അമ്മ പരിണയം ഭാഗം – 3 (amma parinayam bhagam - 3)

This story is part of the അമ്മ പരിണയം series

  കൂളിമുറിയിലേക്കു ഓടി, ബിത്തു എണീറ്റ തന്റെ മാക്സി എടുത്ത് ധരിച്ച് മേശപുറത്തിരുന്ന കോഫി കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും അതിശയിച്ചുപോയി. തന്റെ മകൻ ആദ്യമായിട്ടാണു കോഫി ഉണ്ടാക്കിയതു. ഒരു അമ്പരപ്പോടെ ബിത്തു കോഫി കുടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അടുക്കളയിലേ ക്കു പോയി.

  ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുകേഷ് പരീക്ഷിക്കു പോയി. ബിത്തു ഇന്നും അവധി എടുത്തു. ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണമെല്ലാം ഒരുക്കി വിസ്കരിച്ചൊരു കുളിയും നടത്തി. റ്റി വി റൂമിൽ വന്നിരുന്നു. തന്റെ മകനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണു. ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ സൂഖിപ്പിയ്ക്കക്കാമെന്നു നല്ല പോലെ അവനറിയാം. പതിനാലു വയസ്സേയായിട്ടുള്ളൂ. വളരെയധികം പരിചയമുള്ളതു പോലെയാണു അവന്റെ ഓരോ ചലനവും. അവന്റെ അവയവങ്ങളുടെ വളർച്ചയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണു. അവന്റെ മുഴുത്തകുണ്ണ തന്റെ മൂന്നിൽ നിൽക്കുന്നുമാതിരി മനസ്സിലെവിടയോ സന്തോക്ഷം തിരതല്ല. അകാലത്തിൽ തനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ ജീവിതം മകനിൽകൂടി തിരിച്ചുകിട്ടിയതാണെന്നു വിശ്വസ്സിച്ചു. തന്റെ പൂറിനു വീണ്ടും കൂണ്ണഭാഗ്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. പാൻറീസ് ഇടാത്ത തുകൊണ്ടായിരിക്കും തുടയിൽ നന് അനുഭപ്പെട്ടു. സമയം പോയത് റിഞ്ഞില്ല. കോളി ബല്ലിന്റെ ശബ്ദമാണു ചിന്തയിൽ നിന്നുണർത്തിയതു. കത്കൂ തുറന്നപ്പോൾ മൂന്നിൽ സുകേഷ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുകയാണു ബിത്തുവിനു വല്ലത്ത നാണമായിരുന്നു സുകേഷിനെ നോക്കാൻ. എന്റെ ബിത്തു എന്നുവിളിച്ച് രണ്ടു കൈ കൊണ്ട് ബിത്തുവിനെ കെട്ടിപിടിച്ചു കവിളുകളിലും ചൂണ്ടുകളിലും ഉമ്മ കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. കൂറച്ചു നേരത്തെ ചുംബനങ്ങൾക്കു ശേ ഷം അവൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി എഴുതി വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവെന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ പരസ്പരം കഴിപ്പിച്ചു എന്നു പറയുന്നതാണു ശരി.

  ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പാത്രങ്ങൾ കഴുകികൊണ്ടിരുന്ന ബിത്തുവിന്റെ കൂണ്ടികകള്ടെ തടിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ സുകേഷിന്റെ കുണ്ണ കമ്പിയായി. പാൻറീസ് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് മക്സസിക്കുള്ളിൽ കൂടി ഉൾത്തുടകൾ ലൈറ്റി ന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നല്ലപോലെ കാണാമായിരുന്നു. പിന്നാലെ ചെ ന് സുകേഷ് അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു പിൻ കഴുത്തിൽ ഉമ്മ വച്ചു കമ്പിയായ തന്റെ കൂബ്നു ബിത്തുവിന്റെ കൂണ്ടിയിടുക്കിൽകൂത്തി തറച്ചു. രണ്ടുമുലകളേയും പടിച്ചു ഞെരിച്ചു മുലക്കണ്ണുകളെ വിരലു കൾകൊണ്ട് ഞെരടി അവളെ തിരിച്ചുനിറുത്തി അവളുടെ മക്സസി മൂ കളിലോട്ട് പൊക്കിവച്ചു രണ്ടു കൈ കൊണ്ട് അവളെ തുക്കിയെടൂതു സ്ലാബിൽ ഇരുത്തി രണ്ടു മൂലകളും മാറി മാറി കൂടിച്ചു അവ ന്റെ മൂത്തു നിൽക്കുന്ന കുണ്ണ അവളുടെ ചുറ്റിൽ തട്ടുന്നുണ്ട്. പൂർജ ലവും കുണ്ണയിൽ നിന്നും ഒലിക്കുന്ന ദ്രാവകവും കൊണ്ട് കുണ്ണ മുഴുവന്നും നനഞ്ഞു. ബിത്തുവിനും ആവേശം കൂടി അവൾ അവനെ വ ലിച്ചടിപ്പിച്ചു അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവൾ കടിച്ചു വലിച്ചു. അവന്റെ നാക്കിനെ തന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി സക്കു ചെയ്തു. അവന്റെ കു ബ്ലേയെ പിടിച്ച് തന്റെ ചുറ്റിലൂിച്ചു. ഉടനെ ചുറ്റിലേക്കു കടത്താൻ ത യ്യാറല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ കൈ വിടുപ്പിച്ച് മുട്ടുകൂത്തി തറയിലിരു നു. തന്റെ നാക്കു ആ പൂറ്റിനുള്ളിലേക്കു കടത്തി ആഞ്ഞ് നക്കാൻ തുടങ്ങി.

  പൂർ ദ്വാരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള പയർ മണിയെ ചൂണ്ടുകൾ കൊണ്ടിക്കി സക്കു ചെയ്തു. ബിത്തുവിനു സഹിക്കവുന്നതിലുമപ്പുറ മായിരുന്നു. അവൾ അവന്റെ തലയെ ചുറ്റിലേക്കു അമർത്തി പിടിച്ചു. തന്റെ അരക്കെട്ട മുമ്പോട്ട് തള്ളി, “ഠി” ബിത്തുവിന്നു വെടി പൊട്ടി കൂടം കണക്കിനാണു ഉൾവെള്ളം പാഞ്ഞു മുഴുവനും സുകേഷ് കൂടിച്ചിറക്കി. അവനെണീറ്റ് ബിത്തുവിനെ ഉമ്മവച്ചു തന്റെ വായിലുീണ്ടായിരുന്ന പൂർജലം ബിത്തുവിന്റെ വായിലേക്കു പകർന്നു ബിത്തു തളർന്നു. എന്നാൽ സുകേഷ് വിടാൻ തയ്യാറായില്ല. അവൻ അവളെ സ്മാബിൽ കമഴ്സത്തി കിടത്തി കാലുകൾ വിടർത്തി ചുറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കുതി തുള്ളവരെ നക്കാൻ തുടങ്ങി കുതിതുള്ള ഒന്നുന്ന അി വീണ്ടും വീണ്ടും നീക്കി കൂത്തിതുള്ള വികസിച്ചു തുടങ്ങി. തന്റെ ഒരു വിരൽ അതിനുള്ളിലേക്കു കടത്തി അടിച്ചു. പിന്നെ രണ്ട് വിരലു കടത്തി അടിച്ചു. അതിനു ശേഷം അവളെ എടുത്ത് തറയിൽ കുനിച്ചുനിറുത്തി തന്റെ കുണ്ണ ആ കൂത്തിയിലേക്കു മുട്ടിച്ചു തള്ളി ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഇന്നലത്തെ പോലെതന്നെ കേറുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും ബിത്തു വീണ്ടും ഉണർന്നു അവൾക്കു ഉത്സാഹം കൂടി കുറച്ചു എണ്ണ എടുത്ത് ആ തുളയിലേക്കു ഒഴിച്ചു പിന്നെ വിരലിട്ടു കറക്കി എന്നിട്ട് തന്റെ കുണ്ണ കൂത്തിക്കുള്ളീലേക്ക് തള്ളികേറ്റി ബിത്തു തന്റെ കാലുകൾ അകത്തി സഹായിച്ചു. മുഴുവനും കയറ്റി തന്റെ വൻ കൂടൽ പൊട്ടുമെന്നു തോന്നി ഇന്നലെ തനിക്കു ഇത്രയും ആസ്വദി ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സുകേഷ് മെതുവെ തന്റെ അരക്കെട്ട് ഇള ക്കാൻ തുടങ്ങി തന്റെ രണ്ട കൈ കൊണ്ട് ബിത്തുവിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചു വിരലുകൾ പുറ്റിലിറക്കി കറക്കുകയും കൂടി ചെയ്യപ്പോൾ ബിത്തു ശരിക്കും സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു.അവന്റെ അരകെട്ടിന്റെ ചലനത്തിനു വേഗതകൂടി അതോടൊപ്പം വിരലിന്റെ ചലനവും രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ സമയം വെടിപൊട്ടി

  ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകളായി മാസങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി യുവ മിഡുന്ന അളെപ്പോലെ അവർ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. സുകേഷ് പ ഞ്ഞതുപോ ലെ വാക്കു പാലിച്ചു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളിലു മൊന്നാമനായി മാറി, ബിത്തുവിനെ കൊണ്ട് കേരളത്തിനു പുറത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കു ഒരു സ്ഥലമാറ്റം വാങ്ങി അവർ പോയി പുതിയ സ്ഥലത്തു നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ സുകേഷിനും ജോലികിട്ടി.

  പൂതിയ സ്ഥലത്ത് ചെന്നതോടെ ബിഞ്ഞുവിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങളിലും മേക്കുപ്പിലും സുകേഷ് മാറ്റും വരുത്തിച്ചു. സാരി മാത്രം ഉടുത്തിരുന്ന ബിത്തു ഇപ്പോൾ മിഡിയും ടോപ്പും ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരെയും കണ്ടാൽ കാമുകി കാമുകന്മാരാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ. ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു പണ്ണൽ കഴിഞ്ഞ് സുകേഷി ന്റെ നെഞ്ചിൽ തന്റെ മുലകൾ ചേർത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ സുകേഷ് അവളുടെ തലമുടിയിൽ തടവികുണ്ട് ചോദിച്ചു ബിഞ്ഞു നമുക്കു തമിൽ കല്ല്യാണം കഴിച്ചാലൊ? എന്താ കുട്ട നീ പറയുന്നതു എനിക്കു നിന്റെ ഭാവിയാണു വലുതു നിന്റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയാണു ഇതുവരെ എത്തിയതു എന്നു കരുതി നിന്റെ നല്ല ഭാവിയെ എന്നിൽ തന്നെ തളച്ചിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പുറത്ത് നിനക്കു നല്ലൊരു ജീവിതമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ കല്ല്യാണം വേണ്ട , വേണം ബിഞ്ഞു എന്റെ സന്തോഷത്തിനു അതുകൂടി വേണം എന്നാലെ എന്റെ സന്തോഷം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ബിത്തുവില്ലാതെ എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്നു നമ്മൾ വിവാഹിതരാകും. ബിത്തുവിനറിയാം എതിർത്തിട്ട കാര്യമില്ല എന്നിപ്പോൾ സുകേഷ് വിചാരിക്കുന്നതു പോലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂ കേഷിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെയാണു നടക്കുന്നതു അതിൽ തനിക്കു വളരെ സന്തോഷവും ഉണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല ഒരു കുടുംബനാഥനായി മാറിയിരുന്നു സുകേഷ്.

  അങ്ങനെ അവർ വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. രജിസ്റ്റാഫീസിൽ വച്ച് അവർ വിവാഹിതരായി. അന്നു രാത്രി സാധാരണ ദിവസം പോലെ മേൽ കഴുകി ഒരു മാക്സസി മാത്രം ഉടുത്തുവന്ന ബിത്തുവിന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു അടുത്ത റുമിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ബാഗ്ദ് എടൂത്തു കൊടൂത്തിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇന്നു ഇതിലുളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഈ പാലുമായി വരുക എന്നു പറഞ്ഞ് സുകേഷ് പുറത്തുപോയി. ബിത്തു ബാന് തുറന്നു ശിക്കും അതിശയിച്ചുപോയി വിലകൂടിയ പട്ടുസാരിയും ആഭരണങ്ങളും, ബിത്തു തന്റെ മക്സസി അഴിച്ചുമാറ്റി കഴിഞ്ഞു കൂറച്ചു കാലങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രൻറീസോ ബയോ ധരിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്നൽ ഇന്നു സൂകൂതന്നെ ധരിക്കണമെന്നു പറയുന്നു പുതിയ പാൻറിയും ബ്രായും തുടങ്ങി എല്ലാവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ചു. അത്യാവശ്യം വേണ്ട മേക്കുപ്പും ചെയ്യപ്പോൾ ബിത്തുവിന്റെ മുഖത്ത് അറിയാതെ സ്ത്രീ സഹജമായ നാണം വന്നു. പെട്ടെന്നു പാലുമെടുത്തു മന്ദം മന്ദം കിടപ്പുമുറിയിലേക്കു ചെന്ന ബിഞ്ഞുവിന്നു അവിടത്തെ കാഴ്ചച്ചകൾ വീ ബണ്ടും അതിശയിപ്പിച്ചു. സുകേഷ് അവരുടെ കിടപ്പുമുറി പൂക്കൾ.കെ ബട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അതിശയിച്ചുനിന്ന് ബിത്തുവിനെ കണ്ട സുകേ ഷ് അബരന്നു ആദ്യമായാണു ബിത്തുവിനെ ഈ വേഷത്തിൽ കാ ണ്ന്നതു എന്തു സൗന്ദര്യമാണു തന്റെ ബിത്തുവിന്നു. ഇത്രയും ആ ഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടു കൂബി നിൽക്കുന്ന മുലകൾ തന്നെയാണു മൂന്നിൽ. അവൻ അവളെ പതുക്കെ തന്നിലേക്കു അടുപ്പിച്ചു കൈലിരുന്ന പാൽ വേങ്ങി മേശപുറത്തുവച്ചു. കതകടച്ചു കുറ്റിയിട്ടു.

  മെതുവെ വളരെ പക്വതയോടെ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു. പിന്നെ അവളെ കുട്ടിലിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയവളുടെ തോളിൽക്കൂടി കെ ഇട്ടു തന്നോട് ചേർത്തുപിടിച്ച് അവളുടെ കാത്തിൽ മന്ത്രിച്ചു. ബിത്തു നീയില്ലാതെ എനിക്കു ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു മുഹൂർത്തം ഞാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെന്നറിയാമൊ? അതു കേട്ട അവൾ നാണത്തോടെ പറഞ്ഞു എനിക്കു സുകുവില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ അവളെ തന്റെ മാറ്റോട് കെട്ടിപിടിച്ചവളുടെ ചുണ്ടിൽ ചുംബിച്ചു.അവളുടെ തുറന്ന വായിൽ അവന്റെ നാക്കിക്കി അവൾ അതിനെ വലിച്ചു നക്കി , നാക്കു കൾ തമ്മിൽ പിടഞ്ഞു കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അവൻ എണീറ്റ് അവളേയും എഴുനേൽപ്പിച്ചു അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഉയർന്ന കുണ്ടികളെ കശക്കാൻ തുടങ്ങി അതനുസ്സരിച്ചു ബിത്തു അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു തന്റെ മാറാടു ചേർത്തു അവളുടെ പിടുത്തം മുറുകും തോറും ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവന്റെ നഗ്നമായ മാറിൽ വന്ന ഉച്ചയൂണ്ടാക്കി. പതുക്കെ ആഭരണങ്ങൾ ഓരോന്നായി അഴിച്ചുമാറ്റി സാരിയുടെ ചോളി ഉതിർന്നുവീണു. ബ്ലവുസിന്റെ പുറത്തുകൂടി പാൽ ക്കുടങ്ങളെ വായിലാക്കി, ബിത്തുവിനായിരുന്നു കൂടൂതൽ ആവേശം. സാരിയുടെ പുറത്തുകൂടി തന്റെ തുടകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്തു തുളച്ചു കയറുന്ന അവന്റെ കുണ്ണയെ സ്വതന്ത്രനാക്കാനായി അവൾ അവൻ ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ട് അഴിച്ചുമാറ്റി ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന നാണമെല്ലാം മാറിയിരുന്നു.

  ബിത്തുവിന്റെ ബ്ലവുസ്സും അഴിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടു. ബിത്തുവിന്റെ കൈകൾക്കുള്ളിലയിരുന്നു സൂകേഷിന്റെ കുണ്ണ അ വൾ അതിനെ നല്ലവണ്ണം ഉഴിയുന്നുണ്ട്. അവളുടെ അരക്കെട്ടിൽ നി സും സാരിയുടെകുത്തു അവൻ ഇളക്കി വിട്ടു. അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ അടിവയറ്റിൽ അമർന്നു. രണ്ടിബോളം കുഴിയുള്ള പൊക്കിളിൽ തന്റെ നാവിറക്കി വലിച്ചു കൂടിച്ചു. അവളുടെ കൈകളിൽ നിന്നും കുണ്ണവഴുതിമാറിയപ്പോൾ അവൾക്കു

  അവളുടെ പാവാടയുടെ കെട്ടും അഴിഞ്ഞു അതും താഴോട്ടുപോയി ഇപ്പോൾ അവളുടെ ദേഹത്ത് ബായും പ്രാന്റീസും മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇതിനിടയിൽ പലപ്രാവശ്യം അവൾക്കു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതിഫലനം പാന്ററിയിൽ കാണാമായിരുന്നു.അതു മുഴുവനും നനഞ്ഞ് തുടവഴി ലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എന്തോ ഓർമ്മിച്ചുപോലെ അളുടെ പിടി വിടുവിച്ച മേശപുഞ്ഞിരുന്ന പാൽ എടുത്ത് കുറച്ചു അവളെ കൂടിപ്പിച്ചു. അവൾ അതു മുഴുവനും ഉള്ളിൽ ഇറക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവൻ അതു അവളുടെ വായിൽനിന്നും അവന്റെ വായിലേക്കു വലിച്ചെടൂത്തു. അവളും അതു വിട്ടുകൊടൂ ക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവരുടെ മത്സരത്തിനിടയിൽ വായിൽ നിന്നു പാൽ പുറത്തോട്ടൊഴുകി അതു മുഴുവനും അവൻ നിക്കി കൂടിച്ചു. അവളെ അവൻ എടൂത്തു കൂട്ടിലിൽ കിടത്തി ആ പൊക്കിളിൽ പാൽ ഒഴിച്ചു പാൽ തഴോട്ട് ഒലിച്ചിങ്ങി എന്നിട്ട് അതു നക്കി കൂടിച്ചു ഉ രൂൾ പൊട്ടലിൽ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന പാൻറീസിനെ ഊരിമാറ്റി. കാലി ന്റെ പെരുവിരൽ മുതൽ നക്കാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് നീക്കി നിക്കി അരക്കെട്ടിലെത്തി വെണ്ണക്കല്ലു പോലെ തിളങ്ങുന്ന തുട കളെ തലോടിക്കൊണ്ട് തന്റെ നാക്കു കൊണ്ട്. ആ ഓമന പൂരിൽ നക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടു വിരലുകൾ കൊണ്ട്.

  ആ പൂരിതളുകളെ വിടർ ത്തി തന്റെ നാക്കിനെ അതിനുള്ളിൽ കടത്തി നക്കി എന്നിട്ട് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന പാൽ കൂടി ചുറ്റിനുള്ളിലേക്കു ഒഴിച്ചു വീണ്ടും ന ക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുള്ളിലെ പയർമണിയെ നല്ലവണ്ണം നുണഞ്ഞു. താൻ ശരിക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിലാണോ അതോ അതിനുമപ്പുറത്തുള്ള മ ക്ലെവിടെയെങ്കിലുമാണോ ഇങ്ങനേയും സുഖമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ബിത്തുവിന്റെ മനസ്സിൽ, അവൻ പിന്നെ അവളുടെ മുകളിലേക്കിഴഞ. അവളുടെ മൂലകളെ ബ്രായുടെ പുറത്തുകൂടി കശക്കി ബ്രയുടെ ഹുക്കു അഴിച്ചുമാറ്റി. കുച്ചുകൂട്ടികളുടെ കിച്ചാമണി പോലെയു ബായിരുന്നു ആ മൂലക്കണ്ണുകൾ അവൻ അതിനെ മാറി മാറി വലിച്ചുകൂടിച്ചു. അവന്റെ കൂണ്ണ അവളുടെ പുറ്റിൽ തട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ അതിനെ പിടിച്ചു തന്റെ പുറ്റിൽ ഒരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുരുണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ അടിയിലും അവൽ മുകളിലുമായി. അവൾ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചുവലിച്ചു തഴോട്ടിറങ്ങി അവന്റെ ചെറിയ മൂലകണ്ണുകളെ വയ്ക്കക്കു ഉളിലക്കി ഉറുഞ്ചി വലിച്ചു. രോമാവ്രതമായ മാറിൽ കൂടി തന്റെ മുഖമുച്ച് അവൾ അവന്റെ അരക്കെട്ടിലെത്തി ആ കുണ്ണയെ പിടിച്ചു തിന്റെ തക്കാളിചൂണ്ടിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന കൊഴുപ്പിനെ തന്റെ നാക്കു കൊണ്ട് നീക്കിയെടുത്തു പിനെ മെതുവെ ആ തക്കാളിതലയെ വായ്ക്ക ക്കുള്ളിലാക്കി ഊമ്പാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ പൂർ അവന്റെ വായ്ക്കു ഉളിലുമായിരുന്നു പരസ്പരം ഊമ്പൽ മത്സരമായിരുന്നു നടന്നതു. ഇനിയും ഈ ഊമ്പൽ തുടർന്നാൽ തനിക്കു പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയില്ലന്ന ബോധം അവളെ അതിൽ നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിയവളുടെ തല പിടിച്ചു തന്റെ മുഖത്തോട് അടുപ്പിച്ചു അവൾ അവന്റെ കൈ തട്ടിമാറ്റി എണീറ്റ അവന്റെ അരക്കെട്ടിനു രണ്ടു വശത്തുമായി കാലുകൾ ഉറപ്പിച്ച് മച്ചിലേക്കു നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവന്റെ കുണ്ണയെ പിടിച്ച് പൊസിഷൻ ശരിയാക്കി അവളുടെ അരക്കെട്ട് തഴോട്ടമർത്തി ആ പെരുംകുണ്ണ മുഴുവനും വലിയ ആയാസമില്ലാതെ ആ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന പുറ്റിനുള്ളിൽ കടന്നുകൂടി അവൾ മെതുവെ അരക്കെട്ട ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ മുലകൾ അവൻ കശക്കി കെട്ടിപിടിച്ച് മുലകളെ നൂണഞ്ഞു. പതുക്കെ തുടങ്ങിയ അവളുടെ വേഗത കൂടാൻ തുടങ്ങി അവൾക്കു ഉടനെ ഉരുൾ പൊട്ടൽ ഉണ്ടാകൂ മെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ അവൻ അവളേയും കൊണ്ട് ഒന്നു കറങ്ങി അപ്പോഴും കുണ്ണ പുറ്റിൽ നിന്നു. ഊരിയിട്ടില്ല അവളുടെ രണ്ട കാലുകളും എടുത്ത് അവന്റെ തോളിലിട്ടു അപ്പോൾ അവന്റെ രണ്ട് അണ്ടികളുടെ അറ്റം വരെ പൂർതളുകളിൽ തട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ തന്റെ അരക്കെട്ട മൂന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ബിത്തു വില്ലുപോലെ വളഞ്ഞു. തനിക്കും ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ടാകുമെന്നു അവന്നും മനസ്സിലായി ഒന്നു രണ്ട് മൂന്ന് അതാ ബിത്തുവിനു ഉരുൾപൊട്ടി തനിക്കും അതാ അതാ വരുന്നു നീണ്ടു നിന്ന ശുക്ലസ്രാവം അവൻ തളർന്നു ആ മാറിൽ തന്റെ തല ചായചൂ.

  തന്റെ ആദ്യ രാത്രി ഇത്രയും മനോഹരമാക്കാൻ തന്റെ ദത്തേട്ടന്നുപോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലന്നു ബിത്തു ഒരുനിമിഷം ഓർത്തു. അവളവനെ കെട്ടിപിടിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഉമ്മവെച്ചു. എപ്പോഴോ അവർ ഉറക്കത്തിലേക്കു വീണു.

  വീണ്ടും നാളുകൽ പലതു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം അവൾ അവന്റെ കാത്തിൽ പറഞ്ഞു സുകു നീ ഒരു അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു. അവൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്നു അവനവന്റെള കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മ വച്ചു. അവളെത്തുക്കിയെടുത്തു വേണ്ട വേണ്ട അവളവനെ, തട്ഞ് കുറച്ചു നാളത്തേക്കു ഇനി ഇതുന്നും വേണ്ട സൂക്ഷിക്കണം അതൊന്നും സാരമില്ല. നമുക്കു നോക്കാം. അവൻ അവളെ നല്ലവണ്ണം ശൂശ്രൂഷിച്ചു. ഇതുവരേ എത്തി

  പ്രിയ സൂഫ്രൂത്തുക്കളേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായില്ലെ സൂകേഷിനു ബിത്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വെറും കാമം മാത്രമായിരുന്നില്ലെന്നു
  ആ ബിഞ്ഞുവാണു ഇതാ ആശുപതിയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നതു. സുകേഷിനു എങ്ങനെ സഹിക്കാനാകൂം.
  സുകേഷ് എന്ന ഡോക്റ്ററുടെ വിളിയാണു അയാളെ കഴിഞ്ഞ കാല ചിന്തകളിൽ നിന്നുണർത്തിയതു ഞെട്ടിയുണർന്ന സൂകേഷിന്റെ തോളിൽ കൈവച്ച് അയളോട് പറഞ്ഞു. താങ്കൾക്കു ഒരു മകൾ പിറന്നു. എന്തും നേരിടണമെന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോഴാ ബു ആ സൈര്യം കാണിക്കേണ്ടതു. എന്താ ഡോക്റ്റർ എന്റെ ബിത്തു . സോറി സുകേഷ് ഞങ്ങൾക്കു ബിത്തുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പരിസരം മറന്നു അയാൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ബിത്തുവിന്റെ അരികിലേക്കു ഓടി അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു കരഞ്ഞു. അയാളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായി ഒരു നഴ്സ് അയാളുടെ ചോര കൂഞ്ഞിനെ അയാളുടെ കൈകളിൽ കൊടുത്തു. അയാൾ അതിനെ സ്വന്തം മാരോട് ചേർത്തു പിടിച്ചു.

  ഈ  kambi katha  എല്ലാവര്ക്കും  ഇഷ്ടം ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക വഴി കഥാകാരനെ ഇനിയും എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. കൂടുതൽ കഥകൾ വായിക്കാൻ ആയി kambimalayalamkathakal dot com സന്ദർശിക്കുക