന്നും പടിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെയാണു അതൊക്കെ പടിച്ചതു പെട്ടെന്നു എിക്കു എന്റെ കുണ്ണയുടെ അടിയില്‍ ിന്നും എന്തോ വരുന്നതുപോലെ തോന്നി എന്റെ കുണ്ണ അന്നാദ്യമായി പാല്‍ ഛര്‍ദ്ദിച്ചു.

അതോടെ എന്റെ ഗ്യാസുതീര്‍ന്നതുപോലെയായി പിന്നെ എിക്കു അത്ര ആഗ്രഹം ഒന്നും മുലകുടിക്കാന്‍ തോന്നിയില്ല ഞാന്‍ വെറുതെ ക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജാകി വിട്ടില്ല എന്താ മോ ിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ആ പണി ഒന്നും ജാകിയുടെ അടുത്തു ടക്കത്തില്ല ഇി മോന്‍ എന്റെ പൂറൊക്കെ ഒന്നു ക്കിത്താ എന്നും പറഞ്ഞു അവള്‍ അവളുടെ അടിപ്പാവാട ഒക്കെ അഴിച്ചു കളഞ്ഞു പൂര്‍ണ്ണ ഗ്നയായി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വീണ്ടും അവളുടെ കയ്യില്‍ എന്റെ കുണ്ണ അകപ്പെട്ടു അവള്‍ അതി പതുക്കെ ഞരടാന്‍ തുടങ്ങി അയ്യോ വേണ്ടാ മതി വേദ എടുക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാന്‍ അവളുടെ കയ്യെടുത്തു മാറ്റി ശരി കുട്ട എളുപ്പം എന്റെ പൂര്‍ ക്കിതാട മോ എന്നും പ റഞ്ഞിട്ടു അവള്‍ എന്റെ മുഖം താഴോട്ടു ഇറക്കാന്‍ തുടങ്ങി അവളുടെ പൊക്കിള്‍ ഒരു ല്ലിെക്കയുടെ വലിപ്പം കാണും ഞാന്‍ അതില്‍ ഒക്കെ ഒന്നു ക്കി ചെറിയ ഉപ്പുരസം ഉണ്ടായിരുന്നു പതുക്കെ അവളുടെ പൂറില്‍ ഞാന്‍ മുഖം ചേര്‍ത്തു ിറയെ പൂടക്കാടാണു ചുരുണ്ടു ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്ന മയിരുകള്‍ അവള്‍ക്കു ഇത്രയും രോമം ഉണ്ടന്നു എിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു കോഴിക്കോടന്‍ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞല്‍ അവിടെ ഒക്കെ ഒരു ‘പയം പുയുങ്ങിയ മണം’ അതിന്താൈരു മാദകത്വം അതിന്റെ മണം എിക്കു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മണത്തോണ്ടിരിക്കാതെ അങ്ങോട്ടു ക്കെട ചെറുക്കാ എന്നു ജാകി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒന്നു ഞെട്ടിപ്പോയി മോ എന്നുള്ള വിളി ഒക്കെ മാറി ചെറുക്കന്‍ ആയി

ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പതുക്കെ അവളുടെ പൂടകള്‍ വകഞ്ഞു മാറ്റി അവളുടെ ഇഡ്ഡലിപോലുള്ള ആ ത്രികോണത്തില്‍ ചുണ്ടുകള്‍ ചേര്‍ത്തൊരു മുത്തം കൊടുത്തു ജാകി തന്റെ കയ്യുപയൊഗിച്ചു അവളുടെ പൂടക്കാടു വകഞ്ഞു മാറ്റി എന്റെ ാക്കിു കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ അകത്തേക്കു കയറാന്‍ സൌകര്യം ചെയ്തുതന്നു അല്‍പ്പം പുളിരസം ഉള്ള ഭാഗം ുണഞ്ഞപ്പോല്‍ എിക്കു ഒരു ിമിഷം ഓക്കാം വന്നു, പക്ഷേ എന്റെ ചുണ്ടുകള്‍ അവിടെ ിന്നു മാറ്റാന്‍ ജാകി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവള്‍ എന്റെ തലയുടെ പുറകില്‍ പിടിച്ചു കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിയോടെ അവളുടെ സാമാത്തികത്തേക്കു എന്റെ ാക്കും ചുണ്ടും ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ശ്വാസം എടുക്കായി ഞാന്‍ എന്റെ മുഖം ഒന്നു മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചു അങ്ങോട്ടു വലിച്ചു കുടിക്കെട മയിരെ എന്നു ഒരു ഗര്‍ജ്ജം ആണു പകരമായി എിക്കു കിട്ടിയതു ജാകി ഞരങ്ങാും മുരളാും തുടങ്ങിയിരുന്നു

അവള്‍ ഒരു മുറിവേറ്റ സിംഹത്തെപ്പോലെ അമറുകയും തെറിവക്കുകള്‍ പറയുകയും ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി എിക്കു എങ്ങയുെം ഒന്നു രക്ഷപെട്ടാല്‍ മതിയെന്നായി എന്തെടാ മയിരെ ിര്‍ത്തിയതു വലിച്ചു കുടിക്കെട എന്റെ കന്തു ല്ലവണ്ണം മൂഞ്ചെടാ മയിരു ചെറുക്ക എന്നൊക്കെ ജാകി പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു എവിടെ ആണു അവള്‍ ഈപ്പറയുന്ന കന്തു കിടക്കുന്നതെന്നിെക്കു മസ്സിലായില്ല അവള്‍ വിരല്‍ ഇട്ടു അവളുടെ പൂറിന്റെ ശരിക്കും അങ്ങു പിളര്‍തി എടാ കൊച്ചു മയിരെ എന്റെ കന്തു തിന്നെടാ മേലൊട്ടു ക്കെടാ …ആ അങ്ങി കണ്ടുപിടിചോടാ മോ എന്നെ ക്കി തുടക്കെടാ ഹ ഹ ഹാ ഹാ അങ്ങി ആ തിന്നു മോ തിന്നു എന്റെ പൂറൊക്കെ ക്കി തുടാക്കെടാ ിന്റെ കുണ്ണ ഞാന്‍ പിന്നെ ല്ലവണ്ണം മൂഞ്ച്ചി തരാമെട കൊച്ചു കള്ളാ എദാ തായോളീ ഹാ ഹ ഹ ീ കൊള്ളമെടാ അങ്ങി അങ്ങി തിന്നെടാ മിടുക്കാ മയിരെ ാക്കിട്ടു ചുഴറ്റി അടിക്കെടാ ഹ ഹ ഹാ എഡാ കുണ്ണചാരെ മെളോട്ടു ക്കെടാ എന്റെ ാക്കു അവളുടെ ചാട്ട പോലെ ഒരു ചെറിയ ചരടില്‍ തടഞ്ഞു അവളുടെ പൂറിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു മാംസക്കഷണമാണു അവളെ ഇത്ര രസം പിടിപ്പിക്കുന്ന കന്തെന്നു പറയുന്ന സാധം എന്നു എിക്കു മസ്സിലായി

അങ്ങി ഞാന്‍ അവിടെ കേμീകരിച്ചു ഉറിഞ്ച്ചാന്‍ തുടങ്ങി ഹ ഹാ ഹോ ഹ അയ്യ അയ്യെടാ അങ്ങി അങ്ങി കൊച്ചു കുണ്ണെ ീ ആളു കൊള്ളാമെടാ ആ അങ്ങി ക്കു മോ തിന്നെടാ വയറുിറച്ചു തിന്നെടാ പൂറീമോ ആഅഹ്ഹ്ഹ ആഅഹ്ഹാഹ്ഹാഅ അവള്‍ തറയില്‍ ിന്നും ഉയര്‍ന്നു വളഞ്ഞു ില്‍ക്കുകയണു എിക്കാണെങ്കില്‍ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു എന്റെ മൂക്കിലും വായിലും ഒക്കെ അവളുടെ പൂടയാണു അവള്‍ എന്നെ അവളുടെ പൂറിലെക്കു ചേര്‍ത്തു ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതുപോലെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവള്‍ ിന്നില്‍പ്പില്‍ ഒന്നു കുതിച്ചുയര്‍ന്നു ഒന്നു പൊങ്ങി പിന്നെ പഠോയെന്നു ിലമ്പതിച്ചു. അവളുടെ അണക്കല്‍ അപ്പോഴും തീര്‍ന്നിരുന്നില്ല,

ഞാന്‍ ഒന്നു ശ്വാസം രേെ വിട്ടു. അവളുടെ പൂറിന്റെ മണവും അതില്‍ ിന്നുള്ള ഒരുതരം പശയുംകൂടി എന്റെ മുഖം ആകെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതുപോലെ ആകെ ഒരു ചക്കപ്പഴത്തിന്റെ മണം ആയിരുന്നു എന്റെ മുഖത്തിു അവള്‍ എന്നെ തലോടാും ഒക്കെ മറന്നില്ല , മോ മുക്കു എന്നും ഇങ്ങി ഒരുമുച്ചു കിടക്കണം ിക്കു ഞാന്‍ എല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തരാം ആരോടും മോന്‍ ഇതൊന്നും പറയരുതു കേട്ടൊ ഈ ജാകിയുടെ എല്ലാം ഇി മുതല്‍ മാുേ മാത്രം ഉള്ളതാണു

എന്റെ പൊന്നു മോ ിന്റെ കുണ്ണ ഒന്നു ഞാന്‍ തിന്നട്ടടാ എന്നും പറഞ്ഞു ജാകി പതുക്കെ താഴൊട്ടു ിരങ്ങി ഞാന്‍ ഒന്നും വയ്യാതെ കിടന്നു ജാകി എന്റെ കൊച്ചു മുലക്കണ്ണില്‍ പിടിച്ചു ഞെരടിക്കൊണ്ടു തന്നെ അവളുടെ മുഖം താഴ്ത്തി എന്റെ കുണ്ണയില്‍ പതുക്കെ ചുംബിച്ചു അവള്‍ പതുക്കെ എന്റെ കുണ്ണ അവളുടെ വായിലക്കി പെട്ടെന്നു എന്റെ കുണ്ണ ഉണരുന്നതു ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു അതു പെട്ടെന്നു വലുതായി അവളുടെ വായില്‍ മൊത്തം ിറഞ്ഞു അവള്‍ പതുക്കെ അതില്‍ ഐസ് ഫ്രൂട്ടു തിന്നുന്നതുപോലെ പതുക്കെ ഊമ്പാന്‍ തുടങ്ങി ല്ല സുഖം ഒരു കറണ്ടു കടന്നുപോകുന്നതുപോലെ എന്നില്‍ ിറഞ്ഞു.

ഞാന്‍ എന്റെ ചന്തിയുള്‍പ്പടെ മുകളിലെക്കു ഉയര്‍തി അവള്‍ എന്റെ അണ്ടി രണ്ടും കൂടി അടിയില്‍ പിടിച്ചു കൊണ്ടു കുണ്ണ മൊതം അവളുടെ വായില്‍ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ചേര എലിയെപിടിക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ കുണ്ണയെ അവളുടെ വായില്‍ ഇട്ടു അവള്‍ ഉറിഞ്ച്ചി ഞാന്‍ സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കു ഉയര്‍ന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്നു എന്റെ കുണ്ണ ഒന്നു വെട്ടി എന്തൊ ചെറുതായി ഒന്നു പോയി അതില്‍ിന്നും എന്നു മാത്രം എിക്കു മസ്സിലായി . ഞാന്‍ ഉണര്‍ന്നപ്പോള്‍ രേം വെളുത്തിരുന്നു

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top