മെക്കിട്ടു മറിയയുടെ ആവനാഴി

By : Josakl

[email protected]

ഹലോ സുഹുര്ത്ത്കളെ,ഒരു അഭ്യര്ത്ഥന..!

എന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങള് പകര്ന്നിട്ടുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങള് മിക്കതും നിങ്ങള് വായിചിരുന്നല്ലോ ഒത്തിരി വിലപെട്ട ഉപദേശങ്ങളും വിമര്ശനങ്ങളും കിട്ടി, അത്ന്നിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവയാധര്ത്യ്ങ്ങള് തന്മയതമോടെ നിങ്ങളിലേക്ക് പകര്ന്നു നല്കുവാന് പ്രേരണയായി, അതിനൊക്കെ നല്ലവരായ എല്ല വായനക്കരോടും ഉള്ള കടപ്പാടുകള് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു..

ഉപദേശങ്ങള് മാത്രം അല്ല വിമാര്ശനങ്ങളും തുറന്നു പറയുവാന് ഏതാനും ചില മാന്യ വായനക്കാരും മറന്നില്ലയിരുന്നു അതൊക്കെ എന്നെ കൂടുതല് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ആയിരുന്നു. എന്റെ അനുഭവങ്ളെകുറിച്ച് എന്ത് സംശയ നിവാരണങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് അധ്യായത്തില് ഏതു കാരിയതില് ആണെന്ന് കാണിച്ചു മെയില് തരുക, നിങ്ങളുടെ സംശയ നിവാരണങ്ങള് തീര്ച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കും…

നമ്മക്ക് ഒന്നാം ഭാഗത്തില് മെക്കിട്ടു മറിയയുടെ ആവനാഴിയിലെക്ക് കടക്കാം.

അടുത്ത വീട്ടിലെ അന്ന തള്ള ഞങളുടെ വീട്ടു പണികളില് അമ്മയുടെ സഹായി ആയിരുന്നു, എന്റെ കുട്ടി കാലം മുതല് കാണുന്നതാ ഞാന് അവരെ. അവര്ക്ക് മന്നബുത്തിയും പോഴനുമായ ഒരു മോന് മാത്രം അയാളുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ച അറിയില്ല), ഇവര് ക്മേണ സ്ത്രീകളുടെ പ്രസവശിശ്രൂഷക്ക് മിടുക്കിയായി വര്ഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഓര്ഡര് കൂടി വന്നപ്പോള് മരുമോള് മരിയ വീട്ടില് സഹായത്തിനു വന്നു തുടങ്ങി, അവള്ക്ക് നല്ല ഒതുങ്ങിയ ശരീരം ഇരുണ്ട നിറം സുന്ദരി അല്ലേലും വിരൂപ അല്ലായിരുന്നു, ആദ്യം അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല.

വെക്കേഷന് സമയത്ത് ടൈം പസ്സില്ലാതെ വിഷമിക്കുബോള് യാധ്രിശികം ആയി അടുക്കളയിലെ സ്വകാര്യ സംഭാഷനങ്ങള്ക്ക് ചെവി കൊടുത്തിരുന്നു, അമ്മ മരിയയുടെ ദിനച്ചരിയകള് അന്നെഷിക്കുന്നതും അവളുടെ ഭാര്താവിനെടുള്ള നീരസം നിറഞ്ഞ വാക്കുകള്ക്ക് അമ്മ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതു ഒക്കെ ഒരു പതിവായിരുന്നു.

ഒരിക്കല് അമ്മ അവളെട് ചോദിച്ചു മറിയെ, നാള് കുറെ ആയലോടി നിനക്ക് വിശേഷം ഇതുവരെ ഒന്നും ആയില്ലയോ? അവളുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയിരുന്നു എന്റെ അമ്മാമ്മേ, ആ പോഴന്ടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കാന് എനിക്കു വയ്യാ, അയാളുടെ കൂടെ കിടക്കാന് തന്നെ വെറുപ്പ.

എന്തെലും ചെയാന് അറിയണമല്ലോ കുറെ ഒക്കെ ഞാന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയത ഒരു രക്ഷേമില്ല, പറഞ്ഞു കൊടുകുന്നതെങ്കിലും ചെയതു കൂടെ. പൊട്ടന് കോപ്പ് കണ്ടാല് ഇളിച്ചുകൊണ്ട് ദേ ഈ വായിന്നു ഈന്തഒലികുന്നണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെയ പരയ്ന്നത. മൂത്രം ഒഴിക്കാന് മാത്രാന്ന ആ തള്ള പറഞ്ഞു കൊടുതിരിക്കുന്നത ശേരിക്കും അമ്മേടെ വാലേ തൂന്ഗി നടക്കുന്ന പൊട്ടന് മനുകൂസേ ആന്നെന്നെ.

ആകെ ചൊരിഞ്ഞു കയറിയപ്പോള് സഹികെട്ട് അയാളോട്ചോദിച്ചു ഒന്നും വയാ എങ്കില് പിന്നെ നീ പെണ്ണ് കെട്ടിയത എന്തിനാ ഉടനെ പറയുകയാ രാത്രി കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കും അപ്പം തനുക്കില്ലന്നാ അമ്മ പറഞ്ഞത്, അപ്പുറത്തെ വാസന് അണ്ണന് പരയുന്നത പെണ്ണ്കെട്ടിയാല് എന്നും രാത്രി കളിക്കാന്ന, എന്നാ കളിയാന്നു പറഞ്ഞു തന്നില്ല.

ഇയാല് ഒരു കാരിയം ചെയു അണ്ണനെട് അന്നെഷിച്ചുവാ കെട്ടിയ പെണ്ണും ആയി രാത്രി എന്ത് കളിയാ കളിക്കുന്നതെനു ഒന്ന് കാട്ടി തരാന്. അതോക്കെ നാളെ ചോദിക്കാം യിപ്പം നമുക്ക് കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കാം തണുക്കാന്.. ഞാന് മടുത്തു സുല്ല് പറഞ്ഞു, ഇനി കാരിയം കാണണമെങ്കില് വേറെ ആളെ നോക്കണം.

അവളുടെ ആ വാക്കുകള് എന്നെ വല്ലാതെ ആകര്ഷിച്ചു അന്ന് മുതല് അവരില് ഒരു പൂതി തോന്നി തുടങ്ഘി. അമ്മയെ പേടിച് ഒന്നും പുറത്തു കാട്ടാന് വയാ,അവലെട് എതെങ്കലും അടുപ്പം കാട്ടിയാല് അമ്മക്ക് സംശയം ആകും, അവള് എതെങ്കലും എതിര്പ്പ് കാടിയാല് അമ്മ അറിയും പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാരിയമില്ല. ഇന്നു ആല്ലേല് നാളെ അവളെ വളചെടുക്കാം എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തില് അടങ്ഘി, വല്ലാത്ത വീര്പ്പു മുട്ടല് തന്നെ.

അങ്ങനെ അവളില് ഉള്കൊണ്ട എന്റെ ആവേശം ദിവസേനയുള്ള അവളുടെ നീകങ്ങള് ശ്രദ്ധാ പൂര്വ്വം വിലയിരുത്തി കൊണ്ടിരുന്നു. അവള് മുറികള് അടിച്ചു തുടച്ചു വൃത്തി ആകുബോളും മുറ്റം തൂക്കുബ്ഴും ഒക്കെ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന അടിസ്കെട്ട് ഉള്പ്പടെ കൈലി മേലേക്ക് വലിച്ചു എളിയില് കുത്തിയിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയില് തുടുത്ത തുടകളുടെ ഭംഗി ആസ്വധികല് പതിവാക്കി.

ഒരിക്കല് വെളിയില് പോയി വരുമ്പോള് മരിയ സ്റെപ് നനച്ചു തുടക്കുക ആയിരുന്നു, അത്യാവശം മുകളിലെ റൂമില് പോകേണം, അവള് സ്റെപ്പില് മാര്ഗ തടസം, അക്ഷേമയോടെ മേലേക്ക് നോക്കുമ്പോള് അവിചാരിതമായി അവളുടെ തുട സംഗമ ത്രിഗോന ദര്ശലനം കിട്ടി. അവള് ഇന്ന് അടി വസ്ത്രം ഒനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല.

വെട്ടി വെടിപ്പാക്കിയ ആസ്ഥാനത് മുറുക്കി ചുവപ്പിച്ച മോണ വിടര്ത്തി കൃസരികുട്ടി നാവു കടിച്ചു കാട്ടുന്നു. ഹൈ.. ആ അവിസ്മരന്നിയ ദര്ശനത്തിന് എന്തൊരു തേജസ് ആയിരുന്നു. മതി മറന്നു മറ്റൊരു ലോകത്ത് വിഹാരികുബോള്‍ മറിയേടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഏയ്,കൊച്ച എന്താ പകല് നിന്ന് ദിവാ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും പറയാന് പറ്റിയില്ല ഒന്ന് വഴി മാറിക്കെ എനിക്കു റൂമില് പോകേണം.

അവള് എനീട്ടു സൈഡ് ഒതുങ്ങി തന്നു, അവളെ ക്രോസ് ചെയുമ്പോള് ആ കൂര്ത്ത മുലകളില് ഒന്നുരസാമെന്ന പൂതി അവള് മുന്കൂട്ടിയരിഞ്ഞ പോലെ തണ്ടരപൂര്വ്വം പുറം തിരിഞ്ഞു സൈഡ് തന്നു ഒപ്പം ചന്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് അമര്ത്തി ഞെരുക്കാന് ശ്രമിച്ചു. വേഗം ഒടി ബാത്ത്റൂമില് പോയി.

കുറെ കഴിഞ്ഞു വെളി വരുമ്പോള് അവള് മുറി വൃതിയാക്കുന്നതിനിടയില് ഒരു വളിപ്പന് കമന്റും തട്ടി. എന്ത് ആയിരുന്നുവോ തിടുക്കത്തില് കുളി മുറി കയറി സാധിച്ചത്. ഉടന് ദേഷ്യം തീര്ക്കാന് ചോദിച്ചു, എന്ത് ആവശ്യം പറഞ്ഞാല് ഇയാള് സാധിച്ചു തരുമോ.?

ആദ്യം കാര്യം അറിയട്ടെ, മരിയ അമ്മയെട് പറയില്ല എങ്കില് പറയാം… അപ്പോള് അത്ര രഹസ്യമാനല്ലേ ? ബാത്റൂമില് കയറി സാധിച്ച അത്ര വലിയ രഹസ്യം എന്താണാവോ? എന്നെ വിട്ടിയാക്കി വളചെടുക്കാന് അവള് പൊട്ടന് പൊട്ടന് കളിക്കയാനെന്നു മനസിലായി… ഞാന് മറിയേടെ ഇതേല് ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ? തള്ളി നില്കുന്ന മുലകളെ ചൂണ്ടി കാട്ടി,

ഒന്ന് ചമ്മിയ അവള് പറഞ്ഞു അമ്പട വില്ല, കൊച്ചിന്റെ പൂതി കൊള്ളാല്ലോ, അമ്മംമേട് പറയട്ടെ? മീശ മുളച്ചു തുടങ്ങില്ല.. ആര് പറഞ്ഞു മീശ കിളുത്തില്ലന്നു കാണാനോ ഒത്തിരി രോമം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ.. ബാത്ത് റൂമില് ആ ക്ലാര കൊച്ചിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടോ തോന്നുമ്പോള് ഓടി ചെന്ന് സൌകരിയത്തിനു പിടിക്കാന്…

അതര്ക്ക് സംശയ്മെങ്ങില് അകത്തു ചെന്ന് നോക്കികോളൂ ഞങ്ങള് രഹസ്യായി ഒന്നും ചെയാറില്ല,അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരേം ഒളിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വന്നിട്ടില്ല… പിന്നെ രഹസ്യം ഉള്ളവര്ക്ക് അല്ലെ ഒളിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളു ആര്ക്കാ ? എന്താ? രഹസ്യം? കൊച്ചു വെറുതെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു പരതരുത് ഞാന് യിപ്പോ തന്നെ അമ്മമട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും…

അപ്പോള് പുളിക്കനും ആയുള്ള ഇടപാട് ഞാനും എല്ലാവരോടും പറയും ഇപ്പോള് അറിയാതെ അവള് ഞെട്ടി, ഞാന് ഇതുവരെ ആരെടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറഞ്ഞോട്ടെ? (ഒരു ഉച്ചക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് മറിയേനെ അന്നെഷിച്ചു ചെന്നപ്പോള് പുളിക്കന് മറിയേടെ മേലെ കയറി മേദി ചവിട്ടുക ആയിരുന്നു, ഒളിച്ചു നിന്ന് ആ കാമ കൂത്ത് ആസ്വാധിച്ചു, വന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി പിന്നീട് പല ദിവസങ്ങള് ഒളിച്ചിരുന്ന് അവരടെ കളി കണ്ട ആസ്വദിച്ചു).

Leave a Comment