ആസന ഉപാസകന്‍! ഭാഗം -3 (Asana Upasakan ! Bhagam -3)

കാത്തി ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ശുക്ലം എന്ന പദാര്ത്ഥം കാണുന്നത്. അവള് അതിന്റെ
ഞെട്ടലിലായിരുന്നു. ആണുങ്ങളുടെ കുണ്ണയില് നിന്ന് ശുക്ലം വരുമെന്ന് അവള്ക്കറിയാമെങ്കിലും ഇത്രയും വരുമെന്നും അതിന്റെ മണം ഇതായിരിക്കുമെന്നും അവള്ക്ക് പുതിയൊരറിവായിരുന്നു. ജാക്കിന്റെ കുണ്ണയും കൂതിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്  എന്നല്ലാതെ ഇതുവരേക്കും അതിനേക്കാല് മികച്ച ഒരു ലൈംഗികാനുഭവം അവള്ക്കുായി ട്ടില്ല എന്നുവേണം പറയാന്. അവള് വായ തുറന്നപടി അങ്ങനെ നില്ക്കുകയായിരുന്നു. ജാക്ക് ഈ ലോകത്ത് മടങ്ങിയെത്തി. പുതപ്പെടുത്ത് പുതച്ചു. കാതറിന് ചായ അവിടെ വച്ച് ഒന്നും മിാതെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു. അപ്പോഴും അവളുടെ കവിളില് അവന്റെ ശുക്ലവിസര്ജ്ജനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ തുള്ളി നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അവള് അകത്തുചെന്ന് കണ്ണാടിയില് നോക്കി ആ ശുക്ലത്തരി തുടച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് മണത്തുനോക്കി. പറങ്കിയി പ്പശയുടെ മണം. അവള് ആ വിരല് വായിലാക്കി നുണഞ്ഞു. രുചി അവള്ക്കിഷ്ടമായില്ല. ജാക്ക് ഇനി കാത്തിയെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സംശയം തോന്നാം. അതു വഴിയെ പറയാം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങള് പരിശോധിക്കാം. ചില ചോദ്യങ്ങള് ഇപ്പോള് തന്നെ നിങ്ങള്ക്കുള്ളില് ഉാണ്ടയിരിക്കും.

അതായത് 1. ആരായിരുന്നു ജാക്കിന്റെ  സ്വപ്നത്തില് കണ്ട പെണ്കുട്ടി, ? അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? 2. ജാക്കിന്റെയും കാത്തിയുടെയും മൊക്കെ പ്രായം, സ്ട്രക്ച്ചര് തുടങ്ങിയവ. 3. ജാക്കിനും പെങ്ങള് കാത്തിയുമായി ഉാണ്ട യേക്ക ാന് ഇടയുള്ള ലൈംഗികബന്ധം ഈ കഥയില് തുടര്ന്ന് വരുമോ? 4. കൂതിയില് ആണ് പൂറിനേക്കാള് അധികം ജാക്കും കോ ണ്സറ്റ്രേ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള് കാരണം. പ്രിയ വായനക്കാരേ ഈ കഥ തുടരുമ്പോള് ഇവക്കെല്ലാമുള്ള ഉത്തരങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കും.

അതിനു പിന്നിലൊരു കഥയു്ണ്ട ജാക്കിന് കുണ്ണ വണ്ണം വച്ചുതുടങ്ങിയ കാലത്തുണ്ടാ ായ ഒരു അനുഭവമാണ്. എട്ടാം ക്ലാസില് പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അന്ന് വീട്ടു ജോലിക്കായി മമ്മിയുടെ കസിന് ആയ ഒരു റോസി ആന്റി സെര്വന്റ് കം ബന്ധു എന്ന റോളില് സ്ഥിരതാമസമുായിരുന്നു.

ഏകദേശം നാല്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരുമെങ്കിലും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചേ തോന്നിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ജാക്ക് വാണമടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഒരിക്കല് അവന് കുളിക്കാം കയറിയപ്പോള് കുളിമുറിയുടെ ഒരു മൂലയില് കാത്തിയുടെ ജട്ടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു .ആ കുളിയില് അവന് വാണമടിക്കണമെന്ന പ്ലാന് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാല് ആ ജട്ടി കണ്ടു തും അവന്റെ കുണ്ണ പെട്ടന്ന് പൊന്തി. അത്രപെട്ടന്ന് കുണ്ണ കുലക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. വിറക്കുന്ന കൈകളോടെ അവന് ആ ജട്ടി എടുത്തു. കുണ്ണയില് നിന്ന് അപ്പോഴേക്കും കണ്ണീരൊലിപ്പ് തുടങ്ങി. പെങ്ങളുടെ ജട്ടിയായതുകൊാണ് ഇത്ര എക്സൈറ്റ്മന്റ് എന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള വിവരം അന്നവന് ഇല്ലായിരുന്നു.

അതില് പൂറ് വരുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട്   രോമങ്ങള് അവന് കിട്ടി. അവന് വിറ അധികമായി. അവന് ആദ്യം ആ ജട്ടി മണപ്പിച്ചു. പിന്നെ പൂറ് വരുന്ന ഭാഗം വായിലാക്കി ചവച്ചു. വീണ്ടും അതെടുത്ത് കുണ്ണയില് തലോടി. പിന്നെ കാത്തിയുടെ കൂതി വരുന്ന ഭാഗം എടുത്ത് മണപ്പിച്ചു. അവിടെ ഉാണ്ടാ യിരു ന്ന ആ മാദകമണം ആവോളം നുകര്ന്നുകൊ്ണ്ട്  അവന്റെ വാണമടി ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഉഗ്രവാണം അന്ന് നിവേദിച്ചു. അതും പെങ്ങള്ക്ക്…

പിന്നീട് അവളുടെ ജട്ടിയായിരുന്നു അവന്റെ വാണമടി കേന്ന്രും. അവള് ഇന്ന് ഏത്
ജട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാല് അവളേക്കാള് കൃത്യമായി അവന് പറയാന് കഴിയും.എന്നുവരികിലും ശുക്ലം അവളുടെ ജട്ടിയിലാകാനോ, അവളെ പണ്ണണ്ണം എന്ന ചിന്ത മനസില് വരാനോ അവന് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കേ ഒരു ദിവസം അവന് മാത്രം വീട്ടില് ഉാന്റാ കേണ്ട പ ത്തു ദിവസങ്ങള് വന്നെത്തി. പപ്പയുടെ കമ്പനിയില് നിന്നുള്ള ഫാമിലീ ടൂര് ആയിരുന്നു. ടൂര് പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ജാക് സൈക്കിളില് നിന്ന് വീണ് കാലുളുക്കി. ഒരടി പോലും നടക്കാനാവാത്ത
അവസ്ഥ. ടൂറിന് പോകാന് ഒരു തരത്തിലും ഒക്കത്തിലെന്ന് മനസിലായപ്പോള് അവന് അങ്ങനയെങ്കില് ആരും പോകേണ്ട എന്നായി. വലിയൊരു വഴക്കിനും കരച്ചിലിനും, 500 രൂപ പോക്കറ്റ് മണി എന്ന കൈക്കൂലിക്കും ശേഷം റോസി ആന്റിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് ജാക് നില്ക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഇവര് ടൂര് പോകുമ്പോള് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഏകമകളുടെ അടുക്കല് പോയി ഒരാഴ്ച നിക്കാം എന്ന റോസിയാന്റിയുടെ പ്ലാന് അതോട് ഫ്ളോപ്പായി. ഈ സമയത്തായിരുന്നു .

ആദ്യത്തെ ഓ രുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവന്റെ കാല് ശരിയായിരുന്നു. റോസി ആന്റിയുടെ കൂട്ടുകാരി ടൗണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടു് പോയി വന്നോട്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവന് പൊക്കോളാന് പറഞ്ഞു. അവര് മാറ്റിനിക്ക് പോകുന്നു് ജാക്കിനോടും വരാന് പറഞ്ഞു. ഇവന് എതു പടത്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ലങ്ടാൻ ഫാല്സ് നാണെന്ന് ആന്റി പറഞ്ഞു., അവന് കണ്ട താണ് ക്ലാസു കട്ട് ചെയ്ത്. അതു കൊ്ണ്ട്  ആന്റിയുടെ ക്ഷണം അവന് സ്നേഹപൂര്വ്വം നിരസിച്ചു.
ആന്റി അവനുള്ള ഭക്ഷണം മേശമേല് എടുത്തു വച്ച് പപ്പമമ്മി വിളിച്ചാല് ആന്റി
കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടില് പോയതാണെന്നേ പറയാവ്വൂ, മോനെ ഒറ്റയ്കിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയി എന്ന് പറയരുത് എന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. അവന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അവനെയും പെങ്ങളേയും ജനിച്ച നാള് മുതല് വളര്ത്തിയത് റോസി ആന്റിയായിരുന്നു. അവന് പപ്പ തന്ന പോക്കറ്റ് മണിയില് നിന്ന് 100 രൂപ എടുത്ത് ആന്റിക്ക് കൊടുത്തു. മൈ സ്വീറ്റ് ജാക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആന്റി അവന്റെ കവിളില് ജെന്റില് കിസ് പകരം കൊടുത്തു.

പാവം ആന്റി… അവന് മനസിലോര്ത്തു. റോസിയാന്റി ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോള് പോയി. കറുത്ത സ്യുട്ട് ടൈപ്പ് ഷര്ട്ടും, അതാകട്ടെ ബോഡിടൈറ്റിലുള്ളത്, അതേ കളര് പാന്റും ധരിച്ച ആന്റി പോകുന്നത് അവന് നോക്കി നിന്നു.

അളിയന്മാരേ..അളിയിച്ചികളേ..ഇത് വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം എന്നു തോന്നിയേക്കാം..എന്നാലും കൊച്ചനിയന്മാരും അനിയത്തികളുമുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കായി..ഒരു വാക്ക്..മക്കളേ..ഇതൊക്കെ ഭാവനയും സങ്കല്പ്പവും ചേര്‍ന്ന വെറും ലൈംഗിക സാഹിത്യം മാത്രം…ഇത് സത്യമാണെന്നു കരുതി…ഏടാകൂടങ്ങളില്‍ ചെന്നു ചാടരുത്…വായിക്കുക…അല്ലതെ ജീവിതത്തെ എടുത്ത് കോന്തന്മാരുടേയും കോന്തികളുടേയും കൂടെ കബഡി കളിക്കരുതേ..നിങ്ങളെക്കാത്ത് നല്ലൊരു ജീവിതം കാത്തിരിപ്പുണ്ട്..സദാചാരം തന്നെ ഏറ്റവും വലുത്..സംശയമില്ല..സോ… പൊന്നു മക്കളേ..ഉമ്മ…എല്ലാ അളിയന്‍സ് അളിയീസ്..പൊന്നുമ്മ…അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ…