പുതിയ ലോകം

ഭാര്യയുടെ പൂറിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നും അവള്ടെ പൂറു നക്കുന്ന ജാഫറിനു പൂറിന്റെ രുചി മാറ്റം പെട്ടന്ന് മനസിലായി. അറിഞ്ഞ ഭാവം നടിക്കണ്ടാ. അവൻ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി.

ജാഫറിന്റെ ഭാര്യ സൈനബാക് 28 ആയി. രണ്ടു പെണ്‍പെണ്‍കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. ഉമൈബക്ക് 15 ഉം സുബൈടാക്ക് 12 ഉം. കൂടാതെ വീട്ടില് ജാഫറിന്റെ ഉമ്മ രുക്കിയാതയും ഉണ്ട് . ഉമ്മാക് 50 ആയെങ്കിലും അത്രയും പറയില്ല.

ജാഫര് അഞ്ചു വർഷായിട്ട് ഗൾഫിലാണ്. നാട്ടിൽ വന്നിട്ടിപോ രണ്ടു ദിവസായി. ഭാര്യ സൈനബയുടെ പൂര് നക്കലാണ് മൂപരുടെ ഇഷ്ട കലാ പരിപാടി. മൂപരാനെങ്കിൽ പൂറു നക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ കഴിവ് തെലിയിച്ച ആളും.

സൈനബയുടെ പൂരിൽ രുചി മാറ്റം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ ഊഹിച്ചു. ഉച്ച സമയത്ത് രാജൻ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. ഭാര്യയുടെ പഴയ കാമുകൻ. ഇയാളുമായുള്ള ബന്ധം ജാഫറിനു അറിയാം. ഭര്ത്താവ് ജാഫറാണ് രാജന് എല്ലാ സപ്പോര്ടും കൊടുക്കുന്നത്.

ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയാം.

സൈനബ എന്ന മാദക തിടംബിനെ ജാഫര് കല്യാണം കയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൾ ഒരു മാസം ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്നു. ജാഫർ സൈനബയോദ് സൌമ്യതയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച് മനസിലാകി. സൈനബയുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജന് ആണ് ഉത്തരവാദി എന്നയാല്ക്ക് മനസ്സിലായി.
അയാള് രാജനെ കുറിച്ച സൈനബയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ മനസിലാകി.

രാജാൻ വിവാഹിതനാണ്. രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളുടെ പിതാവും. അയാളുടെ പതിഞ്ചു വലിപ്പമുള്ള കുണ്ണ കയറിയത്‌ സൈനബയുടെ മാത്രമല്ല. സൈനബയുടെ ഉമ്മ ആമിനയുടെയും ഗല്ഫിലുള്ള ഇക്കയുടെ ഭാര്യയയ സുഹരയുടെയും പൂര്കളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യം ഭാര്യ സൈനബയിൽ അറിഞ്ഞു.

ജാഫറിനു വലിയ കുണ്ണയുല്ലവരോട് ആരാധനയായിരുന്നു. സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ പൂരുകളിൽ ഉരഞ്ഞു കയറുന്ന രാജന്റെ 10 ഇഞ്ച്‌ വലിപ്പമുള്ള കുണ്ണയെ കുറിച്ച ഓർത്തപ്പോൾ അയാള്ടെ 5 ഇഞ്ച്‌ കുണ്ണ ഉണര്ന്നു. രാജനെ നേരിട്ട കാണാൻ കൊതിച്ചു.

അങ്ങിനെ ഭാര്യയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു വളർത്താൻ അയാള് തീരുമാനിച്ചു. തനിക്ക് ഒരു പിതാവാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാ തിരിച്ചറിവാണ് കാരണം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും രാജാൻ അതറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് അയാള് ഭാര്യയോട് ശട്ടം കെട്ടി.

ജാഫർ ഗൾഫിൽ പോയ ശേഷം സൈനബയുടെ വീട്ടില് വെച്ച രാജൻ ബന്ധം തുടർന്ന്. രാജൻ ഭോഗിക്കുന്ന സമയം ജാഫര് സൈനബാക് ഫോണ്‍ വിളിക്കുമായിരുന്നു. ഭാര്യ അയാള്ടെ കുണ്ണ ചപ്പുന്ന ശബ്ദം കെട്ട് ജാഫര് പതിവായി വാണം വിടും.

അയാള്ടെ കുണ്ണ പൂരിൽ ശക്തിയായി അടിക്കുന്ന ശബ്ദം ഫോണിലൂടെ ജാഫർ കേൾക്കും. അയാള് അത് കേട്ട് വാണം അടിച്ചു തൂറ്റിക്കും.അയാള് ഇടക്കിടക്ക് ഭാര്യയെ അവള്ടെ വീട്ടിലേക്ക് നിര്ബന്ധിച് പറഞ്ഞയക്കും. അതിനിടക്ക് ജഫർ രജനുമായി ഫോണിലൂടെ പരിജയപെട്ടു. ഭാര്യടെ പി എസ്‌സി ടെസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു.

അതിനു വേണ്ടി ഭാര്യെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കാനും എല്ലാ സഹായവും നല്കാൻ ഫോണിൽ നേരിട്ട വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ തന്റെ ഭാര്യയുടെ പൂറും കൊതവും അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന രാജന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ജാഫറിനു എല്ലാം അറിയാമെന്നു. അയാള് ജാഫർ ഒരു പൊട്ടനാണോ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാള്ടെ കൂടെ ഭാര്യയെ വിടാൻ എന്ന് ധരിച്ചു. അയാള്ടെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടു ദിവസം തങ്ങി. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു പേരും റൂമില വെച്ച സെക്സ് തുടങ്ങി. സൈനബ ജാഫറിനു രാജനു അറിയാതെ മിസ്കാൾ വിടും. അതാണ്‌ പതിവ്.

ജാഫര് ഉടനെ തിരിച്ച വിളിക്കും. ആ സമയം ഒന്നുകിൽ ജാഫറിനും വായിൽ വെള്ളം വരുമായിരുന്നു. ഭാര്യയുടെ ഊമ്പലിന്റെയും ചപ്പലിന്റെയും ശബ്ദം അയാളെ കൊതിപ്പിച്ചു. അയാളുടെ കുണ്ണയൂമ്പാൻ ജാഫറും അഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അത് അയാള് സൈനബയോടും പറഞ്ഞു. അവൾ അടുത്ത തവണ നോക്കാം പറഞ്ഞു.

അതിനിടക്ക് ജാഫറും രാജനും അടുത്തു. രാജന്റെ പുതിയ വീടിന്റെ ലോണ്‍ ജാഫര് മുഴുവനായും വീട്ടി. അതിന്റെ കടപ്പാട് രാജൻ സൈനബയുടെ പൂറിലും കൊതതിലും തീർത്തു. സൈനബാക് രണ്ടാമതും ഗർഭം നല്കി രാജാൻ.

അങ്ങിനെ സൈനബാക്ക് രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളെ കിട്ടി. ജാഫര് ഒരിക്കൽ രാജന്റെ കുന്ന മൂന്ചാനും യാ സൈനബയുടെ പൂര് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത് കാനുവാനുമുല്ല ജഫരിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല. അതിനിടക്ക് ജാഫര് രാജന്റെ വീട്ടുകാരുമായും അടുത്തു. രാജന്റെ ഭാര്യ ജലജയും പെന്കുട്ടികലായ ബിന്ദുവിനും സൌമ്യക്കും ജാഫര് സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെയായിരുന്നു.

ജലജക്ക് 35 ആയി. മക്കൾ ബിന്ദുവും സൌമ്യയും പത്തിലും ഒമ്പതിലും പഠിക്കുന്നു. ബിന്ദുവും ഉമൈബയും ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. രണ്ടു ഫമിലിയും നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു.

ജാഫര് ഇടക്ക് ജലജയെ ഭോഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി. അവസരം ഒരുക്കി എന്ന് പറയുന്നതാവും ശെരി. തന്റെ വീടിന്റെ ലോണ്‍ തീര്തത്തിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി രാജൻ ഭാര്യയെ ജാഫറിനു സന്തോഷത്തോടെ നല്കി. തുടർന്ന് മൂത്ത മകള് ബിന്ദുവിന്റെ സീലും ജാഫര് മാറ്റരു അവസരത്തിൽ പൊട്ടിച്ചു. നന്ദിയായി ജാഫര് രാജന് ഒരു കാറും സമ്മാനമായി കൊടുത്തു.