എന്റെ കുവൈറ്റ്‌ അനുഭവം

ഇതു എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് , മുന്പ് എഴുതി പരിചയം ഒനും എല്ലാ. എല്ലാവരും തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടെകില്‍ ക്ഷമികണം.

5 കൊല്ലം മുന്നാണ് ഒരു നവംബറില്‍ ഞാന്‍ ആദ്യമായി കുവൈറ്റില്‍ എതുനത്. നാട്ടില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന എനിക്ക് ഇവിടത്തെ തണുപ്പ് വല്ലാത്ത ഒരു മടുപ്പാണ് ആദ്യം സമ്മാനിച്ചത്‌, എന്നാലും ജീവിക്കാന്‍ വേണ്ടി വന്നതലേ എന്തു, അനുഭവിച്ചലെ പാടു എന്നത് കൊണ്ട് ആരോടും പരത്തി ഒനും പറയാന്‍ പൊയില. ആദ്യത്തെ രണ്ടു മാസങ്ങള്‍ അങ്ങിനെ പ്രതേകിച്ചു ഒനും സംബവികാതെ കടന്നു പോയി.മെഡിക്കല്‍ പൈന്‍ വിസ പരിപാടികള്‍ ഒകെ ആയി അത് അങ്ങിനെ പോയി. വിസ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്പിനെ ജോലി അനേഷിച്ചു നടകള്‍ ആയിരുന്നു. അപോലാണ് പേപ്പറില്‍ ഒരു സുപെര്‍മര്കറ്റില്‍ അവസരം ഉണ്ടെന്നു കണ്ടത് , അവിടെ ഇന്റര്‍വ്യൂ ഒകെ കഴിഞ്ഞു കാശ് കുന്റെരില്‍ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി കിടിയത്. അങ്ങിനെ ആദ്യമായി ജോല്യ്ക് പോകുന്ന ഡേ വന്നു. ജനുവരി 25 അതായിരുന്നു ആ ദിവസം ഒരികലും മറക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ദിവസം .

കാലത്ത് 8.30 അയപോള്‍ താനെ ഞാന്‍ അവിടെ എത്തി, അവിടെ തുരകുനത് 9 ആണെങ്കിലും ആദ്യ ദിവസം ആയതിനാല്‍ ഞാന്‍ നേരത്തെ താനെ എത്തി. അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയവുനത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഫിലിഫിനെ കാഷിഎരുടെ കൂടെ ആണ് നില്‍കാന്‍ പറഞ്ഞത്. എന്റെ തോളറ്റം വരെ ഒള്ളു എങ്കിലും ആരു അടിപൊളി ചരകയിരുനു അവള്‍ . നാടിലെ പെന്പില്ലേറെ കണ്ടു വന്ന എനിക്ക് അവളുടെ എരുകിപിടിച്ച പോലത്തെ ഡ്രസ്സ്‌ എന്ന കമ്പി ആക്കി. 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഞങള്‍ ഫ്രണ്ട് ആയി എന്നാലും മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ചോദിയ്ക്കാന്‍ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു.4 ദിവസ0 കഴിഞ്ഞപോള്‍ അവള്‍ പറഞ്ഞു നാലെ ഞാന്‍ ഉണ്ടാകില അവളുടെ ഡേ ഓഫ്‌ ആണ് .

എന്താ നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് ചോദിച്ചപോള്‍ അവള്‍ പറഞ്ഞു ഒനും തീരുമാനിച്ചില എന്ന് അങ്ങിനെ ആണെങ്കില്‍ നമ്പര്‍ തരു ഞാന്‍ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു, അവള്‍ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവളുടെ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ തന്നു. പിറ്റെദിവസം 4 മനിയാപ്പോള്‍ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഞാന്‍ അവളെ വിളിച്ചു എവിടെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു ഒനും എല്ലാ റൂമില്‍ താനെ ആണെന്ന് അവള്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ വന്നാല്‍ പുറത്തു പോകാമോ എന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു അവള്‍ പറഞ്ഞു ഓക്കേ എനാല്‍ പെറ്റെന് വരാന്‍.അവള്‍ താമസികുനത് സാല്‍മിയ എന്നാ സ്ടലതയിരുനു ഞാന്‍ പെറെനു അവിടേക്ക് ടാക്സി വിളിച്ചു ചെന്ന് ഇടക് മൊബൈലില്‍ വിളിച്ചു താമസികുനത് എവിടെ ആണ് എന്നോകെ അറിഞ്ഞു ഞാന്‍ ചെന്നപോഴെകും അവള്‍ ഡ്രസ്സ്‌ ചെയ്തു പുറത്തെക വന്നു ഒരു ഇറുകിയ ടി ഷര്‍ട്ട്‌ പൈന്‍ ജീന്‍സ് ആണും അവള്‍ എടിരുനത് കൂടാതെ ഒരു ഓവര്‍ കോട്ട് അവള്‍ തന്നുപിനു വേണ്ടി എടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ നേരെ പോയത് ബീചിലേകയിരുനു അവിടെ എതിയപോഴെകും തണുപ്പ് കാലം ആയതിനാല്‍ ഇരുട്ടു ആയിരുന്നു കൂടാതെ അവിടെ അദികം ആരും താനെ ഉണ്ടായിരുനില ഞങ്ങള്‍ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുട്ടിഉരുമി ഇരുന്നു കുറെ കഥകള്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ പതുകെ അതില്‍ കംബി വര്‍ത്തമാനവും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവളും അതിനു ഒപ്പിച്ചു തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്റെ കുട്ടന്‍ അപ്പോഴേക്കും 90 ഡിഗ്രീ യില്‍ നില്കുകയയിരുനു .

ഞാന്‍ അവളോട്‌ ചോദിച്ചു നിനക്ക് തനുകുനിലെ എന്ന് അവള്‍ പറഞ്ഞു സരികും ഉണ്ട് കേടിപിടിച്ചു കിടക്കാന്‍ തോനുന്നു എന്ന്. അപോ ഞാന്‍ ചോദിച്ചു ഞാന്‍ മതിയോ നിനക്ക് കേടിപിടിക്കാന്‍ എന്ന് അപോ അവള്‍ ചിരിച്ചു ഞാന്‍ ചോദിച്ചു നമുക്ക് നിന്റെ റൂമില്‍ പോയാലോ എന്തിനാ എങ്ങിനെ തണുപ്പില്‍ നില്കുനത് എന്ന് അപോഴെകും ടൈം 7.30 ആയിരുന്നു അവള്‍ പറഞ്ഞു 10.30 ആകുമ്പോള്‍ അവളുടെ രൂമറെ വരും അതുവരെ അവിടെ എരികം എന്ന്. ഞങള്‍ പെറെനു താനെ ടാക്സി പിടിച്ചു അവളുടെ തമാശ സ്ടലത് എത്തി .ഞാന്‍ പറഞ്ഞു ഒരു ചായ കിടിയിരുനു എങ്കില്‍ തണുപ്പ് മാറ്റമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ അവള്‍ പറഞ്ഞു മില്‍ക്ക് വേണമോ എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു ഫ്രഷ്‌ മില്‍ക്ക് ഉണ്ടെകില്‍ മതി അല്ലാത്തത് വേണ്ട എന്ന്

അവള്‍ പെട്ടെന് താനെ എനിക്ക് നല്ല ഒരു ചായ തനു. എനിട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇരുന്നു. ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങള്‍ ടിവി കാണാന്‍ ഇരുന്നു എനിക്ക് എവിടെ എങ്ങിനെ തുടങ്ങണം എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു.എവിടെന്നോ വന്ന ഒരു ധൈരിയതില്‍ ഞാന്‍ അവളെ കേടിപിടിച്ചു ഉമ്മ വച്ച്. ആദ്യം ഒന്ന് പകച്ചു പോയെങ്കിലും പിനീട് അവള്‍ എന്റെ ചുണ്ടുകള്‍ ചപ്പി വലിച്ചു.ജീവിതത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഞാന്‍ ഒരു പെണ്ണിനെ കിസ്സ്‌ ചെയുനത്.ആദ്യം എങ്ങിനെ എന്തോകെ ചെയണം എന്നൊനും അറിയിലയിരുനു പക്ഷെ വികാര പരവേസതല്‍ നമ്മള്‍ എന്തോകെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാന്‍ പാടില്ലാലോ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിട്ടോളം ഞങ്ങള്‍ അങ്ങിനെ കേടിപിടിച്ചു ഉമ്മ വച്ചിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ പരസ്പരം പുറത്തു തടകുനുണ്ടയിരുനു .

അത് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങള്‍ കുറച്ചു നേരം പരസ്പരം ഒന് നോക്കി എന്തിനോ വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന രണ്ടു ജോഡി കണ്ണുകള്‍ ഏടുമുട്ടി. പിനെ എല്ലാം വളറെ പെറെനയിരുനു അവള്‍ എണീറ്റ് എന്റെ കോട്ട് ആന്‍ഡ്‌ ഷര്‍ട്ട്‌ ഊറി മാടി ഞാനും അവളുടെതും അഴിച്ചു, എപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ജീന്‍സ് പിനെ എന്റെ ഇന്നെര്‍ വര്‍ ആണ് എട്ടിരുനത്‌ അവള്‍ ആണെങ്കില്‍ നല്ല റെഡ് കളര്‍ ഒള്ള ബ്രായും പിനെ ജീന്‍സും. ഞാന്‍ പതുകെ അവളെ പിടിച്ചു ബെഡില്‍ കിടത്തി ആദ്യം മൊത്തം ഒന്ന് നോകി കണ്ടു ജീവിതത്തില്‍ ആദ്യമായി നടകുന ഒന്നാണ് ഇതു, എന്റെ നെഞ്ഞനെങ്കില്‍ വല്ലാതെ എടികുനുണ്ടയിരുനു .

പഴയ കൊച്ചു പുസ്ടകത്തില്‍ വായിച്ചിരുന ഓര്‍മയില്‍ ഞാന്‍ അവളെ മൊത്തം തടകി അവളുടെ ആ മുല കുന്നുകളില്‍ ഞാന്‍ പതുകെ പിടിച്ചു അമര്‍ത്തി ബ്രാ ഒള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഒനും തോനിയില ഞാന്‍ അവളെ പോകി അവളുടെ ബ്രാ അഴിച്ചു മാറ്റി അതികം വലുതാല്ലെങ്കില്‍ നല്ല ഷേപ്പ് ഒള്ള മുലകള്‍, ആ മുലകന്നുകളില്‍ ഞാന്‍ പതുകെ പിടിച്ചു ഞരടി. പതുകെ ആ മുലകളില പിടിച്ചു തടകുനുനതോടൊപ്പം അവളെ ഞാന്‍ ചുംബിച്ചു.അവളുടെ ശ്വാസം മുരുകുനത് ഞാന്‍ അറിയുനുണ്ടയിരുനു. പിനെ പതുകെ അവളുടെ ജീന്‍സും ഞാന്‍ അഴിച്ചു മാറ്റി എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസം തോണി, അവള്‍ അതിന്റെ അടിയില്‍ ഒനും എട്ടിടുണ്ടയിരുനില എന്തെ ഇടഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിയ്ക്കാന്‍ ഒള്ള മൂഡില്‍ ആയിരുനില ഞാന്‍. എന്റെ ചുണ്ടുകള്‍ പതുകെ അവളുടെ ആ പൂങ്കാവനത്തില്‍ അമര്‍ന്നു. കായ്കള്‍ കൊണ്ട് ഞാന്‍ ആ ഇതളുകള്‍ പിടിച്ചു അകറ്റി പൈന്‍ ജ്ഞാന്‍ എന്റെ ചുണ്ടുകള്‍ കൊണ്ട് ചപ്പി വലിച്ചു.ചെറിയ എന്തോ ടേസ്റ്റ് വിത്യാസം എനിക്ക് തോണി, അത് എന്തീന്നു എനിക്ക് അരിയില.

പക്ഷെ ഞാന്‍ അവിടെ എന്തോകെ ചെയുനുവോ അതിന്റെ ഒകെ പ്രതിഫലനം അവള്‍ക് ഉണ്ടാകുനുണ്ടയിരുനു.അവള്‍ എന്റെ മുടിയില്‍ പിടിച്ചു അവളുടെ പൂങ്കവനതിലെക് എന്റെ മുഖം അമര്തുനുണ്ടയിരുനു കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് അതിന്റെ മൊട്ടിനെ എനിക്ക് നാക്കില്‍ കിടിയത് അതില്‍ ഞാന്‍ പതുനെ നാക്ക്‌ കൊണ്ട് തോട്ടപോള്‍ അവള്‍ ഒന്ന് പിടഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോണി. കുറെ നേരം ഞാന്‍ അവിടെ എന്തൊകെയോ ചെയ്തു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപോള്‍ അവള്‍ വിറച്ചു വിറച്ചു കൊണ്ട് നിര്‍ത്താന്‍ പറഞ്ഞു.എന്താ എന്ന് മനസിലാകുനതിനു മുന്ന് താനെ അവള്‍ എന്നെ പിടിച്ചു അവളുടെ മേത് എട്ടു എനിട് എന്റെ ചുണ്ടുകള്‍ ചപ്പി വലിച്ചു ശരിക്കു സുകിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോള്‍ മനസിലായി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിജപോള്‍ അവള്‍ എന്നെ മലര്‍ത്തി കിടത്തി എനിട് എന്റെ ജീന്‍സ് അഴിച്ചു മാറ്റി. എന്റെ ജെട്ടികുള്ളില്‍ അവന്‍ കിടന് ശ്വാസം മുടുകയയിരുനു അവള്‍ ജീന്‍സ് അഴിച്ചു ജെട്ടി മാട്ടിയപോള്‍ അവന്‍ കുന്തം കണക്കെ അടികൊണ്ടു എങ്ങിനെ നിന്നു .

അവന്‍ കുറെ വെള്ളം ഒളിപ്പികുനുണ്ടയിരുനു, അവള്‍ കയ്കൊണ്ട്‌ അവനെ പതുകെ താഴെകും മേലെകും ആ തൊലി മാറി അടിച്ചു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ മിണ്ടാന്‍ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ട ആയിരുന്നു.അവള്‍ പതുകെ എന്റെ സമനത്തെ വായില്‍ എടുത്തു കുറച്ചു നേരം അവള്‍ അങ്ങിനെ ചെയ്തപോല്‍ താനെ എനിക്ക് പോകും എന്ന് തോണി തോന്നുക മാത്രം അല്ല അവളുടെ വലയിലേക്ക് ഞാന്‍ പലോഴികുക താനെ ചെയ്തു. ആദ്യമായത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോനുന്നു എനിക്ക് എന്നെ താനെ കണ്ട്രോള്‍ ചെയാന്‍ പറ്റിയില .

Leave a Comment